SME
Sobota, 28. november, 2020 | Meniny má HenrietaKrížovkyKrížovky

Načítavam moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Domov na zrútenie je v centre viac (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku


Hodnoť

 

1. Krajskí paiatkari to definitívne dosr... Ak sa to rúca samo,treba sanovať existujúce, nie ešte nadstavovať.
2. Dom na Lermontovovej 11 - sníď nebudú tvrdiť, že sa rozsýpa - veď je to funkcionalistická kvalita z 20. rokov. Rozsýpa salen "záujem" ct. vlastníkov, ako aj odborné schopnosti krajského pamiatkového úradu (stavebné drísty hovorkyne MČ sa komentovať ani nedajú - prečo sa "samospráva" vymenila za "zákon stavebný"?).
 

Zase má niekto maslo na hlave

Prečo nevyužili § 87 Nevyhnutné úpravy
(1) Ak stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby (§ 43d), a tým ohrozuje alebo obťažuje užívateľov alebo okolie stavby, stavebný úrad vo verejnom záujme nariadi vlastníkovi stavby uskutočniť nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku. Nariadené úpravy je vlastník povinný vykonať na vlastné náklady.

"Časť priestorov má v správe aj samotné Staré Mesto" a čo tak dodržiavať § 86 Údržba stavby

(1) Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej uživateľnosť.
 

Zdá sa, že niektoré "úrady"

sa zameriavajú najmä na schvaľovanie návrhov "developerov"...
 

Dúfam, že hovorkyňu počúva aj stav. úrad

"Domov v podobnom stave je určite v meste viac, ale ak má objekt viacerých majiteľov, je to ťažké,“ hovorí Kopřivová. Stavebný úrad práve dostal od hovorkyne prácu: (2) Ak vlastník stavbu riadne neudržiava, môže mu stavebný úrad vo verejnom záujme nariadiť, aby sa v určenej lehote a za určených podmienok postaral o nápravu. Užívatelia bytov a nebytových priestorov sú povinní umožniť vykonanie nariadenej údržby stavby.
 

 

Nekecajte stále o "stavebnom zákone". Analyzujte deštrukčnú pôsobnosť krajského pamiatkového úradu, ide o NKP ako aj o územia.
 

Mrzí ma, že spomínam stavebný zákon,

ale je platný a cesta mimo neho nevedie. Naviac sa mi zdá, že troška diskusie o stavebnom zákone by pomohlo účastníkom konaní v rôznych kauzách, tak aby vedeli ako majú argumentovať proti "úžasným" návrhom "developerov". Nikto učený z neba nespadol. Takže prepáčte, samozrejme aj ochrana pamiatok je legitímna a vítaná.
 

 

Veľmi dobrý návrh pre "developerov" v MPR...
 
Hodnoť

 

"7. Analýza možnosti zachovania architektúry vhodne dotvárajúcej prostredie pamiatkového územia bez jej vyhlásenia za NKP, preskúmanie zániku nehnuteľností vPZ CMO Bratislava od r. 2002
.
Predmetom ústredného štátneho dohľadu boli asanácie historickej zástavby tvoriacej súčasť územia Pamiatkovej rezervácie Bratislava (ďalej len „PR Bratislava"), PZ CMO Bratislava a ich realizované alebo plánované náhrady novostavbami od r. 2002 po súčasnosť.
.
Súčasťou podrobnej previerky bolo 9 prípadov asanácií historických objektov a ich náhrada novostavbami na území PZ CMO Bratislava a 1 takmer úplná asanácia historickej nehnuteľnosti na území PR Bratislava, ktoré sa v rozpracovaných zásadách ochrany pamiatkového územia hodnotili ako objekty dotvárajúce pamiatkové územie a ktoré reprezentovali historickú zástavbu danej lokality, podieľali sa na charaktere a hodnotách chráneného územia a vhodne dotvárali dané prostredie.
.
Väčšina posudzovaných asanácií objektov, ktoré tvorili súčasť kompaktnej zástavby a podieľali sa na chránených hodnotách jednotlivých častí územia PZ CMO Bratislava, je výsledkom presadenia zámerov jednotlivých investorov zväčšiť úžitkové objemy nadobudnutých nehnuteľností. Staré historické a neraz aj oslabené či narušené stavebné konštrukcie objektov, ktoré by bolo možné zachovať a sanovať aplikovaním štandardných technologických postupov a prostriedkov, neboli vhodné a ani pôvodne dimenzované na to, aby uniesli aj novú záťaž prípadných nadstavieb, v dôsledku čoho sa stali prekážkou pre realizáciu zámerov ich nových vlastníkov.

KPÚ Bratislava väčšinu asanácií týchto objektov odsúhlasil na základe statických posudkov, ktorých spracovanie zadali a predložili jednotliví investori. Iba v dvoch prípadoch navrhované riešenie zlého stavebno-technického stavu asanáciou objektu KPÚ BA zamietol, pričom sa zachoval z nich len jeden objekt. KPÚ Bratislava o definitívnych zánikoch historických objektov a o riešení ich náhrady novostavbami, ktoré sa stávajú trvalými súčasťami pamiatkového územia a budú sa podieľať na jeho hodnotách a charaktere, vo väčšine prípadov rozhodoval bez toho, aby tieto prípady podrobil odbornej oponentúre (napr. formou posúdenia zámeru asanácií a návrhov novostavieb v odbornej komisii).
.
Zásadnou otázkou v zlepšení súčasného nepriaznivého stavu je bezodkladné prijatie zásad ochrany PR Bratislava a PZ CMO Bratislava a riadenie sa ich postulátmi a princípmi vo všetkých prípadoch opravy, prestavby, úpravy a nadstavby nehnuteľností tvoriacich neoddeliteľnú súčasť historickej zástavby chránených území. Skutočnosť dlhoročnej absencie základných dokumentov regulovania stavebných zámerov v pamiatkových územiach historického jadra Bratislavy je v kontexte stále rastúceho záujmu investorov podnikať v oblasti hospodárskeho zhodnocovania týchto nehnuteľností neprijateľná a ďalej neudržateľná. Zásady po ich definitívnom odsúhlasení musia KPÚ Bratislava slúžiť ako základný dokument pri usmerňovaní stavebných aktivít v chránených územiach a ako podklad na ochranu pamiatkových hodnôt územia v zonálnej územno-plánovacej dokumentácii.
.
Vzhľadom na ZÁSADNÝ NESÚHLAS ZODPOVEDNÝCH ZAMESTNANCOV Pamiatkového úradu SR a KPÚ Bratislava s metodikou posudzovania asanácií historickej zástavby ako aj so závermi pamiatkovej inšpekcie k veci materiál sa predloží na posúdenie Pamiatkovej rade MK SR." (MK SR)
 
Hodnoť

 

Bohužiaľ, krajský pamiatkový úrad totálne a dlhodobo nechápe svoje poslanie, a teda len trpne duplikuje "stavebný úrad" (a niekedy ani len to) - čo môže mať závažné dôsledky do budúcna.
Jednoducho, prístup ku kultúrnej pamiatke je iba "stavebný"...
.
Je trápne opakovať, niekoľké vrcholné príkaldy bratislavskej "pamiatkovej ochrany" sú tu: http://bratislava.sme.sk/disku...
 
Hodnoť

 

toto nie je palermo, toto je bratislava. v palerme su obyvatelia vzdelanejsi, uradnici menej skorumpovani a mafia menej brutalna ako v bratislave.
 
Hodnoť

 

1. ze vlastnictvo zavazuje je zakotvene v Ustave SR - k tomu sa da dodat, ze tento zakon tu porusuje kazdy!
2. pokial je to pamiatkovy objekt - ma (resp.mal by mat z revizie zoznamu pamiatok) vyspecifikovane pamiatkove hodnoty. Urcite je medzi nimi aj podorysne a hmotove vymedzenie.
3. Je zarazajuce, ze krajsky pamiatkovy urad " suhlasi" s asanovanim dvorovych kridiel a nadstavbou v ulicnej linii. Ved sa straca pamiatkova podstata !!! To znamena, ze pamiatkovy urad si neplni svoju povinnost vyplyvajucu z ustanoveni zak. c. 49/2002 o ochrane pamiatkoveho fondu, kona teda protizakonne. Co teda potom robi PU, MK? Len verbalne deklaruje ochranu pamiatkoveho fondu a kulturneho dedicstva, sype korenie do narodnostnej politiky - demisie nik nepodava, hlavy nepadaju, ale pamiatky zial ano.
 

 

Ad 3)
Krajský pamiatkový úrad tu súhlasí s nadstavbou, ako aj "podstavbou" KAŽDEJ pamiatky, ak mu to v návrhu príde "na stôl"; už sa len čaká, kedy sa nadstavia Bratislavský hrad...
 

Inak by ma zaujímalo,

či podstavba je novostavba, alebo sa jedná o nadstavbu smerom dole, ktorou sa stavba zvyšuje. V niektorých prípadoch by to mohlo významne ovplyvniť povolovanie takýchto "prestavieb" alebo "rekonštrukcií".
Ďalšou zaujímavosťou je že stav. úrady povoľujú ako rodinný dom budovu určenú predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a ustúpené podlažie. Zdá sa mi, že nahrádzať ustúpeným podlažím podkrovie je protizákonné.
 

 

Neviem, je mi to jedno z hľadiska "stavebného zákona". Problém je, že sa LIKVIDUJÚ pamiatky, a to aj podkopávaním - explicitne Štefanovičova ul., alebo Palác Motešických... Ale za to už ct. "stavebný úrad" veľmi nemôže. Technokratkovia.
 


Najčítanejšie na SME Bratislava