SME
Utorok, 7. december, 2021 | Meniny má AmbrózKrížovkyKrížovky

Bratislavskí seniori majú zľavy na výber

V Starom Meste bezplatne učia po anglicky, inde prispievajú aj na parkovanie či plávanie

Ilustračné foto.Ilustračné foto. (Zdroj: ARCHÍV SME - PAVOL FUNTÁL)

BRATISLAVA. Na dôchodku sa pre veľkú časť seniorov príjem výrazne zníži. Zľavy im to môžu aspoň čiastočne vykompenzovať.

Okrem znížených poplatkov za dopravu, bankovým produktom pre seniorov, či príspevkov v rámci systému hmotnej núdze, poskytujú zľavy samosprávy.

Na jedlo aj na výlet

Tie majú podobu príspevkov na stravu, zľavy na cestovanie mestskou hromadnou dopravou či úľavy na miestnych daniach, najmä za psy. Viaceré prispievajú svojim seniorom aj na kultúrne podujatia, výlety alebo na vzdelávacie kurzy.

Podmienky a výšku svojich príspevkov určujú miestne zastupiteľstvá. Sociálnu pomoc poskytujú len svojim obyvateľom, obvykle podľa výšky dôchodku a často posudzujú aj počet zárobkovo činných osôb v domácnosti.

O príspevky treba požiadať na sociálnom oddelení miestneho úradu a žiadosť doložiť výmerom dôchodku zo Sociálnej poisťovne.

Väčšie mestské časti poskytujú pestrejšiu paletu podpôr a úľav. Staré Mesto napríklad umožňuje príbuzným tých Staromešťanov, ktorí sú odkázaní na ich pomoc a nemajú auto, vybaviť si parkovaciu kartu, Petržalka zasa bezplatné právne a zdravotné poradenstvo.

Mnoho ľudí sa snaží udržiavať sa mentálne aj fyzicky v kondícii aj vo vyššom veku. Na univerzite tretieho veku môžu študovať odbory zamerané na umenie, filozofiu, oblasť zdravia a proces starnutia alebo na počítače.

Lavice derú aj seniori

Vďaka špeciálnym senior kurzom, či už jazykovým, alebo počítačovým, ostávajú v kontakte s aktívnymi rovesníkmi, ale najmä mladšími generáciami. Tempo, rozsah učiva aj ceny sú prispôsobené možnostiam ľudí vyššieho veku.

Ako to na kurze prebieha si môžu seniori vyskúšať napríklad v Letnej jazykovej škole The Bridge, ktorá v spolupráci so Starým Mestom robí bezplatné týždňové kurzy základov angličtiny. Prihlásiť sa na ne dá ešte do konca týždňa.

Fyzickú kondíciu do vysokého veku si udržiavajú muži aj ženy, ktorí chodievajú cvičiť, napríklad do sokolovne. Majú tam oddiely starších aj takzvané verné gardy, pre vekovo najpokročilejších cvičencov a cvičenky. Cvičia dvakrát do týždňa, ženy aj na hudbu, muži hrávajú volejbal. V lete majú pauzu, cvičiť začnú opäť v septembri.

Dôchodcovské zľavy poskytuje aj mestský STaRZ na vstupné do plavárne na Pasienkoch aj letné kúpaliská.

Dôchodcovia platia menej aj v knižniciach, za vstupenky do Slovenského národného divadla či Slovenskej filharmónie, do múzeí aj a za vstupenky na filmové predstavenia v multiplexoch.

ico

Prehľad zliav pre seniorov v Bratislave

Kultúra, šport, vzdelávanie

Knižnice

Mestská knižnica zápisné 2 €
Staromestská knižnica senior 2 € senior nad 75 r. 1 €

Ružinovská k. 2,60 €
Novomestská k. zápisné 4 € (bez zľavy), ale seniori od 60 rokov majú internet zadarmo.
Dúbravská k. 1,50 €
Petržalská k. 1,50 €

Slovenské národné divadlo

Činohra: zľava 40 percent z ceny vstupenky na predstavenia (Anna Kareninova, Coriolanus, Faust I, II; Ivanov; Zlatí chlapci; Hollý / Roth; Hráči ; Herodes a Herodias; Koniec hry; Mobil mŕtveho muža; Rozbitý džbán; Stalo sa prvého septembra; Amadeus; Tri sestry).

Balet: zľava 50 percent z ceny na vstupenky okrem lóží v hlavnej budove.

Zľavy v SND sa nevzťahujú na premiéry a na predstavenia hosťujúcich divadiel.

Slovenská filharmónia

abonentky (zľavy v rôznej výške, podľa cyklu 50 – 60 percent ),
jednotlivé koncerty (zľava 40 percent).

Slovenské národné múzeum

múzeá na Žižkovej ul. 1,50 €

Bratislavský hrad; Prírodovedné múzeum 2 €

TJ Sokol

Cvičenie pre seniorov. Ročné členské 47 €

Plaváreň Pasienky

Seniori nad 62 rokov 50 m. bazén 2 € ; senior – držiteľ Bratislavskej mestskej karty 1,60 €
25 m. bazén 1,45 €; senior - držiteťa BMK 1, 16 €

Letné kúpaliská

Seniori nad 62 rokov,
Rosnička 2,60 €
Delfín /Tehelné pole 2,40 €,
Lamač 2,10 €
Rača Krasňany 1,80 €
Zlaté piesky 1,50 €

Univerzita tretieho veku UK

pre seniorov od 50 rokov s maturitou. 57 €

Kontakt: 02/ 50 11 77 21

Bezplatná letná Bratislavská univerzita seniorov

Zrkadlová sála Primaciálneho paláca

13. - 22. 8. (prednášky: vývoj hlavného mesta, priemysel, najnovšie archeologických výskumoch) Prednášky sú rozdelené do štyroch cyklov, vždy od 14.00 h do 16.00 h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Prihlásiť sa možno do 1. 8. 2012 na pracovisku prvého kontaktu na prízemí v budove bratislavského magistrátu.

Letná jazyková škola The Bridge

Baštova 7 Kontakt: 0917 59 61 54

Počítačové kurzy / jazykové kurzy

Ružinovský domov seniorov , Sklenárová 14
Kontakt: 0907 26 26 70

ico

Zľavy a podpory pre seniorov od samosprávy

Zľavy, ktoré poskytuje samospráva, sa vzťahujú na poberateľov dôchodku s trvalým pobytom v mestskej časti.

Staré Mesto

 • Parkovacia karta pre príbuzných seniora, ktorý nemá auto a je odkázaný na ich pomoc. Žiadosť sa podáva na sociálne oddelenie miestneho úradu. Poplatok – 10 € / rok.
 • Kultúrne podujatia, výlety za symbolickú spoluúčasť (výlet do Salzburgu 6 €).
 • Prepravná služba na odvoz k lekárovi (spiatočná jazda 2 €. Službu môžu využiť obyvatelia s trvalým pobytom v Starom Meste, ktorí sú poberateľmi dôchodku.
 • Jednorazová finančná pomoc. Výška sa stanovuje individuálne podľa príjmu (dôchodku) a sociálnych pomerov seniora, môže byť priznaná raz za rok.
 • Príspevok na obedy u zmluvných partnerov. Obed stojí 3 eurá a zľavy sú nasledovné:
 • a) 0,75 € osoba s dôchodkom do 389,16 €
 • b) 1,50 € manželský pár s príjmom do 660,64 €
 • c) 1,50 € osoba s príjmom do 291,87 €
 • d) 1,50 € manželský pár s príjmom do 495,48 €.
 • Oslobodenie od platenia dane za psa pre dôchodcu, ktorý nežije so zarábajúcou osobou a jeho jediným príjmom je dôchodok. Za druhého psa platí polovičnú daň.

Dúbravka

 • Príspevok na stravovanie v školských stravovacích zariadeniach v Dúbravke. Nárok na zľavu majú seniori, ktorých výška dôchodku nepresahuje 289 € mesačne.
 • Príležitostné zľavy kultúrne podujatia, zájazdy (podľa ponuky).
 • Zľava na dani za psa. Osamelý dôchodca platí 7 €, ak žije s ďalšou osobou, platí 15 €.

Nové Mesto

 • Príspevky na stravovanie:
 • a) 1,80 € osoba s dôchodkom do 300 €,
 • b) 0,80 € osoba s dôchodkom od 300,10 do 360,90 €,
 • c) 0,50 € osoba s dôchodkom od 361 do 400 €.
 • Vianočné príspevky pre dôchodcov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi – za minulý rok to bolo vo výške 50 €, osamelí a nezamestnaní dôchodcovia s dôchodkom do 340 € príspevok 30 € (na základe žiadosti).
 • Jednorazová finančná výpomoc do výšky 150 € (ak rozdiel medzi príjmom a určenými výdavkami nepresahuje sumu 60 €). O výpomoc treba požiadať, po posúdení žiadosti o výške výpomoci rozhodujú poslanci miestneho zastupiteľstva v komisii.
 • Príspevok najviac na dva jednodňové výlety ročne, asi 10 € na osobu, pre seniorov, ktorí navštevujú kluby dôchodcov.
 • Kultúrne a vzdelávacie podujatia (kurzy cvičenia pamäti a pod.)
 • Dôchodcovia majú zníženú daň za psa 9,95 €.

Ružinov

 • Príspevok na stravovanie:
 • a) 1,50 € osoba s dôchodkom do 220 €,
 • b) 0,50 € osoba s dôchodkom od 220,01 do 500 €,
 • c) 0,30 € osoba s dôchodkom od 500,01.
 • 50­percentné zníženie dane za psa fyzickej osoby, ktorá ku dňu vzniku daňovej povinnosti dosiahla vek 60 rokov.
 • Výlety za symbolický poplatok pre nepracujúcich seniorov s dôchodkom do 500 €. (V auguste Znojmo, na jeseň Mosonmagyaróvár a v zime Viedeň).
 • Kultúrne a spoločenské aktivity (koncerty, prednášky, športové podujatia).

Petržalka

 • Príspevok na stravovanie podľa výšky dôchodku. Obedy sa vydávajú v jedálni na Budatínskej 1, v Dome s osobitným určením Medveďovej 21, v klube dôchodcov Osuského 3, v Dome tretieho veku Poloreckého 2 a v jedálňach základných škôl.
 • Sociálna výdajňa na základné druhy potravín, ako je syr, mlieko, chlieb či mäsové produkty. Výdajňa na Rovniankovej 12 je otvorená v utorok, stredu a vo štvrtok od 10.00 do 14.00.
 • Platobné poukážky na nákup potravín, oblečenia, liekov a drogériového tovaru pre seniorov, ktorým dôchodok nepokrýva základné životné potreby a jeho príjem nedosahuje 1,5­násobok sumy životného minima.
 • Vianočná dávka.
 • Príspevok na službu domáceho tiesňového volania. Služba umožňuje seniorovi so zdravotnými obmedzeniami byť nonstop pod kontrolou s možnosťou okamžitej pomoci.
 • V prípade potreby umiestniť seniora prechodne z dôvodu odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, v čase rekonvalescencie, v čase hospitalizácie a dovolenky príbuzných má Petržalka Stredisko sociálnych služieb, ktoré poskytuje 24-hodinovú starostlivosť v zariadeniach opatrovateľskej služby na Vavilovovej 18 a Mlynarovičovej 23.
 • Bezplatné poradne: mediačná poradňa: sociálno-právne poradenstvo, poradňa zdravia: preventívne prehliadky (vysoký tlak, cukrovka, obezita). Fórum osamelých matiek poskytuje právne rady, ktoré využívajú práve seniori.
 • Jazykové kurzy v kluboch dôchodcov, kultúrne podujatia, výlety a športové akcie.

Rača

 • Príspevok na stavovanie, podľa výšky dôchodku v rozmedzí od 1,06 do 2,39 €.
 • Zľava na dani za psa, 10 € za psa v byte, 5 € v rodinnom dome.

Karlova Ves

 • Príspevok na stravovanie
 • 0,66 € pri dôchodku do 370.76 €
 • 0,33 € pri dôchodku do od 370,76 do výšky 3,5 násobku životného minima.
 • Bezplatný počítačový kurz (v septembri)
 • Príspevky na činnosť senior klubov
Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Bratislava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pomáhajú firmám zarábať viac. Polepšili si aj živnostníci
 2. Krízové balíčky pre ohrozené domácnosti
 3. O prideľovanie štátnych grantov sa môže starať softvér
 4. Diplom, na ktorý budeš právom hrdý. Študuj u nás
 5. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť
 6. Vytvor si svoju budúcnosť podľa vlastných predstáv!
 7. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu
 8. Získaj náskok pred štartom
 9. Nadácia Orange s neziskovakmi pomôže na Vianoce ľuďom v núdzi
 10. V Mecome sa nosili rúška už dávno pred Covidom
 1. Kvalitná divina na pár klikov. LESY SR spúšťajú e-shop
 2. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
 3. METROPOLIS bude postavený podľa japonského know-how
 4. Rekonštrukcia prsníka po chirurgickej liečbe
 5. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 6. PPA CONTROLL: Zamestnanecká privatizácia štartom úspešnej éry
 7. Nadácia Orange s neziskovakmi pomôže na Vianoce ľuďom v núdzi
 8. Budúcnosť je v komplexnej ponuke financovania a v digitalizácii.
 9. PUR pena či minerálna vlna: ktorou zatepliť šikmú strechu?
 10. Ako sa obliekať štýlovo a zároveň udržateľne?
 1. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie 19 292
 2. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos 12 828
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 5 332
 4. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 5 148
 5. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 4 795
 6. Kto sú páni slovenskej zimy? Niektorí z nich sa ukrývajú 4 161
 7. Na nové auto sa neoplatí čakať. Trhu kraľujú jazdené 3 178
 8. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije? 2 817
 9. Konope lieči veľa chorôb. Nebojte sa ho, dbajte však na kvalitu 2 441
 10. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť 2 202
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Anton Sládek: Bratislava - Vysoká ulica včera a dnes
 2. Anton Sládek: Dunaj XIII. Most Apollo a okolo
 3. Anton Sládek: Bratislava - Heydukova ulica
 4. Matej Vagač: Ukradnutý verejný priestor. V Horskom parku sú porušené vlastnícke práva.
 5. Anton Sládek: Bratislava - Klemensova ulica
 6. Anton Sládek: Bratislava - budova bývalej sociálnej poisťovne na Bezručovej - interiér
 7. Martin Pekár: Prečo limit 130 km/h život v Bratislave nezlepší
 8. Anton Sládek: Príjemné detaily na Radlinského ulici
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 13 613
 2. Mišo Šesták: V duši sedliaka žije pohanský duch 4 990
 3. Zuzana Rattajová: Juraj Droba, dnes si opustil ľudí 4 461
 4. Tereza Krajčová: Paríž: Mesto dychberúcej architektúry a nestarnúceho umenia 3 981
 5. Vanda Tuchyňová: "Spod zadku“ nám berú vlastné pozemky, rozoberajú majetok Žiliny a mesto sa len prizerá ! 3 801
 6. Věra Tepličková: Je Igor nenormálny, alebo si iba vychutnávame dôsledky rozhodnutí primitívneho národa? 3 572
 7. Pavol Ondreáš: Vypneme Európu 2 770
 8. Emil Fitoš: Nad technickým riešením očkovacích poukazov visí veľa otáznikov 2 726
 1. Pavol Koprda: Zas to dopadlo tak, že deti sú doma. Pripravili sme online súťaž, ktorá deťom ukáže krásu matematiky!
 2. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 3. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 4. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 6. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 7. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 8. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
Skryť Zatvoriť reklamu