SME
Pondelok, 27. jún, 2022 | Meniny má Ladislav, Ladislava

Galérie a múzeá budú otvorené zadarmo do noci

V sobotu budú viaceré múzeá a galérie otvorené až do 22.00. Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí, ktorý pripadol na nedeľu, organizátori Večera v múzeách a galériách pripravili pre všetkých návštevníkov aj zaujímavé podujatia počas celého dňa.


Múzeum polície. V záverečnej časti múzea je inštalované miesto trestného činu.

Iniciátorom akcie je Peter Hyross, riaditeľ Mestského múzea. „Myšlienku sme trocha odpozerali od Viedne, kde sa podobná akcia organizuje už niekoľko rokov a veľmi úspešne,“ povedal nám. Voľný vstup na všetky výstavy a kultúrny program by mal pritiahnuť návštevníkov a presvedčiť ich, že aj v múzeu a galérii sa dá stráviť veľmi príjemný čas.

ARCHEOLOGICKÉ

MÚZEUM

Archeologické múzeum je súčasťou Slovenského národného múzea Bratislava, je jediným špecializovaným archeologickým múzejným pracoviskom na Slovensku. Sídli v renesančnej Kamperovej kúrii zo 16. storočia na Žižko- vej 2.

Stále výstavy:

Klenoty dávnej minulosti Slovenska. Výstava inštalovaná na prízemí Hradu sústreďuje vzácne predmety z dávnej minulosti Slovenska v jednej ústrednej Klenotnici.

Antika v zbierkach Slovenského národného múzea. Výstava je prístupná v suteréne múzea. Bohatá škála exponátov dokumentuje vyspelú kultúru danej doby.

Kamenný svedok. Táto expozícia sprístupňuje dejiny Hradu a je inštalovaná v suteréne Hradu.

Otváracie hodiny:

Ut – Ne 9.00 – 17.00 h.

HISTORICKÉ MÚZEUM

Historické múzeum je tiež súčasťou Slovenského národného múzea. Od roku 1968 sídli na Hrade. Vo svojich fondoch opatruje takmer 250 000 zbierkových predmetov. Viaceré zbierky patria medzi najväčšie na Slovensku (numizmatika, historický a ľudový textil, sklo a keramika, militárie, remeslá, historické tlače, sakrálne a ľudové výtvarné umenie).

Otváracie hodiny:

Ut – Ne 9.00 – 17.00 h, posledný vstup o 16.30 h.

Stále výstavy:

Krehká krása. 1000 exponátov historického skla a porcelánu zo 17. – 20. storočia. Spomienky na remeslá. Prezentácia 15 najvýznamnejších druhov remesiel na Slovensku od 15. do začiatku 20. storočia.

Strieborný poklad. Bohatá kolekcia strieborných sakrálnych a profánnych predmetov z obdobia 17. – 20. storočia.

Historický nábytok. Rozsiahla expozícia, predstavujúca nábytok a bytové zariadenie od 15. do začiatku 20. storočia, doplnená predmetmi úžitkového umenia a dobovými obrazmi.

Historické hodiny. Výber 85 najzaujímavejších hodín slovenskej, rakúskej, nemeckej a francúzskej proveniencie zo zbierok Historického múzea.

Korunná veža. Vyhliadka z nej poskytuje najkrajší výhľad na Bratislavu a jej okolie.

HUDOBNÉ MÚZEUM

Toto múzeum, ktoré je takisto súčasťou SNM, vzniklo začiatkom roku 1991. Získava a spracúva hudobné pramene, ktoré dokumentujú dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť: hudobniny, hudobné nástroje, zvukové záznamy diel, korešpondenciu, originálne fotografie a iné dokumenty o činnosti významných hudobných osobností a inštitúcií, ale aj výtvarné predmety hudobnej povahy, napr. medaily, plakety, odznaky, plastiky alebo kresby s hudobnými motívmi. Jeho pracovne a depozitáre sa nachádzajú na 3. poschodí Hradu.

Stále výstavy:

Dedičstvo hudobných nástrojov. Prvá výstava na Slovensku, ktorá v celistvej podobe sprístupňuje verejnosti hmotné a duchovné krásy slovenskej ľudovej inštrumentálnej hudby.

Otváracie hodiny:

Ut – Pia 9.00 – 17.00 h, So – Ne 10.00 – 18.00 h.

KRAJANSKÉ MÚZEUM

Krajanské múzeum sa zameriava na problematiku slovenského vysťahovalectva a život Slovákov vo svete, je súčasťou Matice slovenskej. Sídli v novorokokovom paláci, ktorý v roku 1889 postavil bratislavský architekt J. Hubert pre lekárnika F. Pistoriho.

Stále výstavy:

Expozícia Slováci v Maďarsku bola otvorená v roku 1992 a je pohľadom na históriu a súčasný život slovenskej národnostnej menšiny na území Maďarska.

Otváracie hodiny:

Ut – Ne 10.00 – 18.00 h.

MESTSKÉ MÚZEUM

Sídli v Starej radnici na Primaciálnom námestí 3. Založil ho v roku 1868 Bratislavský okrášľovací spolok a prvá expozícia bola sprístupnená v roku 1872.

V zbierkovom fonde Mestského múzea sú zbierky historické, numizmatické, farmaceutické, umeleckoremeselnícke, archeologické, etnografické, kamenárske a umeleckého železiarstva, vedy a techniky. Výskumami Devína a Rusoviec sa múzeum zaradilo medzi popredné archeologické pracoviská na Slovensku.

Stále výstavy:

Expozícia dejín mesta a feudálnej justície.

Otváracie hodiny:

Ut – Pia 10.00 – 17.00 h, So a Ne 11.00 – 18.00 h.

Expozícia vinohradníctva a vinárstva v Apponyiho paláci na Radničnej 1.

Otvorená je od októbra do apríla, Ut – Ne 9.30 – 16.30 h a od mája do septembra Ut – Pia 10.00 – 17.00 h, So a Ne 11.00 – 18.00 h.

Expozícia zbraní a mestského opevnenia v Michalskej veži. Prístupná je v máji až septembri Ut – Pia 10.00 – 17.00 h, So a Ne 11.00 – 18.00 h.

Hudobná expozícia v rodnom dome J. N. Hummela na Klobučníckej 2.

Prístupná je Ut – Ne 12.00 – 17.00 h.

Expozícia historických hodín v Dome u Dobrého pastiera na Židovskej 1.

Otvorená je v máji až septembri Ut – Pia 10.00 – 17.00 h, So a Ne 11.00 – 18.00 h.

MÚZEUM UMELECKÝCH

REMESIEL

na Beblavého 1. Prezentuje vývoj umeleckých remesiel v Bratislave od 15. až do 2. polovice 20. storočia a poskytuje obraz nielen o vývoji umelecko-remeselnej tvorby, ale aj o hmotnej kultúre i životnej úrovni obyvateľov mesta v minulosti.

Otvorené je v máji až septembri Ut – Pia 10.00 – 17.00 h, So a Ne 11.00 – 18.00 h.

MÚZEUM

JANKA JESENSKÉHO

Múzeum na Somolického 2 približuje literárnu tvorbu Janka Jesenského (1874 – 1945) a Jozefa Gregora-Tajovského (1874 – 1940). Expozícia je umiestnená v mestskej vile z 20-tych rokov 20. storočia v poslednom byte spisovateľa, v časti priestorov je zachované pôvodné zariadenie.

Návštevy treba ohlásiť na tel. č.: 5443 4742.

MÚZEUM ARTHURA

FLEISCHMANNA

Múzeum na Bielej 6 prezentuje život a dielo bratislavského rodáka, ktorého profesionálna kariéra trvala takmer 70 rokov a rozvíjala sa najmenej v šiestich krajinách štyroch kontinentov. Dom na Bielej 6 kúpila Fleischmannova matka v roku 1917 a v 20-tych a v 30-tych rokoch tu žila umelcova rodina. Arthur Fleischmann (1896 – 1990) študoval sochárstvo u prof. J. Štursu v Prahe a hlavne u prof. J. Müllnera vo Viedni (1921 – 1928).

Otvorené je Ut – Pia 10.00 – 17.00 h, So a Ne 11.00 – 18.00 h.

MÚZEUM KULTÚRY

KARPATSKÝCH NEMCOV

Múzeum kultúry karpatských Nemcov sídli na Žižkovej 14 a je najmladšie špecializované múzeum Slovenského národného múzea. Zbierky pokrývajú všetky oblasti života karpatských Nemcov: odevné súčasti, textílie, domácku a remeselnú výrobu, priemyselné výrobky, umelecké diela, sakrálne predmety, tlače. V zbierkach sú i originály a kópie dokumentov.

Stále výstavy:

Dejiny a kultúra karpatských Nemcov.

Otváracie hodiny:

Ut – Ne 10.00 – 16.00 h.

MÚZEUM POLÍCIE

Múzeum polície na Gunduličovej 2 sa ako jediné špecializované zariadenie svojho druhu na Slovensku zameriava na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných a policajných orgánov. Múzeum venuje pozornosť preventívnej činnosti orientovanej hlavne na mladú generáciu.

Stále výstavy:

História, vznik a vývoj bezpečnostných zborov na území Slovenska do roku 1989. Vznik a súčasná činnosť Policajného zboru SR. Tematická časť venovaná kriminalistike, dopravnej polícii, Interpolu a medzinárodnej spolupráci policajných zborov. V záverečnej časti múzea je inštalované miesto trestného činu.

Otváracie hodiny:

Ut – So 10.00 – 17.00 h.

MÚZEUM ŽIDOVSKEJ

KULTÚRY

Múzeum židovskej kultúry vznikalo na pôde Historického múzea SNM ako oddelenie židovskej kultúry v roku 1991, v roku 1994 sa stalo samostatnou špecializovanou jednotkou SNM.

Stála expozícia Múzea židovskej kultúry je umiestnená v Zsigrayovej kúrii na Židovskej 17, ktorú dal v polovici 17. stor. postaviť Zsigray zo Stupavy, úradník grófa Pálffyho. Expozícia zachytáva dejiny a kultúru židov žijúcich na Slovensku od dôb Veľkomoravskej ríše. Trojrozmerné a dvojrozmerné exponáty približujú každodenný život židovského obyvateľstva, sviatky, interiér synagógy a slávne osobnosti. Záver expozície je venovaný pamiatke približne 70 000 obetí holokaustu zo Slovenska.

Otváracie hodiny:

Po – Pia, Ne 11.00 – 17.00 h.

PLYNÁRENSKÉ MÚZEUM

Múzeum sa zameriava na históriu plynárenstva. Nachádza sa na Mlynských nivách 42 v zrenovovaných priestoroch bývalej kotolne, chemického laboratória a dechtárne druhej bratislavskej plynárne. V múzeu je viac ako tristo exponátov. Histórii svietiplynu je venovaný Pavilón histórie, Kancelária prokuristu dáva príležitosť nahliadnuť do dobovej atmosféry najvýznamnejšieho fabrického úradníka v plynárni zo začiatku storočia a expozícia Laboratória dotvára ucelený obraz nevyhnutnej prevádzkovej spoľahlivosti výroby svietiplynu. Pavilón súčasnosti sa buduje.

Otváracie hodiny:

Po – Št 10.00 – 16.00 h, Pia 10.00 – 14.30 h. Návštevu je potrebné dohodnúť tri dni vopred na tel. 02/5869 2733, 5869 2650 alebo faxom 02/5341 5108. Vstup do múzea je voľný.

PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM

Prírodovedné múzeum sídli na Vajanského nábreží 2 a zameriava svoje hlavné aktivity na dokumentáciu živej a neživej prírody. Zbierkový fond obsahuje viac ako 2 317 000 kusov a predstavuje najrozsiahlejšie zbierky v rámci SNM. Časť zbierkového fondu je vystavená v trvalých expozíciách a ďalšia je prezentovaná pri rôznych výstavných podujatiach.

Stále výstavy:

Fauna Slovenska (Bezstavovce Slovenska, Stavovce Slovenska), Variácie sveta rastlín (Botanická expozícia), Vývoj človeka (Antropologická expozícia), Fauna morí, Huby okolo nás, Klenoty zeme – mineralogická expozícia, Pravek života – paleontologická expozícia.

Otváracie hodiny:

Ut – Ne 9.00 – 17.00 h.

MÚZEUM CESTNEJ

A ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY

Vzniklo 2. mája 1983 na rozkaz náčelníka Východnej dráhy ako Pamätník železničnej dopravy na Slovensku. Hlavným objektom sa stala budova na Šancovej 1, kde je dnes Múzeum cestnej a železničnej dopravy.

Otváracie hodiny:

Ut – Pia 10.00 – 17.00 h, So – Ne 9.00 – 18.00 h.

MÚZEUM MILANA DOBEŠA

Sídli na Zámočníckej 13, otvorili ho v novembri 2001. Žije zo sponzorských peňazí, väčšina objektov a obrazov pochádza zo súkromných zbierok. Je pomenované podľa konštruktivistu Milana Dobeša, ktorý tu má stálu expozíciu. Okrem neho sa tu striedajú expozície ďalších konštruktivistov svetového mena.

Otváracie hodiny:

Ut – Ne 10.00 – 18.00 h.

MÚZEUM DANUBIANA

Múzeum bolo otvorené na Vodnom diele Čunovo v roku 2000. Jeho zakladateľom je Gerard Meulensteen z Holandska, obdivovateľ, zberateľ a podporovateľ výtvarného umenia. Funguje ako múzeum moderného umenia a organizuje výstavy popredných európskych a domácich autorov.

Otváracie hodiny:

Ut – Ne 10.00 – 18.00 h.

LODNÉ MÚZEUM

Lodné múzeum bolo sprístupnené presne pred dvomi rokmi v máji 2001. Nachádza sa na petržalskej strane na starom remorkéri Kriváň. Múzeum zaznamenáva život lodníkov v minulosti. Návštevníci si môžu zakormidlovať, v útrobách lode si pozrieť strojné zariadenia. Z reproduktorov počuť spev vtákov, ktorí žijú pri Dunaji.

Otváracie hodiny:

So – Ne 11.00 – 18.00 h.

STRANU PRIPRAVILI

MILADA ČECHOVÁ

A DOROTA KRÁKOVÁ

FOTO SME – PAVOL FUNTÁL

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Bratislava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny. Adepti sú jasní
 2. Trápia Vás bolesti a únava? Máme skvelé riešenie k vám domov
 3. IMMOFINANZ pokračuje v úspechoch nájomných zmlúv aj v roku 2022
 4. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete
 5. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 6. Nalaďte sa na svoje mladšie ja s rádiom Vlna
 7. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku
 8. BILLA vstupuje do sveta e-commerce
 1. Cenami prenájmov hýbe vysoký dopyt, ponuka klesla o viac ako 40%
 2. Futbal v meste: Poznáme 16 najlepších tímov!
 3. Trápia Vás bolesti a únava? Máme skvelé riešenie k vám domov
 4. IMMOFINANZ pokračuje v úspechoch nájomných zmlúv aj v roku 2022
 5. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete
 6. Prešovský Fragaria Cup oslavuje 20 rokov
 7. Na čo slúžia bubnové kosačky a ako vybrať tú správnu?
 8. V Košiciach vznikla inkluzívna škola s finančnou podporou grantu
 1. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny 29 154
 2. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu 10 201
 3. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku 8 117
 4. 91 kreslených správ o Slovensku, Ukrajine a celom svete 4 998
 5. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk 3 918
 6. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete 3 151
 7. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME 2 968
 8. Máte v hľadáčiku dovolenku v Turecku? Táto inšpirácia padne vhod 1 439
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Ľudmila Križanovská: Žobráci v centre Bratislavy. Ľudia v núdzi alebo príživníci?
 2. Daniel Bíro: V Bratislave malo byť metro. Aké sú história a súčasnosť tohto projektu?
 3. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 4. Anton Sládek: Bratislava - Vysoká ulica včera a dnes
 5. Anton Sládek: Bratislava - Hviezdoslavovo námestie
 6. Anton Sládek: Bratislava - Heydukova ulica
 7. Anton Sládek: Dunaj XIII. Most Apollo a okolo
 8. Anton Sládek: Bratislava - budova bývalej sociálnej poisťovne na Bezručovej - interiér
 1. Soňa Bulbeck: Ako šklbú turistov inde... 10 268
 2. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku) 7 348
 3. Post Bellum SK: Kocáb: Boli schopní aj tmu vydávať za dôkaz toho, že tam nie sú jadrové hlavice 5 921
 4. Věra Tepličková: Igi zasa ukazuje figy alebo O tom, ako sa Edo unáhlil 5 861
 5. Felipe Sánchez López: Opatrovatelia alebo novodobí slovenskí otrokári 4 160
 6. Věra Tepličková: Mala by som byť po dnešku pokojnejšia, pani Kavecká? 3 667
 7. Jozef Černek: Turecko, letecky s dvomi deťmi, časť prvá - cesta tam 3 647
 8. Michal Feik: Čo spôsobí Matovičov balíček 3 070
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
SkryťZatvoriť reklamu