SME
Piatok, 30. október, 2020 | Meniny má Simon, SimonaKrížovkyKrížovky

Novinka: 1. Kapitola: Minulosť, Súčasnosť, Budúcnosť

Projekt Mestské centrum Stará Tržnica.

Do tržnice sa dá dnes vojsť len počas kultúrnych akcií.Do tržnice sa dá dnes vojsť len počas kultúrnych akcií. (Zdroj: SME - GABRIEL KUCHTA)

Projekt Mestské centrum Stará Tržnica

MINULOSŤ

Stará Tržnica stojí na juhovýchodnom okraji niekdajšieho gotického mesta, za hradbami zničenými v roku 1778. Na vytvorenie budovy tržnice bola vypísaná súťaž, tretie miesto získal projekt Szeptember, ktorého autormi boli architekti Marcel Komor a Dezső Jakab.

Druhé miesto patrí projektu s názvom A.L., vypracoval ho Adolf Láng. Víťazný projekt, Veritas je dielom architekta Endre Makay-a, no s viacerými zmenami ho realizoval mestský inžinier Gyula Laubner. Tržnica má bazilikálnu oceľovú konštrukciu, ktorá nesie znaky súdobej eklektickej architektúry. Jej symbolom je Eiffelova veža.

trznicafoto_res.JPG

Projekt Szeptember, autori Marcel Komor a Dezső Jakab

historickatrznica_res.JPG

Projekt A.L., autor Adolf Láng

projekt_res.JPG

Projekt Veritas, autor Endre Makay

Starú Tržnicu otvorili 1. novembra 1910, presne jeden rok po začatí stavby. Poskytovala miesto pre 900 predavačov na ploche 1000 m2. Rozmery haly boli 50 x 22 metrov, na výšku merala 13,5 metra. V suteréne sa nachádzalo 50 väčších a 80 menších skladov. Od začatia prevádzky bol v budove prívod elektrického prúdu, ústredné kúrenie, vodovod, výťahy aj chladiarenská technika. V roku 1935 bol k budove pristavaný prechod, ktorý ju spájal s vtedy novou pasážou Elektro.

Stará Tržnica slúžila pôvodnému účelu presne 50 rokov. Od roku 1960 v nej bolo vytvorené televízne štúdio a sklady pre STV a túto funkciu plnila až do roku 1989. Po spoločenských a organizačných zmenách v roku 1989 sa jej vlastníkom stalo Hlavné mesto Bratislava.

V roku 1992 podpísalo mesto Bratislava na základe súťaže o rekonštrukciu budovy desaťročnú nájomnú zmluvu so spoločnosťou East West Capital Corporation, ktorá patrila Rudolfovi Mosnému. Rekonštrukcia mala trvať 15 mesiacov, no kvôli finančným problémom k nej nedošlo a budova ešte viac schátrala. Mesto vzápätí od zmluvy odstúpilo a začalo financovať udržiavacie práce, ktorých výsledkom bola rekonštrukcia pamiatkovej a hmotnej podstaty objektu. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavovali 390 mil. Sk.

Po ukončení rekonštrukcie, do ktorej bolo zahrnuté i zrenovovanie námestia pred Tržnicou, uzavrelo Hlavné mesto nájomnú zmluvu na prevádzku objektu so spoločnosťou SF Stará Tržnica s.r.o. Tá v budove po dobu desiatich rokov prevádzkovala trh na prízemí hlavnej haly, v priestoroch v suteréne, na prízemí i poschodí po obvode budovy sa nachádzali rôznorodé prevádzky, napríklad jedáleň, vináreň i obchody.

V roku 2006 prejavila o budovu záujem spoločnosť Respekt, ktorá žiadala prenájom tržnice na 45 rokov za ročný prenájom 5,5 milióna Sk ročne. K uzavretiu zmluvy nedošlo, napriek dlhom voči mestu budovu až do konca pôvodnej zmluvy prenajímala SF Stará Tržnica. Nájom spoločnosti vypršal 14. novembra 2008 a odvtedy je budúcnosť využitia tržnice nejasná.

V súvislosti sa s ňou sa rozprávalo ako o obnovení trhu, tak i o zmene účelu budovy na kultúrno-spoločenské centrum. Od roku 2009 až dodnes sa v tržnici konali len občasné podujatia, módnu prehliadku tu mala Vivienne Westwood, uskutočnila sa tu Red Bull Freestyle show a budova poskytla tiež útočisko televíznej tanečnej show Let´s Dance potom, ako ju vypovedali z PKO.

V roku 2010 predložili mestskému zastupiteľstvu návrh na využitie tržnice poslanci starého mesta Helena Doktorová a Štefan Holčík. Ich projekt rátal s navrátením trhu do budovy, no nikdy nebol zrealizovaný. V roku 2011 sa situácia otočila a predstavitelia magistrátu i mestskí poslanci začali presadzovať myšlienku, aby bola tržnica využívaná na kultúrne a spoločenské podujatia a nahradila tak stratu PKO. 2. februára 2012 poslanci Mestského zastupiteľstva schválili presun Starej Tržnice pod správu BKIS.

SÚČASNOSŤ

Mesto Bratislava trpí mnohými neduhmi miest post-socialistického teritória. Smutné architektonické a urbanistické dedičstvo sovietskej éry, nekoncepčné politiky rozvoja, či nekontrolovaný developerský boom posledného dvadsaťročia sa podieľajú na čoraz vypuklejších problémoch mestského prostredia. Medzi najvýraznejšie patrí chýbajúca mestská spoločenská a kultúrna infraštruktúra a nedostatočne dimenzovaný verejný priestor.

Kultúrne a spoločenské dianie v Bratislave zaznamenalo počas ostatných rokov výrazný rozmach predovšetkým v segmente tzv. občianskej angažovanosti. Organizátori a kultúrni operátori nadobudli zručnosti a schopnosť získavať zdroje a podporu svojich aktivít, neustále však narážajú na nedostatočnú infraštruktúru, chýbajúce priestory a nekoncepčnosť rozvoja mestskej kultúry.

Mesto Bratislava však disponuje množstvom nevyužívaných priestorov, ktoré by za priaznivých okolností mohli byť zárodkom novej mestskej kultúry a oživenia spoločenského diania v Bratislave. Poskytnutie priestorov a súčinnosti zo strany mesta môže dôjsť nielen k podpore občianskych aktivít a rozšírení ponuky verejných služieb obyvateľstvu, ale aj k lepšiemu ekonomickému zhodnoteniu mestského majetku vo verejno-súkromných partnerstvách.

Budova Starej Tržnice, jej história a súčasný stav je jedným z najvypuklejších príkladov uvedenej situácie. V súčasnosti nenapĺňa svoj urbanistický a kultúrny potenciál, a takisto sa jej nedarí využiť aj komerčný potenciál z hľadiska príjmov do mestského rozpočtu. Na druhej strane však ponúka mestský a verejný priestor, ktorý pri multifunkčnom využití dokáže vytvoriť ohnisko novej kultúrnej štvrte v centre Bratislavy.

Z týchto dôvodov sa združili kultúrni profesionáli, producenti, kultúrni manažéri, lídri komunitných, filantropických a iných relevantných organizácií do neformálnej Aliancie „Mestské centrum Stará tržnica“, aby spojili svoje sily, skúsenosti a nápady a pripravili udržateľný projekt pre pretvorenie budovy Starej Tržnice v Bratislave na priestor slúžiaci ľuďom, ktorý nebude priamo závislý od verejných dotácií. Projekt ráta s aktívnym vstupovaním verejnosti do jeho prípravy a pretvorením tržnice na mestské centrum. Plánuje obnoviť trhy, ponúkať služby verejnosti i kultúrne podujatia.

Proces tvorby a rozpracovania projektu je založený na maximálnej transparentnosti, otvorenosti a široko rozvetvenom konzultačnom procese s odbornou i laickou verejnosťou. Snahou je zadefinovať efektívny a udržateľný model fungovania budovy, ktorý by zhodnocoval mestský majetok, vytváral priestor na poskytovanie chýbajúcich služieb verejnosti, vytvoril podmienky pre vznik moderného kultúrno-spoločenského priestoru a zapojil všetkých potenciálnych hráčov, ktorí môžu k vzniku takéhoto konzorcia prispieť.

Aliancia združuje iniciátorov z rôznych oblastí, ktorí chcú ponúknuť svoje doterajšie profesionálne skúsenosti na vytvorenie nového mestského centra. Od momentu svojho vzniku sa snaží do prebiehajúcich konzultácií zapojiť čo najširšie spektrum odborníkov i reprezentantov verejnosti a predovšetkým magistrát mesta Bratislavy a poslancov mestského zastupiteľstva.

Rokovania s BKIS i so zástupcami poslaneckých klubov a magistrátu by mali v najbližších mesiacoch viesť k hlbšiemu vzájomnému porozumeniu o budúcom účele budovy a vyjasneniu stanovísk ohľadne jej správy a fungovania. Cieľom je pripraviť verejno-prospešný projekt s vysokou pridanou hodnotou pre obyvateľov i návštevníkov mesta Bratislavy.

Považujeme za dôležité, aby bol projekt realizovaný v tesnej spolupráci s Magistrátom mesta Bratislavy a s BKIS a nadväzoval by na existujúce stratégie, aktivity a záujmy mesta v tejto oblasti. Konkrétna forma fungovania a prevádzky musí byť zadefinovaná na základe právnej a vecnej analýzy s cieľom nájsť čo najefektívnejší a prevádzkovo najjednoduchší modus operandi. Projekt ponúka osobitnú formu širokého verejno-súkromno-občianskeho partnerstva pri využívaní mestského majetku a poskytovaní služieb občanom, ktorý by mohol po odskúšaní slúžiť ako príklad pre iné podobné aktivity.

Projekt budú členovia Aliancie pripravovať počas leta 2012, pričom každý z členov zodpovedá za časť projektu, v ktorej sa profesijne pohybuje. Verejnosť bude počas prípravy projektu informovaná o jednotlivých krokoch, ktoré Aliancia podniká na bratislava.sme.sk a počas celého procesu bude mať možnosť projekt pripomienkovať.

Kontaktný mail je stara.trznica@gmail.com.

trznica_res.jpg

Členmi Aliancie Mestské centrum Stará Tržnica v abecednom poradí sú:

 • Gábor Bindics, Kultúrne Centrum Dunaj
 • Lucia Faltínová, Fórum donorov
 • Denisa Chylová, Mladý pes n.o.
 • Zora Jaurová, Fórum kreatívneho priemyslu
 • Martin Jenča, kreatívne štúdio Milk
 • Mirka Ľachká, Európsky kontaktný bod
 • Palo Murín, o.z. Hlava 98
 • Illah van Oijen, Dobrý trh
 • Matúš Vallo, Mestské zásahy
 • Barbara Zavarská, Dobrý trh

BUDÚCNOSŤ

Podstatou predkladaného projektu je komplexné využitie priestoru a jeho celodenná prevádzka 7 dní v týždni.

Navrhovaná skladba aktivít a programovej náplne vytvorí z Tržnice a okolitých priestorov živé mestské centrum, ktoré pritiahne návštevníkov z rôznych vekových a sociálnych skupín. Projekt predpokladá kompatibilitu s okolitými kultúrnymi funkciami, ktorá je predpokladom vytvorenia novej urbánnej zóny, tzv. kultúrnej štvrte, s potenciálom priťahovať ďalšie podobné funkcie.

Trhy

Vzhľadom k tomu, že budova je vďaka svojej pôvodnej funkcii a dispozícii stále spájaná predovšetkým s trhovou činnosťou, projekt predpokladá, že táto funkcia bude čiastočne obnovená. Úspešnosť projektov mestských trhov, ktoré sa v poslednom čase konajú v Bratislave a postupná likvidácia ďalších trhových miest v centre mesta vytvára predpoklady na úspešné fungovanie špecifického konceptu trhu v budove Starej tržnice.

Projekt predpokladá konanie trhov cez víkend - v sobotu by sa mali konať klasické trhy s potravinami, v nedeľu by sa obmieňali trhy so špecifickými komoditami - výrobkami slovenských dizajnérov, burzy kníh či blšie trhy.

V prípade úspešnosti víkendových trhov je možné aj ich postupné rozšírenie na iné dni v týždni.

Služby

V súčasnosti sa v Starej tržnici nachádza päť prevádzkovateľných priestorov, ku ktorým je prístup z okolitých ulíc, V týchto priestoroch je možné prevádzkovať nasledovné služby (príklady):

 • reštaurácia
 • kníhkupectvo
 • úschovňa
 • požičovňa bicyklov
 • nabíjacia stanica
 • práčovňa
 • informačný bod

Konkrétne obsadenie jednotlivých priestorov bude závisieť od funkčných partnerstiev s potenciálnymi prevádzkovateľmi (napr. ZSE, Bike Bratislava atď.), s ktorými už prebehli prvé rokovania.

Obsadenie komerčných prevádzok bude realizované formou verejnej súťaže v závislosti od konkrétneho organizačno-právneho riešenia prevádzky budovy.

Mestská kultúra

Budova je svojou veľkosťou a polohou ideálna na konanie kultúrnych podujatí strednej veľkosti. Projekt predpokladá jednak dramaturgiu kultúrnych podujatí cca 4 večery v týždni, zároveň ponúka možnosť využitia na súkromné eventy, ktoré by predstavovali zdroj financií na prevádzku budovy. Dramaturgia kultúrnych podujatí sa bude orientovať na ľudí v strednom veku, rodiny i slobodných ľudí.

Budova zároveň poskytne kancelárske a skladové priestory organizáciám a združeniam, ktoré s budú podieľať na jej prevádzke. Kombinácia rôznych typov aktivít vnesie život do budovy počas celého denného a týždenného cyklu.

Projekt v tejto štruktúre predstavuje niekoľko zásadných prínosov pre mesto Bratislava.

Predovšetkým odľahčí rozpočet mesta Bratislavy o finančnú záťaž vznikajúcu z prevádzky Starej Tržnice a vytvorí funkčný a efektívny model viaczdrojového financovania, bez potreby ďalšieho priameho neinvestičného finančného vkladu zo strany mestského rozpočtu. Model financovania, ktorý zhodnocuje potenciálne zisky z prenájmu priestorov vo forme verejných služieb obyvateľom a zároveň využíva iné formy financovania (granty, medzinárodné projekty, filantropia, marketingové aktivity) môže slúžiť ako pilotný projekt pre využitie iných podobných priestorov. Komerčné využívanie priestorov môže zároveň vygenerovať prostriedky na rekonštrukciu a udržiavanie Starej tržnice v dobrom technickom stave.

Vznikne nové kultúrno-spoločenské centrum, ktoré bude občanom Bratislavy poskytovať množstvo rôznorodých služieb a funkcií (trh, stredisko služieb a kultúrne centrum). Takýmto spôsobom dosiahne prirodzené prelínanie záujmov rôznych vekových a sociálnych skupín obyvateľstva počas celodennej prevádzky budovy. Zároveň nadviaže na aktivity v blízkom okolí, čím vytvorí základ pre vznik kultúrnej štvrte – urbanistického celku, ktorého funkcie sa vzájomne dopĺňajú. Táto komplementarita môže byť podporená spoločným marketingom a propagáciou. Vzniká tak širšie chápaný verejný priestor s novými funkciami, ktorý umožňuje obyvateľom aktívne sa zapojiť do života mesta. Kumulácia funkcií vytvorí špecifický stretávací bod rôznorodých skupín. Fungujúce centrum sa môže stať prirodzenou súčasťou staro-novej identity mesta, podporujúcej hrdosť jeho obyvateľov. Existencia takto chápaného priestoru má výrazný potenciál aj z hľadiska cestovného ruchu, pretože vytvára nový typ turistických atraktorov, sústredených na jednom mieste.

Vypracovala: Zora Jaurová

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Bratislava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 3. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 4. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 5. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 7. Magazín SME Ženy už v predaji
 8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 9. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 10. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 1. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 2. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
 3. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 4. Magazín SME Ženy už v predaji
 5. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 6. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 7. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 8. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 9. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 10. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 36 904
 2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 25 049
 3. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 17 794
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 787
 5. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 16 651
 6. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 16 646
 7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 13 066
 8. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 488
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 336
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 169
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu