SME
Štvrtok, 28. január, 2021 | Meniny má AlfonzKrížovkyKrížovky

Načítavam moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Nový primátor Ftáčnik chce pri sebe Budaja (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku

Vážim si Jána Budaja
Preto som mu ponúkol miesto uvoľneného poslanca pre občiansku spoločnosť. Chcem presadzovať otvorenú samosprávu, omnoho viac ako doteraz komunikovať s občanmi a s občianskymi združeniami a v tom by Ján Budaj mohol veľmi pomôcť. Aj ako zástupca aktivistov, s ktorými kandidoval a ktorí neboli zvolení, ale predstavujú aktívnych občanov a silnú občiansku kontrolu komunálnej politiky v Bratislave. Takto budú mať informácie z prvej ruky. Neviem, čo je na tom podozrivé.
m.ftacnik
< 1 2

 

Viceprimator je poslanec pre obciansku spolocnost? A co ostatni nezvoleni kandidati, aj ti budu mat svojho viceprimatora? A co ta polovica aktivistov, ktorych Budaj odstrasil (ako rozdelil VPN, potom HZDS, rozdelil aj bratislavskych aktivistov)? To by bol treti viceprimator, a funkcie su rozdelene.
 

to je...

velmi sympaticky krok, uz ste ho oslovili aj osobne?
 

A ako ste prakticky presadili otvorenu

samospravu v Petrzalke? Zapojenim obyvatelov az po vydani stanoviska, ci rozhodnutia?
 
Hodnoť

Pana Budaja by bolo treba naklonovat

a obsadit ho do vsetkych dolezitych funkcii :)))) ale nie, vazne.. takych, ako je on, treba ovela viac a velmi uryyychlene, kym sa to tu vsetko este viac nedokasle (slusne povedane)...
 

Budaj ma tiez svoje nedostatky

jednym z nich je napriklad iluzia, ze ak prijme ponukany post, bude moct viacej urobit pre zlepsenie situacie v BA? To je naozaj naivne. Skor sa zdiskredituje do buduceho obdobia.
 
Hodnoť

Koho to prekvapilo?

Cudne ze tam nechce Magdu :)
 
Hodnoť

a je to vonku

konecne je pravda vonku, Budaj je clovekom Ftacnika. Budaj je vraj clovek z namestia v roku 1989. Vtedy vraj bojoval proti cervenym, teraz ide s nimi. Alebo, ze by aj vtedy to tak bolo. Ako je to teda pan, sudruh Budaj. Ftacnik, ak chcel byt naozaj nezavislym, mal sa nahlas vzdat podpory Smeru, neurobil to, tak aky nezavisly.
 
Hodnoť

Protikorupcny program Zmena zdola

ČASŤ PROGRAMU
Bratislava mesto kde sa hrá fair play

Transparentnosť, etika a odbornosť ako podmienky pre efektívne riadenie a spravodlivé rozhodovanie

I. Nakladanie s verejným majetkom a etika riadenia samosprávy
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní samosprávy
III. Transparentný rozpočet a účasť verejnosti na rozpočte
VI. Politika prideľovania bytov a miest v sociálnych a predškolských zariadeniach


I. Nakladanie s verejným majetkom a etika riadenia samosprávy:

1. Efektívne nakladanie s verejným majetkom musí byť nielen transparentné, ale musí mu predchádzať odborná a nezávislá analýza dopadov na mesto Bratislava. Dôležitým investíciám a predajom musí predchádzať verejná a odborná diskusia a architektonické súťaže.
2. Zásadné dokumenty týkajúce sa fungovania mesta by mali byť prerokované a schvaľované rovnako ako všeobecne záväzné nariadenia mesta. (zásady hospodárenia s majetkom, zásady rozpočtovania, PHSR, štatút mesta, rokovací poriadok orgánov mesta, atď).
3. Pri predajoch a nájmoch používať bez výnimky elektronické aukcie a zároveň také súťažné podklady a postupy verejného obstarávania, aby nemohli byť predmetom manipulácie výsledku. O inej forme verejného obstarávania musí rozhodnúť po riadnom odôvodnení mestské zastupiteľstvo. V prípade ich nepoužitia tento fakt zdôvodniť.
4. Plány verejného obstarávania na príslušný rok predložiť spolu s rozpočtom obce. Informácie o výsledku obchodných verejných súťaží vrátane zápisníc z procesu trvalo zverejniť na oficiálnej internetovej stránke.
5. Na internetovej stránke elektronického úradu obstarávateľa trvalo zverejniť databázu faktúr a zmlúv (vrátane dodatkov) s externými dodávateľmi služieb a všetky dostupné informácie o verejnom obstarávaní (interné smernice; oznámenia o verejných obstarávaniach; informácie o ustanovení komisií pre hodnotenie ponúk a riešení žiadostí; výsledky obstarávaní).
6. Zverejňovať dopadové štúdie na mesto v prípade prijatia úveru.
7. Nájomné zmluvy musia vždy obsahovať aj možnosť vypovedať zmluvy zo strany mesta
8. Pripraviť a implementovať projekt e-úradu (magistrátu mesta, úradov mestskej časti), prostredníctvom ktorého budú sprístupňované zmluvy a to pracovnoprávne, faktúry financované z verejných zdrojov, zápisnice z rokovaní zastupiteľstiev mesta a mestských častí a ich poradných orgánov.
9 Zaviesť politiku transparentnosti aj u právnických osobách zriadených a založených samosprávou a obchodných spoločností, v ktorých má samospráva väčšinový podiel.
( Pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác obchodnou spoločnosťou využívať
elektronické aukcie, pri menovaní zástupcov obce do obchodných spoločností s majoritou obce a do rozpočtových a príspevkových organizácií obce zaviesť rovnaké pravidlá ako pri prijímaní zamestnancov mesta. Na internetovej stránke obce aj spoločnosti trvalo zverejňovať výročné správy, zakladacie (zriaďovacie) listiny, kontrakty s mestom a vedenie (resp. zloženie orgánov).
Nevytvárať ďalšie obchodné spoločnosti takýchto spoločností.
10. Predkladať rozšírené majetkové priznania primátora a poslancov a zverejňovať ich spolu s potvrdením o podanom daňovom priznaní na internetovej stránke magistrátu minimálne počas výkonu verejnej funkcie.
 

Do diskusií sa môžu zapojiť všetci predplatitelia SME.sk, Korzar.sk a Spectator.sk. S predplatným získate neobmedzený prístup k článkom, ako aj neobmedzený počet príspevkov v diskusiách. Ak ešte nemáte predplatné, kúpiť si ho môžete tu.

Ak už máte predplatné, prihláste sa.

ZZ 2časť

11. Prijať Etický kódex volených predstaviteľov mesta a Etický kódex vedúcich zamestnancov magistrátu a mestských organizácií, ktorý bude obsahovať: deklaráciu ich majetkových, peňažných alebo iných vlastníckych pomerov; riešenie konfliktu záujmov; úpravu zneužívania
svojho postavenia, služobných informácií na získanie neoprávnených výhod pre seba alebo svojich blízkych; úpravu využívania verejných prostriedkov na osobný prospech; úpravu prijímania darov, výhod a sankcie v prípade porušenia ustanovení kódexu.
12. Zaviesť systém monitorovania členstva zamestnancov v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch iných právnických osôb a systém monitorovania zamestnancov a ich rodinných príslušníkov z titulu vlastníctva nejakého podielu alebo postavenia spoločníkov v súkromných spoločnostiach.
13. Zaviesť transparentnosť aj do personálnej politiky s cieľom posilňovať efektívnosť a profesionalitu rozhodovania orgánov samosprávy. Pri personálnom výbere vždy používať aj písomné testy. Výberové konania sprístupniť verejnosti, trvalo zverejniť na internetovej stránke obce zápisnice z výberového konania obsahujúce min. charakteristiku obsadzovaného miesta, dátum zverejnenia informácie o voľnom pracovnom mieste, počet a mená uchádzačov, mená, priezviská a titul členstva členov v komisii, sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov po hodnotení.
12. Zaviesť osobitný režim riešenia sťažností spojenými s porušením etického kódexu a zabezpečené chránené oznamovanie nekalých praktík na pracovisku - whistleblowing).
13. V prípade zistenia porušenia zákona a nezákonných praktík vyvodiť trestnoprávnú zodpovednosť subjektu práva za konanie, ktorým porušuje právo.

II. Účasť verejnosti na rozhodovaní samosprávy

1. Sprístupniť verejnosti a médiám rokovania komisií MZ a mestskej rady vrátane práva vystúpiť na týchto zasadnutiach.
2. Zaviesť pravidlá, ktoré umožnia občanovi vystúpiť na zasadnutí MZ k ľubovoľnému bodu.
3. Zaviesť možnosť elektronického referenda obyvateľov a aktívne zisťovať potreby občanov mesta a primerane na ne reagovať.
4. Zaviesť pravidlá pre participatívne rozpočtovanie a umožniť tým občanom zúčastniť sa na tvorbe rozpočtu mesta.
5. Zverejňovať videozáznamy a zvukové záznamy z rokovania MZ na internetovej stránke mesta, alebo inak zabezpečiť ich nezostrihané zverejnenie a archivovanie.
6. Zaviesť rýchly a verejný spôsob riešenia podnetov občanov.
7. Zabezpečiť, že elektronická úradná tabuľa bude obsahovať aj archív materiálov.
8. Na internetovej stránke mesta trvalo zverejňovať pozvánky a zápisnice zo všetkých verejných schôdzí.
9. Na internetovej stránke obce trvalo zverejniť zápisnice zo zasadnutí komisie MZ na ochranu verejného záujmu na internetovej stránke obce.
10. Zabezpečiť nezávislú mediálnu politiku mesta.
Pripraviť a implementovať projekt priamych prenosov z rokovaní zastupiteľstiev prostredníctvom mestskej televízie alebo televízií mestských častí, ich archivovaní a sprístupňovaní prostredníctvom internetových stránok mesta alebo mestských častí. V prípade externého zabezpečenia všetky služby objednať vo verejnej obchodnej súťaži .
11. Verejnoprávnosť a objektívnosť mediálnej politiky mesta – zaručiť existenciou nezávislej redakčnej rady politicky zabezpečujúcej obsahovú vyváženosť a zastúpenie rôznych názorov na fungovanie obce.
12. trvalo zverejniť všetky faktúry a zmluvné vzťahy s externými subjektmi zabezpečujúcimi mediálnu politiku obce, resp. štatúty obecných médií.
 
Hodnoť

ZZ 3

13. Do tvorby územného plánu zapojiť čo najväčší počet obyvateľov obce a zaviesť zásady všeobecnej zrozumiteľnosti pri územnoplánovacej dokumentácii obce.
14. Zaviesť kriteriálnu metodiku posudzovania a zásadu jednotnej aplikačnej praxe (zásada materiálnej rovnosti) pri porovnateľných stavebných zámeroch.
15. Zaviesť elektronickú podateľňu a elektronický register žiadostí v stavebnom konaní.
16. Trvalo zverejniť na internetovej stránke obce zmluvné vzťahy so spoločnosťou mimo MÚ, ktorá sa podieľala na územnom plánovaní.
17. Informácie o pripravovaných zmenách a doplnkoch územného plánu medializovať aj prostredníctvom elektronických médií a v miestnej tlači.
18. Na internete mesta zverejniť informácie o každej žiadosti o územné rozhodnutie, stavebné povolenie doručené mestu a archivovať ich.
19. Zverejňovať začiatky všetkých konaní na internetovej stránke mesta.
III. Transparentný rozpočet a účasť verejnosti na rozpočte

1. Zaviesť pravidlá pre participatívne rozpočtovanie a tým umožniť občanom zúčastniť sa na tvorbe rozpočtu mesta.
2. . Na internetovej stránke mesta trvalo a zrozumiteľne zverejňovať plány verejného obstarávania na príslušný rok a predložiť ich spolu s rozpočtom obce. Zverejňovať audity ročných plánov verejného obstarávania a ročných správ o stave a výsledkoch verejného obstarávania.
3. Na internetovej stránke mesta trvalo a zrozumiteľne zverejňovať opis všetkých položiek v rozpočte vrátane krátkeho zdôvodnenia položky ( nadobudnutie príjmu, zdôvodnenie výdavku.)
4. Na zmeny schváleného rozpočtu uplatňovať rovnaké pravidlá ako na návrh rozpočtu (zverejnenie na internete na pripomienkovanie verejnosťou atď.).
5. Na internetovej stránke mesta trvalo a zrozumiteľne zverejňovať aktuálny rozpočet obce a rozpočty minimálne troch po sebe nasledujúcich ostatných uplynulých rokov.
6. Na internetovej stránke mesta trvalo a zrozumiteľne zverejňovať podporné dokumenty k rozpočtu: dodávateľské faktúry obce v aktuálnom a predchádzajúcom rozpočtovom roku, informácie o zmluvách
uzatvorených obcou.
7. Na internetovej stránke mesta trvalo a zrozumiteľne zverejňovať prehľad plánovaných investičných akcií v meste.
8. Na internetovej stránke mesta trvalo a zrozumiteľne zverejňovať finančné výročné správy obce vrátane informácií o vývoji dlhovej služby obce.
9. Na internetovej stránke mesta trvalo a zrozumiteľne zverejňovať výšku vyplatených miezd a odmien volených predstaviteľov mesta.
10. Sprístupniť médiám a verejnosti zasadnutia komisií rozhodujúcich o pridelení dotácie alebo grantu.
11. Na internetovej stránke mesta včas a zrozumiteľne zverejňovať aktuálne grantové výzvy vrátane presného postupu rozhodovania o udeľovaní dotácií/grantov a systém ich hodnotenia, časové termíny
formuláre/žiadosti, pravidlá pre prideľovanie dotácií/grantov vo forme kritérií a ich váhy; spôsob kreovania dotačných/grantových komisií; mená členov jednotlivých dotačných/grantových komisií.

VI. Politika prideľovania bytov a miest v sociálnych a predškolských zariadeniach.

1. Umožniť médiám a verejnosti prístup na zasadnutia komisií rozhodujúcich o pridelení bytu ako aj o prevode bytov do osobného vlastníctva.
2. Zaviesť elektronickú evidenciu žiadostí (o pridelenie bytu, prevod bytov do osobného vlastníctva a o miesto v sociálnom a predškolskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je mesto) s možnosťou
sledovania stavu žiadosti zverejnenej na internetovej stránke správcu / mesta.
3. Ako dominantný spôsob prideľovania bytov a miest v sociálnych / predškolských zariadeniach zaviesť verejnosti prístupné žrebovanie.
 
Hodnoť

ZZ 4

4. Na internetovej stránke správcu bytov trvalo zverejniť pravidlá prideľovania bytov a pravidlá prevodu bytov do osobného vlastníctva.
5. Na internetovej stránke správcu bytov trvalo zverejniť zápisnice z rokovania komisií rozhodujúcich o pridelení bytu a prevode bytu do osobného vlastníctva bytov max. do 7 dní od rozhodnutia.
6. Na internetovej stránke správcu bytov zverejniť oznámenia o zasadnutí komisií rozhodujúcich o pridelení bytu a prevodu bytov do osobného vlastníctva min. 7 dní pred jej stretnutím.
7. Na internetovej stránke správcu bytov trvalo zverejniť priebežne aktualizovanú (minimálne každých 6 mesiacov) základnú štatistiku o bytoch v správe obce (koľko bytov má mesto, koľko
je v prenájme, koľko je voľných a pod.) a žiadateľoch o byt a miesta v sociálnych a predškolských zariadeniach obce.
8. Na internetovej stránke správcu bytov trvalo zverejniť zoznam sociálnych a predškolských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec vrátane informácie o aktuálnom počte klientov, počte
voľných miest resp. počte žiadateľov o miesto v zariadení, informácie o možnostiach získania miesta v zariadení, rozpočte zariadenia, informácie o vedúcom/správcovi zariadenia a počte
zamestnancov zariadenia.


( text bol konzultovaný s odbornou verejnosťou, Protikorupčnou pracovnou skupinou Ekofóra a opiera sa o skúsenosti Transparency International Slovakia )
 
Hodnoť

To čo je na papieri -stanovy

je jedna vec a realita je napr. realitná kancelária Magistrát vedená Durkovskym holá skutočnosť.
Nepokradneš! jedno z desatoro a primátor z KDH = kradol ako straka, alebo ako turbozlodeji SNS s ficoidmi ...
 
Hodnoť

Treba dať čas aj Budajovi

aj Ftáčnikovi nech ukážu čo dokážu. KeĎ urobia dobré ťahy majú podporu verejnosti !!! Ak urobia kopance tak si to odskáču sami. Myslím si že už nikto v BA nechce mať nič spoločné s darebákom Ďurkovským ...
Treba začať na Magistráte a povyhadzovať všetkých vedúcich čo slúžili pod agentom Ja a ty Durkovskym, hlavne tých čo zodpovedajú za financie a chod Magistrátu... !!!!!!!!! Z územného plánu by som vyhodil komplet všetkých vedúcich - to sú všetko agenti realitiek a vyhľadávajú a dávajú im tipy na pozemky a výstavbu !!!!!!!!!!!!!!! Čudujem sa že ešte nedali stavebko na Dómplatz nejakí ihlicový mrakodrap aby "zvýraznil" vežu Dóm kostola ...
 

< 1 2

Najčítanejšie na SME Bratislava