SME
Streda, 20. január, 2021 | Meniny má DaliborKrížovkyKrížovky
AKTUALIZOVANÉ 28.10.

Anketa s kanditátmi na starostu Petržalky

Má byť v Petržalke spoplatnené parkovanie? Ako má vyzerať okolie Chorvátskeho ramena? Pýtali sme sa kandidátov na starostu.

Chorvátske rameno sa tiahne skoro celou Petržalkou.Chorvátske rameno sa tiahne skoro celou Petržalkou. (Zdroj: ARCHÍV SME)

Oslovili sme všetkých deviatich kandidátov. Súčasný starosta Vladimír Bajan na otázky SME dlhodobo nereaguje, nezúčastnil sa ani ankety. Na zaslané otázky najprv neodpovedala ani kandidátka Mária Javoreková (Právo a spravodlivosť), poslala ich až po uzávierke (jej odpovede boli doplnené 28.10. o 11:24).

Kandidáti sú zoradení podľa abecedy. Kde to bolo možné, mali odpovedať aj jasne áno, alebo nie.

1. Zabezpečíte jasle mestskej časti? Z čoho ich budete financovať?

augustin_r331-90x120.jpgJozef Augustín, (Agrárna strana Slovenska)

Skryť Vypnúť reklamu

ÁNO.

No dopyt po detských jasliach nie je taký veľký ako po materských škôlkach. Napriek tomu je dostatok miest v detských jasliach dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje spokojnosť občana, najmä mladých rodín. Riešením je aj rozšírenie kapacít materských škôlok tak, aby tam mohli byť umiestnené už deti vo veku od dvoch rokov.

Služba je finančne veľmi náročná, vyžaduje si úzko špecializovaných zamestnancov. Zdroje vidím aj v efektívnom hospodárení všetkých organizácií a podnikov podliehajúcich mestskej časti.

bajan_sme_r4514-90x120.jpgVladimír Bajan, starosta (nezávislý)

-

Neodpovedal.

greksa-marian-90x120.jpgMarián Greksa (nezávislý)

-

V Petržalke je niekoľko súkromných jaslí a jedny štátne. Či sa postavia ešte ďalšie, závisí od rozpočtu Petržalky, ktorý schvaľujú poslanci. Ak nastane zhoda v prioritách, tak sa budú financovať z rozpočtu mestskej časti - Petržalky.

Skryť Vypnúť reklamu

javorekova-90x120.jpgMária Javoreková (Právo a spravodlivosť)

ÁNO.

Najskôr chcem z fondov EU zrekonštruovať MŠ, ktoré sú momentálne zatvorené a chátrajú. Na začiatok na 2 MŠ vybudovať po jednej triede detské jasle. Na jasle by sa museli vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu MČ-Petržalka. Som hlavne voči tomu, ako sa to urobilo teraz, aby sa bral úver na výmenu okien na školách v Petržalke / kde sa v celej Petržalke nevymenili len na škole prístavba na Tupolevovej ulici /, ale využívať fondy, bez zadĺženia MČ.

hrcka-jan_r1902-90x120.jpgJán Hrčka (nezávislý)

ÁNO.

Mestská časť hospodári s prebytkom pol milióna eur ročne. Vzhľadom k populačnej krivke sú jasle a vyšší počet miest v materských škôlkach veľmi potrebné.

nechala_pavel1-90x120.jpgPavel Nechala (nezávislý)

ÁNO.

Netýka sa to iba materských škôl, jaslí, ale aj poskytovania opatrovateľských služieb starším občanom alebo postihnutým občanom. Zdroje by som hľadal v zlepšení alokácie finančných prostriedkov, napríklad meranie prínosov v súčasnosti prevádzkovaných zariadení alebo v zrušení financovania Petržalských novín slúžiacich na propagandu starostu Vladimíra Bajana, viac ako 100.000 eur v tomto roku.

Skryť Vypnúť reklamu

plsekova-90x120.jpgIveta Plšeková (Most-Híd, Sieť, SDKÚ, KDH, SaS, Mladá Petržalka, Strana zelených)

ÁNO.

Mám to v programe. Financovanie jednoznačne z rozpočtu mestskej časti, ktorá musí prestať plytvať peniazmi a určiť si jasné priority.

savel-foto_r25-90x120.jpgDaniel Šavel (nezávislý s podporou Smeru)

ÁNO.

Zabezpečenie jaslí je jednou z mojich priorít. Financované by mali byť prevažne z obecného rozpočtu, aj keď prichádza do úvahy aj spolupráca so súkromnými prevádzkovateľmi a veľkými zamestnávateľmi na území Petržalky.

zimmermann-kristian-roman-90x120.jpgKristián Roman Zimmermann (nezávislý)

NIE.

Téma jaslí nie je pre nastávajúce volebné obdobie prioritnou témou. Najskôr je potrebné pozrieť sa na dostatočnú kvantitu miest v škôlkach a vyhovujúcu kvalitu našich základných škôl. Ak v týchto bodoch dosiahneme uspokojivé výsledky, potom vznikne priestor pre otváranie ďalších tém. Bolo by nesprávne púšťať sa do jaslí, ak nie je uspokojený dopyt po škôlkach a ak základné školy prepadajú v hodnoteniach ich kvality.

2. Ako dosiahnete, že Petržalčania budú mať kde parkovať? Rádovo koľko nových parkovacích miest vytvoríte v Petržalke?

AUGUSTÍN: V Petržalke chýbajú tisíce parkovacích miest a ich dobudovanie nebude otázkou jedného dňa. V prvom rade je treba zaregulovať jednotlivé územné zóny v mestskej časti a pri vypracovávaní územných plánov zón je potrebné rešpektovať názor ich obyvateľov. Výstavba parkovacích domov je riešením, no musí byť v súlade s územnými plánmi zóny. Musí zodpovedať výškovo aj objemovo predstavám väčšiny obyvateľov príslušných území. O problematike a mojich predstavách sa dočítate v mojom blogu v najbližších dňoch.

BAJAN: Neodpovedal.

GREKSA: Rezidenčné parkovanie. Stavba nových parkovacích domov. Každý, kto Vám povie nejaké konkrétne číslo, je hochštapler.

JAVOREKOVÁ: Pomôžem pre obyvateľov Petržalky vybudovať rezidenčné parkovacie miesta, priamo pred každým obytným domom. Postupne na spevnených plochách vybudovať so súhlasom obyvateľov dvoj alebo troj podlažné parkovacie domy, s využitím dažďovej vody na zavlažovanie. Zabezpečiť dostatok parkovacích miest, ktoré sa nedajú mne presne vyčísliť.

HRČKA: Mojim prvoradým cieľom je zvýhodniť pri parkovaní tých, čo majú v Petržalke trvalý pobyt. To je možné a nie je to ani finančne náročné. Problém parkovania je výsledkom dlhodobého neriešenia. Určite sa budem snažiť zvýšiť parkovacie miesta zjednosmernením ulíc a budovaním parkovacích miest tak, aby neboli na úkor prírody a športovísk.

NECHALA: Nesúhlasím s de facto privatizáciou verejných priestranstiev v podobe zverenia výkonu parkovacej politiky súkromným spoločnostiam. Uskutočním technické a organizačné zmeny v doprave, napríklad zjednosmernenie ulíc, označenie nových parkovacích miest a obmedzenie parkovanie nákladných vozidiel vo vnútroblokoch. Budovanie parkovacích domov bude podmienené rozhodnutím obyvateľov v danej lokalite.

PLŠEKOVÁ: Až 10 000. Sľúbila som vytvorenie 4000 bezplatných parkovacích miest, ale vieme reálne vytvoriť až 10 000 miest na bezplatné parkovanie. Vychádzam zo štúdie Výskumného ústavy dopravy v Žiline. Dosiahneme to zjednosmernením ulíc, dôsledným vyznačením parkovacích miest čiarami a zlegalizovaním plôch pôvodne vytvorených na niečo iné (ale dlhodobo nevyužívaných) a dnes využívaných na parkovanie.

ŠAVEL: Dôležité je pristúpiť ku každému bloku domov individuálne a po komunikácii s obyvateľmi z konkrétnych domov v obytnom bloku nastaviť parkovanie tak, aby im vyhovovalo. Doteraz sa to robilo bez nich. Ďalším krokom by malo byť zefektívnenie MHD a medzimestskej dopravy, vďaka čomu viacerí ľudia nebudú nútení obstarávať si auto. Tým sa perspektívne znížia aj nároky na parkovanie.

ZIMMERMANN: V prvej fáze vidím pomerne veľký priestor v optimalizácii súčasného stavu, kde by určite pomohlo premaľovať parkovacie čiary, zjednosmerniť niektoré ulice, posunúť zastávky MHD, premiestniť kontajnerové stojiská a podobne. Toto by prinieslo niekoľko tisíc nových parkovacích miest. V druhej fáze by prišla na rad určitá regulácia. Najprv by som sa pozrel na domácnosti, ktoré majú viac ako jedno auto alebo na tie, ktoré auto nevyužívajú aktívne. Tieto by som presunul na veľkokapacitné parkoviská, ku ktorým by ich majitelia získali MHD z bydliska zdarma.

3. Má byť parkovanie v Petržalke spoplatnené?

AUGUSTÍN: NIE. Pre obyvateľov Petržalky jednoznačne nie. Neviem si predstaviť, že dôchodcovská rodina bude platiť niekoľko desiatok EUR ročne za auto, ktoré používa maximálne jedenkrát v týždni na návštevu hrobov svojich rodičov.

BAJAN: Neodpovedal.

GREKSA: ÁNO. Ale Petržalčania s trvalým pobytom by mali platiť iba minimálny poplatok a ostatní podstatne viac.

JAVOREKOVÁ: NIE. Pre obyvateľov Petržalky rezidenčné boxy zdarma bez poplatku, na trvalý pobyt, za sklom motorového vozidla bude mať kartu na ŠPZ, parkovanie v Petržalke spoplatnené, len pre obyvateľov Petržalky, ktorý nemajú trvalý pobyt v Petržalke. Zdarma len na vyhradených parkoviskách, pre obyvatelia bez trvalého pobytu, to sa týka aj firemných áut.

HRČKA: NIE. Parkovanie by nemalo byť spoplatnené, ale bohužiaľ sa tomu nebude dať vyhnúť. Určite však nesúhlasím s plošným spoplatnením, ktoré parkovanie nevyrieši, len vytiahne ďalšie peniaze od obyvateľov. Veľký problém vidím v navrhnutných projektoch, ktoré majú spotrebovať veľkú časť vybratých peňazí na prevádzku parkovaciehosystému namiesto na jeho zlepšovanie.

NECHALA: ÁNO. Vo svojom podrobnom volebnom programe garantujem všetkým občanom zachovať možnosť aj bezplatného parkovania vo vzdialenosti maximálne 10 minút od bydliska. Na tento účel je možné využiť existujúce parkoviská napríklad nákupných centier alebo administratívnych budov.

PLŠEKOVÁ: NIE. Som proti spoplatneniu pre ľudí v trvalým bydliskom v Bratislave. Jeden byt, jedno bezplatné parkovacie miesto. Mimobratislavčania, ktorí žijú v Petržalke, by mali platiť, rovnako aj firemné autá. Parkovať by mali na vyhradených parkoviskách.

ŠAVEL: NIE. Pre Petržalčanov nie. Parkovaciu politiku v Petržalke treba nastaviť tak, aby zvýhodňovala rezidentov, teda ľudí s trvalým bydliskom v mestskej časti, ktorí by mali parkovať bezplatne. Pre ostatných, ktorí podielovými daňami neprispievajú do rozpočtu mestskej časti, bude spoplatnenie nevyhnutné. Situáciu pomôžu riešiť aj záchytné parkoviská.

ZIMMERMANN: ÁNO. V prípade ak nepomôže optimalizácia súčasného stavu, a ani mesto nepríde s riešením pre MHD, ktoré by prilákalo cestujúcich, tak inú cestu nevidím. Spoplatnenie by sa ale malo urobiť rozumne a v niekoľkých postupných vlnách. Jednoznačne ale trvám na tom, že domácnosť, ktorá má napríklad len jedno auto a jej členovia majú trvalý pobyt v Petržalke, za parkovacie miesto by platiť určite nemala. Všetky podmienky regulácie sú otázkou toho, koľko opatrení musíme prijať, kým sa problém s parkovaním dostane do prijateľného stavu.

4. Majú na Jasovského ulici dostavať komplex Domino pár metrov od existujúcich bytoviek?

AUGUSTÍN: NIE. Ak by to bolo v mojej moci, dôsledne by som uplatnil zákon so všetkými jeho možnosťami. Bojím sa však, že už je neskoro.

BAJAN: Neodpovedal.

GREKSA: NIE. Nakoľko som autorom Živej ľudskej reťaze, vďaka ktorej sa stavba zastavila, je moja odpoveď veľmi predvídateľná. Nie. A skelet, ktorý tam teraz stojí, by mal byť odstránený na náklady majiteľov.

JAVOREKOVÁ: NIE. Stavba na Jasovskej by sa nemala dostavať, ale dať do pôvodného stavu pozemok. Nevidela som stavebné povolenie a ani som nebola pri stavebnom konaní, či tam boli účastníci stavebného konania majitelia susednej parcely. Počuť však reči, že asi dvaja poslanci čo bývajú na Jasovskej sa neskoro zobudili a nahovorili svojich susedou, aby boli proti už začatej stavbe. Aj keď mali možnosť, ešte pri výkopových prácach. Len dúfajme, že právo a spravodlivosť zvíťazí, ak ešte na Slovensku existuje.

a/ obyvatelia stojaceho obytného domu, majú zobraté svetlo a slnko vo svojich bytoch. Zo zákona mali byť účastníkmi stavebného konania.

b/ vlastníci novokúpených bytov by nemali pokojné bývanie, z jednej strany bude hluk z električky, z druhej strany okná do vedľajšieho obytného domu, bez slnka. Môžu sledovať akurát čo kto oproti práve varí a ako využíva svoj čas.

HRČKA: NIE. Dostavanie Domina bude prehra slušných ľudí a zlý precedns pre všetkých Petržalčanov. Preto sa jej obyvateľom snažím maximálne pomôcť v ich nerovnom boji proti investorom.

NECHALA: NIE. V tomto projekte boli bezprecedentne pošliapané práva obyvateľov na Jasovskej ulici. Iba vďaka aktivite pani Hargašovej, pána Hána a ďalších nie je táto stavba dnes už dokončená. Urbanisticky je táto stavba neobhájiteľná a jej dokončenie v nejakej podobe by sa nemalo udiať bez súhlasu veľkej väčšiny dotknutých obyvateľov.

PLŠEKOVÁ: NIE. Rozhodne nie. Treba urobiť všetko proti legalizácii tejto stavby nie len kvôli obyvateľom Jasovskej, ale aj ako výstrahu iným nekorektným investorom.

ŠAVEL: NIE. V prvom rade je nevyhnutné preveriť námietku občanov a preveriť legálnosť stavby, z čoho sa musia vyvodiť dôsledky. No bez ohľadu na legálnosť či nelegálnosť stavby je takýto projekt vysoko amorálny a je povinnosťou samosprávy hľadať riešenie, ako neobrať ľudí o pôvodný komfort bývania.

ZIMMERMANN: NIE. Jednoznačne nie. Stavba Domino je do očí bijúci dôkaz arogancie a zneužívania moci. Určite treba vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť za chyby, ktoré umožnili tento projekt vôbec rozbehnúť. Osobne sa zasadzujem za stavebnú uzáveru v rámci vnútorných hraníc Petržalky, ktorú bude možno obísť len v prípade kladného postoja obyvateľov dotknutých ulíc.

5. Pomôže električka Petržalke?

AUGUSTÍN: ÁNO. Jednoznačne. Nie však iba električka. Je to predsa iba dopravný prostriedok.

BAJAN: Neodpovedal.

GREKSA: ÁNO. Ale až keď bude dobudovaná druhá etapa a električka pôjde cez celú Petržalku.

JAVOREKOVÁ: ÁNO. Pomôže, ale iba ak budú napojené kolmé linky električky.

HRČKA: ÁNO. Každé nové spojenie s druhým brehom Dunaja Petržalke pomôže. Dopravné problémy to však nevyrieši.

NECHALA: ÁNO. A výrazne, podobne ako v iných mestských častiach. Projekt treba rýchlo realizovať a dobudovať aj spojenia k trase električky. Vypracovaná urbanistická štúdia prof. Kováča počíta aj s napojením kolmých liniek električky v neskorších obdobiach.

PLŠEKOVÁ: - Iba čiastočne. Ak by križovala Petržalku rôznymi smermi tak áno, ale jedna líniová stavba nie je riešením. Riešením je viac mostov pre dopravu. Dobrým riešením by bol aj vlak typu S-Bahn ako vo Viedni.

ŠAVEL: ÁNO. Ale ak chceme, aby električka pomohla a stala sa nosným dopravným systémom, a nie iba drahou kompou cez Dunaj, musí byť jej pripravovaná druhá etapa zmenená. Podľa projektov by dnes mala premávať len po stredovej osi, no efektívna bude, iba ak bude trasa rozšírená aj do ďalších častí Petržalky.

ZIMMERMANN: NIE. Pokiaľ mesto neprijme opatrenia, ktorými by sa stala MHD pre občanov najekonomickejším a najflexibilnejším spôsobom dopravy v rámci mesta, tak ľudia nebudú mať dôvod odstaviť autá a využívať električku. Zároveň si myslím, že trasa električky nie je riešená práve najšťastnejšie. Bolo by vhodné rozvetviť ju viac, aby bola električka dostupnejšia a obslúžila väčšiu časť obyvateľstva Petržalky.

6. Ako by malo v budúcnosti vyzerať Chorvátske rameno?

AUGUSTÍN: Trasa električky spoločne s obslužnou komunikáciou, ktorú presadzujem a s Chorvátskym ramenom nesmú rozdeliť Petržalku v jej pozdĺžnej osi tak, ako to urobila Einsteinova ulica. Preto sa musíme vrátiť ku schváleným dokumentom projektu Bosákova – Janíkov Dvor a zadefinovať celú zónu tak, aby sme neznehodnotili ani funkciu Chorvátskeho ramena, aby dopravná komunikácia nebola prekážkou pre občanov hľadajúcich v tejto zóne oddych a relax. Urbanisticky sa tu musí vytvoriť mestotvorný prvok, aby sa jeho dobudovaním Petržalka stala mestom poskytujúcim svojim obyvateľom všetko, čo mesto má mať. Zároveň musia ožiť terasové obchody, lebo električka vráti obyvateľov z obchvatových komunikácii do centrálnej osi Petržalky.

BAJAN: Neodpovedal.

GREKSA: Chorvátske rameno by malo prejsť revitalizáciou a parkovou úpravou. Viem si predstaviť aj nejakú malú požičovňu lodiek.

JAVOREKOVÁ: Chorvátske rameno by malo byť celé komplet osvetlené, s lavičkami, jedna strana vyhradená len pre cyklistov a druhá pre chodcov. Jazero vyčistené, vysadené stromky a kvety, atrakcie pozdľž celého jazera pre deti a dospelých. To je jediné krásne, čo máme v Petržalke a nedajme si to ničím a nikým pokaziť, ale vytvoriť srdce Petržalky. Pokojne to môžeme postupne potiahnuť a znovu vybudovať s Petržalským LIDOM, kde budeme chodiť na grilovačky a poriadne zdravotné prechádzky. Potrebujeme sa navzájom spoznávať a stretávať a to všetky generácie. Ale aj pritiahnuť do Petržalky ľudí z iných mestských častí Bratislavy.

HRČKA: Chorvátske rameno a jeho okolie by sa malo rozvíjať ako oddychová zóna. Malo by tam byť čo najviac zelene v zmysle projektu Centralpark.

NECHALA: Dôraz je potrebné klásť na zeleň, chodcov a cyklocesty. Súčasne sa však treba vyvarovať utopistickým a populistickým návrhom na vytvorenie neurbanizovaného územia. Takéto riešenie by bolo finančne veľmi nákladne (6 km kvetinových záhonov, skaliek a podobne) a neudržateľné v podobe garantujúcej kvalitné prostredie.

PLŠEKOVÁ: Je to srdce Petržalky. Chorvátske rameno musí byť ochránené, rovnako zelený pás okolo neho vo forme Central parku na mestských pozemkoch. Musíme jasne vytýčiť trvalo zelené plochy. Oddychové zóny, centrálne námestie Petržalky, cyklotrasy, bežecké trasy, to je dobrý obraz budúcnosti tohto územia.

ŠAVEL: Okrem električky, ktorá je naprojektovaná popri Chorvátskom ramene, by malo byť prioritou pre toto územie vybudovanie Centrálneho parku. Jeho súčasťou by mali byť predovšetkým možnosti športového, spoločenského a kultúrneho vyžitia.

ZIMMERMANN: Chorvátske rameno a jeho okolie by sa malo stať pre Petržalku rovnakým symbolom, akým je napríklad Bratislavský hrad pre Bratislavu. Malo by to byť miesto, kde ľudia nájdu možnosť na oddych, relax, športové i kultúrne vyžitie. Taktiež by bolo určite prínosom, keby mala Petržalka svoje vlastné hlavné námestie s kultúrnym centrom, typu PKO. Som proti zástavbe tohto územia. Bol by som rád, keby sme v okolí ramena vybudovali priestor, na ktorý budeme všetci patrične hrdí.

Prečítajte si tiež:Blížiace sa voľby Petržalke prospeli. Opravujú námestie, pribúdajú lavičkyČítajte 

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Bratislava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 3. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 9. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 10. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 3. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 4. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 5. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 6. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 9. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 10. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 27 417
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 24 705
 3. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 11 833
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 11 287
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 787
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 693
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 532
 8. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 572
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 513
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 476
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu