SME
Pondelok, 14. jún, 2021 | Meniny má VasilKrížovkyKrížovky

Súkromné bratislavské gymnáziá v maturitách prepadli

V hodnotení maturít bratislavských gymnázií skončili na chvoste štyri súkromné školy. Medzi najlepšími školami sú také, čo majú nízku úroveň nezamestnanosti absolventov.

V gymnáziu pre nadané deti sa učiteľ chodí pozerať do zošitu každému, kto sa prihlási.V gymnáziu pre nadané deti sa učiteľ chodí pozerať do zošitu každému, kto sa prihlási. (Zdroj: SME - GABRIEL KUCHTA)

BRATISLAVA. Škola, ktorej študenti v Bratislave najlepšie zvládli maturity, učí deti viac ako len všetko naspamäť a učiteľ ich tam nechá, nech sa aj pohádajú.

Nejde o jednu konkrétnu školu. Denník SME však zostavil rebríček, z ktorého jasne trčí niekoľko základných a stredných škôl, ktoré by tento titul mohli spĺňať. A aj zoznam škôl úplne na chvoste. Na rebríček sme využili nové hodnotenie Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. Ten porovnáva školy medzi sebou.

Pri porovnaní výsledkov maturít napríklad ukazuje, že štyri najslabšie gymnáziá v Bratislave sú súkromné. „Dávame možnosť ľuďom, ktorí si z rôznych dôvodov potrebujú doplniť stredoškolské vzdelanie,“ reaguje riaditeľka súkromného gymnázia na Kremnickej ulici Ivona Podstavková na to, že škola získala len dva body zo sto. Za výsledkom sú podľa nej najmä externisti na škole.

Porovnanie testov deviatakov dopadlo najlepšie pre Základnú školu na Košickej, medzi strednými odbornými školami je najlepšia Súkromná stredná odborná škola veterinárna. Z gymnázií to je zasa Gymnázium pre nadané deti. „Decká sa snažím učiť to, čo je na matematike pekné,“ hovorí o výsledkoch gymnázia matematikár Anton Belan.

Písomné maturity v Bratislavskom kraji najlepšie zvládajú spomedzi gymnázií študenti na Škole pre mimoriadne nadané deti a na Gymnáziu Jura Hronca.

Ako pracovať s portálom skoly.ineko.sk

Zvolíte si možnosť Prehľad škôl.

Určíte si typ školy (napríklad gymnáziá) a okresy (napríklad všetky v Bratislavskom kraji), ktorých školy chcete zobraziť.

V ukazateľoch nižšie si zvolíte to, aké hodnotenie chcete pri jednotlivých školách vidieť. (Pri gymnáziách napríklad maturity - kliknete zobraziť ďalšie ukazovatele a označíte si na modro všetky maturitné predmety okrem maďarského jazyka a slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Ostatné ukazatele odkliknete na šedo)

Kliknete na vytvoriť prehľad s vlastnými váhami (skóre) - (tu si stiahnete na nulu všetky možnosti. Potom si vytiahnete slovenský jazyk a literatúru a matematiku na desať bodov a obe úrovne angličtiny a nemčiny na dva body)

Stlačíte červené tlačidlo zobraziť prehľad. Výsledky si zoradíte podľa získaného skóre.

INEKO upozorňuje, že výsledky testov z maturít a Testovania 9 komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch dosiahnutých jej žiakmi. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola odovzdala svojim žiakom.

md

Menšiny bodujú v slovenčine

Testy pre deviatakov zasa najlepšie zvládajú na Základnej škole Odborárska a na Základnej škole Košická, ktorá tvorí spojenú školu s Gymnáziom Jura Hronca.

Tieto školy vynáša na čelo rebríček skoly.ineko.sk, ktorý spustila mimovládna neziskovka INEKO. Čísla majú od Národného ústavu certifikovaných meraní (NÚCEM).

Zatiaľ sa nedá povedať, ktorá škola v Bratislavskom kraji je najlepšia. Jasné sú však najlepšie maturity. Celkový rebríček INEKO sľubuje koncom marca.

„Existuje vysoká závislosť medzi výsledkami v maturitách a nezamestnanosťou absolventov stredných škôl, čo naznačuje, že ide o pomerne spoľahlivý indikátor. Napriek tomu samotné maturity nemusia komplexne a objektívne vypovedať o kvalite školy,“ vraví Peter Goliaš z INEKO.

Všetky z gymnázií na vrchole rebríčka majú veľmi nízku úroveň nezamestnanosti absolventov, okolo troch percent. V tomto ukazovateli však vedú Gymnázium Metodova a Gymnázium Grösslingová, ktoré sa do top päť ani nedostali. Nezamestnanosť je u nich pod jedno percento.

Výsledné poradie výrazne ovplyvňuje prístup k slovenčine. Ukazuje sa napríklad, že veľmi úspešné v maturitách sú školy s vyučovacím jazykom menšín. V prvej päťke by tak skončilo aj Bulharské gymnázium a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici. Do výberu sa však na radu INEKO nedostali, pretože nemajú rovnaký test zo slovenčiny a literatúry a porovnanie je tak skreslené.

Matematika a zamestnanosť

Poradím potom výrazne zahýbe matematika. Nie je to totiž povinný maturitný predmet. Maturovať z nej ide zvyčajne len zlomok študentov. Ak sú dobrí, dokážu výrazne zlepšiť imidž školy.

„Napriek tomu, že sme mali možno aj najviac maturantov z matematiky, sme dosiahli dobrý výsledok,“ vyvracia toto obmedzenie Zuzana Munková, riaditeľka spojenej školy na Novohradskej ulici, kam patrí aj Základná škola Košická.

Na druhej strane, na škole pre nadané deti, ktorá mala najlepšie výsledky z matematiky v rámci Bratislavského kraja, maturovalo len šesť žiakov z tridsiatich dvoch. „Ide o pätinu maturantov, čo je porovnateľné s ostatnými školami,“ vraví zástupca riaditeľa Milan Bujňák.

Portál ukazuje napríklad aj výsledky inšpekcie, testov a súťaží alebo napríklad počet učiteľov na stovku žiakov.

skoly_res.jpg

Deti nechajú, nech sa aj prekrikujú

Na gymnáziu s najlepšími výsledkami maturít nechajú každého vyriešiť úlohu a žiakom chcú pomôcť, aby problémom rozumeli.

BRATISLAVA. Učiteľ na tabuľu napíše súradnice a zadá úlohu. Kvintáni začnú rýchlo písať do zošitov, o chvíľu sa prví z nich hlásia.

„Tu ti niečo chýba,“ vraví s úsmevom bradatý matematikár tomu, ktorého ruka do vzduchu vystrelila ako prvá. „To nie je možné,“ zamračí sa chlapec, no po chvíli nadšene vykríkne.

Do niekoľkých minút má už väčšina triedy v zošite správny výsledok. Až potom príklad vyriešia na tabuľu.

Veľa rozprávajú

„Možno mám tú výhodu, že som učil na stavebnej fakulte a viem, čo tam ľudia potrebujú. Vďaka tomu som si aj trochu prispôsobil učivo,“ vraví po hodine matematikár Anton Belan.

Viac do hĺbky vraj učí derivácie alebo integrály. V maturitnom ročníku je hodina matematiky trochu iná.

Učiteľ zadá problém a žiaci o ňom medzi sebou diskutujú. Učiteľ o chvíľu debatu opäť usmerní.

Knihy nedávajú dôvody

„V novej deviatackej učebnici je napísaná Pytagorova veta a pod ňou veľa numerických úloh. Dôvod, prečo to tak vlastne je, chýba,“ vraví učiteľ Belan.

„Deťom, a nielen tým nadaným, by sa mali hovoriť dôvody, ako veci fungujú. Potom sa učia len opakovať nejaké postupy.“

„Kladieme dôraz na individuálny prístup k deťom a to, aby vedeli vedomosti prakticky využiť v bežnom živote a nielen memorovať fakty,“ dopĺňa zástupca riaditeľa Milan Bujňák.

Na škole tak majú vlastné doplnkové učebnice a materiály, ktoré pri vyučovaní používajú.

Michal Durdovanský

skola_res.jpg

Aj ťažké príklady vyriešia na gymnáziu pre talentované deti rýchlo.

trieda_res.jpg

FOTO SME – GABRIEL KUCHTA

Najlepšia základná: Bola to bežná trieda

Za úspechom je to, že sme na deti prísni a chcú sa učiť, hovorí riaditeľka Spojenej školy Novohradská ZUZANA MUNKOVÁ, kam patrí aj najlepšia Základná škola Košická.

Ako si vysvetľujete, že vaša škola skončila podľa výsledkov monitorov ako najlepšia spomedzi základných škôl?

„Mali dobrú prípravu, čo vám budem hovoriť (smiech). Bola to bežná zmes študentov, lebo tí lepší išli na gymnázium, nebola to teda žiadna výberová trieda. Klíma na škole je taká tvorivá. Zrejme medzi žiakmi aj pedagógmi prevažujú tí, ktorí to so vzdelávaním myslia vážne, deti sa chcú učiť.“

Aké špeciálne metódy pri vyučovaní používate?

„Sme na nich prísni. Cez rok mali v porovnaní s inými školami zlé známky, máme asi vysoké kritériá, ktorým sa musia prispôsobiť.“

Očakávate takéto dobré výsledky aj v budúcnosti?

„Tento rok nie, lebo máme veľmi slabú deviatku. Z toho ročníka sa dvakrát vyberalo do osemročného štúdia. “

md

Veterinárna škola vymenila učiteľov

Riaditeľka najlepšej strednej odbornej školy – veterinárnej ERIKA MELICHOVÁ vraví, že prijímajú šikovné deti.

Spomedzi stredných odborných škôl máte najlepšie maturity v kraji. Čím to je?

„Žiakov na maturity pripravujeme počas celých štyroch rokov. Majú po tri hodiny pre slovenský aj oba cudzie jazyky a vo štvrtom ročníku majú ešte dvojhodinový seminár.“

Čo motivuje študentov tak, že sa im darí?

„Ich profesorka, ktorá učí slovenský jazyk a rovnako profesorky vyučujúce cudzie jazyky. Kritériá na zvládnutie štúdia na našej škole sú nastavené dosť vysoko, takže preto pravdepodobne naši žiaci nemajú problém so zvládaním maturít.“

Posledný rok ste dosiahli skóre 98 zo 100. No ešte v roku 2008/2009 to bolo len 63 bodov. V čom ste sa tak zlepšili?

„Nastali aj zmeny v učiteľskom zbore a snažíme sa prijímať šikovné deti. Čiže asi kombinácia týchto faktorov.“

md

Súkromná škola dáva šancu aj slabším

Riaditeľka súkromného gymnázia s najhoršími výsledkami maturít na Kremnickej IVONA PODSTAVKOVÁ vraví, že za to môžu externisti.

Ako si vysvetľujete to, že vaša škola skončila s najhoršími výsledkami z maturít za minulý rok?

„U nás si veľa ľudí externou formou dopĺňa vzdelanie na strednej škole, ktoré z rôznych dôvodov nemajú, aj v dospelosti. Už nemajú prioritu samých jednotiek, pretože chodia do práce, alebo majú rodinu. Nemyslím si, že sú to ľudia, ktorí sú stratení. Vzhľadom na to, že podiel týchto žiakov je veľký, tak nám to kazí štatistiku. Prichádzajú k nám aj ľudia z Košíc, lebo dávame ľuďom túto možnosť.“

Vidíte nejakú šancu na zlepšenie maturitného priemeru?

„Momentálne sme sprísnili kritériá na prijímanie na externé štúdium, už sa k nám nedá dostať bez prijímačiek.“

Kedy by sa to mohlo prejaviť?

„Za také dva, tri roky.“

md

matika_res.jpg

FOTO SME - GABRIEL KUCHTA


Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Bratislava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Hudbou proti holorubom.
 2. Ako sa mení dynamika firiem?
 3. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
 4. Ako kedysi vyzerali bratislavské mýta? Bol tam cintorín aj sady
 5. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy
 6. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 7. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 8. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 9. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 10. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 1. Ako sa mení dynamika firiem?
 2. Hudbou proti holorubom.
 3. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 4. Pečeň je priamo zodpovedná za stav vášho imunitného systému
 5. Ako kedysi vyzerali bratislavské mýta? Bol tam cintorín aj sady
 6. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 7. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 8. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 9. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány?
 10. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 1. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 11 149
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 10 150
 3. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 8 930
 4. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 8 628
 5. Počuli ste už o zelenej hypotéke? Ušetríte s ňou až trikrát 8 586
 6. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 8 410
 7. Tostov palác - moderné bývanie s atmosférou historických Košíc 7 920
 8. Dnes ma živí instagram, hovorí bývalá tanečníčka Katarína Jakeš 7 723
 9. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 7 275
 10. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 6 339
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu