SME
Piatok, 30. október, 2020 | Meniny má Simon, SimonaKrížovkyKrížovky

ZUŠ-ku aj súbor stihnete v septembri

Posledná možnosť, keď sa dá na najbližší rok prihlásiť do základnej umeleckej školy, je na budúci týždeň,detské folklórne súbory robia konkurzy v priebehu celého mesiaca.

Umenie rozvíja osobnosť od detstva.Umenie rozvíja osobnosť od detstva. (Zdroj: ARCHÍV SME)

BRATISLAVA. Kreativita, znie takmer vždy heslo pri pracovných inzerátoch na zaujímavé pozície. Osobný rozvoj, tvorivosť, pohyb a sebaprejavenie deťom môžu priniesť už umelecké školy či folklórne súbory.

Konkurzy do súborov sa konajú v priebehu septembra bežne, do základných umeleckých škôl sa robia už len doplňujúce prijímacie pohovory, a to väčšinou hneď v prvých dňoch po prázdninách.

Niektoré odbory môžu byť v najbližšej ZUŠ už obsadené a miesta na tie najvychytenejšie bude potrebné hľadať. Do prípravných ročníkov však majú miesta vo väčšine z nich. Podmienkou prijatia je absolvovanie prijímacieho pohovoru. Pedagógovia pri ňom zisťujú základné schopnosti pre ten­ktorý odbor.

Obrázok, pesnička a cvičky

Na pohovore pre hudobný odbor dieťa spieva ľudovú alebo inú obľúbenú pesničku, opakuje vytlieskaný rytmus, pedagóg zistí, ako intonuje a či rozoznáva výšky tónov.

Zaspievať pesničku chcú aj od tých, ktorí sa hlásia na hudobno­dramatický odbor, na pohovor si treba pripraviť aj básničku.

Deti, ktoré sa chcú v umeleckej škole venovať tancu, potrebujú na pohovor cvičky a vhodné oblečenie. Deti tancujú na reprodukovanú hudbu, spievajú a vytlieskavajú rytmus. Pedagógovia hodnotia aj ich fyzické predpoklady.

Záujemcom o výtvarný odbor stačí na prijímacie konanie priniesť na posúdenie aspoň dve práce s odlišnou tématikou.

Pohovor na odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby, ktorý učí žiakov základy dramaturgie a práce

s kamerou, strihom a zvukom, spočíva v zisťovaní motivácie o tento typ vzdelávania, a v tom, aký má dieťa prejav. Každý odbor má vlastnú prípravku, v ktorej sa deti zorientujú v základoch tanca, hudby či výtvarných techník. Prípravka trvá jeden alebo dva roky. Prvý deti absolvujú už ako predškoláci. Niektoré umelecké školy pôsobia priamo v materských školách.

Tancuj, tancuj

V Bratislave pôsobia desiatky detských folklórnych súborov, v ktorých celkovo tancuje najmenej tisíc detí. Počas septembra organizujú viaceré súbory konkurzy, a to aj pre deti od 5 – 7 rokov.

„Tancovať sa naučia, ale musia vnímať hudbu, rytmus,“ hovorí Naďa Čermáková, umelecká vedúca súboru Dolina.

Konkurzy bývajú podobné ako v umeleckej škole – dieťa zaspieva ľudovú pieseň, zopakuje krátke rytmické cvičenie tlieskaním, prípadne aj jednoduché kroky po tanečnom pedagógovi. Dôležitá je samozrejme aj chuť dieťaťa do tanca.

Niekoré súbory berú aj po úspešnom konkurze deti najprv na mesačnú skúšku. Za ten čas sa ukáže, či záujem pretrváva, či deti dokážu v súbore fungovať a či sa rodina prispôsobí režimu nácvikov.

Rodičia musia okrem mesačných poplatkov rátať aj s príspevkami na kroj či neskôr na zahraničné vystúpenia.

ico

Umelecká škola sa presťahovala nad divadlo

Na Laurinskej má škola lepšie podmienky, než mala na Jesenského, plánuje nové odbory.

BRATISLAVA. Do otvorenia školského roku ostáva niekoľko dní. Minulý týždeň ešte sťahováci aj pedagógovia zariaďovali upravené priestory nového pôsobiska Základnej umeleckej školy Júliusa Kowalského. Škola, ktorá musela odísť z budovy na Jesenského ulici, sa presťahovala na Laurinskú ulicu.

„K dispozícii máme väčšie a akusticky lepšie priestory, môžeme teda prijať viac žiakov,“ hovorí riaditeľka umeleckej školy Dagmar Prokešová.

Škola nad divadlom

Doplňujúce prijímacie pohovory potrvajú celý prvý septembrový týždeň. „ Voľné miesta máme vo všetkých odboroch,“ dodáva riaditeľka.

V nových priestoroch sídlia prípravky, hudobný, výtvarný a literárno­dramatický odbor a prvé tri ročníky tanečného odboru. Tanečníci dostanú aj novú tanečnú sálu.

Nespornou výhodou umiestnenia školy je divadlo priamo v budove. „Z dvanástich základných umeleckých škôl má osem divadelný odbor, mohli by sme divadlo využívať spoločne,“ hovorí Prokešová. Predpokladá, že by školy mohli mať v divadle pravidelné predstavenia.

Otvoria nové odbory

Ako nový odbor otvárajú v rámci výtvarnej umelecké remeslá, a to aj pre dospelých.

Škola plánuje aj zvukovú tvorbu ako vedľajší predmet pre študentov hudobného odboru, od druhého polroka. Neskôr by mala byť aj samostatným odborom.

Budovu na Jesenského ulici, v ktorej sídlila základná aj umelecká škola, vysúdila od mesta cirkev a predala ju cyperskej firme. Zriaďovatelia sa s vlastníkom nedohodli. Základná škola bola zrušená a pre umeleckú školu mesto našlo priestory v Mestskom divadle.

(vju)

Detské folklórne súbory

Čečinka (Karlova Ves) ZUŠ J. Kresánka, Sekulská 3

Konkurz: 3. – 7. 9. Hudobníci husle, klarinet. od 12 do 14 rokov. Pon. – str. od 15.00 do 17.00, pia. od 14.00 do 17.00. Kontakt: 0903 031 450,

Črip (chorvátske tance) Devínska Nová Ves Kontakt: 0918 533 179

Dolina (Karlova Ves) Kontakt: 0903 115 065

Prihlásiť sa možno od 17. 9. počas tréningov pon – pia v Karloveskom centre kultúry (Kamel) Molecova 2, (16.30 – 18.30)

Grbarčieta (Devínska Nová Ves) ZŠ . I. Bukovčana 1, Kontakt : 0904 630 973

Hájenka (Petržalka) Konkurz: 10. 9. ZŠ Tupolovevova, od 17.00 – 18.30. Tanec a spev ( 6 – 9 rokov) muzikanti do Jarabinky (8 – 12 rokov) Kontakt: 0904/206 574

Klnka (Dúbravka) Konkurz: 12. 9. v DK Dúbravka; 15.00 –19.00 pre deti od 4 do 15 rokov. Kontakt: 0905 936001

Kobylka (Devínska Nová Ves). Konkurz: 26. 9. v Istracentre v Devínskej Novej Vsi, od 17.00 do 18.00 do zložiek tanec a spev pre chlapcov a dievčatá od 6 do 8 rokov Kontakt: 0905 750 300

Kremienok (Ružinov) Konkurz: 25. a 27. 9. v telocvični SŠ sv. Vincenta de Paul na Bachovej 4, od 16.30 do 18.00 Kontakt: 0903 821 321

Lúčka (Petržalka) Konkurz: 12. 9. na ZŠ Budatínska (vchod do telocvične) od 16.00 do 17.00 Kontakt: 0907 899 372

Studienka (Slávičie údolie) Zápis: po – pia od 16.00 do 21.00. Kontakt 0908 625 281

Vienok (Ružinov) Konkurz: 27.9. v Apolloklub Slovnaft, Súkennícka 4 od 16.30 do 18.30. Pre deti 5 – 7 rokov, chlapci aj starší. Kontakt: 0907 117 773

Lieska (Lamač) Na barine 15, tel.: 02/642 89 356

FS Madovec a DFS Malíček (pre deti so sluchovým postihnutím), tel.: 0903 712 292

Prvosienka (Ružinov) SK Nivy, Súťažná 8, tel.: 0903 941 991, 02/622 41 641, 0905 448 853. Internetová stránka súboru je nefunkčná

Trávniček, SD Prievoz, Kaštieľska 30 tel.: 0908 228 128, 02/529 26 737

Vajnoráčik - Slováčik (Vajnory) tel.: 0903 630 263. Súbor nemá internetovú stránku.

Zvonček ZŠ Turnianska ul tel.: 02/444 47 571, 02/444 58 23

Základné umelecké školy

V zozname sú školy,ktoré zverejnili termíny doplňujúcich prijmacích skúšok

ZUŠ Vrbenského 1, Rača Krasňany (hudobný, tanečný a výtvarný odbor).

Doplňujúce prijímačky: hudobný odbor: 3. – 14. 9. (po – pia); 14.00 - 17.00, tanečný odbor: 3. 9., 5. 9., 10. 9. a 12. 9., 14.00 - 17.00, výtvarný odbor: 3. 9., 5. 9., 7. 9., 10. 9., 12. 9. a 14. 9.; 13.00 - 17.00.
Pracovisko: ZŠ Osloboditeľská, Vajnory: (klavír, flauta), 3. – 14. 9. (po – pia); 13.00 - 16.30.

ZUŠ Eugena Suchoňa (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný, špeciálne: aj pre zdravotne postihnuté deti). Doplňujúce prijímačky: 3. 9., 13.00 – 17.00. Voľné miesta sú v tanečnom odbore od 6 do 15 rokov.

ZUŠ Exnárova 6 (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor) Dodatočný zápis sa koná 6. 9.; 14.00 h - 19.00 v ZUŠ Exnárova 6 (hudobný, výtvarný, lit. dramatický, PC grafika) Orenburská 31 (aj tanečný odbor) a Bancikovej 2.

ZUŠ Hálkova 56 (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor). Detašované pracoviská - ZŠ s MŠ Česká 10 (hudobný odbor) a ZŠ s MŠ Sibírska 39 (výtvarný odbor).

ZUŠ - Istrijská 22 (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor, audiovizuálna a multimediálna tvorba). Vo Vajnoroch na CZŠ J. Pavla II. hudobný a tanečný odbor. Voľné miesta sú vo všetkých odboroch a v hudobnej prípravke.

ZUŠ Ľ. Rajtera, Sklenárova 5 (tanečný, výtvarný, hudobný odbor). Voľné miesta: tanec, sláčikové nástroje ako husle, viola, violončelo, aj cimbal, hoboj, akordeón a bicie, a prípravky do všetkých odborov. Doplňujúce prijímačky: 3. – 5. 9.

ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11 (hudobný odbor). Nové odbory: fagot, hoboj, Bratislavský mládežnícky zbor. Dodatočné prijímačky: 5. a 6. 9. ; 14.00 – 17.00

ZUŠ Júliusa Kowalského, Laurinská 19, (tanečný, literárno-dramatický, hudobný, výtvarný odbor). Doplňujúce prijímačky: 3. – 7. 9., 14.00 – 17.00.

ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15 (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor, audiovizuálna a multimediálna tvorba). Talentové skúšky 3. - 9. 9.; 14.00 - 18.00 (pre deti zo základných škôl, výnimočne aj pre starších talentovaných uchádzačov).

Súkromné základné umelecké školy

SZUŠ Ružová dolina (výtvarný, hudobný a literárno­dramatický odbor). Prijímačky škola nerobí, prihlásiť sa dá elektronicky, telefonicky

SZUŠ Alkana, Batkova (zameranie na muzikál - prípravka, tanečný, dramatický, hudobný odbor). Voľné miesta sú v muzikálovej prípravke pre deti od 4 do 6 rokov. Ostatné odbory sú naplnené. Prijmú len výnimočný talent. Zápis: 3. – 6. 9.; 14.30 - 17.30.

SZUŠ ART Pegas, ZŠ Tupolevova 20 (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor). Zápis: 3. 9.; 9.00 – 17.00. V dňoch 4. – 14. 9.; 14.00 – 18.00.

Bratislavský chlapčenský zbor (zborový a sólový spev). Zbor má štyri voľné miesta pre chlapcov vo veku 7 – 8 rokov. Dodatočný konkurz – 3. 9. o 15.00 v novostavbe SND, služobný vchod.

SZUŠ Kremnická (hudobný odbor – spev a klavír). Prihlásiť sa možno kedykoľvek počas školského roka. Vekovo neobmedzené.

SZUŠ Prokofievova (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický) Zápis: 3. a 5. 9., bez prijímacích pohovorov.

SZUŠ Vígľašská 1 (divadlo, dramatický, hudobný a tanečný odbor). Prijímačky do umeleckých odborov a troch umeleckých súborov: tanečného, speváckeho a divadelného bude: 6., 7. a 13., 14. 9. (štvrtky a piatky); 15.00 – 17.00 na 1. posch. v DK Lúky.

Cirkevná základná umelecká škola

Cirkevná ZUŠ sv. Cecílie, Chlumeckého 10, (výtvarný, literárno-dramatický, hudobný a tanečný odbor). Dodatočné prijímacie skúšky budú :
Na Chlumeckého 10: 3. a 4. 9. od 13.00 do 16.00.
Na Karloveskej 32 3. - 5. 9. od 13.00 do 16.00.
Na Gercenovej 10 v Petržalke: 3. a 4. 9. od 13.00 do 16.00.

Zoznam všetkých ZUŠ nájdete tu.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Bratislava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 4. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 5. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 7. Magazín SME Ženy už v predaji
 8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 9. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 10. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 1. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 2. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
 3. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 4. Magazín SME Ženy už v predaji
 5. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 6. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 7. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 8. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 9. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 10. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 36 765
 2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 24 920
 3. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 17 641
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 004
 5. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 16 731
 6. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 16 434
 7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 12 831
 8. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 476
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 306
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 152
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu