Zušky chystajú talentové skúšky

V bratislavských základných umeleckých školách prebiehajú príjmačky v druhej polovici mája a v júni.

Bratislavský chlapčenský zbor nacvičuje v priestoroch Slovenského národného divadla.(Zdroj: ARCHÍV SME)

Najviac žiakov základných umeleckých škôl sa venuje výtvarným technikám, hudbe a tancu.

BRATISLAVA. Veľká väčšina bratislavských základných umeleckých škôl organizuje v období od druhej polovice mája do polovice júna talentové prijímacie škúšky. Týka sa to najmä štátnych škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto.

Tí, ktorí jarný zápis nestihnú, budú mať možnosť ešte v septembri. Tesne po prázdninách budú v školách doplnkové talentovky.

Štátne i súkromné

Hlavné mesto je zriaďovateľom dvanástich základných umeleckých škôl.

Májové talentové skúšky sa týkajú šiestich z nich – ZUŠ Miloša Ruppeldta, ZUŠ Vrbenského, ZUŠ Eugena Suchoňa, ZUŠ Jána Albrechta a základných umeleckých škôl na Istrijskej a Daliborovom námestí.

V júni sa talentové skúšky budú konať v ZUŠ Júliusa Kowalského, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, ZUŠ Jozefa Kresánka a v základných umeleckých školách na Podjavorinskej a Hálkovej ulici. Základná umelecká škola na Exnárovej má prijímacie talentové skúšky v máji aj v júni.

Okrem tradičných múzických odborov ponúkajú niektoré školy aj možnosť venovať sa počítačovej grafike, animácii či fotografii, alebo audiovizuálnej-multimediálnej grafike.

Súkromné ZUŠ­ky mávajú talentovky aj počas roka a bývajú skôr špecializované na jeden či dva odbory – takými sú napríklad hudobné telesá ako Bratislavský chlapčenský zbor, muzikálová škola Aldana či najmä na tanec zameraná súkromná umelecká škola Adamante.

Zo štatistík vyplýva, že najviac žiakov v súkromných umeleckých školách sa venuje tancu, na druhom mieste je výtvarný odbor, v štátnych školách sa najviac žiakov venuje hudbe a výtvarným technikám.

Dá sa aj po lete

Umiestniť dieťa v prípravke nebýva problém ani po lete, môže sa však stať, že pri individuálnej forme štúdia – hre na hudobnom nástroji alebo pri počítačovej grafike, nemusí byť už voľná kapacita.

Pri talentových skúškach sa zisťujú predpoklady na štúdium. Záujemcom o výtvarnú stačí, keď prinesú dve svoje kresby, tí, ktorí sa hlásia na hudobnú, by si mali pripraviť jednu – dve piesne. Pedagógovia budú zisťovať, aké majú uchádzači rytmické cítenie, u tých, ktorí sa hlásia na tanec, aj fyzické predpoklady.

Školy pre každý vek

ZUŠ­ky zabezpečujú umeleckú výchovu a vzdelávanie prevažne pre žiakov základnej školy. Nie je však nutné začínať už v prvom ročníku.

S hudbou či tancom začínajú aj predškoláci, v prípravke, žiaci, tínedžeri či dospelí sú zaradení rovno do ročníka. Predchádzajúce skúsenosti s odborom sa obvykle nevyžadujú. Nie je to však pravidlo.

„Deti, ktoré sa k nám hlásia na tanec a majú od desať rokov vyššie, už musia mať predchádzajúcu tanečnú skúsenosť , či už z inej ZUŠ, alebo zo súboru,“ vysvetlila Jana Némethová, zo SZUŠ Adamante.

Pri kolektívnej forme štúdia umelecké školy vytvárajú triedy, v ktorých sú žiaci približne rovnakého veku. To sa týka tanca, hudobnej teórie, účinkovania v hudobných telesách či vo výtvarných odboroch.

Ako to tam vyzerá

Dni otvorených dverí, tak ako sú známe z bežných základných či stredných škôl, umelecké školy nerobia. Ich žiaci, ale aj pedagógovia sa prezentujú na rôznych koncertoch a pravidelne sa zúčastňujú na kultúrnych podujatiach, ktoré v priebehu roka organizujú školy alebo mesto.

Najbližie vystúpia v utorok 21. mája v DK Dúbravka žiaci tanečného a literárno­dramatického odboru ZUŠ Eugena Suchoňa, o deň neskôr sa na galakoncerte v Pálffyho paláci na Zámockej predstavia učitelia ZUŠ Exnárová a v Zichyho paláci bude absolventský koncert žiakov ZUŠ Istrijská.

Exnárova rieši priestory

Nevyjasnená situácia s priestormi neovplyvní talentovky a ani počet žiakov, ktorých budú môcť do školy prijať.

BRATISLAVA. Mestské zastupiteľstvo sa má na najbližšom zasadaní zaoberať otázku priestorov pre ZUŠ na Exnárovej ulici.

Nájmy priestorov v základných školách, kde má ZUŠ detašované pracoviská, sa končia. V budove ZUŠ na Exnárovej, kde sídli hudobný a výtvarný odbor a prebieha výučba teórie, má prenajaté priestory aj Materská škola Bancíkova. Aj tej sa končí nájom, no mesto sa prikláňa k tomu, že škôlke nájom predĺži.

V tejto chvíli nevyjasnená situácia však podľa riaditeľky ZUŠ Anny Miklovičovej, blížiace sa talentovky ani počet žiakov, ktorých budú môcť do školy prijať, neovplyvní.

„Na nasledujúci školský rok sa nič nemení, riaditeľky škôl nám prisľúbili, že nám priestory zabezpečia,“ hovorí.

Mesto navrhlo pre ZUŠ urobiť na budove prístavbu, no materiál na predchádzajúcom zastupiteľstve primátor Milan Ftáčnik stiahol z rokovania na dopracovanie.

Čo bude s umeleckou školou a škôlkou, budú mestskí poslanci riešiť začiatkom júna.

(vju)

Koľko zaplatíte

Poplatky za štúdium na (štátnej) ZUŠ určuje Všeobecné záväzné nariadenie mesta, ktoré vychádza z úpravy o výške životného minima.

 • Individuálne vyučovanie do 15.r. 11 €/mes / 55 €/polrok
 • Skupinové vyučovanie do 15 r. 6,50 € / 32,50 €
 • Prípravka + hodina nástroja 11 € / 55 €
 • Individuálne vyučovanie do 18 r. 12 € / 60 €
 • Skupinové vyučovanie do 18 r. 7,50 € / 37,50 €
 • Individuálne vyučovanie pre dosp. 22 € / 110 €
 • Skupinové vyučovanie pre dosp. 12,50 € / 62,50 €

Rodičia prispievajú aj do fondu Rodičovského združenia . Ide obvykle o jednorazovú platbu na začiatku polroka. Z toho sa financujú zápisné poplatky na rôzne súťaže žiakov, kupuje sa vybavenie, na ktoré škola nemá prostriedky a pod.

Termíny talentových skúšok na ZUŠ

Štátne ZUŠ

ZUŠ Júliusa Kowalského, Laurinská ul ,

4. a 5. jún 2013 od 14.00 do 17.00 h, odbor: hudobný, výtvarný, tanečný, literárno ­dramatický

tel.: 02 546 301 52

www.zusjkowalskeho.eu

ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11

30. a 31. máj 2013 od 14.00 do 17.00 h,

odbor: hudobný

tel.: 02 544 155 52

www.zusruppeldta.eu

ZUŠ, Podjavorinskej 9, Mlynské nivy 37

12. jún 2013 od 14.00 do 17.00 h,

odbor: výtvarný

tel.: 02 555 644 05,

0910 907 760

www.zusvytvarka.eu

ZUŠ, Exnárova 6

23. máj 2013 a 11. jún 2013 od 14.00 do 19.00 h,

Exnárova 6, (hudobný, výtvarný, počítačová grafika)

Orenburská 31,Podunajské Biskupice (všetky odbory)

Bancíkovej 2 (literárno- dramatický, tanečný )

tel.: 02 433 354 41

www.zus-exnarova.sk

ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5 a 2

3. a 4. jún 2013 od 14.00 do 18.00 h,

odbor: hudobný, tanečný, výtvarný.

Literárno-dramatický odbor otvoria v prípade dostatočného počtu uchádzačov)

tel.: 02 534 129 19

www.zussklenarova.sk

ZUŠ, Hálkova 56

5. a 6. jún 2013 od 15.00 do 18.00 h

odbor: hudobný, tanečný, literárno-dramatický, výtvarný

tel.: 02 446 321 17-9

www.zushalkova.eu

ZUŠ, Vrbenského 1

13. – 24. máj 2013 od 14.00 do 17.30

odbor: hudobný, tanečný, výtvarný

tel.: 02 448 845 43

www.zusvrbenskeho.eu

ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2

odbor: hudobný, literárno-dramatický, tanečný avýtvarný odbor.

Talentové skúšky sa konali už začiatkom mája, doplňujúce skúšky budú začiatkom septembra.

tel.: 02 643 643 87

www.zusesuchona.bratislava.sk

ZUŠ, Istrijská 22

16 a 29. máj 2013 od 15.00 do 18.00 h

odbor: hudobný, tanečný, literárno-dramatický, výtvarný, audiovizuálna-multimediálna tvorba

tel.: 02 647 611 42

www.umelecka-skola.sk

ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3

17. a 18. jún 2013 od 14.00 – 18.00 h

Odbor: hudobný a tanečný

Deň otvorených dverí: 30. mája 2013 od 14.00 do 17.00 h,

tel.: 02 654 204 65

www.zuskresanka.sk

Detašované pracoviská:

Sekulská 2 (literárno-dramatický, tanečný,výtvarný odbor)

ZŠ Majerníkova 60 (hudobný, tanečný a výtvarný odbor)

Zlatohorská ul. (hudobný odbor)

ZŠ Malokarpatské nám. (tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor)

ZŠ Hargašova 5 (hudobný, tanečný a výtvarný odbor)

ZUŠ Daliborovo nám. 2

20. máj 2013 od 14.00 do 18.00 h,

(Detašované pracoviskál Gessayova 8, ZŠ Rusovce, ZŠ Jarovce)

odbor: hudobný, tanečný, literárno-dramatický, výtvarný

tel.: 02 634 536 16

www.zuspetrzalka.sk

ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15

29. až 31. máj 2013, 14.00 – 18.00 h,

odbor: hudobný, literárno-dramatický, tanečný, výtvarný, audiovizuálna - multimediálna tvorba

tel.: 02 638 350 35

www.zusjanaalbrechta.eu

ZUŠ pre zrakovo postihnutých, Svrčia 6,

Odbor: hudobný

Tel.: 02 654 209 48

www.zsisvrciaba.edu.sk

Súkromné ZUŠ

SZUŠ Ružová dolina 29

24. máj 2013, 14.00 – 18.30h

odbor: výtvarný, hudobný, literárno-dramatický

tel.: 0917 544 414, 0905 281 600

cena: 8 – 15 € mesačne v závislosti od odboru

http://www.detske-svetielko.sk/suzus/

SZUŠ Železničná,

Odbor: tanečný, výtvarný literárno-dramatický, spev, flauta, gitara

Cena: od 14,50 € mesačne v závislosti od odboru

Tel.: 0905 200 557

www.adamante.sk

SZUŠ Vajnorská 19

22.5.2013 od 15.00 do 15.30

Odbor: výtvarný

Cena: školné 140 €/ rok

Tel.: 0915 808 807

http://szusvajnorska.edupage.org

SZUŠ Alkana, Batkova

31. mája 2013 od 15.00 do 17.00 h,

Zameranie ZUŠ: muzikál tanečný, literárno-dramatický, hudobný odbor.

Pre deti od 4 rokov.

tel.: 02 645 313 59 www.alkana.sk

SZUŠ ART Pegas, Pri Kríži

Odbory: tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor. Prihlásiť sa dá počas celého roka

Tel.: 0910 850 022, 0911 713 465

www.art-pegas.com

Bratislavský chlap čenský zbor (SZUŠ Gerulatská)

tel.: 02 628 597 37

www.bchz.org

SZUŠ Kremnická

hudobný odbor

Zápis : počas celého roka

Cena: školné 215,80 €/ rokTel.: 02 638 302 90

www.ipgymnazium.sk

SZUŠ Macharova

hudobný odbor - dievčenský zbor Canens

tel.:02 6231 7937

www.szus-canens.eu

SZUŠ Prokofievova

Talentové skúšky sa už konali, doplňujúce budú v septembri

Odbor: tanečný, výtvarný

Tel: 02 / 6353 6073 (tanečný odbor), Tel: 02 / 207 11 921 (výtvarný odbor)

www.umeleckaskola.sk

SZUŠ Osloboditeľská

27, 10. – 14. júna 2013

Odbor: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný

Školné od 5 do 22 € /mes. v závislosti od odboru

Tel: 0904 941 420

www.szusba.sk

SZUŠ Vígľašská 1,

žiakov prijímajú v júni 2013

Odbor: hudobný, výtva rný, literárno-dramatický, tanečný – otvárajú sa v závislosti od počtu záujemcov

Tel.: 0940 894 641

www.umeleckaskola-ba.sk

SZUŠ Škola Ludus,

konkurz 6. júna 2013 od 15.00 do 18.00 h

Odbor: divadlo

Cena: školné 25 €/ mes.

Tel.: 0905 543 282

www.skolaludus.sk

SZUŠ Mierová 46

Odbor: hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický

Cena: školné od 30 do 85 €/ mes v závislosti od odboru

Tel.: 0904 674 811

www.zsmierovaba.edu.sk

Cirkevná ZUŠ

Cirkevná ZUŠ sv. Cecílie, Chlumeckého 10,

Odbor: výtvarný, literárno-dramatický, tanečný, hudobný odbor

Talentové skúšky prebehli začiatkom mája, doplňujúce skúšky bývajú začiatkom septembra

www.zusc.edupage.org

Najčítanejšie na SME Bratislava


Inzercia - Tlačové správy


 1. Košická Klinika detí a dorastu je opäť krajšia
 2. Aká je skutočná pravda o Partners Group Sk?
 3. Desať obľúbených multistop zájazdov do celého sveta
 4. Firmy, pri ktorých sa nemusíte obávať dvojakej kvality potravín
 5. S novou optikou máte v Poprade rýchlosť a kvalitu zaručenú
 6. V Trenčíne vzniká nová komunita, susedia tu budú priateľmi
 7. Nenechajte svojich zamestnancov „vyhorieť“!
 8. Tieto dizajnové hrnčeky a poháre na kávu ocení každý
 9. Získajte špičkovú klimatizáciu a toto leto ušetrite na elektrine
 10. ZOC MAX Prešov má za sebou úspešnú desaťročnicu
 1. Poľovníkom sa nestaneš, musíš sa ním narodiť!
 2. Bratislava začína s výstavbou bulváru Mlynské nivy
 3. Tréningové moduly HACCP online
 4. Kuba má záujem o spoluprácu s SPU v Nitre
 5. Návštevníkov Gardenie zaujali expozície SPU v Nitre
 6. Slováci si nevedia predstaviť svoj deň bez chleba a pečiva
 7. Vieme, čo môže spôsobovať neplodnosť u mužov a žien
 8. Košická Klinika detí a dorastu je opäť krajšia
 9. Desať obľúbených multistop zájazdov do celého sveta
 10. Aká je skutočná pravda o Partners Group Sk?
 1. Toto sú zdravotné problémy, o ktorých muži nehovoria 20 399
 2. Tieto dizajnové hrnčeky a poháre na kávu ocení každý 14 038
 3. Firmy, pri ktorých sa nemusíte obávať dvojakej kvality potravín 13 755
 4. Desať obľúbených multistop zájazdov do celého sveta 8 773
 5. Jordánsko: Najkrajšie miesta kráľovstva v púšti 8 478
 6. Miesta v Rakúsku, ktoré by ste mali vidieť. Kúsok za Bratislavou 6 563
 7. Vajíčka, chlebíky či niečo sladké? Kam v Bratislave na raňajky? 5 749
 8. Aká je skutočná pravda o Partners Group Sk? 5 152
 9. V Trenčíne vzniká nová komunita, susedia tu budú priateľmi 4 590
 10. Nenechajte svojich zamestnancov „vyhorieť“! 3 482