SME
Streda, 8. február, 2023 | Meniny má Zoja

Servis: zápisy prvákov

Prehľad termínov zápisov na štátnych, cirkevných aj súkronných základných školách, dní otvorených dverí,kontakt na školy, školné.

Zápis nemá byť pre budúceho žiaka stresujúcim zážitkom.Zápis nemá byť pre budúceho žiaka stresujúcim zážitkom. (Zdroj: SME - LUCIA TKÁČIKOVÁ)

Prehľad termínov zápisov na štátnych, cirkevných aj súkromných základných školách, dní otvorených dverí,kontakt na školy, školné.

BRATISLAVA. Piatky a soboty od polovice januára do polovice februára základné školy na Slovensku zapisujú budúcich prvákov. Väčšina bratislavských škôl chystá zápis v termíne 10. a 11. februára.

Možností, kam umiestniť prváka do základnej školy, sa v Bratislave o čosi zmenšili. Jedna súkromná škola zanikla, druhý rok prvákov neprijíma škola na Jesenského.

„Deti, ktoré patria do obvodu školy, budú rozdelené na Grösslingovu a na Škarniclovu,“ informoval hovorca Starého Mesta Tomáš Halán. Na ktorú z nich deti podľa obvodu patria, môžu rodičia zistiť na škole alebo na stránke Starého Mesta. Deti z Malej ulice patria na ZŠ Mudroňova.

Výber

Vyberať sa dá zo 60 štátnych, 11 cirkevných a 13 súkromných základných škôl.

Rodičia nadpriemerne nadaných detí majú tiež možnosť vybrať školu súkromnú alebo štátnu, a tí, ktorí zvažujú vzdelávať svoje dieťa v škole zameranej viac na rozvoj, než na výkon, majú na výber z dvoch alternatívnych vzdelávacích programov – waldorfskú školu alebo školu vzdelávajúcu podľa pedagogiky Marie Montessori.

Pre všetkých však platí, že ak ich dieťa dosiahne v tomto roku do 31. augusta šesť rokov, zo zákona ho musia do školy zapísať. To platí aj pre rodičov detí, ktorým vlani odsunuli školskú dochádzku.

V Bratislave žije mnoho rodín, ktoré majú trvalý pobyt inde a ich deti budú chodiť do školy tu.

„Rodič dieťaťa s prechodným pobytom je povinný oznámiť spádovej škole, že jeho dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku mimo školského obvodu,“ informovala Veronika Redechová z oddelenia školstva na petržalskom miestnom úrade.

Jana Lukáčová z ružinovského miestneho úradu odporúča rodičom s prechodným pobytom, aby škole zdokladovali, napríklad čestným vyhlásením, že dieťa má na uvedenej adrese prechodné bydlisko. Najmä, ak je o školu veľký záujem. Ak je dieťa v čase zápisu choré, na zápis príde rodič a dohodne sa na ďalšom postupe.

Testovanie zrelosti

Školskú zrelosť testujú u budúcich prvákov pracovníci pedagogicko–psychologických

centier. V Petržalke robia skupinové testovanie, takzvanú depistáž, počas decembra a januára priamo v škôlkach.

„Je to orientačné vyšetrenie, a nerozhoduje o tom či dieťa je, alebo nie je zrelé nastúpiť do školy,“ hovorí špeciálna pedagogička Mária Koščová z petržalského Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPaP).

Podľa výsledkov depistáže si na samotné testovanie školskej zrelosti, čo je rozsiahlejší test, potom pozývajú deti s rodičmi individuálne.

„Školskú zrelosť možno testovať najskôr v marci a najneskôr v auguste pred nástupom do školy,“ hovorí odborníčka. Testovanie však plánujú tak, aby rodič stihol včas informovať školu i škôlku v prípade, že sa rozhodne pre odklad školy.

Niektorí rodičia požiadajú o testovanie dieťaťa sami, najmä, ak zvažujú, že požiadajú o skorší nástup do školy.

Skorší nástup do školy je možný u dieťaťa, ktoré dovŕši šesť rokov v od 1. septembra do konca kalendárneho roka a je dostatočne zrelé. V oboch prípadoch však musí byť žiadosť podložená stanoviskom CPPaP.

Viac o zápisoch prinesie SME v pondelok 16. januára

Reč by mala byť už v čase nástupu do školy bez chýb

Mnohé problémy s rečou alebo špecifické problémy učenia sa dajú zmierniť či odstrániť.

BRATISLAVA. „Počet detí, ktoré majú rečovú poruchu alebo špecifický problém s učením, v posledných rokoch stúpa,“ hovorí Zita Sümegiová, klinická logopedička z Vysokošpecializovaného odborného ústavu pre deti s poruchami reči a učenia Dialóg.

Chyby v reči je dobré diagnostikovať a začať pracovať na ich odstránení čo najskôr. Mnohí rodičia sa k tomu odhodlajú až po zápise do školy. Odborníka, psychológa či logopéda by mali vyhľadať skôr.

K logopédovi čím skôr, tým lepšie

„Po zápise ostáva na reálnu prácu s dieťaťom štyri­päť mesiacov a do nástupu do školy sa mnohokrát problém nestíha odstrániť,“ hovorí logopedička.

Niekedy odborníci odporúčajú odložiť školskú dochádzku. „Počas toho roka treba s dieťaťom pracovať,“ pripomína Sümegiová.

Spomedzi detí, ktoré mali v ranom alebo predškolskom veku ťažkosti s rečou, má až 45 – 75 percent neskôr problémy s čítaním alebo s písaním.

„Ťažkosti s učením bývajú evidentné už u prváčika, ale špecifické poruchy učenia sa naplno prejavia až v treťom ročníku,“ hovorí logopedička.

Najčastejšie ide o špecifickú neschopnosť naučiť sa čítať (dyslexia) často v kombinácii s poruchou osvojenia si pravopisu (dysortografia) alebo celkovo písania (dysgrafia), prípadne sa vyskytujú zvlášť.

Tieto poruchy sa bežne vyskytujú aj u deti s normálnym intelektom.

Školy

Špeciálne školy pre deti s poruchami reči a učenia sú v Petržalke na Vlasteneckom námestí a v Dúbravke. Špeciálne triedy pre takto hendikepovaných žiakov má ZŠ Jelenia, ZŠ Tupolevova ZŠ Pankúchova či ZŠ Kulíškova.

Mnohé školy majú v tíme špeciálneho pedagóga, ktorý dieťa sleduje, spolupracuje s rodičmi a hlavne s pedagógmi, ktorým poskytuje informácie a konzultácie ku konkrétnym prípadom.

Rodičia sa o činnosti špeciálneho pedagóga dozvedia na stránke školy, počas dňa otvorených dverí alebo priamo na zápise.

(vju)

Kedy budú zápisy na základných školách, na ktorých školách zápisy nie sú, čím sú jednotlivé školy špecifické. Súčasťou prehľadu sú aj internetové stránky škôl a telefonický kontakt.

 • Deti, ktoré dovŕšia v tomto roku šiesty rok do 1. septembra, treba zapísať do prvého ročníka základnej školy.
 • Podobne deti, ktoré majú odklad povinnej školskej dochádzky. Rodič môže dieťaťu školu vybrať podľa svojho uváženia.
 • O prijatí rozhodne riaditeľ školy do 31. mája. V prípade, že sa rodičia rozhodnú pre inú školu, do tohto termínu treba o zmene informovať školu, na ktorú dieťa zapísali.
 • Na zápis treba priviesť budúceho školáka, priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu a lekárske potvrdenia v prípade špeciálnych potrieb dieťaťa.Niektoré školy požadujú aj kartu poistenca dieťaťa
 • V prípade, že rodič žiada o odklad školskej dochádzky, ku svojej písomnej žiadosti priloží odporúčanie pediatra a posudok príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Štátne základné školy podľa mestských častí

DEVÍNSKA NOVÁ VES
Zápis: 10. feb. 15.00 - 18.00 ; 11. feb. 8.00 - 12.00

ZŠ s materskou školou Pavla Horova 16, tel.: 02 645 384 63
NJ, AJ, futbal
http://www.zshorovaba.sk/

ZŠ s materskou školou Ivana Bukovčana 3, tel.: 02 647 783 38
NJ, AJ, informatika, environmentálna výchova.
Deň otvorených dverí: 1.2. 15.00 - 18.00
http://www.bukovcana.sk/

DÚBRAVKA
Zápis: 10. feb. 15.00 - 18.00 ; 11. feb. 8.00 - 12.00

ZŠ majú rozšírené vyučovanie cudzích jazykov a podporujú informačné a komunikačné technológie vo vyučovaní

ZŠ Pri kríži, Pekníkova 6, tel.: 02 643 669 42
Triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, triedy s jazykovým variantom.
Deň otvorených dverí: 2.2. 9.00 - 14.00
http://www.prikrizi.sk/

ZŠ Sokolíkova 2, tel.: 02 642 824 04
Rozšírený NJ, AJ; informatika.
Deň otvorených dverí: 31.1. 8.00 - 8.45 a v týždni od 30. 1. do 2. 2.
http://www.zssokolikova.sk/

ZŠ Beňovského1, tel.: 02 643 659 00

AJ, NJ, rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov.
Deň otvorených dverí: 1. 2. 8.00 - 13.30
http://www.zsbenba.edu.sk/

ZŠ Nejedlého 8, tel.: 02 643 671 01
AJ, NJ,
http://zsnejedleho.edupage.org/

JAROVCE

Zápis: 10. feb. 15.00 - 18.00 ; 11. feb. 8.00 - 12.00

ZŠ s materskou školou Trnková 1, tel.: 02 628 603 32
AJ od 1 roč.; NJ.
www.zstrnba.edu.sk

KARLOVA VES
Zápis: 10. feb. 15.00 - 18.00 ; 11. feb. 8.00 - 12.00

ZŠ Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, tel.: 02 654 448 61
Integrované tematické vyučovanie, od 1. roč. plávanie, od 3. roč: plávanie, synchronizované plávanie, vodné pólo.
Deň otvorených dverí: 20. 1. 8.00 - 15.00
http://zsadubceka.edupage.org/

ZŠ Karloveská 61, tel.: 02 654 210 43
AJ . Deň otvorených dverí: 8.2. 14.30 - 17.00
http://www.zskarloba.roburnet.sk/

ZŠ a osemročné Gymnázium Tilgnerova 14, tel.: 02 654 225 45
AJ od 1. roč., NJ.
Deň otvorených dverí: 23. 1. 9.00 - 11.40
http://tilgnerka.edupage.org/

ZŠ Veternicová 20, tel.: 02 692 024 11
Vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka, informatika, Environmentálna výchova.
Deň otvorených dverí: 27.1. dopoludnia, Deň rozprávkovej školy 28.1. 9.00 - 12.00 (pre budúcich prvákov)
http://www.zsveternicovaba.edu.sk/

LAMAČ

Zápis: 10. feb. 15.00 - 18.00 ; 11. feb. 8.00 - 12.00

ZŠ s materskou školou Malokarpatské námestie 1, tel.: 02 647 806 40
Výučba cudzích jazykov, nultý ročník
Deň otvorených dverí: 25. 1 . 8. 00 - 13.30
http://skolalamac.stranka.info/

NOVÉ MESTO
Zápis: 10. feb. 14.00 - 18.00; 11. feb. 8.00 - 12.00

ZŠ s materskou školou Cádrova 23, tel.: 02 547 757 04
Rozšírené vyučovanie AJ od 1. ročníka a FJ, šport - volejbal, tenis
Deň otvorených dverí 18. jan.
http://zscaba.edupage.org/

ZŠ s materskou školou Česká 10, tel.: 02 443 726 31
Rozšírené vyučovanie hudobnej výchovy a AJ
Deň otvorených dverí: 13.1. 8.00 - 16.00
http://www.zsceska.sk/

ZŠ s materskou školou Jeséniova 54, tel.: 02 547 716 35
Rozšírené vyučovanie AJ, zelená škola, prostredie vhodné pre deti s dýchacími problémami
http://www.zsjeseniovaba.edu.sk/

ZŠ Kalinčiakova 12, tel.: 02 443 728 50
Triedy so zameraním na ľadový hokej a futbal
http://www.skolakalina.sk/

ZŠ s materskou školou Odborárska 2, tel.: 02 442 581 40
Škola zameraná na AJ a výtvarnú výchovu Deň otvorených dverí: 19. 1.
http://www.zsodborba.edu.sk/

ZŠ s materskou školou Riazanská 75, tel.: 02 442 531 22
Zameranie školy: futbal, karate, AJ, Šp.J
http://zsriazanska.edupage.org/

ZŠ s materskou školou Sibírska 39, tel.: 02 442 537 86
Rozšírené vyučovanie AJ od 1. roč., prvky bilingválneho vyučovania; NJ
http://www.sibirska.sk/

ZŠ s materskou školou Za kasárňou 2, tel.: 02 442 508 03
Rozšírené vyučovanie NJ alebo AJ; Tal., Fr., RJ Šp.J, gymnastika
Deň otvorených dverí 25. jan. od 8.50 - 10.30
http://zakasarnou.sk/v2/

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Teplická 7, tel.: 02 442 538 92
Škola nerobí klasické zápisy, ale interné prijímacie pohovory a diagnostiku nadania
Deň otvorených dverí 26. januára
http://www.smnd.sk/main/

PETRŽALKA
Zápis: 10. feb. 15.00 - 18.00; 11. feb. 8.00 - 12.00

ZŠ Budatínska 61, tel.: 02 635 311 73
Rozšírené vyučovanie jazykov, bazén, ihrisko s umelým povrchom
http://zsbudatinska.edupage.org/

ZŠ Černyševského 8, tel.: 02 622 438 54
Trieda pre žiakov s alergiami; diétne stravovanie, futbal
http://www.zscerba.edu.sk/

ZŠ Dudova 2, tel.: 02 638 209 09
AJ, NJ, lukostreľba
http://www.zsdudova.sk/www/

ZŠ Gessayova 2, tel.: 02 625 254 21
AJ, NJ, cezhraničné vzdelávanie, basketbal
http://zsgessayova.edupage.org/

ZŠ Holíčska 50, tel.: 02 638 102 06
NJ a AJ od 1. ročníka, ekoprogram, bazén.
http://www.zsholba.edu.sk/

ZŠ Lachova 1, tel.: 02 623 116 67
AJ, NJ. Škola roka 2008.
http://zslachova.edupage.org/

ZŠ Nobelovo námestie 6, tel.: 02 634 513 33
AJ, NJ, Fr.J; sauna, plážové ihrisko, tenis
http://www.zsnobelba.edu.sk/

ZŠ Pankúchova 4, tel.: 02 625 258 81
AJ, NJ, futbal, volejbal. Učebný variant pre deti s vývinovými poruchami učenia, bazén,
http://www.zspankuchova.stranka.info/

ZŠ Prokofievova 5, tel.: 02 638 254 43
AJ, NJ,
http://www.zsprokofievova.sk/

ZŠ Tupolevova 20, tel.: 02 635 322 60
AJ, NJ, rozšírené vyučovanie matematiky, karate, futbal. Špeciálne triedy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a reči.
http://www.zstupolevovaba.stranka.info/

ZŠ Turnianska 10, tel.: 02 638 288 26
AJ, NJ, environmentálna výchova a zdravý životný štýl. Škola má bazén a plážové ihriská
http://www.zstuba.edu.sk/

Bulharská ZŠ a Gymnázium Christa Boteva, Záporožská, tel.: 02 635 300 02
BJ, AJ, SJ, učebnice zadarmo, ovládanie bulharského jazyka nie je podmienkou, plynulý prechod na Gymnázium Ch. Boteva
Zápis: priebežne do konca februára, denne 8.00 - 15.00
www.sk.bsou.sk/

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Zápis: 10. feb. 14.00 - 18.00; 11. feb. 8.00 - 12.00

ZŠ Bieloruská 1, tel.: 02 452 461 43
AJ od 1.roč., NJ, špeciálny pedagóg
http://www.zsbieloruska.stranka.info/

ZŠ Biskupická 21, tel.: 02 456 447 14
Integrovaná bezbariérová škola, špeciálny pedagóg, nultý ročník, NJ, AJ
http://www.zsbiskupicka.stranka.info/

ZŠ Podzáhradná 51, tel.: 02 452 431 51
AJ, NJ, FJ, možnosť začlenenia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
na škole pracuje špeciálny pedagóg a psychológ
http://www.zspodzaba.sk/

ZŠ s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Vetvárska 7, tel.: 02 452 486 67
AJ, NJ
http://www.vetvarska.sk/

RAČA
Zápis: 10. feb. 14.00 - 18.00; 11.feb. 8.00 - 12.00

ZŠ s materskou školou J.A.Komenského, Hubeného 25, tel.: 02 448 841 40
Integrované tematické vyučovanie, od 3. ročníka 3 a 4 hod. dotácia anglický jazyk. Na druhom stupni aj nemecký jazyk.
Deň otvorených dverí: 1. 2. 8. 55 - 11.45
http://www.zshubenehoba.stranka.info/

ZŠ Tbiliská 4, tel.: 02 448 879 71
rozšírené AJ, NJ, trieda s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy,
Deň otvorených dverí: 7.2. 9.00 - 12.00.
http://zstbiliska.edupage.org/

Predzápisové stretnutie rodičov: 26. jan. o 17.00 v Nemeckom kultúrnom dome

RUSOVCE
Zápis: 10. feb. 15.00 - 18.00; 11. feb. 8.00 - 12.00

ZŠ s materskou školou Vývojová 228, tel.: 02 628 591 24
http://www.zsrusovce.sk/

RUŽINOV
Zápis: 10. feb. a 11. feb.

ZŠ Borodáčova 2, tel.: 02 436 309 04
Výuka cudzích jazykov od 1. ročníka, environmentálna výchova.
http://www.borodacova.stranka.info/

ZŠ Kulíškova 8, tel.: 02 559 699 50
AJ a tenis na I. stupni. Špeciálne triedy pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami učenia
Deň otvorených dverí: 19. 1. 8.00 - 11.40
www.zskuliskovaba.edu.sk/

ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16, tel.: 02 436 317 74
AJ, NJ, ŠJ
Deň otvorených dverí 7. 2. 8.00 - 14.00
http://www.zsdrienovaba.edu.sk/

ZŠ Medzilaborecká 1, tel.: 02 436 311 03
AJ od 1. ročníka, NJ
Deň otvorených dverí 19. jan. 8.30 - 12.30
http://www.zsmedzilabba.edu.sk/

ZŠ Mierová 46, tel.: 02 432 921 80
AJ od 1. roč., environmentálna výchova, špeciálny pedagóg
http://www.zsmierovaba.edu.sk/

ZŠ Nevädzová 2, tel.: 02 432 931 65
AJ od 1. roč.
http://www.zsnevadzova.sk/sk/Aktuality.alej

Spojená škola, ZŠ Košická, tel.: 02 555 745 50
Škola zameraná na matematiku, fyziku a informatiku, AJ aj bilingválne
http://www.gjh.sk/

ZŠ Ostredková 14, tel.: 02 434 153 76
Od 1. roč. AJ, NJ, od 5. roč. rozšírená výučba AJ, NJ, RJ, ev. náboženstvo,
Deň otvorených dverí 1.2. . 8.00 - 11.40 a 14.00 - 16.30 školský klub
http://www.zsostredkovaba.edu.sk/

ZŠ Ružová dolina 29, tel.: 02 534 132 78
Rozšírené vyučovanie AJ, NJ, RJ od 1. ročníka, druhý cudzí jazyk od 5. ročníka, práca s PC a internetom v rámci vyučovania
http://www.zsruzdolina.stranka.info/

ZŠ Vrútocká 58, tel.: 02 432 937 22
AJ od 1. roč., nultý ročník
http://www.zsvrutocka.sk/

STARÉ MESTO
Zápis: 21. jan. 14.00 - 18.00; 22. jan. 8.00 - 12.00

ZŠ Dubová 1, tel.: 02 547 734 03
Rozšírené vyučovanie jazykov: AJ, NJ, výpočtová technika
http://www.zsdubova.sk/

ZŠ Hlboká cesta 4, tel.: 02 524 987 76
Rozšírené vyučovanie NJ, AJ
http://zshlboka.edupage.org/

ZŠ Dr. Milana Hodžu s materskou školou, Škarniclova 1, tel.: 02 544 115 88
Rozšírené vyučovanie AJ, Fr.J, NJ, RJ
Deň otvorených dverí 12. 1. 8.00 - 9.40
http://www.zsmh.sk/

ZŠ Jelenia 16, tel.: 02 524 940 93
Rozšírené vyučovanie výtvarnej výchovy, AJ od 1. roč. Nultý ročník. Triedy pre deti s poruchami reči a dyslexiou a dysfáziou.
http://www.zsjeleniaba.edu.sk/

ZŠ Jesenského 6, tel.: 02 544 338 62
1. ročník neotvára. Deti v obvode školy patria pod ZŠ Grösslingová a ZŠ Škarniclova a z ulica Malá na ZŠ Mudroňova
http://test1.exprespcservis.sk/

ZŠ s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová 48, tel.: 02 529 234 82
AJ, NJ, informatika, pridružená škola UNESCO
http://www.zsgrosslingova.sk/

ZŠ Mudroňova 83, tel.: 02 628 020 50
AJ, NJ, informatika Deň otvorených dverí 18.1.
http://www.mudronka.sk/

ZŠ Vazovova 4, tel.: 02 524 969 64
AJ, NJ, informatika
http://www.zsvazovova.sk/

ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, tel.: 02 529 643 15
Od 1. roč. AJ,
Zápis: 4. 2. 14.00 - 17.00; 5. 2 8.00 - 12.00
Deň otvorených dverí 20. jan. 10.30 - 12.00
http://mtag.sk/

VAJNORY
Zápis: 11. feb. 15.00 - 18.00 a 12. feb 8.00 - 12.00

ZŠ s materskou školou Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, tel.: 02 437 124 13

Integrované tematické vyučovanie na 1. stupni
Deň otvorených dverí 1.2. 9.00 - 11.00

http://zsos1.stranka.info/

VRAKUŇA
Zápis: 11. feb. 14.00 - 18.00, 12. feb. 8.00 - 12.00

ZŠ Rajčianska 3, tel.: 02 452 429 62
AJ, NJ, Fr.J, RJ
http://www.zsraba.edu.sk/index2/index2.htm

ZŠ Železničná 14, tel.: 02 452 479 64
Rozšírený AJ od 1. roč., futbal od 5. roč.
www.zszeleznicna.stranka.info/

ZŠ Žitavská1, tel.: 02 452 411 67
AJ, NJ od 1. ročníka, nultý ročník
http://www.zszitavskaba.edu.sk/

ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Zápis: 11. feb. 15.00 - 18.00, 12. feb. 8.00 - 12.00

ZŠ s materskou školou Hargašova 5, tel.: 02 659 561 15
AJ informatika od 1. roč., NJ od 5 roč., Tal.J, RJ - krúžky
http://www.zshargasova.stranka.info/

Cirkevné školy

Evanjelická ZŠ a osemročné gymnázium, Palisády 57, Staré mesto. Tel.: 02 529 673 89
Povinné ev. náboženstvo, cudzie jazyky od 1. roč.
Zápis: 20. jan. 14.00 - 18.00; 21. jan. 8.00 - 12.00
http://www.evlyceum.sk/

Cirkevná ZŠ sv. Františka z Assisi, Karloveská 32. Karlova Ves. Tel.: 02 654 240 43
Zápis: 27.1. 15.00 - 18.00; 28.1. 8.00 - 12.00
AJ a informatika od 1. roč.
Deň otvorených dverí 18. 1. 9.00 - 11.00
http://www.czskarloba.edu.sk/

ZŠ Svätej Rodiny, Gercenova 10, Petržalka. Tel.: 02 635 300 85
Z: 10.2.. 15.00 - 18.00; 11.2. 9.00 - 12.00
AJ od 1. roč, NJ, informatika
http://skolasvr.edupage.sk/

Cirkevná ZŠ Narnia, Beňadická 38, Petržalka. Tel.: 02 638 308 64
Zriaďovateľ: cirkev bratská, výchova ekumenická
Zápis: 10. 2.. 15.00 - 18.00; 11.2. 9.00 - 12.00
AJ od 1 roč., náboženská výchova
Školné: 1300€ / ročne, zápis 100 €
http://www.narnia.sk/new/

ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Ružinov. Tel.: 02 434 274 53
Rozšírené vyučovanie AJ, NJ, rím.-kat. náboženstvo
Zápis. 10. 2.. 14.00 - 18.00; 11.2. 8.00 - 12.00
http://vdp.sk/

ZŠ Matky Alexie, Palackého 1, Staré Mesto. Tel.: 02 544 357 16
Zápis: 20. jan. 14.00 - 18.00; 21. jan. 9.00 - 12.00
AJ od 1. roč.
http://www.zsmatkyalexie.eu/

ZŠ sv. Uršule, Nedbalova 4, Staré Mesto. Tel.: 02 544 327 78
Zápis: 20. jan. 14.30 - 18.00; 21. jan. 9.00 - 13.00
AJ od 1. roč., povinné náboženstvo
http://portal.zssvursule.sk/

Cirkevná ZŠ Jána de la Salle, Detvianska 24, Rača. Tel.: 02 448 824 40
ev. lasaliánska škola
Zápis: 10. 2. 14.30 - 18.00; 11. 2. 9.00 - 12.00
Duchovné aktivity pre žiakov; AJ od 1. roč.
http://zs.lasalle.sk/

Cirkevná ZŠ Jána Pavla II., Osloboditeľská 27, Vajnory. Tel.: 02 437 123 23
Zápis: 10. 2. 14.30 -18.00; 11. 2. 8.30 - 12.00
Rozšírená výučba AJ, NJ, PC, integrácia žiakov
http://www.zsjanapavla.sk/news.php

Špeciálne základné školy

Špeciálne základné školy zápis nemajú. Deti rodičia zapíšu na kmeňových školách podľa miesta bydliska. Na základe odporúčania lekára, školy či z vlastnej iniciatívy môžu dieťa prihlásiť do školy podľa druhu postihnutia.

ZŠ pre telesne postihnutých, Mokrohájska cesta 3, Karlova Ves. Tel.: 02/ 547 718 26
(spolu s materskou školou, gymnáziom a obchodnou akadémiou). Školu navštevujú deti s rôznymi diagnózami: detská mozgová obrna, ortopedickými ochoreniami, distrofici či deti s poúrazovými stavmi. Vzdelávať sa môžu aj zdravé deti (napr. súrodenci).
http://www.mokrohajska3.sk/sk/uvod/

ZŠ internátna pre nehovoriacich a pre sluchovo postihnutých, Hrdličkova 17, Nové Mesto. Tel.: 02/ 547 746 21
http://www.zsihrdlickovaba.edu.sk/

ZŠ internátna pre sluchovo postihnutých. Drotárska cesta 48, Staré Mesto. Tel.: 02/ 628 011 96
http://www.zsidrotarska.sk/

ZŠ internátna pre slabozrakých a nevidiacich, Svrčia 6, Karlova Ves. Tel.: 02/ 654 209 48
http://www.zsisvrciaba.edu.sk/

ZŠ internátna pre žiakov poruchami komunikačných schopností, Vlastenecké nám. 1, Petržalka. Tel.: 02/ 624 117 23
Školu navštevujú deti s dysláliou, balbuties, dysfáziou, palatoláliou, oneskoreným vývinom reči, dysartriou, elektívnym mutizmom, rhinoláliou a vývinovými poruchami učenia, s dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou a dyskalkúliou. Deti navštevujú školu do odstránenia rečového postihnutia. Škola má prípravný ročník pre deti s odročenou školskou dochádzkou.
www.szsmajaba.edu.sk

Špeciálna ZŠ pre telesne postihnutých, Dúbravská cesta 1, Dúbravka. Tel.: 02/ 547 736 01

Špeciálna ZŠ pre žiakov s autizmom; Špeciálna ZŠ pre deti s mentálnym postihnutím, Hálkova 54, Nové Mesto. Tel.: 02/ 444 605 07

Špeciálna ZŠ pre deti s mentálnym postihnutím a deti so syndrómom autizmu, Žehrianska 9, Petržalka. Tel.: 02/ 635 320 83
http://sites.google.com/site/szszehrianska/

Špeciálna ZŠ a ZŠ, J. Valašťana-Dolinského 1, Dúbravka. Tel.: 02/ 645 347 57
Pre deti s mentálnym postihnutím, so syndrómom autizmu, s vývinovými poruchami učenia a správania

Špeciálna ZŠ pre deti s mentálnym postihnutím, Karpatská 1, Staré Mesto. Tel.: 02/ 524 934 54
Špeciálna ZŠ pre deti s mentálnym postihnutím, Nevädzová 3, Ružinov. Tel.: 02/ 432 935 00

Súkromné základné školy

Súkromná ZŠ Wonderschool, Bilíkova, Dúbravka. Tel.: +421 903 828 530
Bilingválne vyučovanie od 0. ročníka - SJ, AJ, PC
Zápis: 10.2. 14.00 - 17.00; 11.2. 9.00 - 12.00
Školné 399€ /mes, zápis 100€
http://www.wonderland.sk/

Súkromná ZŠ Esprit, Majerníkova 62, Karlova Ves. Tel.: 02 622 509 02
Zápis: 3. feb. 15.00 - 18.00
AJ od 1. roč., Fr.J NJ. Na druhom stupni bilingválna výučba. Plynulý prechod na štvorročné štúdium na Súkromnom gymnáziu Esprit.
Školné: pre 1.ročník 2160 € /ročne, zápisné 510 €
http://www.sgesprit.sk/

Súkromná ZŠ pre žiakov s intelektovým nadaním, Majerníkova 60 (budova ZŠ. A. Dubčeka), Karlova Ves. Tel +421 907 539 416
Bez formálneho zápisu. Deti sa prijímajú na žiadosť rodiča a diagnostiky centra pedagogicko-psychologickej prevencie a poradenstva.Šachy od 1. roč, AJ, rozšírená výučba matematiky a SJ
Školné: 100 €/ mes, zápisné 200 €
http://www.centrumnadania.sk/

Súkromná ZŠ Galileo School, Dudvážska 6, Podunajské Biskupice. Tel.: 02 459 819 28
Vyučovací jazyk anglický a bilingválne vzdelávanie.
Deň otvorených dverí 11.2.. 9.00 - 12.00
Školné: 3990 € /pre 1.stupeň
http://www.galileoschool.sk/

Súkromná ZŠ, Pavlovičova 3, Ružinov, Tel.: 02/44 46 11 92
Dôraz na osobný vzťah dieťaťa s Bohom, ekumenický princíp, AJ.
Zápis:10.2. 17.00 - 19.00, 11.2. 9.00 - 12.30 v priestoroch SOŠ Drevárskej.
Dni otvorených dverí: 20.1. o 18:00; 21. 1. o 10:00
www.krestanskaskola.sk
Školné: 1000€ /roč

Súkromná ZŠ Harmónia, Batkova 2, Dúbravka. Tel.: +421 905 721 098
ročníky 0 - 4, integrované tematické vyučovanie s prvkami pedagogiky Montessori.
AJ od 0. ročníka a bilingválne vyučovanie od 3. roč., NJ, Fr.J nepovinne.
Zápis: 10.2. 14.00 - 17.00, 11.2. 9.00 - 12.00.
Školné: 0 ročník 260€/mes, ostatné ročníky 240€ / mes., zápisné166€

http://www.skolaharmonia.sk/

Súkromná ZŠ s materskou školou Márie Montessori, Heyrovského 2, Lamač. Tel.: 02 647 803 83
Pedagogika Montessori
Zápis: 3. a 10. feb. 8.00 - 18.00. Čas zápisu treba dohodnúť vopred na čísle 0902 938 835. Školné: 285€ /mes
http://www.montessori.sk/

Súkromná ZŠ waldorfská, Vihorlatská 10, Nové Mesto. Tel.: 02 446 426 04
Zápis: 4.2. a 5.2. Čas zápisu treba dohodnúť vopred
Školné: 149 € /mes, 166€ zápisné
http://waldorfskaskola.sk/

Súkromná ZŠ pre intelektovo nadaných žiakov M. Curie-Sklodowskej, Znievska 2, Petržalka. Tel.: +421 903 382 064
AJ a informatika od 1. roč.
http://intelekt.edupage.org/

Súkromná ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, Ružinov. Tel.: 02 5020 4611
Do konca januára prihláška + diagnostika Pedagogicko-psycholog. centra
Źiakov príjmajú v priebehu roka,
Školné: 90€/mes.
www.1sg.sk/szs

Súkromná ZŠ Forel International School, Kremeľská, Devín. Tel.: 02 654 591 26
AJ, SJ, bilingválne vzdelávanie
http://www.forel.sk/

Spoločná nemecko-slovenská škola a materská škola, Palisády, Staré Mesto. Tel.: 02 546 302 67
Vyučovanie v nemeckom jazyku podľa nemeckých učebných osnov, AJ
Deň otvorených dverí: 18. jan. o 9.30
http://www.deutscheschule.sk/

Francúzska ZŠ s MŠ, Cádrova 23, Nové Mesto. Tel.: 02 202 755 96
Fr.J, SJ, AJ. Vzdelanie podľa programov francúzskeho ministerstva školstva.
http://www.ecolefrancaise.sk/

British International School Bratislava, J. Valašťana-Dolinského, Dúbravka. Tel.: 02 693 070 81
Vzdelanie britského typu, nástup do ročníka je otvorený
http://www.bis.sk/

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Bratislava

Inzercia - Tlačové správy

 1. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka
 2. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 3. Európu sužuje chrípka nebývalých rozmerov. Ako sa chrániť?
 4. INDEX: Prečo stále nemáme diaľnicu do Košíc
 5. Vyšlo februárové Doma v záhrade
 6. Turisti ešte v Egypte neobjavili veľa miest, hovorí delegátka
 7. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu
 8. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model
 1. Chýbajúce zuby? Toto je trvácne riešenie, ktoré nebolí
 2. Na bezpečnom internete záleží
 3. Ako vyzerá inteligentný bytový dom? Tajomstvo je v technológiách
 4. Podporujme imunitu aj vysokočistým beta glukánom
 5. Môjobchod posilňuje svoju pozíciu v Košickom kraji
 6. Európu sužuje chrípka nebývalých rozmerov. Ako sa chrániť?
 7. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 8. O2 predstavilo novú generáciu O2 Paušálov
 1. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť? 10 160
 2. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu 3 629
 3. Dodajte vašej pokožke šťavu 3 260
 4. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery 1 053
 5. Chýbajúce zuby? Toto je trvácne riešenie, ktoré nebolí 785
 6. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model 641
 7. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to 589
 8. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka 558
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Metropolitný inštitút Bratislavy: Umenie vo verejnom priestore by nemali nahrádzať vyprázdnené atrakcie
 2. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 3. Oskar Kaman: Ako magistrát (ne)získal 1,6 milióna eur do rozpočtu
 4. Michal Feik: Zmena klímy v mestách. Výsledky prieskumu obyvateľov
 5. Martin Gajdoš: Prečo sa o trhovisko na Žilinskej oplatí bojovať?
 6. Róbert Thomas: Budíček! Vstávajte, prišli smetiari
 7. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
 8. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave
 1. Peter Sarkocy: 4 dôvody prečo by som si už nekúpil Škodu Enyaq 29 902
 2. Štefan Vrátny: Pohľad zvonku na Budajove vzťahy s ŠtB 17 484
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 8 804
 4. Richard Sulík: Ako sme vyriešili najväčší problém tejto krajiny a teraz ponúkame reštart 8 494
 5. Jana Melišová: Vdýchava drevu nový život a dušu 4 605
 6. Rastislav Jusko: Krvavá minulosť komunistickej prokuratúry. Je nám súdené prežiť ju znova? 3 497
 7. Ľudmila Križanovská: Veľká Británia a USA sú najväčšie zlo na svete 2 499
 8. Ján Valchár: Irán, F-16 a vrcholný výkon čečenských bojovníkov 2 469
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Východniarom tu čas beží rýchlejšie
 2. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary, Neil Armstrong a ich výlet na severný pól (1985)
 4. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 5. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 7. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
SkryťZatvoriť reklamu