SME
Štvrtok, 24. jún, 2021 | Meniny má JánKrížovkyKrížovky

Galérie a múzeá budú otvorené zadarmo do noci

V sobotu budú viaceré múzeá a galérie otvorené až do 22.00. Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí, ktorý pripadol na nedeľu, organizátori Večera v múzeách a galériách pripravili pre všetkých návštevníkov aj zaujímavé podujatia počas celého dňa.


Múzeum polície. V záverečnej časti múzea je inštalované miesto trestného činu.

Iniciátorom akcie je Peter Hyross, riaditeľ Mestského múzea. „Myšlienku sme trocha odpozerali od Viedne, kde sa podobná akcia organizuje už niekoľko rokov a veľmi úspešne,“ povedal nám. Voľný vstup na všetky výstavy a kultúrny program by mal pritiahnuť návštevníkov a presvedčiť ich, že aj v múzeu a galérii sa dá stráviť veľmi príjemný čas.

ARCHEOLOGICKÉ

MÚZEUM

Archeologické múzeum je súčasťou Slovenského národného múzea Bratislava, je jediným špecializovaným archeologickým múzejným pracoviskom na Slovensku. Sídli v renesančnej Kamperovej kúrii zo 16. storočia na Žižko- vej 2.

Stále výstavy:

Klenoty dávnej minulosti Slovenska. Výstava inštalovaná na prízemí Hradu sústreďuje vzácne predmety z dávnej minulosti Slovenska v jednej ústrednej Klenotnici.

Antika v zbierkach Slovenského národného múzea. Výstava je prístupná v suteréne múzea. Bohatá škála exponátov dokumentuje vyspelú kultúru danej doby.

Kamenný svedok. Táto expozícia sprístupňuje dejiny Hradu a je inštalovaná v suteréne Hradu.

Otváracie hodiny:

Ut – Ne 9.00 – 17.00 h.

HISTORICKÉ MÚZEUM

Historické múzeum je tiež súčasťou Slovenského národného múzea. Od roku 1968 sídli na Hrade. Vo svojich fondoch opatruje takmer 250 000 zbierkových predmetov. Viaceré zbierky patria medzi najväčšie na Slovensku (numizmatika, historický a ľudový textil, sklo a keramika, militárie, remeslá, historické tlače, sakrálne a ľudové výtvarné umenie).

Otváracie hodiny:

Ut – Ne 9.00 – 17.00 h, posledný vstup o 16.30 h.

Stále výstavy:

Krehká krása. 1000 exponátov historického skla a porcelánu zo 17. – 20. storočia. Spomienky na remeslá. Prezentácia 15 najvýznamnejších druhov remesiel na Slovensku od 15. do začiatku 20. storočia.

Strieborný poklad. Bohatá kolekcia strieborných sakrálnych a profánnych predmetov z obdobia 17. – 20. storočia.

Historický nábytok. Rozsiahla expozícia, predstavujúca nábytok a bytové zariadenie od 15. do začiatku 20. storočia, doplnená predmetmi úžitkového umenia a dobovými obrazmi.

Historické hodiny. Výber 85 najzaujímavejších hodín slovenskej, rakúskej, nemeckej a francúzskej proveniencie zo zbierok Historického múzea.

Korunná veža. Vyhliadka z nej poskytuje najkrajší výhľad na Bratislavu a jej okolie.

HUDOBNÉ MÚZEUM

Toto múzeum, ktoré je takisto súčasťou SNM, vzniklo začiatkom roku 1991. Získava a spracúva hudobné pramene, ktoré dokumentujú dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť: hudobniny, hudobné nástroje, zvukové záznamy diel, korešpondenciu, originálne fotografie a iné dokumenty o činnosti významných hudobných osobností a inštitúcií, ale aj výtvarné predmety hudobnej povahy, napr. medaily, plakety, odznaky, plastiky alebo kresby s hudobnými motívmi. Jeho pracovne a depozitáre sa nachádzajú na 3. poschodí Hradu.

Stále výstavy:

Dedičstvo hudobných nástrojov. Prvá výstava na Slovensku, ktorá v celistvej podobe sprístupňuje verejnosti hmotné a duchovné krásy slovenskej ľudovej inštrumentálnej hudby.

Otváracie hodiny:

Ut – Pia 9.00 – 17.00 h, So – Ne 10.00 – 18.00 h.

KRAJANSKÉ MÚZEUM

Krajanské múzeum sa zameriava na problematiku slovenského vysťahovalectva a život Slovákov vo svete, je súčasťou Matice slovenskej. Sídli v novorokokovom paláci, ktorý v roku 1889 postavil bratislavský architekt J. Hubert pre lekárnika F. Pistoriho.

Stále výstavy:

Expozícia Slováci v Maďarsku bola otvorená v roku 1992 a je pohľadom na históriu a súčasný život slovenskej národnostnej menšiny na území Maďarska.

Otváracie hodiny:

Ut – Ne 10.00 – 18.00 h.

MESTSKÉ MÚZEUM

Sídli v Starej radnici na Primaciálnom námestí 3. Založil ho v roku 1868 Bratislavský okrášľovací spolok a prvá expozícia bola sprístupnená v roku 1872.

V zbierkovom fonde Mestského múzea sú zbierky historické, numizmatické, farmaceutické, umeleckoremeselnícke, archeologické, etnografické, kamenárske a umeleckého železiarstva, vedy a techniky. Výskumami Devína a Rusoviec sa múzeum zaradilo medzi popredné archeologické pracoviská na Slovensku.

Stále výstavy:

Expozícia dejín mesta a feudálnej justície.

Otváracie hodiny:

Ut – Pia 10.00 – 17.00 h, So a Ne 11.00 – 18.00 h.

Expozícia vinohradníctva a vinárstva v Apponyiho paláci na Radničnej 1.

Otvorená je od októbra do apríla, Ut – Ne 9.30 – 16.30 h a od mája do septembra Ut – Pia 10.00 – 17.00 h, So a Ne 11.00 – 18.00 h.

Expozícia zbraní a mestského opevnenia v Michalskej veži. Prístupná je v máji až septembri Ut – Pia 10.00 – 17.00 h, So a Ne 11.00 – 18.00 h.

Hudobná expozícia v rodnom dome J. N. Hummela na Klobučníckej 2.

Prístupná je Ut – Ne 12.00 – 17.00 h.

Expozícia historických hodín v Dome u Dobrého pastiera na Židovskej 1.

Otvorená je v máji až septembri Ut – Pia 10.00 – 17.00 h, So a Ne 11.00 – 18.00 h.

MÚZEUM UMELECKÝCH

REMESIEL

na Beblavého 1. Prezentuje vývoj umeleckých remesiel v Bratislave od 15. až do 2. polovice 20. storočia a poskytuje obraz nielen o vývoji umelecko-remeselnej tvorby, ale aj o hmotnej kultúre i životnej úrovni obyvateľov mesta v minulosti.

Otvorené je v máji až septembri Ut – Pia 10.00 – 17.00 h, So a Ne 11.00 – 18.00 h.

MÚZEUM

JANKA JESENSKÉHO

Múzeum na Somolického 2 približuje literárnu tvorbu Janka Jesenského (1874 – 1945) a Jozefa Gregora-Tajovského (1874 – 1940). Expozícia je umiestnená v mestskej vile z 20-tych rokov 20. storočia v poslednom byte spisovateľa, v časti priestorov je zachované pôvodné zariadenie.

Návštevy treba ohlásiť na tel. č.: 5443 4742.

MÚZEUM ARTHURA

FLEISCHMANNA

Múzeum na Bielej 6 prezentuje život a dielo bratislavského rodáka, ktorého profesionálna kariéra trvala takmer 70 rokov a rozvíjala sa najmenej v šiestich krajinách štyroch kontinentov. Dom na Bielej 6 kúpila Fleischmannova matka v roku 1917 a v 20-tych a v 30-tych rokoch tu žila umelcova rodina. Arthur Fleischmann (1896 – 1990) študoval sochárstvo u prof. J. Štursu v Prahe a hlavne u prof. J. Müllnera vo Viedni (1921 – 1928).

Otvorené je Ut – Pia 10.00 – 17.00 h, So a Ne 11.00 – 18.00 h.

MÚZEUM KULTÚRY

KARPATSKÝCH NEMCOV

Múzeum kultúry karpatských Nemcov sídli na Žižkovej 14 a je najmladšie špecializované múzeum Slovenského národného múzea. Zbierky pokrývajú všetky oblasti života karpatských Nemcov: odevné súčasti, textílie, domácku a remeselnú výrobu, priemyselné výrobky, umelecké diela, sakrálne predmety, tlače. V zbierkach sú i originály a kópie dokumentov.

Stále výstavy:

Dejiny a kultúra karpatských Nemcov.

Otváracie hodiny:

Ut – Ne 10.00 – 16.00 h.

MÚZEUM POLÍCIE

Múzeum polície na Gunduličovej 2 sa ako jediné špecializované zariadenie svojho druhu na Slovensku zameriava na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných a policajných orgánov. Múzeum venuje pozornosť preventívnej činnosti orientovanej hlavne na mladú generáciu.

Stále výstavy:

História, vznik a vývoj bezpečnostných zborov na území Slovenska do roku 1989. Vznik a súčasná činnosť Policajného zboru SR. Tematická časť venovaná kriminalistike, dopravnej polícii, Interpolu a medzinárodnej spolupráci policajných zborov. V záverečnej časti múzea je inštalované miesto trestného činu.

Otváracie hodiny:

Ut – So 10.00 – 17.00 h.

MÚZEUM ŽIDOVSKEJ

KULTÚRY

Múzeum židovskej kultúry vznikalo na pôde Historického múzea SNM ako oddelenie židovskej kultúry v roku 1991, v roku 1994 sa stalo samostatnou špecializovanou jednotkou SNM.

Stála expozícia Múzea židovskej kultúry je umiestnená v Zsigrayovej kúrii na Židovskej 17, ktorú dal v polovici 17. stor. postaviť Zsigray zo Stupavy, úradník grófa Pálffyho. Expozícia zachytáva dejiny a kultúru židov žijúcich na Slovensku od dôb Veľkomoravskej ríše. Trojrozmerné a dvojrozmerné exponáty približujú každodenný život židovského obyvateľstva, sviatky, interiér synagógy a slávne osobnosti. Záver expozície je venovaný pamiatke približne 70 000 obetí holokaustu zo Slovenska.

Otváracie hodiny:

Po – Pia, Ne 11.00 – 17.00 h.

PLYNÁRENSKÉ MÚZEUM

Múzeum sa zameriava na históriu plynárenstva. Nachádza sa na Mlynských nivách 42 v zrenovovaných priestoroch bývalej kotolne, chemického laboratória a dechtárne druhej bratislavskej plynárne. V múzeu je viac ako tristo exponátov. Histórii svietiplynu je venovaný Pavilón histórie, Kancelária prokuristu dáva príležitosť nahliadnuť do dobovej atmosféry najvýznamnejšieho fabrického úradníka v plynárni zo začiatku storočia a expozícia Laboratória dotvára ucelený obraz nevyhnutnej prevádzkovej spoľahlivosti výroby svietiplynu. Pavilón súčasnosti sa buduje.

Otváracie hodiny:

Po – Št 10.00 – 16.00 h, Pia 10.00 – 14.30 h. Návštevu je potrebné dohodnúť tri dni vopred na tel. 02/5869 2733, 5869 2650 alebo faxom 02/5341 5108. Vstup do múzea je voľný.

PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM

Prírodovedné múzeum sídli na Vajanského nábreží 2 a zameriava svoje hlavné aktivity na dokumentáciu živej a neživej prírody. Zbierkový fond obsahuje viac ako 2 317 000 kusov a predstavuje najrozsiahlejšie zbierky v rámci SNM. Časť zbierkového fondu je vystavená v trvalých expozíciách a ďalšia je prezentovaná pri rôznych výstavných podujatiach.

Stále výstavy:

Fauna Slovenska (Bezstavovce Slovenska, Stavovce Slovenska), Variácie sveta rastlín (Botanická expozícia), Vývoj človeka (Antropologická expozícia), Fauna morí, Huby okolo nás, Klenoty zeme – mineralogická expozícia, Pravek života – paleontologická expozícia.

Otváracie hodiny:

Ut – Ne 9.00 – 17.00 h.

MÚZEUM CESTNEJ

A ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY

Vzniklo 2. mája 1983 na rozkaz náčelníka Východnej dráhy ako Pamätník železničnej dopravy na Slovensku. Hlavným objektom sa stala budova na Šancovej 1, kde je dnes Múzeum cestnej a železničnej dopravy.

Otváracie hodiny:

Ut – Pia 10.00 – 17.00 h, So – Ne 9.00 – 18.00 h.

MÚZEUM MILANA DOBEŠA

Sídli na Zámočníckej 13, otvorili ho v novembri 2001. Žije zo sponzorských peňazí, väčšina objektov a obrazov pochádza zo súkromných zbierok. Je pomenované podľa konštruktivistu Milana Dobeša, ktorý tu má stálu expozíciu. Okrem neho sa tu striedajú expozície ďalších konštruktivistov svetového mena.

Otváracie hodiny:

Ut – Ne 10.00 – 18.00 h.

MÚZEUM DANUBIANA

Múzeum bolo otvorené na Vodnom diele Čunovo v roku 2000. Jeho zakladateľom je Gerard Meulensteen z Holandska, obdivovateľ, zberateľ a podporovateľ výtvarného umenia. Funguje ako múzeum moderného umenia a organizuje výstavy popredných európskych a domácich autorov.

Otváracie hodiny:

Ut – Ne 10.00 – 18.00 h.

LODNÉ MÚZEUM

Lodné múzeum bolo sprístupnené presne pred dvomi rokmi v máji 2001. Nachádza sa na petržalskej strane na starom remorkéri Kriváň. Múzeum zaznamenáva život lodníkov v minulosti. Návštevníci si môžu zakormidlovať, v útrobách lode si pozrieť strojné zariadenia. Z reproduktorov počuť spev vtákov, ktorí žijú pri Dunaji.

Otváracie hodiny:

So – Ne 11.00 – 18.00 h.

STRANU PRIPRAVILI

MILADA ČECHOVÁ

A DOROTA KRÁKOVÁ

FOTO SME – PAVOL FUNTÁL

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Bratislava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Holenie je umenie. A vy môžete byť jeho majstrom
 2. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 3. Pôžička s výraznou zľavou z úroku? Vieme, kde ju nájdete
 4. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
 5. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 6. Čo by som urobil inak, keby som znovu staval dom?
 7. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 8. Vážení poslanci, to naozaj?
 9. Česi vynašli revolučné tričká, na ktorých nie je vidieť pot
 10. Viete, prečo by nás mala zaujímať ochrana biodiverzity?
 1. Pôžička s výraznou zľavou z úroku? Vieme, kde ju nájdete
 2. Vážení poslanci, to naozaj?
 3. Koniec čakania na kuriéra
 4. Čo by som urobil inak, keby som znovu staval dom?
 5. Prvé mesiace 2021 vzrástol počet susedských sporov
 6. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 7. Václav Vydra: Ako nedostať pokutu v úseku kde je meraná rýchlosť
 8. Česi vynašli revolučné tričká, na ktorých nie je vidieť pot
 9. Holenie je umenie. A vy môžete byť jeho majstrom
 10. Od 1. septembra je predprimárne vzdelávanie povinné
 1. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 11 498
 2. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 8 642
 3. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 6 910
 4. Stiahnite si stovky e-kníh 5 863
 5. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 5 146
 6. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 3 691
 7. Crème de la crème po slovensky 3 211
 8. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto 2 966
 9. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania 2 871
 10. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou 2 634
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu