SME
Piatok, 19. august, 2022 | Meniny má Lýdia

Základné umelecké školy berú aj v septembri

Základné umelecké školy umenia robia v septembri dodatočné príjmačky. Neučia sa v nich len deti, hudbu, tanec či výtvarné techniky sa v nich učia aj dospelí.

Niektoré školy nástroje požičiavajú, na domáce skúšanie je však potrebné mať vlastný hudobný nástroj.Niektoré školy nástroje požičiavajú, na domáce skúšanie je však potrebné mať vlastný hudobný nástroj. (Zdroj: ILUSTRAČNÉ FOTO - TASR)

BRATISLAVA. Najčastejšie s nástupom do školy riešia rodičia aj hudobné či iné múzické vzdelávania detí. Základné umelecké školy ponúkajú viaceré odbory aj prípravu na ďalšie štúdium s umeleckým zameraním. Na ZUŠ sa dajú rozvíjať výtvarné, hudobné, tanečné alebo herecké schopnosti.

Vybrať si možno medzi ZUŠ­kami štátnymi alebo súkromnými, zriaďovateľom školy môže byť aj cirkev.

Kým štátne školy obvykle poskytujú viaceré alebo všetky odbory umeleckého zamerania, súkromné zvyknú byť špecializované – zameriavajú sa napríklad primárne na zborový spev alebo napríklad muzikálové herectvo.

„Veľmi záleží na tom, či je zriaďovateľom školy nejaká inštitúcia, alebo osobnosť určitého druhu umenia,“ hovorí Gabriel Rovňák, zakladateľ Súkromnej umeleckej školy Canens.

Prijímačky bez stresu

Organizácia školského roka v princípe kopíruje školský rok v bežných školách, aj s vysvedčením a prázdninami a 45­minútovými hodinami. Na rozdiel od bežných škôl sa žiaci prezentujú na koncertoch či predstaveniach a vyučovacie hodiny sa zvyknú spájať.

Talentové skúšky sú v období medzi aprílom a júnom a ešte začiatkom septembra sa konajú doplnkové zápisy či prijímačky. „Talentové skúšky majú zistiť, či má dieťa rytmické cítenie a hudobný sluch a učitelia ich robia hravou formou,“ vysvetlila Lucia Celecová, riaditeľka ZUŠ Jána Albrechta.

Vo všetkých školách, ktoré SME oslovilo, majú ešte voľné miesta do prípravky a počas prvého školského týždňa organizujú doplnkové prijímačky. „Počet voľných miest ešte nie je možné určiť, lebo sa školský rok ešte nezačal a nie je jasné, koľko detí prijatých na prijímacích skúškach naozaj aj nastúpi,“ hovorí Alexandra Pažická, riaditeľka ZUŠ Miloša Ruppeltda.

Bratislavský chlapčenský zbor organizuje konkurzy v júni. „Už počas leta sú chlapci na sústredení, ale ešte na prvej zborovej skúške 5. septembra sa speváčik, ktorý nestihol konkurz, má šancu uchádzať o členstvo v zbore,“ povedala zbormajsterka Magdaléna Rovňáková. Pre začiatočníkov – nadaných škôlkarov a žiakov prvého stupňa základnej školy, sú určené prípravky.

„Učebné osnovy prípravného ročníka zabezpečujú skôr všeobecný prehľad, no môže slúžiť aj na to, aby si dieťa vybralo medzi nástrojmi,“ vysvetlila riaditeľka Celecová. Štúdium sa potom člení na dva stupne.

Aj pre dospelých

ZUŠ-ky nie sú len pre deti, v skrátenom štúdiu pripravujú aj žiakov na štúdium na konzervatóriách a vysokých školách pedagogického a umeleckého zamerania a individuálne či skupinové vzdelávanie poskytujú aj dospelým.

Čo - kde - za koľko - ako

Čo vyučujú ZUŠ-ky

 • hru na hudobných nástrojoch a spev
 • výtvarné techniky
 • tanec
 • literárno-dramatickú tvorbu (herectvo)
 • audiovizuálnu a multimediálnu tvorbu (televízna tvorba)

Kde učia hudbu

Základy hudobného vzdelania možno získať okrem základnej umeleckej školy aj v niektorom z kurzov centier voľného času, hudbu vyučujú aj v rôznych akreditovaných kurzoch občianske združenia. Prvé skúsenosti s rytmikou a tancom získavajú už predškoláci v kurzoch, ktoré ponúkajú materské školy, najmenšie deti v materských centrách.

Koľko stojí škola

Základné umelecké školy (štátne) majú jednotné poplatky za štúdium, určuje ich mestské zastupiteľstvo. Ich výška vychádza zo životného minima. Pohybuje sa v rozpätí od 21 do 85 eur na školský rok pre deti a mládež, dospelí platia asi 95 až 175 eur ročne. Výška poplatkov závisí od toho, či študujú individuálne, alebo skupinovo.

Ako sa vyučuje

Začína sa prípravkou, trvá jeden alebo dva roky. Potom si dieťa volí nástroj. Študuje sa skupinovo alebo individuálne, súčasťou výučby je hudobná teória. Prvý stupeň štúdia trvá najviac 9 rokov, druhý najviac 4 roky. Možno študovať aj dva nástroje, prípadne zmeniť počas štúdia odbor. Pedagógovia odporúčajú nástroje nestriedať.

(vju)

S hudbou začínajú už predškoláci

Hrať na nástrojoch začínajú deti v siedmich rokoch, hudba im už vtedy nie je cudzia.

Cestovať na hudobné súťaže po celom svete, spievať v Opere SND alebo sa stať členom detskej poroty a odovzdať cenu najlepšiemu ilustrátorovi detských kníh – takéto zážitky umožňujú umelecké školy svojim žiakom. Najmä však rozvíjať vlastnú tvorivosť a talent, vnímať krásu a prežívať radosť z vlastných schopností.

V Bratislave je okolo 25 ZUŠ­iek – približne polovica je štátnych, ostatné sú súkromné. Pôsobia tu odborne vzdelaní pedagógovia, a majú na rozdiel od centier voľného času, kde možno tiež navštevovať rôzne umelecké krúžky, štátom stanovené učebné plány a osnovy.

Má moje dieťa talent?

Ako zistiť, či má dieťa talent, podľa čoho vybrať najlepšiu školu a kedy sa už má začať seriózne venovať nejakej tvorivej činnosti – to sú otázky, ktoré rieši mnoho rodičov.

„Rodičia by mali u dieťaťa vypozorovať, k čomu inklinuje, čo ho zaujíma a pri akých činnostiach je najspokojnejšie, hovorí Gabriel Rovňák, zakladateľ súkromnej ZUŠ, v ktorej pôsobí dievčenský zbor Canens.

„Prax nám ukázala, že dieťa potrebuje určitý čas na usadenie sa v niečom a potom sa už svojej oblasti naplno venuje od 4. ročníka základnej školy,“ hovorí dlhoročný zbormajster, ktorý spolupracuje aj s piatimi materskými školami v Petržalke.

„Ideálny vek pre začiatok hudobného vzdelávania je veľmi individuálny, v priemere je to vek päť až sedem rokov,“ hovorí Alexandra Pažická, ktorá vedie ZUŠ Miloša Ruppeldta. Vo veku sedem rokov sa v hudobných školách deti po absolvovaní prípravky začínajú venovať konkrétnemu nástroju a sedem- až deväťročných chlapcov pozýva každoročne na konkurz aj Bratislavský chlapčenský zbor.

„Stačí, aby nám dieťa zaspievalo jednu pesničku podľa vlastného výberu,“ hovorí Magdaléna Rovňáková, zakladateľka zboru.

Hudobné vzdelanie inak

Inú formu hudobného vzdelávania poskytujú hudobné školy Yamaha, ktoré pod heslom „neexistujú nehudobní ľudia, sú len nerozvinuté talenty,“ fungujú od deväťdesiatych rokov aj na Slovensku a poskytujú skupinové hudobné vzdelanie.

„S hudobným vzdelávaním u nás deti začínajú už od štyroch mesiacov veku, ale nie je problém začať s našimi aktivitami kedykoľvek. Navštevuje nás aj množstvo dospelých žiakov a tiež nováčikov

v hudbe – dôchodcov,“ hovorí Zuzana Tkáčiková zo združenia Domček plný nápadov, ktorá hudobnú školu vedie.

Škola je vo výučbe hudby inšpirovaná prirodzeným rozvojom reči, lekcie sú skupinové. Kurzy sú určené už najmenším deťom, neskôr si môžu vybrať hru na gitare, keyborde či flaute. „Je to rodinná záležitosť, hrajú všetci spolu, dodáva Tkáčiková.

Zoznam ZUŠ v Bratislave

Základné umelecké školy (štátne)

ZUŠ Vrbenského 1, Rača Krasňany (tanečný, výtvarný, hudobný odbor)

ZUŠ Daliborovo nám. (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor)

ZUŠ Eugena Suchoňa (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný, špeciálne: aj pre deti zdravotne postihnuté)

ZUŠ Exnárova 6 (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor, pre deti od 5 rokov)

ZUŠ Hálkova 56 (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor)

ZUŠ - Istrijská 22 (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný)

ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3(tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor)

ZUŠ Ľ. Rajtera, Sklenárova 5 (tanečný, výtvarný, hudobný odbor)

ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11 (hudobný odbor)

ZUŠ – Podjavorinskej 9 (výtvarný odbor)

ZUŠ Júliusa Kowalského, Jesenského 6, (tanečný, literárno-dramatický, hudobný odbor, výtvarný odbor)

ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15(tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor)

Súkromné základné umelecké školy

SZUŠ Svoradova (literárno-dramatický odbor) – nemá vlastnú stránku

SZUŠ Ružová dolina (výtvarný, hudobný odbor)

SZUŠ Železničná (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor pre deti vo veku od 5 rokov)

SZUŠ Vajnorská (výtvarný odbor)

SZUŠ Mierová, ZŠ Tupolevova (tanečný, literárno-dramatický, hudobný odbor)

SZUŠ Alkana, Batkova (zameranie na muzikál - tanečný, literárno-dramatický, hudobný odbor. Záujmová činnosť v oblasti muzikálu pre deti od 4 rokov.)

SZUŠ ART Pegas, Pri Kríži (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor, prihlásiť sa dá počas celého roka)

Bratislavský chlapčenský zbor SZUŠ Gerulatská (zborový spev)

SZUŠ Kremnická (výtvarný, hudobný odbor)

SZUŠ Macharova (výtvarný, hudobný odbor)

SZUŠ Prokofievova (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný)

Cirkevná ZUŠ

Cirkevná ZUŠ sv. Cecílie, Chlumeckého 10, cirkevná-Rímskokatolická, (výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor)

Učia prácu s kamerou aj muzikál

Špeciálne vzdelanie poskytujú ZUŠ-ka na Topoľčianskej a muzikálová Alkana.

BRATISLAVA. Najnovším odborom, ktorý môže fungovať na ZUŠ, je audiovizuálna a mediálna tvorba. Zložitý názov znamená vlastne televíznu tvorbu.

Prvou školou, ktorá má pre tento odbor personálne aj technické vybavenie, je ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej ulici.

„Škola má vlastné televízne štúdio, kamery a profesionálne strižne – ktoré sme mohli zriadiť vďaka podpore nášho zriaďovateľa - magistrátu,“ hovorí riaditeľka školy Lucia Celecová.

Žiaci sa môžu naučiť narábať s kamerou, mikrofónom, naučia sa pripravovať televízne správy alebo vyrobiť si vlastné DVD. Techniku žiakom poskytne škola. Pôsobia tu odborníci zo súkromných televízií.

Škola má aj vlastný vnútorný televízny okruh, prostredníctvom ktorého môže vysielať online koncerty z koncertnej miestnosti.

Možnosť hrávať so známymi hercami na Novej scéne a robiť vlastné divadelné predstavenia svojim žiakom poskytuje Súkromná umelecká škola Alkana v Dúbravke, špecializovaná na muzikál. Škola, ktorá funguje už viac ako dvadsať rokov, má herecký, hudobný a tanečný odbor. Muzikálová prípravka je pre deti od 4 do 6 rokov a začiatkom septembra sa do nej môžu ešte prihlásiť.

(vju)
SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Bratislava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu
 2. Veterány sú symbolom Kuby. Hemingway ich vlastnil sedem
 3. Hyundai štartuje na Slovensku unikátny Hyundai Plogging Run
 4. Mobilná bezpečnosť sa stále podceňuje. Všetko však máte v rukách
 5. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás
 6. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur
 7. Auto bez čakania? VW T-Cross môžete mať hneď a aj so zľavou
 8. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 1. Majstrovstvá Slovenska v hode telefónom sa uskutočnia v sobotu
 2. Veterány sú symbolom Kuby. Hemingway ich vlastnil sedem
 3. Hyundai štartuje na Slovensku unikátny Hyundai Plogging Run
 4. Shell myslí na slovenské komunity
 5. Mobilná bezpečnosť sa stále podceňuje. Všetko však máte v rukách
 6. Čakáte bábätko? Union má preň nachystané veľké množstvo výhod
 7. Agrokomplex 2022
 8. 365.bank si naďalej upevňuje svoju pozíciu plnoformátovej banky
 1. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur 39 617
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 14 687
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 10 648
 4. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu 7 132
 5. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás 5 187
 6. Hyundai štartuje na Slovensku unikátny Hyundai Plogging Run 4 377
 7. Nie som superman, ale viem, že Prešov má na to byť supermestom. 4 252
 8. Veterány sú symbolom Kuby. Hemingway ich vlastnil sedem 3 079
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave
 2. Post Bellum SK: Kaviarne: dobrá adresa, politika aj štamgasti
 3. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
 4. Robert Puk: Sú mestské časti pre Bratislavu nebezpečné?
 5. Róbert Thomas: Zaparkovať auto priamo v parku ?! Pre niektorých ,,žiaden“ problém
 6. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Žijeme si tu ako v rozprávke
 7. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli.
 8. Martin Greguš: Team-building za cca 5 899 eur - je to možné? Pozrime sa na počet zamestnancov, ktorý sa opäť raz vymkol z podkontroly - Metropolitný inštitút
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 9 157
 2. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 7 030
 3. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 6 777
 4. Tereza Krajčová: Severné Poľsko: Očarujúci Gdansk, piesočné pláže Sopotu a moderná Gdyňa 4 494
 5. Ján Valchár: Ubjegáj, zájčik, ubjegáj! 4 040
 6. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3 3 996
 7. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 3 793
 8. Marián Viskupič: Rozvrat verejných financií alebo grécka cesta Igora Matoviča 3 612
 1. Jiří Ščobák: Fungujú sankcie proti Rusku? Nečaká krach aj nás?
 2. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 4. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
SkryťZatvoriť reklamu