SME
Sobota, 28. november, 2020 | Meniny má HenrietaKrížovkyKrížovky

Načítavam moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Obydick je vraj tichší ako doprava (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku

1 2 >

Hodnoť

je tu aj druha moznost

ze sa ten dom bude stavat 2krat dlhsie .. co potom povedia duchodci?
a panovi prekaza prach na aute ... mali by mu kupit nove auto ...
 

 

Vidíte, aj Vás tankuje akurát materiálna ujma a (ne)možnosť vydupania novej náhrady (automobil); iný faktor, spôsobujúci nepohodu a stres nie ste schopný pochopiť...
 
Hodnoť

 

Ako ná poučil juristicky vzdelaný diskutujúci (odpisujúc však zákon o obecnom zriadení a zákon o HMB), "vedúci stavebného úradu" (Ing. Fr. Mészároš) nie je relevantnou osobou na informovanie, tobôž arogantné komentovanie stavu. Osobou konajúcou a vystupujúcou za obec navonok vo vzťahu k FO, PO a štátu je výlučne starosta - ktorý zrazu vymizol...
 
Hodnoť

 

"Advokátska kancelária investorskej spoločnosti Zipp dokázala, že prípustné hodnoty hluku a vi­brácií prekročené neboli."
Na meranie a posudzovanie úrovne hluku je príslušný orgán štátnej správy verejného zdravotníctva, nie jurista trápne odpočítavajúci stotiny "pod hranicou". Jednoducho, technokratizmus navždy!
 

 

Ja do toho nevidem, ale si nemyslim, ze to tam ten advokat nameral. Samozrejme, ze si sukromne objednali nameranie hluku certifikovanou osobou.
 
Hodnoť

Onakvejší diskutéri,

odborníci na pravé predné koleso, sa vyznajú aj v takomto čomsi:
""Stavebná polícia" (opjmový nezmysel) vlastne už je:
§ 7 písm. e):
"prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh obecnej polície alebo obce."
"Úlohou obce" je aj výkon pôsobnosti "stavebného úradu" a "stavebného dohľadu", a preto citované ustanovenie umožňuje vypratanie staveniska od osôb, ergo zastavenie stavebných prác (odstavenie vykonávajúcich a obsluhujúcich osôb).
Reagovať | tibor81 17.10.2008 9:58 | Oznám správcovi | Permalink

Hodnoť: Cozmopolita | Rozbaliť príspevok Stavebnú políciu
už vlastne máme, tibor81 keby sa stal náčelníkom mestskej polície - to by nám bolo hoja ďunďa! Zobral by si pod pazuchu zákon o obecnej polícii, zákon o obci, zákon o Bratislave a samozrejme stavebný zákon (on nemá problém spojiť nespojiteľné) a razom by prestali rásť čierne stavby, stromy by sa naďalej zelenali...
.
Však tibor81?
Reagovať | Cozmopolita 21.10.2008 4:24 | Oznám správcovi | Permalink

Hodnoť: prechod | Rozbaliť príspevok
 

 

Zase nemáte čo povedať.
Stavba jednoznačne nie je čierna ani nepovolená, takže obecná polícia podľa jej právomocí pôsobnosť nemá. Majú ju však vyššie uvedené orgány, čo ste zjavne prehliadli.
 

 

Respektívne, čo bráni (nevolaným) policajtom aspoň "predbežne" upozorniť stavebníka a zapísať toto upozornenie na dodržiavanie zákonov - z hľadiska prevencie?
 
Hodnoť

výstavba tohto objektu raz skončí

a pre ľudí, ktorí bývajú v jej tesnej blízkosti je to otrava a zníženie kvality života a to aj potom, ked už budú stavebné stroje dávno preč - statická doprava, dopravná zaťaženosť - zápchy. Najväčšie svinstvo je na Obydicku to, že sa vôbec nemal v takomto objeme, výške a počte bytov povoliť postaviť! Je to hnusná doska, amerikanizujúci typ architektúry - opäť raz eklekticizmus arch. dua Kusý-Paňák - vyzerá to tam ako päsť na oko, úlne to narušilo mierku a stabilitu prostredia a vlastne celý urbanizmus sídliska Februárka. A podobný grc by mali naprojektovať títo bardi slovenskej architektúry aj na opačnej strane, v mieste bývalej fabriky Siemens-Schuckert, ale ešte megalomanskejšie - tento ateliér je hotový postrach Bratislavy...Kde sa potom všetci pomestíme na tej malej Račianskej ulici, to vedia len Bohovia...
 

 

Ale prosím Vás, a kto to má posúdiť? Veď z hľadiska usporiadania a zriadenia "štastnej" funckie "hlavného architekta" (obec) sú príslušné obecno-odborné komentáre takéto:
"13. Hlavné mesto SR Bratislava, list č. MAG-06-24748/52215 UP-483/06, EIA č. 43 zo dňa 28.08.2006- Z hľadiska územného plánovania:
• Predmetné pozemky sú súčasťou funkčnej plochy určenej v zmysle platnej Aktualizácie územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, rok 1993, v znení neskorších zmien a doplnkov , pre funkciu : bývanie – viacpodlažná bytová zástavba.
• Z hľadiska návrhu hmotovo-priestorového riešenia a intenzity zástavby konštatuje, že podľa upraveného Návrhu územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, 2006 tvorí predmetná plocha súčasť stabilizovaného územia mesta v zóne vymedzenej ulicami Račianskou, Pionierskou, Ovručskou a Sibírskou, s návrhom dostavby prevažne do 15% podlažnej plochy jestvujúcich objektov – vychádzajúc z uvedeného odporúča znížiť intenzitu navrhovanej zástavby.
Z hľadiska dopravného plánovania s predloženým zámerom v zásade súhlasí, podmienky k umiestneniu stavby z hľadiska dopravy budú vyšpecifikované v čiastkovom stanovisku ODP v rámci záväzného stanoviska hl. mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti."
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, list č. Star – 2234/2006, zo dňa 30.08.2006 – "zámer navrhuje výstavbu obytného domu v území, ktoré je podľa Aktualizácie územného plánu hl. mesta SR Bratislavy rok 1993 v znení neskorších zmien a doplnkov určené pre funkciu viacpodlažnej obytnej zástavby, vzhľadom na to nie sú námietky zo strany Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto voči umiestneniu investície v danom území a sú toho názoru, že predložený zámer nie je potrebné posudzovať podľa uvedeného zákona."
Zato však ústredný orgán štátu nemal problém jednoznačného "odporúčania":
"3. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, list č. 2006-5759/50592-127, zo dňa 11.08.2006 – "vzhľadom na charakter obytného domu (vysokopodlažný), polyfunkčnosť (obchodné priestory) a umiestnenie objektu (značné tieniace účinky na okolité budovy) a najmä rozsah celkovej podlažnej plochy (nad 20 000 m²) odporúča, aby navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z."
"Námietku ohľadom vysokej podlažnosti a s tým súvisiaceho veľkého rozsahu podlahovej plochy OÚŽP akceptoval a zahrnul do odporúčaní pre spracovanie ďalšieho stupňa dokumentácie.
Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné ZOHĽADNIŤ pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavieb a V PROCESE KONANIA O POVOLENÍ činnosti PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV:
• v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie:
- dodržať stanovený regulatív – podiel plochy zelene pre dané územie podľa ÚP,
- v dokumentácii k územnému konaniu vypracovať návrh sadovníckych úprav vrátane drevinovej skladby, vymedziť plochy zelene;
- podľa požiadavky obce odôvodnenej upraveným Návrhom územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, 2006, znížiť intenzitu navrhovanej zástavby (podlažnosť, úspora zastavanej plochy),"
zdroj: OÚ ŽP v Bratislave, rozh. č. Číslo: ZPO/2006/06063-27/ANJ/BA III
 

Reagovať | tibor81 21.10.2008 9:47

Keďže máte také množstvo informácií - čísla a dátumy listov, vyjadrení, stanovísk, atď. - nemáte možnosť taktiež vyňúrať v prípade x-tej veže POLUS-u samotné územné rozhodnutie? Som skeptik, lebo ináč by ste nespomínali, síce ironicky, akúsi štvrtú vežu! Alebo len tak z plezíru rozvirujete h**** (legislatívne) všade, kde sa nete dá?
.
V prípade Obydicku ktorý orgán a na základe čoho mal realizovať Vaše neustále protestovanie a spochybňovanie čohokoľvek v Bratislave, čo sa stavia? Investorovi radi poslúžia "fachmani" typu STAVEBNEHO ZAKONA - a vyhrávajú na celej čiare.
.
Už som Vám ponúkol flek náčelníka obecnej polície - razom by prestali rásť čierne stavby. Teraz Vám núkam flek hlavného architekta mesta. Iste by ste brilantne aplikovali príslušné zákony, podľa ktorých tieto inštitúty resp, funkcie fungujú.
.
Pripravený som ponúknuť Vám i funkciu Krajského prokurátora s pôsobnosťou v BA - istotne by ste dali do richtigu i všetky menované inštútúcie vo Vašom predchádzajúcom príspevku. Obdivujem Vašu bohorovnú istotu, s akou reagujete v ktoromkoľvek Vašom príspevku. Takmer bez výnimky ste vždy medzi prvými desiatimi diskutujúcimi a darí sa Vám ani raz nezmeniť svoj vlastný názor.
.
Nie je to pre Vás unavujúce - mať neustále pravdu?
 

 

Nikdy nemozem dat tolko, ako mozem slubit.
 

 

Pod Vami sa už loď potopila, ešte raz tu budete tvrdiť niečo o jednej palube.
Neponúkajte to čo nemáte, navrhujte, presadzujte riešenia, nie "nedá sa". A píšte vlastné názory, vyvracajte iných, vráteane tých, ktorých si platíte daňami.
Chápem, na magistráte či miestnom úrade je to veľmi náročné... Tu však ide o názor vlastný či osobný - takže sa nemusíte "samo-reguovať" legislatívou. Inak pripúšťate k slovu prále len "stavebné zákony".
 

 

"...títo ba(sta)rdi slovenskej architektúry..." ;-)
 

obydick

no co, ako to hodnotis spaetne ? prejavili sa tie negativa o ktorych si tu pisal v 2008 ?
 
Hodnoť

a čo z toho vyplýva?

že sa nikto z najbližšieho okolia o projekt nezaujímal, nikto neprotestoval, regulatívy sú na papiery a ako také si s papierom možno vytrieť riť a tak tam investor, neobávajúc sa žiadnych sankcií, drbol Oby-vtáka až zahučalo! Tesne predtým tam niekto medzi predajňu Nissan a parčík vedľa panelákov, resp. vedľa dnešného Oby-vtáka narýchlo postavil tajomnú 5 podl. budovu, kde sa schádzajú KIA-korejci - oj, to niekto dobre zarobil na jej povolení na príslušných miestach! (Oby-vták je od nej vzdialený asi 6m, čiže prvých cca. 6 podlaží zo severnej strany Oby-vtáka má prekrásny mestský výhľad... A tí dvaja akože architekti, ktorí sú už dávno za vodou a mohli by si vyberať investora i miesto svojich stavieb, sa na tom ešte svojím blbým projektom podpíšu (nielen architektúra - vonkajšia škrupina, ale aj, ako pri všetkých týchto stavbách, sú najmä dispozície bytov úplne o ***** - hociktorý bytový dom na predmetnom sídlisku ich má lepšie... Dúfam, že nepredajú viac ako polovicu bytov - to by tak hádam zodpovedalo potrebám na zvýšenie plôch na bývanie v danej lokalite a teda podlažnosti objektu max. 15. NP...
 

Reagovať | sinepko 21.10.2008 10:09

Áno - a čo si chcel týmto povedať?
 

ked Vám nedošlo

tak je ťažko aj s Vami komunikovať... Vám sa páči tá živelnosť výstavby a diktát peňazí a tá špirála, ked tí čo majú peniaze a chcú stále viac korumpujú na úkor kvality života a životného prostredia tých amorálnych chudákov a poloprimitívov na Meste, na SU, vo vláde a pod. a pre nás ostatných nechávajú len betónovú spúšť?
 
Hodnoť

 

"Podľa spoločnosti Zipp je v súčasnosti predaných 12 a rezervovaných 16 bytov, prevažne pre zahraničný trh."
"Zahraničný trh" aj "investor" by si mali uvedomiť, že sa koná vo vzťahu k reálnemu územi a dokonca aj nejakým ľuďom (obyvateľom). Ak nemieni "zahraničný trh" už realizovanú stavbu (inak veľmi sporne!) využiiť, tak je na mieste základná otázka o zmysle, a ponúka sa iba jednoznačný odkaz - "zahraničný trh" si láskavo bude stavať tam, kde je reálna potreba; veľmi dôrazne sa zdá, že Slovenská republika k tomuto nepatrí...
 

kedysi si hovoril k veci

ale teraz už len štekáš voloviny za každú cenu - škoda!
 

1 2 >

Najčítanejšie na SME Bratislava