SME
Štvrtok, 15. apríl, 2021 | Meniny má FedorKrížovkyKrížovky

Jarné upratovanie: Kedy a kde budú kontajnery

Veľkokapacitné kontajnery sú na väčší odpad. Menší z domácností patrí do zberných dvorov

(Zdroj: sxc.hu)

BRATISLAVA. V marci a apríli samosprávy mestských častí organizujú pre svojich obyvateľov jarné upratovanie. Veľkokapacitné kontajnery na objemný odpad zo spoločných priestorov, pivníc či okolia domu, ale aj domácností cirkulujú niekoľko dní až týždňov po jednotlivých lokalitách.

V rámci jarného upratovania možno odovzdať aj nebezpečný odpad. Zber chemikálií, vybitých batérií, farieb a ďalších komodít organizuje mesto v spolupráci so špecializovanými firmami. Začne sa 2. apríla.

Odpad z domácností

Nábytok či drobný stavebný odpad po úpravách v bytoch možno zadarmo odovzdať v zberných dvoroch. Dva zberné dvory má OLO, Petržalka má vlastný na Čapajevovej ulici. Otvorený je šesť dní v týždni okrem nedele od 8.00 do 18.00.

Bezplatne doň možno uložiť neobmedzené množstvo kovového odpadu, elektrospotrebičov a skla. Objem drobného stavebného odpadu či rozobratého nábytku už obmedzený je – jednorazovo možno doviezť len toľko, čo sa vojde na prívesný vozík. Na drobný stavebný odpad a na nábytok sú aj ročné limity.

Novinkou je, že zberný dvor odoberá aj tabuľové sklo. Nie však to, v ktorom je drôt.

Zberný dvor je určený len pre Petržalčanov, treba si preto zobrať so sebou občiansky preukaz. Podľa hovorkyne mestskej časti Márie Grebeňovej-Laczovej však môže v zbernom dvore zložiť odpad aj osoba s prechodným pobytom v Petržalke, musí ho však preukázať.

Staré Mesto zberný dvor nemá. „Obyvatelia môžu využívať zberné dvory spoločnosti OLO,“ informoval hovorca mestskej časti Tomáš Hlán. Tie sú v Ružinove na Ivanskej ceste a na Bazovej a otvorené sú denne aj v nedeľu.

„Do zberných dvorov možno doviezť čalúnený a drevený nábytok, kov, plasty, sklo, odpad ktorý je zaradený do kategórie nebezpečných odpadov a drobný stavebný odpad,“ informoval riaditeľ spoločnosti OLO Valentín Mikuš. Riaditeľ upozornil, že zberné dvory neodoberajú farby a riedidlá.

„Nebezpečný odpad možno odovzdať v rámci mobilného zberu. Najbližší bude v apríli,“ informoval Tomáš Halán, hovorca Starého Mesta.

Jarný zber nebezpečného odpadu organizuje magistrát.

Jarné upratovanie

Obdobie po zime využívajú mestské časti na upratovanie. Dúbravka odštartuje 13. apríla, k dispozícii bude mať 17 kontajnerov.

Petržalka už upratuje. „Kontajnery budú pristavované vždy v pondelok a stredu a po troch dňoch ich odvezú na ďalšie miesto,“ informovala Grebeňová-Laczová.

Staré Mesto začne s jarným upratovaním 22. marca na Lazaretskej, Langsfeldovej a Michalskej.

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov majú mestské časti na svojich internetových stránkach.

Ružinov v týchto dňoch spolu s Envidomom organizuje zber starých spotrebičov z domácností. V sobotu 19. 3. zo starého Ružinova, Nív, Ružovej doliny, Štrkovca a z Trávnikov. Z ostatných lokalít 26.marca.

Elektroodpad treba ráno v deň zberu vyložiť do vchodu bytového domu.

Ako separovať

Nebezpečný odpad

Domáce chemikálie možno odniesť do zberného dvora alebo využiť mobilný zber.

V Bratislave býva dvakrát ročne. Ak neviete, kam s odpadom, na jeho obale by mala byť informácia, ako obsah bezpečne zlikvidovať.

Staré lieky do lekárne

Lieky po uplynutí expirácie nesplachujte do toalety ani nevylievajte do umývadla. Odneste ich do najbližšej lekárne, kde vám ich zadarmo prevezmú. Liečivá, ktoré sú v blistri, treba povytláčať a tak odovzdať.

Plastové a hliníkové tuby

Logika hovorí, že plastovú tubu vyhodíme do plastového odpadu a hliníkovú do kovového. Nie je to tak. Obsahy túb alebo maskary sa nedajú úplne vytlačiť, a teda obal je znečistený. Preto patrí do zmiešaného odpadu.

Separujú čistý odpad

Všeobecne platí, že separujeme čistý odpad. Neznamená to však, že treba všetko umývať. Obaly od kozmetiky stačí vyprázdniť, nádobky od jogurtov poriadne vyjesť. Fľaše od oleja však treba umyť teplou vodou so saponátom.

Papier a všeličo

Časopisy a noviny s kovovými svorkami a obálky s plastovým okienkom môžu pokojne medzi papier. Bublinkovú fóliu už ale treba odstrániť. Všeobecne platí, že triedime papier, ktorý nie je mokrý, mastný alebo inak znečistený potravinami.

PET fľaše stlačiť a zatvoriť

Fľaše je dobré pred vyhodením pošliapať a nasadiť na ne vrchnáčik – nezatiahnuť. Nezošliapnuté fľaše sú objemné a recyklácia sa predražuje. Jedna nezošliapnutá fľaša zaberie toľko miesta ako štyri stlačené.

Textil a obuv zbiera Humana

Nositeľný a nie znečistený textil a obuv možno odniesť do špeciálnych zberných nádob Humany. Nie všetky veci smerujú priamo do Afriky, spoločnosť predáva časť vecí vo vlastnej sieti secondhandov.

Žltá je na plasty a plechovky

Žlté zberné nádoby sú určené na PET fľaše, tetrapaky, plastové obaly od domácej chémie, obaly z mlieka a džúsov (viacvrstvové), fólie, ale aj hliníkové plechovky od nápojov. Plastové nádoby od oleja sem nepatria.

Zelená je na sklo, nie na keramiku

Do zelených zberných nádob patria sklenené fľaše od nápojov či od oleja. Treba z nich odstrániť kovové uzávery a zvyšky po nich. Nepatria sem zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, keramika ani okenné tabule.

Modrá je na papier a kartón

Do zberných nádob na papier patrí naozaj len papier a kartónové obaly. Špeciálny papier ako viacvrstvové obaly, voskový či špinavý papier, samoprepisovací papier, plienky či pauzák patria do zmiešaného odpadu.

Do čiernych ide domový odpad

Odpad z domácností, ktorý nepatrí do ostatných nádob, ani medzi stavebný či nebezpečný odpad, patrí do čiernych nádob. Patrí sem všetko to, čo sa nedá recyklovať. Spália ho alebo odvezú na skládku.

Všetok separovaný odpad triedia. Strojmi aj ručne

Vyzbieraný odpad dotriedia a recyklujú. Zvyšok spália.

BRATISLAVA. Mesto zbiera odpad vo veľkom. Na zmesový odpad má zhruba 24­tisíc kontajnerov a odpadových nádob, na separované sklo, papier a plasty vyše 12­tisíc nádob.

Zmesový odpad spaľujú. Všetok separovaný odpad ide na ďalšie spracovanie. Najskôr ho presnejšie dotriedia. Plasty a papier v závode vo Vlčom hrdle, sklo na linke v areáli OLO na Ivanskej ceste.

Chyby napravia

„Odpad z kontajnerov určených na plasty triedime na jednotlivé druhy. PET obaly navyše aj podľa farby,“ vysvetlil generálny riaditeľ mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) Valentín Mikuš.

HARMONOGRAM
Kontajnery
 • Staré Mesto začína
 • 22. marca na Lazaretskej,
 • Michalskej a Langsfeldovej;
 • Petržalka už kontajnery rozmiestnila;
 • Dúbravka – 17 kontajnerov od 13. apríla;
 • Ružinov už zbiera elektroodpad.

Detaily na webstránkach mestských častí

OLO potom pretriedené a upravené plasty zlisované do balíkov predáva ďalej. Papier triedia na kartóny, kancelársky papier, časopisy.

Papier znečistený olejom, vazelínou a podobne vyradia.

„Bežne znečistený papier nie je problémom, keďže pri recyklácii prechádza mokrým procesom,“ vysvetlil Mikuš.

V roku 2010 podľa informácií OLO do spaľovne vo Vlčom hrdle doviezli vyše 109­tisíc ton zmesového komunálneho odpadu a 14­tisíc ton veľkorozmerného odpadu. Ten sa pred spaľovaním musí rozdrviť na rozmery maximálne 40 krát 40 centimetrov.

Po spaľovaní zostáva škvara, z ktorej v konečnej fáze magnetmi odseparujú kovy.

Najvyššia pokuta

Vlani dostala spoločnosť OLO od Slovenskej inšpekcie životného prostredia pokutu za nedodržanie emisných limitov a nemeranie emisií znečisťujúcich látok za roky 2007 a 2008.

„Stane sa to vtedy, keď spálime viacej plastových obalov, ktoré ľudia nevyseparujú,“ vysvetlil SME Mikuš po zverejnení pokuty.

Pokuta vo výške 20-tisíc eur bola najvyššia, akú v uplynulom roku inšpekcia udelila.

Zberné dvory

OLO:

Ivanská cesta 22

Po – pia: 7.00 – 21.00

So – ne: 7.00 – 14.00

Bazová 6

Po – pia: 7.00 – 20.00

So – ne: 7.00 – 14.00

Petržalka Čapajevova 6

Po – so: 8.00 – 18.00

kov, elektrospotrebiče, sklo aj tabuľové, drobný stavebný odpad, veľký odpad

Podunajské Biskupice, Dvojkrížna

č. tel.: 02/4020 7225

objemný odpad; drobný stavebný odpad do množstva 1 m3/rok; elektroodpad neobsahujúci nebezpečné časti; papier a lepenka, plasty a sklo; biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene

Po – pia: 7.30 – 15.30

So: 8.00 – 14.00

Vrakuňa, Ihličnatá 7

č. tel. 02/4524 5565

objemný odpad; drobný stavebný odpad; biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene; sklo, papier, plasty; pneumatiky; elektroodpad

z domácností

Po – pia: 7.30 – 15.30

So: 8.00 – 16.00

Rača, Pri šajbách

č. tel. 02/4911 2435

šrot; nábytok; koberce; šatstvo; drevený odpad; drobný stavebný odpad; biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene

Jún – okt., so: 8.00 – 13.00

Vajnory, Rybničná

č. tel. 02/4822 4428

objemný odpad a biologicky rozložiteľný

prevádzka len v čase vegetačného obdobia

st, pia a so: 8.00 – 16.00

Devínska Nová Ves, Skládka Pri tehelni

miestni môžu bezplatne odovzdať do 6 ton stavebného odpadu pri ohlásení udržiavacích prác, do 12,8 tony pri ohlásení drobnej stavby

Záhorská Bystrica – stredisko Ekocentrum, Sl. tankistov

č. tel.: 0905 400 738

elektroodpad; objemný odpad; drobný stavebný odpad max. 100 kg/pôvodcu a rok; textil; biologicky rozložiteľný odpad

Po – pia: 8.00 – 15.00

So: 8.00 – 12.00

Devín Hradná, dvor požiarnej zbrojnice

č. tel. 02/6020 2524

St: 14.00 – 18.00,

So: 10.00 – 16.00

biologicky rozložiteľný odpad, elektroodpad

Zdroj: www.bratislava.sk

Kedy

2. apríla

8.00 – 10.00 –

Záhorská Bystrica, Gbelská, pri požiarnej zbrojnici

Devínska Nová Ves, Istrijská ulica, pred požiarnou zbrojnicou

Karlova Ves, Kempelenova ulica, na parkovisku

10.30 – 12.30

Lamač, Segnáre,

Devín, Hradná ulica, dvor hasičskej stanice

Dúbravka, Žatevná ulica, pri požiarnej zbrojnici

9.apríla

8.00 – 10.00

Rača, na rozhraní ulíc Jurkovičova a Alstrová,

Vrakuňa, Žitavská 5, Objekt Žitava

Nové Mesto, areál Ekopodniku na Račianskej ulici,

10.30 – 12.30

Vajnory, Roľnícka 261, vchod z ulice Pri pastierni

Podunajské Biskupice, Zberný dvor, Dvojkrížna,

Staré Mesto, roh ulíc Kýčerského a Jozefa Kronera,

16. apríla

8.00 – 10.00

Čunovo, Na hrádzi,

zberné miesto, Jarovce, kontajnerové stanovište Študienac,

Ružinov, parkovisko pred kúpaliskom Delfín,

10.30 – 12.30

Rusovce, Vývojová ulica, Ruseko - zberný dvor ,Petržalka, Ovsištské nám. 1, vedľa Jednoty

Odpad môžu priniesť len fyzické osoby, nepodnikatelia.

Zdroj: magistrát

Čo možno priniesť (nebezpečný odpad):

 • Staré náterové hmoty
 • Odpadové rozpúšťadlá
 • Pesticídy
 • Oleje a tuky
 • Lepidlá a pod. (Chemikálie musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. Od jednej osoby odoberú max. do 5 kg)
 • Batérie a akumulátory
 • Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
 • Zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)
 • Elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)
Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Bratislava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Po celý rok ako na dovolenke. Tak sa žije v Čerešniach
 2. Kia prechádza transformáciou, vo vrecku má aj Guinnessov rekord
 3. Kedysi rádio, dnes mozog auta. Poznáte históriu infotainmentu?
 4. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič
 5. Chceli by ste televízor alebo práčku k nákupu ako bonus?
 6. Vyskúšajte newslettre denníka SME
 7. Korporátne dlhopisy s fixným ročným výnosom od 7 do 8 %
 8. Festival pre dušu prináša návod, ako si zachovať duševnú pohodu
 9. Slováci sú rekordéri, majú aj 20 vernostných programov súčasne
 10. Bolesti kĺbov po Corone? Zbystrite pozornosť!
 1. Reverzné inžinierstvo na FVT
 2. Chceli by ste televízor alebo práčku k nákupu ako bonus?
 3. Korporátne dlhopisy s fixným ročným výnosom od 7 do 8 %
 4. Vyskúšajte newslettre denníka SME
 5. Lesné plody - Sila zo samotného srdca prírody
 6. Festival pre dušu prináša návod, ako si zachovať duševnú pohodu
 7. Slovník investora 05: Obchodovanie na burze
 8. Slováci sú rekordéri, majú aj 20 vernostných programov súčasne
 9. Po celý rok ako na dovolenke. Tak sa žije v Čerešniach
 10. Bolesti kĺbov po Corone? Zbystrite pozornosť!
 1. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič 49 830
 2. Zo žraloka rybka. Ako sa rozpadlo impérium Maria Hoffmanna? 20 209
 3. Slovákom hrozia malé dôchodky. V čom je problém? 16 666
 4. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest 15 914
 5. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko 11 819
 6. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 9 078
 7. Veľkonočné inšpirácie, rozhovor so Zuzanou Šebovou 8 444
 8. Pomoc z prírody pri infekcii covid-19 8 231
 9. Plánujete dovolenku na leto? Toto sú najkrajšie pláže Turecka 7 932
 10. Pán Králiček: Aj keď predávate „len“ kávu, musíte inovovať 5 528
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu