SME
Pondelok, 27. jún, 2022 | Meniny má Ladislav, Ladislava

Servis: Školy si pred zápisom porovnajte aj na webe

O škole na diaľku zistíte, ako dopadli testy jej deviatakov a aj to, koľko majú žiaci učiteľov

Zápis do prvej triedy je pre deti zábavný - kreslia, predvedú čo vedia.Zápis do prvej triedy je pre deti zábavný - kreslia, predvedú čo vedia. (Zdroj: ILUSTRAČNÉ FOTO SME - JÁN KROŠLÁK)

BRATISLAVA. Tú, ktorá je najbližšie k domovu, alebo tú, kam chodia starší súrodenci. Prípadne najbližšiu k práci rodičov – podľa týchto kritérií obvykle vyberajú rodičia školu pre svoje dieťa.

Nielen vzdialenosť je dôležitá. Ak sa chcete rozhodnúť podľa kvality, netreba sa spoliehať iba na odporúčania rodičov, ktorí tam už majú deti.

Na webe je viacero nástrojov, ktoré hovoria o kvalite škôl. Ich tvorcovia sa zhodujú, že samostatne nepovedia všetko, pretože od škôl nemajú dosť informácií.

Výsledky Testovania 9 nestačia

Návod na výber školy poskytnú rodičom budúceho školáka výsledky testov deviatakov zo slovenského jazyka a z matematiky, takzvané Testovanie 9. Je to jeden z mála údajov, ktoré umožnia objektívne porovnať školy medzi sebou.

„Výsledky Testovania 9 sú primárne určené žiakom končiacim základnú školu a ich rodičom, lebo na základe výsledkov testov svojho dieťaťa pri porovnaní s výsledkami ostatných žiakov môžu vybrať pre svoje dieťa vhodnú strednú školu,“ hovorí Romana Kanovská, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní (NÚCEM).

Rodičov, ktorí vyberajú základnú školu, môžu výsledky Testovania 9 poskytnúť relevantnú, no zďaleka nie vyčerpávajúcu informáciu.

„Na každú školu sa treba pri jej výbere pozerať komplexne, to znamená zaujímať sa o to, aká je kvalifikovanosť učiteľov, či sa učitelia ďalej vzdelávajú, aké sú školské a mimoškolské aktivity školy, ako je škola vybavená učebnými pomôckami a technikou, do akých súťaží sa žiaci zapájajú a s akou úspešnosťou a podobne,“ vraví Kanovská.

Niektoré z vyššie spomínaných ukazovateľov, ale aj ďalšie údaje o školách možno zistiť vďaka portálu základných a stredných škôl, ktorý vytvoril Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Je na stránke skoly.ineko.sk. Ďalšie podrobnosti zasa nájdete na stránkach jednotlivých škôl.

Portál INEKO navštívi denne podľa riaditeľa inštitútu Petra Goliaša zhruba 120 unikátnych návštevníkov.

„Od spustenia stránky pred necelým rokom už počet návštevníkov presiahol 41-tisíc,“ hovorí Goliaš.

Hoci možno zisťovať a porovnávať rôzne ukazovatele, pre zistenie skutočnej kvality školy to nestačí. „Na základe verejne dostupných informácií zatiaľ nevieme merať takzvanú pridanú hodnotu škôl, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola odovzdala svojim žiakom,“ vysvetľuje Goliaš.

Bez znalosti pridanej hodnoty sa nám tak môžu javiť ako najslabšie tie školy, do ktorých prišli najslabší žiaci.

Napriek tomu portál obsahuje v našich podmienkach najkomplexnejšie informácie. Používateľ si môže vybrať z tridsiatky ukazovateľov a obdobia, za ktoré sa majú zobrazovať, môže si vytvoriť aj rebríček škôl na základe vlastných preferencií. Môže špecifikovať školy, ktoré sa majú medzi sebou porovnávať, a to na základe typu školy alebo aj vzdialenosti od miesta bydliska. Porovnanie umožní vyselektovať školu ktorá najviac vyhovuje potrebám.

Časom zmerajú aj pridanú hodnotu školy

Kvalitu škôl však ovplyvňujú aj ďalšie faktory. V súčasnosti zverejňované informácie podľa INEKO treba dopĺňať a niektoré aj viac objektivizovať.

NÚCEM podľa Kanovskej do budúcnosti plánuje zverejňovať výsledky škôl aj s ukazovateľmi, akými sú socioekonomický status školy a zázemia žiakov, klíma školy, motivácia žiakov školy. „Zvažujeme sledovať aj študijné predpoklady žiakov,“ hovorí Kanovská. Výraznejšie sa tým podľa nej prejaví pridaná hodnota školy na kvalitu výsledkov žiaka.

Po zavedení Testovania piatakov chce úrad porovnávať výsledky vstupno –výstupných testov žiakov. Takýto údaj bude podľa Kanovskej objektívnym ukazovateľom kvality škôl.

Školský portál plánuje INEKO doplniť o parametre úspešnosti žiakov v prijímacom konaní na ďalšom stupni vzdelávania, teda o údaje z prijímacích pohovorov na stredné školy.

„Ďalej plánujeme zverejňovať zoznamy škôl s najlepšími výsledkami vzhľadom k výške poberanej dotácie. Zámerom je aj zisťovať pridanú hodnotu škôl,“ hovorí Goliaš.

Internetové stránky škôl

Kvalita internetových stránok jednotlivých škôl, je značne rozdielna.

Viaceré z nich sú najmä cukríkovo-farebnými kreáciami so slabým obsahom, mnohé stránky sú bez aktuálnych informácií. Len menšie percento zo škôl má prehľadné stránky s aktuálnymi údajmi.

Najviac sa o škole možno dozvedieť zo správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré školy zverejňujú zo zákona.

Správy sú napísané rôznym štýlom, nemajú ani jednotnú štruktúru a porovnanie škôl je časovo náročné až nemožné. Vytvoriť si jasnejšiu predstavu o škole pomôže návšteva počas dní otvorených dverí.

Výsledky deviatakov vyzerajú na prvý pohľad jednoznačne. Treba ich vedieť čítať. Najlepšie dopadli školy v Starom Meste a Novom Meste.

Ako dopadli bratislavské školy v Testovaní 9-2012

Zverejnené výsledky škôlv Testovaní 9 – 2012 už umožňujú zistiť aj to, či školy známkujú žiakov adekvátne. Doteraz to tak podľa Národného ústavu certifikovaných meraní (NÚCEM), ktorý testovanie robí, nebolo vždy.

 • Žiaci Bratislavského kraja dosiahli v matematike 57,8 %, čo je na úrovni národného priemeru (57,5 %) a v slovenčine 55,8 %, čo je mierne nad národným priemerom (54,5 %).

 • Najlepšie výsledky mali školy v okresoch Bratislava 1 a 3, nasledujú okresy Bratislava 4 a 2 a napokon Bratislava 5.

 • Špecifickým fenoménom Bratislavy je, že rodičia z okrajových sídlisk, najmä tí s vyšším socioekonomickým statusom, majú snahu svoje deti umiestňovať v školách v centre mesta. Nemožno teda tvrdiť, že školy v okrese Bratislava 1 sú najkvalitnejšie, i keď v testovaní dopadli najlepšie, pretože ich úspešnosť je podmienená aj skladbou žiakov, ich rodinným zázemím a možnosťami.

 • Výsledky väčšiny škôl sú nad úrovňou národného priemeru, na úroveň národného priemeru sa dostali školy okresu Bratislava 2 a mierne pod úrovňou národného priemeru z matematiky okres 5, teda Petržalka, Jarovce a Rusovce. Výsledky žiakov z cirkevných škôl sú dlhodobo lepšie než výsledky žiakov v štátnych školách. Treba však zohľadniť, že žiakov štátnych škôl je mnohonásobne viac, a teda ich skladba, rôznosť predpokladov a výkonov je výrazne vyššia než v cirkevných základných školách.

 • Minulý rok robilo testy len 32 žiakov súkromných škôl, čo je veľmi malé číslo na porovnávanie so štátnymi i cirkevnými školami.

 • NÚCEM vlani pilotne testoval žiakov kvarty osemročných gymnázií. Kvartáni celkovo dopadli lepšie ako deviataci v oboch predmetoch.

 • Celkové lepšie výsledky kvartánov je treba vidieť v tom kontexte, že ide o vybraných žiakov, ktorí majú aj lepšie štúdijné predpoklady a známky. Zdroj: NÚCEM

Zdroj: NÚCEM

Štátne základné školy

Zápis pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Starého Mesta: 25. januára 2013 od 14.00 do 18.00 hod. ,

26. januára 2013 od 8.00 do 12.00 hod.

Ostatné mestské časti majú zápis 8. a 9. februára 2013. V piatok od 14.00 resp. 15.00 do 18.00h, v sobotu od 8.00 do 12.00h.

Bratislava I.

Staré Mesto

Najlepšie školy v MČ podľa Testovania 9-2012: ZŠ Grösslingová, ZŠ Vazovova, ZŠ Škarniclova, ZŠ Mudroňova.

 • ZŠ Dubová 1, tel.: 02/54 77 17 03 Rozšírené vyučovanie jazykov: AJ, NJ, výpočtová technika
 • ZŠ Hlboká cesta 4, tel.: 02/52 498 776, 0903436718 Absolventi školy - možnosť získania Sprachdiplomu . Rozšírené vyučovanie AJ od 1. ročníka. http://zshlboka.edupage.org/
 • ZŠ Dr. Milana Hodžu s materskou školou, Škarniclova 1, tel.: 02/ 544 11 588 Vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka, druhý cudzí jazyk od 5. ročníka: AJ, FJ, NJ, RJ http://www.zsmh.sk/
 • ZŠ Jelenia 16, tel.: 02/52 49 10 93 Rozšírené vyučovanie výtvarnej výchovy, triedy pre deti s vývinovou dysfáziou, pri normálnom intelekte a pre deti so špecifickými vývinovými poruchami učenia, pri normálnom intelekte. http://www.zsjeleniaba.edu.sk/
 • ZŠ s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová 48, tel.: 02 529 234 82 Výuka AJ, NJ. Na 1.stupni vyučuje AJ anglicky hovoriacim lektorom , informatika od 1.roč, pridružená škola UNESCO http://www.zsgrosslingova.sk/
 • ZŠ Mudroňova 83, tel.: 02/62 80 20 50 Školský vzdelávací program "FAREBNÁ ŠKOLA": škola, kde sa deti cítia dobre, rozšírené vyučovanie Aj od 1. ročníka a ďalší jazyk od 5. ročníka, tanečná výchova v 1. ročníku http://www.mudronka.sk/
 • ZŠ Vazovova 4, tel.: 02/52 49 69 64 Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka 1.roč. Anglický jazyk http://www.zsvazovova.sk/
 • ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, tel.: 421 2 52964315 Od 1. roč. AJ http://mtag.sk/

Bratislava II.

Ružinov

Najlepšie sa v Testovaní 9-2012 umiestnili ZŠ Drieňová, Borodáčova, Nevädzová (M) a Mierová, Drieňová a Medzilaborecká (SJ)

 • ZŠ Borodáčova 2, tel.: 02 436 309 04 Výuka cudzích jazykov od 1. ročníka, environmentálna výchova. http://www.borodacova.stranka.info/
 • ZŠ Kulíškova 8, tel.: 02 559 699 50 AJ a tenis na I. stupni. Špeciálne triedy pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami učenia www.zskuliskovaba.edu.sk/
 • ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16, tel.: 02 436 317 74 AJ, NJ, ŠJ. Deň otvorených dverí: 23.1.2013 od 9.00 hod. do 14.00 hod.; http://www.zsdrienovaba.edu.sk/
 • ZŠ Medzilaborecká 1, tel.: 02 436 311 03 AJ od 1. ročníka, NJ Deň predškolákov: 26.1.2013 od 9.00 do 12.00 http://www.zsmedzilabba.edu.sk/
 • ZŠ Mierová 46, tel.: 02 432 921 80AJ od 1. roč., environmentálna výchova, špeciálny pedagóg http://www.zsmierovaba.edu.sk/
 • ZŠ Nevädzová 2, tel.: 02 432 931 65 AJ od 1. roč. http://www.zsnevadzova.sk/sk/Aktuality.alej
 • Spojená škola, ZŠ Košická, tel.: 02 555 745 50 Škola zameraná na matematiku, fyziku a informatiku, AJ aj bilingválne http://www.gjh.sk/
 • ZŠ Ostredková 14, tel.: 02 434 153 76 Od 1. roč. AJ, NJ, od 5. roč. rozšírená výučba AJ, NJ, RJ, ev. náboženstvo, Deň otvorených dverí: 29.1.2013 http://www.zsostredkovaba.edu.sk/
 • ZŠ Ružová dolina 29, tel.: 02 534 132 78 Rozšírené vyučovanie AJ, NJ, RJ od 1. ročníka, druhý cudzí jazyk od 5. ročníka, práca s PC a internetom v rámci vyučovania http://www.zsruzdolina.stranka.info/
 • ZŠ Vrútocká 58, tel.: 02 432 937 22 AJ od 1. roč., nultý ročník http://www.zsvrutocka.sk/

Podunajské Biskupice

Základné školy v Podunajských Biskupiciach sa v rámci druhého okresu nachádzajú v spodnej časti tabuľky, ako najúspešnejšie sa zaradili ZŠ Podzáhradná a Bieloruská.

 • ZŠ Bieloruská 1, tel.: 02 452 461 43 AJ od 1.roč., NJ, špeciálny pedagóg http://www.zsbieloruska.edupage.org/
 • ZŠ Biskupická 21, tel.: 02 456 447 14 Integrovaná bezbariérová škola, špeciálny pedagóg, nultý ročník, NJ, AJ http://www.zsbiskupicka.stranka.info/
 • ZŠ Podzáhradná 51, tel.: 02 452 431 51 AJ, NJ, FJ, možnosť začlenenia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami; http://www.zspodzaba.sk/
 • ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Vetvárska 7, tel.: 02 452 486 67 AJ, NJ ; Deň otvorených dverí: 23. januára 2013; http://www.zsvetvarba.edupage.sk

Vrakuňa

Spomedzi ZŠ vo Vrakuni si najlepšie v Testovaní 9-2012 viedli žiaci ZŠ Rajčianska a Železničná. V rámci okresu Bratislava II sa ZŠ Rajčianska pohybuje v strede tabuľky.

 • ZŠ Rajčianska 3, tel.: 02 452 429 62 AJ, NJ, Fr.J, RJ; http://www.zsraba.edu.sk/index2/index2.htm
 • ZŠ Železničná 14, tel.: 02 452 479 64; Rozšírený AJ od 1. roč., futbal od 5. roč.; www.zszelba.sk/
 • ZŠ Žitavská1, tel.: 02 452 411 67; AJ, NJ od 1. ročníka, nultý ročník; Deň otvorených dverí: 30.1.2013; http://www.zszitavskaba.edu.sk/

Bratislava III

Nové Mesto

Žiaci ZŠ Odborárska, Za Kasárňou a Jeséniova sa v rámci Testovania 9-2012 umiestnili najlepšie spomedzi škôl v Novom Meste.

 • ZŠ s materskou školou Cádrova 23, tel.: 02 547 757 04; Rozšírené vyučovanie AJ od 1. ročníka a FJ, šport - volejbal, tenis;http://zscaba.edupage.org/
 • ZŠ s materskou školou Česká 10, tel.: 02 443 726 31; Rozšírené vyučovanie hudobnej výchovy a AJ; http://www.zsceska.sk/
 • ZŠ s materskou školou Jeséniova 54, tel.: 02 547 716 35; Rozšírené vyučovanie AJ, zelená škola, prostredie vhodné pre deti s dýchacími problémami; http://www.zsjeseniovaba.edu.sk/
 • ZŠ Kalinčiakova 12, tel.: 02 443 728 50; Triedy so zameraním na ľadový hokej a futbal; http://www.skolakalina.sk/
 • ZŠ s materskou školou Odborárska 2, tel.: 02 442 581 40;Škola zameraná na AJ a výtvarnú výchovu; Deň otvorených dverí: 17.01.2013 od 08.00 do 13.00 hod.; http://www.zsodborba.edu.sk/
 • ZŠ s materskou školou Riazanská 75, tel.: 02 442 531 22; Zameranie školy: futbal, karate, AJ, Šp.J; http://zsriazanska.sk/; ZŠ s materskou školou Sibírska 39, tel.: 02 442 537 86; Rozšírené vyučovanie AJ od 1. roč., prvky bilingválneho vyučovania; NJ; http://www.sibirska.sk/
 • ZŠ s materskou školou Za kasárňou 2, tel.: 02 442 508 03; Rozšírené vyučovanie NJ alebo AJ; Tal., Fr., RJ Šp.J, gymnastika; http://zakasarnou.sk/v2/
 • Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Teplická 7, tel.: 02 442 538 92; Škola nerobí klasické zápisy, ale interné prijímacie pohovory a diagnostiku nadania; http://www.smnd.sk

Rača

Obe račianske ZŠ sú v rámci okresu Bratislava II v priemernom pásme.

Mestská časť organizuje 6.2.2013 o 17:00 hod. spoločné stretnutie pre rodičov budúcich prváčikov.

 • ZŠ s materskou školou J.A.Komenského, Hubeného 25, tel.: 02 448 841 40; Integrované tematické vyučovanie, od 3. ročníka 3 a 4 hod. dotácia anglický jazyk. Na druhom stupni aj nemecký jazyk.; http://www.zskomenskehoba.edupage.org/
 • ZŠ Tbiliská 4, tel.: 02 448 879 71; rozšírené AJ, NJ, trieda s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy; http://zstbiliska.edupage.org/

Vajnory

Vajnorská škola sa nachádza podľa testovania deviatakov v spodnej časti tabuľky okresu Bratislava III.

 • ZŠ s materskou školou Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, tel.: 02 437 124 13; Integrované tematické vyučovanie na 1. stupni; http://zsos1.stranka.info/

Bratislava IV

Devínska Nová Ves

Obe školy majú nadpriemerné výsledky v rámci Testovania 9-2012 v oboch predmetoch. V tabuľke je ZŠ P. Horova tesne nad ZŠ I. Bukovčana.

 • ZŠ s materskou školou Pavla Horova 16, tel.: 02 645 384 63 ;NJ, AJ, futbal;http://www.zshorovaba.sk/
 • ZŠ s materskou školou Ivana Bukovčana 3, tel.: 02 647 783 38;NJ, AJ, informatika, environmentálna výchova.;Deň otvorených dverí: 17. januára 2013 ( štvrtok ) od 15.00 – 18.00 h.; http://www.bukovcana.sk/

Dúbravka

Najlepšie sa v testovaní v rámci dúbravských ZŠ umiestnili ZŠ Pri kríži a ZŠ Beňovského.

Dúbravské školy majú rozšírené vyučovanie cudzích jazykov a podporujú informačné a komunikačné technológie vo vyučovaní

 • ZŠ Pri kríži, Pekníkova 6, tel.: 02 643 669 42, triedy s jazykovým variantom.;http://www.prikrizi.sk/
 • ZŠ Sokolíkova 2, tel.: 02 642 824 04; Rozšírený NJ, AJ; informatika.; http://www.zssokolikova.sk/
 • ZŠ Beňovského1, tel.: 02 643 659 00; AJ, NJ, rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov.; http://www.zsbenba.edu.sk/
 • ZŠ Nejedlého 8, tel.: 02 643 671 01;AJ, NJ.; http://zsnejedleho.edupage.org/

Karlova Ves

ZŠ Majerníkova a Karloveská patria medzi najúspešnejšie čo sa týka Testovania 9-2012, tretia je ZŠ Tilgnerova.

 • ZŠ Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, tel.: 02 654 448 61; Integrované tematické vyučovanie, od 1. roč. plávanie, od 3. roč: plávanie, synchronizované plávanie, vodné pólo.;http://zsadubceka.edupage.org/
 • ZŠ Karloveská 61, tel.: 02 654 210 43; http://www.zskarloba.roburnet.sk/
 • ZŠ a osemročné Gymnázium Tilgnerova 14, tel.: 02 654 225 45;AJ od 1. roč., NJ.;http://tilgnerka.edupage.org/
 • ZŠ Veternicová 20, tel.: 02 692 024 11;Vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka, informatika, Environmentálna výchova.; Okrem bežnej triedy otvárajú aj futbalovú triedu.;http://www.zsveternicovaba.edu.sk/

Lamač

Žiaci lamačskej ZŠ v Testovaní 9-2012 dosiahli výsledky zhodné s celoslovenským priemerom.

 • ZŠ s materskou školou Malokarpatské námestie 1, tel.: 02 647 806 40; Výučba cudzích jazykov, nultý ročník; http://skolalamac.stranka.info/

Záhorská Bystrica

Žiaci bystrickej ZŠ dosahujú lepšie výsledky v Slovenskom jazyku, v ktorom sú mierne nadpriemerní, výsledky z matematiky sú podpriemerné.

 • ZŠ s materskou školou Hargašova 5, tel.: 02 659 561 15;AJ informatika od 1. roč., NJ od 5 roč., Tal.J, RJ - krúžky; http://www.zshargasova.stranka.info/

Bratislava V.

Petržalka

Žiaci ZŠ Lachova, Nobelovo nám. a Černyševského uspeli v rámci okresu Bratislava V v testovaní zo slovenského jazyka, v matematike boli najlepší žiaci zo ZŠ Lachova, zo školy na Vlasteneckom námestí a zo školy na Turnianskej.

 • ZŠ Budatínska 61, tel.: 02 635 311 73; Rozšírené vyučovanie jazykov, bazén, ihrisko s umelým povrchom; http://zsbudatinska.edupage.org/
 • ZŠ Černyševského 8, tel.: 02 622 438 54; Trieda pre žiakov s alergiami; diétne stravovanie, futbal; http://www.zscerba.edu.sk/
 • ZŠ Dudova 2, tel.: 02 638 209 09;AJ, NJ, lukostreľba; http://www.zsdudova.sk/www/
 • ZŠ Gessayova 2, tel.: 02 625 254 21; AJ, NJ, cezhraničné vzdelávanie, basketbal; Deň otvorených dverí: 5.2.2013 od 8.00 do 11.45 hod.; http://zsgessayova.edupage.org/
 • ZŠ Holíčska 50, tel.: 02 638 102 06; NJ a AJ od 1. ročníka, ekoprogram, bazén.; http://www.zsholicska.sk/
 • ZŠ Lachova 1, tel.: 02 623 116 67; AJ, NJ. Škola roka 2008.; http://zslachova.edupage.org/
 • ZŠ Nobelovo námestie 6, tel.: 02 634 513 33; AJ, NJ, Fr.J; sauna, plážové ihrisko, tenis; http://www.zsnobelba.edu.sk/
 • ZŠ Pankúchova 4, tel.: 02 625 258 81; AJ, NJ, futbal, volejbal. Učebný variant pre deti s vývinovými poruchami učenia,; bazén; http://www.zspankuchova.stranka.info/
 • ZŠ Prokofievova 5, tel.: 02 638 254 43; AJ, NJ; http://www.zsprokofievova.sk/
 • ZŠ Tupolevova 20, tel.: 02 635 322 60; AJ, NJ, rozšírené vyučovanie matematiky, karate, futbal. Špeciálne triedy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a reči.; http://www.zstupolevovaba.stranka.info/
 • ZŠ Turnianska 10, tel.: 02 638 288 26; AJ, NJ, environmentálna výchova a zdravý životný štýl. Škola má bazén a plážové ihriská; http://www.zstuba.edu.sk/
 • Bulharská ZŠ a Gymnázium Christa Boteva, Záporožská, tel.: 02 635 300 02; BJ, AJ, SJ, ovládanie bulharského jazyka nie je podmienkou, plynulý prechod na Gymnázium Ch. Boteva. Zápis: priebežne do konca februára, denne 8.00 - 15.00;Deň otvorených dverí: 16.1.2013, 6.2.2013 od 8.00 do 16.00 hod.;www.bsou.sk/

Rusovce

V rámci okresu Bratislava V. patrí škola medzi priemerné, celkovo sa umiestnila mierne pod národným priemerom.

 • ZŠ s materskou školou Vývojová 228, tel.: 02 628 591 24; http://www.zsrusovce.sk/

Jarovce

Jarovská škola dosiahla v rámci Testovania 9-2012 priemerné výsledky v rámci celonárodného porovnania.

 • ZŠ s materskou školou Trnková 1, tel.: 02 628 603 32; AJ od 1 roč.; NJ.; www.zstrnba.edu.sk

Cirkevné ZŠ

Najlepšie sa v testovaní umiestnili deviataci cirkevných základných škôl sv. Františka z Assisi, Matky Alexie, Narnie a školy Jána Pavla II.

 • Evanjelická ZŠ a osemročné gymnázium, Palisády 57, Staré mesto. Tel.: 02 529 673 89; Povinné ev. náboženstvo, cudzie jazyky od 1. roč.; Zápis: 25. 1. 2013 od 14.00 do 18.00; 26. 1. 2013 od 9.00 do 12.00; http://www.evlyceum.sk/
 • Cirkevná ZŠ sv. Františka z Assisi, Karloveská 32. Karlova Ves. Tel.: 02 654 240 43; AJ a informatika od 1. roč.;Zápis: 25. 1. 2013 od 15.00 do 18.00; 26. 1. 2013 od 9.00 do 12.00; http://www.czskarloba.edu.sk/
 • ZŠ Svätej Rodiny, Gercenova 10, Petržalka. Tel.: 02 635 300 85;AJ od 1. roč, NJ, informatika; Zápis: 8. februára 2013 (piatok) od 14,00 hod. do 18,00 hod.; 9. februára 2013 (sobota) od 9,00 hod. do 12,00 hod.;http://skolasvr.edupage.sk/
 • Cirkevná ZŠ Narnia, Beňadická 38, Petržalka. Tel.: 02 638 308 64; Zriaďovateľ: cirkev bratská, výchova ekumenická; AJ od 1 roč., náboženská výchova; Zápis: 8. februára 2013 (piatok) od 15,00 hod. do 18,00 hod.; 9. februára 2013 (sobota) od 9,00 hod. do 12,00 hod.; http://www.narnia.sk
 • ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Ružinov. Tel.: 02 434 274 53; Rozšírené vyučovanie AJ, NJ, rím.-kat. náboženstvo; Zápis: 8. februára 2013 (piatok) od 14,00 hod. do 18,00 hod.; 9. februára 2013 (sobota) od 8,00 hod. do 12,00 hod.; Deň otvorených dverí: 21.1.2013 otvorená 2. vyučovacia hodina; http://vdp.sk/
 • ZŠ Matky Alexie, Palackého 1, Staré Mesto. Tel.: 02 544 357 16; AJ od 1. roč.; Zápis: 18. januára 2013 od 14:00 do 18:00; 19. januára 2013 od 9:00 do 12:00; http://www.zsmatkyalexie.eu/
 • ZŠ sv. Uršule, Nedbalova 4, Staré Mesto. Tel.: 02 544 327 78; AJ od 1. roč., povinné náboženstvo; Zápis: 18. januára 2013 od 14:30 do 18:00; 19. januára 2013 od 9:00 do 12:00; http://portal.zssvursule.sk/
 • Cirkevná ZŠ Jána de la Salle, Detvianska 24, Rača. Tel.: 02 448 824 40; ev. lasaliánska škola; Duchovné aktivity pre žiakov; AJ od 1. roč.; Zápis: 8. februára 2013 (piatok) od 14,30 hod. do 18,00 hod.; 9. februára 2013 (sobota) od 9,00 hod. do 12,00 hod.; Deň otvorených dverí: 17. 1. 2013; http://zs.lasalle.sk/
 • Cirkevná ZŠ Jána Pavla II., Osloboditeľská 27, Vajnory. Tel.: 02 437 123 23; Rozšírená výučba AJ, NJ, PC, integrácia žiakov; http://www.zsjanapavla.sk/

-------------------------------------

Súkromné základné školy

 • Súkromná ZŠ Wonderschool, Bilíkova, Dúbravka. Tel.: +421 903 828 530; Bilingválne vyučovanie od 0. ročníka - SJ, AJ, PC; http://www.wonderland.sk/
 • Súkromná ZŠ Esprit, Majerníkova 62, Karlova Ves. Tel.: 02 622 509 02; AJ od 1. roč., Fr.J NJ. Na druhom stupni bilingválna výučba. Plynulý prechod na štvorročné štúdium na Súkromnom gymnáziu Esprit.; Zápis: 8. februára 2013 (piatok) od 15,00 hod. do 18,00 hod.;http://www.sgesprit.sk/
 • Súkromná ZŠ pre žiakov s intelektovým nadaním, Majerníkova 60 (budova ZŠ. A. Dubčeka), Karlova Ves. Tel +421 907 539 416; Bez formálneho zápisu.Šachy od 1. roč, AJ, rozšírená výučba matematiky a SJ;http://www.centrumnadania.sk/
 • Súkromná ZŠ Galileo School, Dudvážska 6, Podunajské Biskupice. Tel.: 02 459 819 28; Vyučovací jazyk anglický a bilingválne vzdelávanie.; http://www.galileoschool.sk/
 • Súkromná ZŠ Harmónia, Batkova 2, Dúbravka. Tel.: +421 905 721 098; ročníky 0 - 4, integrované tematické vyučovanie s prvkami pedagogiky Montessori.; AJ od 0. ročníka a bilingválne vyučovanie od 3. roč., NJ, Fr.J nepovinne.; http://www.skolaharmonia.sk/
 • Súkromná ZŠ s materskou školou Márie Montessori, Heyrovského 2, Lamač. Tel.: 02 647 803 83; Pedagogika Montessori; Zápis: 1. a 8. februára 2013 od 8.30 hod. do 17.30 hod., termín je potrebné dohodnúť vopred; http://www.montessori.sk/
 • Súkromná ZŠ waldorfská, Vihorlatská 10, Nové Mesto. Tel.: 02 446 426 04;http://waldorfskaskola.sk/
 • Súkromná ZŠ pre intelektovo nadaných žiakov M. Curie-Sklodowskej, Znievska 2, Petržalka. Tel.: +421 903 382 064;AJ a informatika od 1. roč.; http://intelekt.edupage.org/
 • Súkromná ZŠ Felix - elokované triedy Školy u Filipa, Strečnianska 20, Petržalka, Tel.: +421 948 697 080, AJ a informatika od 1. ročníka; zápis 25. a 26.1., infoprednášky pre záujemcov 14. a 17.1.; www.skolafelix.sk
 • Súkromná ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, Ružinov. Tel.: 02 5020 4611; Do 15.1.2013 prihláška + diagnostika Pedagogicko-psycholog. centra; www.1sg.sk/szs
 • Súkromná ZŠ, Česká 10, Nové Mesto. Tel. 02 444 50 733; Bilingválna výučba AJ, ďalšie cudzie jazyky; Zápis: 8. februára 2013 (piatok) od 15.00 do 18.00 hoda 9. februára 2013 (sobota) od 9.00 do 13.00 hod.; Deň otvorených dverí: 15.1.2013 od 8.30 do 13.00 hod.; Škola má svoju pobočku aj v Devíne, Kremeľská 2. Tel. 0902 13 91 35:;Zápis: 10. februára 2013 od 9.00 do 13.00 hod;11. februára 2013 od 15.00 do 18.00 hod.; Deň otvorených dverí: každá streda v januári 2013;www.oaceska.sk/gymnaziumceska
 • Cambridge International School, Úprkova 3, tel.: 421 918 121 892;Výuka v anglickom jazyku, pre slovensky a nemecky hovoriacich študentov aj hodiny SJ a NJ; www.cambridgeschool.eu
 • Spoločná nemecko-slovenská škola a materská škola, Palisády, Staré Mesto. Tel.: 02 546 302 67; Vyučovanie v nemeckom jazyku podľa nemeckých učebných osnov, AJ; Zápis: kedykoľvek počas roka; Deň otvorených dverí: 17.1.2013 od 9.30 do 12.00 hod.; http://www.deutscheschule.sk/
 • Francúzska ZŠ s MŠ, Cádrova 23, Nové Mesto. Tel.: 02 202 755 96;Fr.J, SJ, AJ. Vzdelanie podľa programov francúzskeho ministerstva školstva.; Zápis: prijímajú počas celého roka; http://www.ecolefrancaise.sk/
 • British International School Bratislava, J. Valašťana-Dolinského, Dúbravka. Tel.: 02 693 070 81; Vzdelanie britského typu, nástup do ročníka je otvorený; http://www.bis.sk/
SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Bratislava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Trápia Vás bolesti a únava? Máme skvelé riešenie k vám domov
 2. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny. Adepti sú jasní
 3. IMMOFINANZ pokračuje v úspechoch nájomných zmlúv aj v roku 2022
 4. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete
 5. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 6. Nalaďte sa na svoje mladšie ja s rádiom Vlna
 7. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku
 8. BILLA vstupuje do sveta e-commerce
 1. Cenami prenájmov hýbe vysoký dopyt, ponuka klesla o viac ako 40%
 2. Futbal v meste: Poznáme 16 najlepších tímov!
 3. Trápia Vás bolesti a únava? Máme skvelé riešenie k vám domov
 4. IMMOFINANZ pokračuje v úspechoch nájomných zmlúv aj v roku 2022
 5. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete
 6. Prešovský Fragaria Cup oslavuje 20 rokov
 7. Na čo slúžia bubnové kosačky a ako vybrať tú správnu?
 8. V Košiciach vznikla inkluzívna škola s finančnou podporou grantu
 1. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny 28 976
 2. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu 10 196
 3. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku 8 054
 4. 91 kreslených správ o Slovensku, Ukrajine a celom svete 4 997
 5. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk 3 917
 6. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME 2 947
 7. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete 2 813
 8. Máte v hľadáčiku dovolenku v Turecku? Táto inšpirácia padne vhod 1 546
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Ľudmila Križanovská: Žobráci v centre Bratislavy. Ľudia v núdzi alebo príživníci?
 2. Daniel Bíro: V Bratislave malo byť metro. Aké sú história a súčasnosť tohto projektu?
 3. Anton Sládek: Bratislava - Hviezdoslavovo námestie
 4. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 5. Anton Sládek: Bratislava - Vysoká ulica včera a dnes
 6. Anton Sládek: Bratislava - Heydukova ulica
 7. Anton Sládek: Dunaj XIII. Most Apollo a okolo
 8. Anton Sládek: Bratislava - budova bývalej sociálnej poisťovne na Bezručovej - interiér
 1. Soňa Bulbeck: Ako šklbú turistov inde... 10 247
 2. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku) 7 342
 3. Post Bellum SK: Kocáb: Boli schopní aj tmu vydávať za dôkaz toho, že tam nie sú jadrové hlavice 5 918
 4. Věra Tepličková: Igi zasa ukazuje figy alebo O tom, ako sa Edo unáhlil 5 853
 5. Věra Tepličková: Mala by som byť po dnešku pokojnejšia, pani Kavecká? 3 952
 6. Jozef Černek: Turecko, letecky s dvomi deťmi, časť prvá - cesta tam 3 563
 7. Michal Feik: Čo spôsobí Matovičov balíček 3 064
 8. Monika Vojčíkova: Nie je Pavlínka ako Pawlinka 2 795
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Jiří Ščobák: Mentální cvičení: Určení rizikových bodů a možných tras ruského postupu na Ukrajině
SkryťZatvoriť reklamu