SME
Utorok, 11. máj, 2021 | Meniny má BlaženaKrížovkyKrížovky

Servis: Tábor ešte stihnete

Dôležitý je program, do dobrých táborov sa deti vracajú.

Ilustračné foto.Ilustračné foto. (Zdroj: (JK))

Prázdniny sa dajú čiastočne vykryťdennými tábormi, fungujú aj školské kluby. Šancu majú aj malé či chudobné deti.

BRATISLAVA. Pobytový tábor je pravý tábor, hovoria skúsení táborníci i psychológovia. Alternatívou k táboru mimo miesta bydliska je denný tábor, ktorý býva riešením v prípade, že sa rodine zmení plánovaný program. Nezriedka rodičia hľadajú denný tábor v poslednej chvíli – v júni alebo až v priebehu letných prázdnin.

Vedieť čo najviac

Denné tábory organizujú cestovné kancelárie, centrá voľného času a rôzne neziskové organizácie. Vyberať tábor treba podľa programu, záujmov dieťaťa a vedúcich. Veľa napovedia informácie, ktoré o tábore zverejní organizátor. Čím podrobnejšie informácie, tým serióznejší organizátor.

Najdôležitejšie sú však osobné referencie. Hodnotenia na internetových stránkach v diskusiách o jednotlivých táboroch sú vodidlom, nie však stopercentným – s kritickými reakciami sa stretnete málokedy, pretože diskusie si často riadia samotní organizátori.

Organizácia dňa sa v dennom tábore prakticky neodlišuje od školského klubu. O to dôležitejší je atraktívny program.

Škola v lete

Výpadok v prázdninovom programe možno vyriešiť práve školským klubom, ten však nebýva samozrejmosťou. V Starom Meste budú cez prázdniny fungovať školské kluby na ZŠ Dubová, ZŠ s MŠ Grösslingová a ZŠ Vazovova.

Školské kluby v lete zvyčajne fungujú aj v niektorých petržalských školách.

Tábory pre predškolákov

Niektoré materské školy sú v prevádzke niekoľko týždňov aj počas leta alebo ponúknu možnosť dochádzať do inej než domovskej škôlky. Tábory - denné aj pobytové - existujú aj pre deti od 4 či 5 rokov. Tie si vyžadujú individuálny prístup.

„Ak viem, že dieťa nezaspí potme, nechám mu svietiť, ak ovocie zje len nakrájané, tak mu ho nakrájam. Keď deťom dáte pocítiť, že ste tam pre ne, nech by čokoľvek potrebovali, väčšinou dobre nesú aj odlúčenie,“ hovorí Janka Šeligová, vedúca tábora Wachumbáčik. To, že si deti večer poplačú, je podľa nej bežné. „Citlivý rodič vie odhadnúť mieru, kedy dieťaťu odlúčením neublíži, “ hovorí. Šancu nesedieť doma majú aj deti z rodín v hmotnej núdzi. Tábory pre ne finančne podporujú niektoré samosprávy.

Charitatívne tábory

Ružinov napríklad hradí tábor deťom zo sociálne slabších rodín vo Vršatskom Podhradí. Prihlásiť sa dá do 28. júna na miestnom úrade. Staré Mesto zase prispelo na tábor Charity Blumentál v Lome nad Rimavicou.

Nezabudnite

Peniaze

Deti v tábore nepotrebujú mať pri sebe veľa peňazí, všetko – strava, pitný režim i vstupenky bývajú zabezpečené a sú v cene tábora. Vreckové stačí okolo 15 eur. Informácie o vhodnej výške vreckového poskytnú vedúci, u menších detí možno dať peniaze do správy vedúcemu.

Mobil

Vo všeobecnosti mobily v táboroch nie sú veľmi vítané. Deti odťahujú od programu. Navyše, deťom ktoré trpia smútkom z odlúčenia zo skúsenosti vedúcich pri častom kontakte s rodičmi trvá dlhšie, než odlúčenie prekonajú. Veci nebývajú proti strate či poškodeniu poistené.

Súrodenci

Súrodenci často chodievajú do táborov spoločne, nie vždy však bývajú ubytovaní spolu – najmä keď sú to brat a sestra alebo je medzi nimi väčší vekový rozdiel. Spoločne sa ubytovávajú dievčatá či chlapci približne rovnakého veku. Kamarátky či kamaráti spoločnú izbu obvykle dostanú.

Zdravotné limity

Otom, či je tábor vybavený pre deti so špeciálnymi potrebami (diéty, alergie, lieky) poskytnú informácie v tábore. Informujte sa o tom, či má tábor skúseného zdravotníka. Bez potvrdenia lekára o zdravotnom stave a potrebných liekov dieťa do tábora neprijmú.

Mobil v spoločnej izbe nepoistíte

Informujte sa, čo je v základnompoistení tábora. Dieťamôžete pripoistiť, overte si, či poistné kryje aj bežnú stratu

BRATISLAVA. Dať dieťaťu do tábora mobil, playstation či počítač, alebo inú drahú vec, nemusí byť najlepší nápad, hoci je tábor poistený. Organizátori domácich táborov obvykle uzatvárajú skupinové poistenie.

„Ak sa nachádzate počas pobytu na Slovensku, nie je potrebné uzatvárať si cestovné poistenie a pri deťoch ani poistenie do hôr, poistenie pátrania a záchrany Horskou službou,“ hovorí Lucia Makayová, hovorkyňa poisťovne Generali.

Ak však ide dieťa do tábora v zahraničí, mal by si rodič reveriť, či cena tábora zahŕňa aj kompletné cestovné poistenie a preštudovať si jeho rozsah. „Rodič by mal myslieť na všetky prípady, ktoré by počas pobytu v zahraničí mohli čo i len teoreticky nastať,“ dodáva.

Komplexné cestovné poistenie pri domácich pobytoch obvykle zahŕňa poistenie úrazu, batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie stornovacích poplatkov.

Možno sa aj individuálne poistiť. „Individuálne poistenie obsahuje trošku odlišné krytie, niektoré poistné sumy sú vyššie,“ vysvetľuje Gabriel Tóth z Allianzu. Upozorňuje však, že poistné krytie drahších vecí, ktoré si deti zvyčajne brávajú so sebou

do tábora, ako sú mobily či elektronika, sa vzťahuje len na krádež vlámaním či lúpež, na poškodenie, zničenie alebo tratu v dôsledku živelnej udalosti či ťažkého úrazu, alebo náhleho ochorenia poisteného. „Teda nie je krytá jednoduchá strata alebo rádež bez prekonania prekážky, napríklad zmiznutie zo spoločnej izby a podobne.“

(vju)

Výber denných táborov v Bratislaave

Petržalka

Denné tábory v CVČ Gessayova

Vek: 7 – 14 rokov

Od7.30 do 16.30 h.

Obedy v jedálni Global, Tematínska10

Kontakt:

www.cvcgessayova.eu

Tel.: +421 2 623 15 979

Lentilkovo I.

Program: výtvarné experimenty, športové a spoločenské aktivity

pre deti od 7 do 13 rokov

Termín: 1. 7. – 4. 7. 2013

Cena: 36€

V cene: obed, olovrant, poistenie, vstupné do bazéna, cestovné MHD,celodenný výlet do Dunajskej Stredy, materiál,odmeny,réžia, pedagogický dozor

Mladí remeselníci

Program:oboznámeniesa s remeslami, tvorivá práca s hlinou, textilom a inými prírodnými materiálmi

Termín: 15. 7. – 19. 7. 2013

Cena: 45€

Mladízáchranári

Program: Praktický nácvik prvej pomoci

Termín: 29. 7. – 2. 8. 2013

Cena: 45€

Vcene: obedy, pitný režim olovrant, program, poistenie, materiál

Sloníčatá

Program:moderný tanec

Termín: 12. 8. – 16. 8. 2013

Cena: 45€

Vcene: obed, desiata, pitný režim, program, poistenie, animátor, výlet na hrad Beckov, vstupné do Buppi centra + lístky na MHD

Šporťáci II.

Program: športové aktivity

Termín: 29. 7. – 2. 8. 2013

Cena: 45€

V cene: obedy, pitný režim, olovrant, poistné, ceny, program, réžia

Túlav étopánky

Program: spoznávanie Bratislavy

a jej histórie

Termín: 8. 7. – 12. 7. 2013

Cena: 45€

Nové Mesto

Denné tábory v CVČ Hlinícka 3

Cena: 50€

V cene: doprava autobusom a vstupenky, spotrebný materiál,poistenie detí, pitný režim, obed

Kontakt:www.cvcba3.sk

tel.: +421-2-44889179

Tábor zameraný na keramiku a šport

Termín: 29. 7. - 2. 8. 2013,

12. 8. - 16. 8. 2013; od 7.00 do 17.00 hod.

Tábor zameraný na tanec a šport

Termín: 5. 8. - 9. 8. 2013

Tábor zameraný na tanečné aktivity a šport

Termín: 19. 8. - 23. 8. 2013

FAJNový tábor

Program: návšteva zoo, plavba loďou, výletydo prírody, tvorivé dielne a pod. –

pre deti od 6 do 11 rokov

Termín: 8. 7. – 12. 7. 2013, denne od 7.30 do 16.30 hod.

V auguste podľa záujmu

Cena: 80€(deti z Nového mesta – zľava).

V cene: pitný režim, obedy animátori a inštruktori

Kontakt: info@skvajnorska.sk, tel. 02/44 37 37 60, 02/44 37 37 71, 02/44 37 26 2

Staré Mesto

Poznaj Staré Mesto

Termín: 4 turnusy

Cena 52 € (I. turnus) 64 € (II., III., IV. turnus)

Program: kúpanie, tvorivé dielne, exkurzie, hry, kvízy, súťaže, poznávanie Starého Mesta a celodenné mimobratislavské i zahraničné výlety
V cene: obedy, cestovné, vstupné, poistné, pedagogický dozor

Kontakt: 54 777 366, 0911 238711

Denné tábory v CVČ Štefánikova 35

O d8.00 – 16.00h

Obedv reštaurácii J&T na Patrónke. Popoludnia na Partizánskej lúke

Kontakt: Tel.: +421 2 524 956 86 www.mojvolnycas.eu

Svet jegombička- výtvarný tábor

Termín: 1. 7 . – 4. 7. 2013

Cena: 48€ (4 dni)

Zlaté ručičky – výt. tábor

Termín: 15. 7. – 19. 7.;

22. 7. – 26. 7. ; 5. 8. – 9. 8. 2013

Cena: 60€

Robinsoni v meste- dramatický tábor

Termín: 29. 7. – 2. 8. 2013

Cena: 60€

V zdravom tele zdravý duch- športovo-počítačový tábor

Termín: 5. 8. – 9.8 . 2013

Cena: 60€

Denné tábory v CVČ Kulíškova 6

Od 7.30 do 17.00 hod.

Cena: 44€

Táborové všeličo

Termín: 1. - 4. 7. 2013; 15. -19.

7. 2013; 29. 7. - 2. 8. 2013;

5.- 9. 8. 2013 (cena 55 €)

V cene: desiata, obed, olovrant, pitný režim, vstupy, ceny,pomôcky,materiálna tvorivé dielne, lektori

Tvorivo-športový denný tábor

Termín: 22. 7. – 26. 7. 2013

Ružinov

Denné tábory v Areáli hier Radosť Štrkovec

Cena: 50€

Vcene je program, obed a pitný režim

Program: futbal, plážový volejbal, stolný tenis, loptové hry, korčuľovanie, jazdana koníkoch, zoo, kúpalisko,

opekačka

Turnusy: 1. 7.- 4. 7., 8. 7. - 12.

7.; 15. 7. - 19. 7.; 22. 7. - 26. 7.,

29. 7. - 2. 8., 5. 8. - 9. 8.,denne od 7.30 do 16.00 hod.

Kontakt 02/48 284 503, 02/48 284 456, 0915 746 209.

www.ruzinovskysportovyklub.sk.

Iné:

Tai – chi tábor

Pre deti od 4 do 10 rokov.

Termíny: pondelky – piatky počas prázdnin,okrem 29. 7. – 2. 8. , od 7.30 – do 16.30

Cena: 95 eur

Od7.30 – do 16.30 alebo neskôr

Program: rozcvička, dýchacie cvičenia, tai-chi, popoludniav Medickej záhrade, tvorivé činnosti Desiata, olovrant, obedv reštaurácii.

Poistenie: individuálne

Kontakt: 0908300599

www.taichicentrum.sk

Tenisové prázdniny (areál Casey)

Program: výučba tenisu s trénerom, nahrávací stroj, videokamera, golf, squash a netradičné športy, angličtina,

hry na finančné myslenie

Termín: týždňové turnusy od 1. 7. do 23. 8. , od 7.30 do 17.30

Pre deti od 4 do 16 rokov

Cena: 111€/5 dní 22 €/deň

Vcene: tréneri, inštruktori, hala, program, desiata, obedy, olovrant, pitný režim

Kontakt: 0905/380001

www.toptenis.sk

Klub Animo-multimediálna zábava Ružinov, Sklenárova 14

Cena: 60 €, 12 €/deň

Termíny: týždenné turnusy počas celých prázdnin, od 8.00 do 16.00

Program: tvorba animovaných filmov, fotografovanie s digit. fotoaparátom, tvorba digitálnej hudby, športové aktivity, práca s digitálnou kamerou, logické spoločenské hry

Vcene: obed v reštaurácii - menu,pitie v tábore, pomôckyna činnosť

Kontakt: 0949/708327,0907/262670, 0905/464006

www.regiony.sk

Traja pátrači

Dopravné ihrisko Bosákova, Petržaka

Program: hry v prírode, jazda na bicykloch a kolobežkách, návštevy jazdnej polície, hasičov, záchranárov, základy prvej pomoci, hry,súťaže

Cena 98 €, 20 €/ deň

Pre deti od 6 do 14 rokov

Termín: 5-dňové turnusy po celé prázdniny, od 8.00 do 17.00h

Vcene: desiata, obed, olovrant, pitný režim, atrakcie, pracovné pomôcky, odborný výcvik a prednášky

Kontakt: 0905 756 043

www.dennetabory.sk

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Bratislava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zhodnotenie o desiatky percent. Toto sú najlepšie investície
 2. Tip na rodinné kombi 4x4 v plnej výbave do 30 000 eur
 3. Tatra banka ako prvá banka na Slovensku vydala zelené dlhopisy
 4. Túžite bývať vo svojom za pár mesiacov? Realita s Variant-Haus®
 5. Poistkou dlhej životnosti kúpeľne je hydroizolácia
 6. Praktické rady, ako zmierniť prejavy alergií. Kľúčom je interiér
 7. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy?
 8. Hokejové hviezdy v biznise nezažiarili. Až na jednu výnimku
 9. Portfólio manažér: Čaká nás dobré obdobie pre ekonomiku
 10. Tepelnou izoláciou POLYFORM pohodlne ušetríte náklady
 1. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy?
 2. Praktické rady, ako zmierniť prejavy alergií. Kľúčom je interiér
 3. Posúvajú svet k lepšiemu: Sociálni inovátori
 4. Kupujete nový spotrebič? V PLANEO Elektro naň dostanete zľavu
 5. Tip na rodinné kombi 4x4 v plnej výbave do 30 000 eur
 6. Poistkou dlhej životnosti kúpeľne je hydroizolácia
 7. New financial contribution for meals vs. meal vouchers
 8. Túžite bývať vo svojom za pár mesiacov? Realita s Variant-Haus®
 9. Tepelnou izoláciou POLYFORM pohodlne ušetríte náklady
 10. S kvalitným poistením sú finančné následky vážnej choroby menšie
 1. Deti sa počas pandémie vrátili dozadu, hovorí pedagogička 16 866
 2. Prečo držia Slováci peniaze na účtoch, keď im nezarábajú? 16 064
 3. Portfólio manažér: Čaká nás dobré obdobie pre ekonomiku 13 077
 4. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku 10 689
 5. Máte 30 a začínate investovať? Týchto 6 vecí potrebujete vedieť 10 131
 6. SME Elektromobilita: Ako nabíjať? Aký majú dojazd? 9 089
 7. O pro-agingu so Soňou Müllerovou, Deň matiek a ekošpeciál 7 560
 8. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe 6 754
 9. Zaujímavé príležitosti po kríze. Analytici radia, kam investovať 5 777
 10. Hokejové hviezdy v biznise nezažiarili. Až na jednu výnimku 5 502
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu