SME
Nedeľa, 2. apríl, 2023 | Meniny má Zita

Zimák: Predpoklad bol na štyri miliardy korún

Koľko budú Bratislavu stáť všetky práce súvisiace s chystanými majstrovstvami sveta v hokeji? Odpoveď stále nie je jednoznačná, hoci šampionát bude v meste na budúci rok. Rekonštrukcia zimného štadiónu vyvoláva otázky medzi kritikmi viacerých kontroverzný

Rekonštrukcia zimného štadióna sa začala v máji minulého roka.Rekonštrukcia zimného štadióna sa začala v máji minulého roka. (Zdroj: SME - PAVOL FUNTÁL)

Koľko budú Bratislavu stáť všetky práce súvisiace s chystanými majstrovstvami sveta v hokeji? Odpoveď stále nie je jednoznačná, hoci šampionát bude v meste na budúci rok. Rekonštrukcia zimného štadiónu vyvoláva otázky medzi kritikmi viacerých kontroverzných tendrov na území mesta. Na financovanie veľkej rekonštrukcie sme sa pýtali riaditeľky mestskej organizácie Generálny investor Bratislavy JARMILY TVRDEJ (na snímke, FOTO - ARCHÍV GIB).

Je známa suma, ktorú celkovo mesto vynaloží na projekt zimného štadióna?

"V júli 2008 mesto rozhodlo, že sa ide rekonštruovať štadión Ondreja Nepelu. Iné úvahy o umiestnení boli zamietnuté. Boli sme poverení spracovať zámer. To znamená, len také prvotné informácie. Tento zámer bol v septembri 2008 na vláde. Pán premiér Fico prisľúbil podporiť projekt sumou 1,2 miliardy korún. To neznamenalo, že štadión bude stáť 1,2 miliardy.

V tom čase ešte nebola známa celková suma, lebo zo zámeru sa nedá určiť celková suma rekonštrukcie. Potom architekt spracovával projekt a až koncom januára 2009 sme mali výkaz výmer, na základe ktorého sme vypracovali podklady k súťaži pre zhotoviteľa stavby. Zo súťaže vyplynulo, že vyhrala firma Ingsteel a to bolo v apríli 2009. Odvtedy bola známa suma rekonštrukcie - 62,875 milióna eur."

ba-0219-002f-tvrda.rw_res.JPG

To je bez DPH?

"Áno, bez. Vrátane DPH je to 74,82 milióna eur. Toto je suma, ktorú som podpísala v zmluve s firmou Ingsteel. Je to na rekonštrukciou štadióna a zároveň na výstavbu dvoch tréningových hál aj s podzemnými garážami pod halami. A na rekonštrukciu má štát prispieť sumou 40,5 milióna eur. Mesto v decembri 2008 povedalo, že dá do štadióna peniaze keď bude platné uznesenie vlády SR o spolufinancovaní rekonštrukcie Zimného štadióna O. Nepelu. A to bolo až zo 17. decembra 2008. Ale rozpočet mesta sa schvaľoval 15. decembra 2008. Vtedy sa schválil 1 milión eur na spracovanie štúdie na rôznych posudkov. V apríli 2009 sme vysúťažili známu sumu a v júli zastupiteľstvo schvaľovalo finančné prostriedky na už začatú stavbu."

Takže sa to navyšovalo?

"To nebolo navyšovanie. To boli riadne schválené peniaze. Štát sa zaviazal uznesením, že peniaze na daný projekt uvolní až v rokoch 2010 - 2011. Čiže keďže sa od 1.mája 2009 začala rekonštrukcia, niekto to musel začať financovať a to bolo mesto. A teraz koľko mesto dá na rekonštrukciu? Ak má mesto 74 miliónov a štát vám dá 40,5 milióna eur tak ten rozdiel. Sumu, ktorú schválili poslanci bolo čosi viac ako 24 miliónov eur. Dodatok za tých 8 mesiacov práce bolo 1,9 milióna eur, preto tá zmluva je teraz 76,798 milióna eur. Chcem zdôrazniť, že pri takom veľkom rozsahu prác realizovaných za 8 mesiacov je toto navýšenie prijateľné."

To je v poriadku. Len mi nie je jasné, že tých 74, respektíve 76 miliónov eur, na ktoré sa nakoniec tá zmluva uzavrela, mínus tých 40 od štátu, stále nedáva tie sumy, ktoré na to mesto zatiaľ vyčlenilo a ešte sa chystá vyčleniť.

"24 miliónov sme vyčlenili v júli 2009 a z toho nám ostalo 4,9 milióna eur, ktoré boli preschválené na rok 2010. Zostáva nám vyfinacovať DPH. GIB teraz robí kroky, aby bol platiteľom DPH - jedná sa o sumu zhruba 9,5 až 10 miliónov eur."

Ako sa to DPH vráti?

"Na základe podaného daňového priznania DPH v príslušnom kalendárnom štvrťroku nadmerným odpočtom. V súvislosti s rekonštrukciou štadióna bude ešte aj stavba novej komunikácie na Kalinčiakovej a úprava križovatiek na Trnavskej, Vajnorskej. Rozpočtovaný náklad na túto stavbu je 6,55 milióna eur, a z toho na rok 2010 vyčlenili poslanci 4 milióny eur. Rozdiel bude potrebné doplatiť v roku 2011. Ďalej máme v rozpočte na tento rok 400-tisíc eur na búranie cyklistického štadióna. Na tejto ploche sa pripravia dočasné parkovacie miesta pre asi 300 áut v čase majstrovstiev a potom sa investujú ďalšie peniaze na výstavbu Športparku."

Aké ďalšie peniaze?

"Na výstavbu Športparku."

Čiže to sú ďalšie peniaze, ktoré bude mesto dávať.

"Ale nie do zimného štadióna. Na zveľadenie parkov a športovísk v meste."

Na to sa pýtam. Koľko mesto bude stáť to, že tu vznikne zimný štadión s celou infraštruktúrou?

"Ale nemôžete dávať toto do súvislosti so zimným štadiónom. To je rozvoj územia ako takého."

Veď je to v jednom projekte.

"Nie. Cyklistický štadión nie je v tomto projekte. Ja vám iba hovorím, koľko poslanci vyčlenili do tohto územia na tento rok. Cyklistický štadión nemá súvis so rekonštrukciou zimného štadióna."

To, že sa bude búrať súvisí s tým, že sa prerába zimný štadión.

"Nie."

Prečo je to potom v tej informácii, ktorá sa volá Rozpočet rekonštrukcie Zimného štadióna?

"To je len snaha dočasne zlepšiť statickú dopravu v tejto lokalite počas konania majstrovstiev sveta. Preto je tam tá informácie."

A pre majstrovstvá sa prerába štadión.

"Zimný štadión, ale nie cyklistický. Nechápeme sa?"

Nie. Ten cyklistický štadión sa bude búrať pre to, aby sa na jeho mieste vybudovalo niečo, čo súvisí so zimným štadiónom.

"To len dopomôže danej situácii. Keby sa to búralo v roku 2015, tak by to nemalo žiaden súvis so zimným štadiónom. Ale chceme pomôcť. Lebo cyklistický štadión je na výstavbu Športparku. Keby mesto malo na výstavbu Športparku, tak v tejto chvíli sa tam robí Športpark. Ale keďže mesto dáva teraz momentálne peniaze na výstavbu zimného štadiónu, a nemá ďalšie finančné prostriedky na výstavbu Športparku s rôznymi športoviskami a parkovými plochami, tak teraz nemôže stavať Športpark. Preto táto plocha, keďže je mestská, poslúži aj na dočasné parkovanie počas majstrovstviev sveta v ľadovom hokeji. My sme len využili existenciu danej plochy v blízkosti zimného štadióna na dočasne zlepšenie statickej dopravy v čase majstrovstiev. Nič by sa nestalo, ak by tam tá plocha nebola."

Prečo sa teda tie peniaze na to zbúranie dávajú teraz?

"A nie je to jedno, či sa nedajú o dva roky?"

Hovorili ste, že teraz mesto dáva peniaze na zimný štadión a nie na Športpark, tak nevidím dôvod prečo sa musí búrať teraz.

"Má sa nechať tak a búrať o tri roky?"

Áno.

"Nevyužijeme to na statickú dopravu? Necháme to tak a nebudeme mať 300 miest na statickú dopravu?"

Pre majstrovstvá.

"Áno, pre majstrovstvá."

Tak potom to súvisí s majstrovstvami.

"Nechápem váš postoj."

Tá informácia o tom, že sa bude búrať cykloštadión je vo výpočte súm, ktoré súvisia so zimným štadiónom. To sa bude búrať pre to. Čiže súvisí to s tým.

"Pomáha to tomu, ale keby sa to nedialo, nič sa nedeje. Chápete?"

Chápem. Ale týmto to teda súvisí.

"Ale nikdy nepoviem, že sú to peniaze na rekonštrukciu zimného štadióna."

To je v poriadku. Ja sa len pýtam, aké všetky peniaze sa nabaľujú na to, že súvisia s majstrovstvami a zimákom.

"Nabaľujú? Keby tam nebol cykloštadión nič sa nedeje. Len sa chce pomôcť ľuďom, aby mali kde parkovať. Sú to vyvolané náklady."

Tieto vedľajšie náklady ma práve zaujímajú. Koľko je takýchto vedľajších nákladov?

"Tých 6,55 milióna eur na prístupové komunikácie, je to predpokladaná suma. Súťaž ešte neprebehla. Podklady sa pripravujú."

Z tých podkladov musí byť jasné, aký je strop.

"Predpokladanú sumu som uviedla, ale to nemusí korešpondovať s tým, čo vysúťažíme."

Opakujem svoju otázku. Je tá suma, ktorá vyjde z tých 76 miliónov eur mínus 40 od štátu bez DPH, je tá výsledná suma tá, ktorú v súvislosti s majstrovstvami mesto vynaloží?

"Prístupové komunikácie sú zvlášť projekt, ktorý rieši zlepšenie dopravy v území."

S tým ale súvisia. Robia sa pre ten štadión.

"Robia sa pre to, aby ľudia v danom území mohli chodiť a jazdiť po cestách. Budú slúžiť aj na ďalšie generácie."

Aj ten štadión bude slúžiť na ďalšie generácie. Jednoducho sú to peniaze, ktoré sa na to pre štadión vynaložia. Keby sa ten štadión nerobil, možno sa tie cesty neurobia. To spolu súvisí.

"Súvisí, ale hovorím, nie s rekonštrukciou štadióna, ale s vedľajšími nákladmi, ktoré budú slúžiť nielen pre majstrovstvá sveta, ale aby v danej lokalite bola lepšia priepustnosť a bezpečnosť cestnej premávky."

Aké všetky vedľajšie náklady bude ešte mesto musieť vynaložiť?

"Odpovedala som v predchádzajúcej otázke."

Interiér?

"Interiéry áno. Sú rozpočtované v roku 2011."

Čiže ešte v roku 2011 bude mesto vynakladať ďalšie sumu - na interiéry.

"To je dovybavenie priestorov. To nebýva súčasťou realizačných projektov."

Takže táto suma, o ktorej sme prvotne hovorili, nie je suma za všetko.

"To je celá rekonštrukcia. Ale keď vy si postavíte dom, dáte si urobiť projekty. Máte hrubú stavbu, nejaké doplnky. Takže my máme v rekonštrukcii zabudované prvky, to je v hlavnom projekte. Ale napríklad vybavenie kancelárií, šatní, nebytových priestorov - to je už potom dovybavenie."

Rozumiem. Ale keď si staviam dom, viem, koľko ma to zhruba bude celé stáť aj s tým nábytkom. Musím mať nejaký pojem o tom, koľko to celé bude, aby som tam mohla začať normálne existovať.

"Áno. Ale keď tam nebudete mať nejaký stôl, to si môžete dovybaviť. Nie? Môj architekt mi stále hovorí, že mal na celý projekt toľko času ako na väčší rodinný dom. To znamená, že keď sa vybavovalo stavebné povolenie, v tom čase dovybavenie interiéru vôbec nebolo časovo zaujímavé. Lebo robili na iných veciach. Projekt dovybavenia som dostala až v 30. novembra 2009. Preto sa nikdy predtým nemohlo hovoriť o tom, čo bude stáť. V dovybavení sú aj dva milióny pre STARZ, ktorý bude prevádzkovať zimný štadión. Tam sú napríklad aj rolby. Nemôžem hovoriť o sume, keď o nej neviem. Môžem o nej hovoriť až teraz."

Nejaká predstava musela byť. Keď to porovnávame so stavbou domu, tiež nemusím vedieť koľko ma budú stáť dvere, ale viem koľko asi budem musieť vynaložiť potom na nábytok. Muselo sa vedieť, že takáto investícia ešte bude nutná.

"To každý predpokladal, len nevedel presnú sumu."

To sa predpokladalo? To sa k tej sume 76 miliónov eur nehovorilo.

"Ani sa nemohlo. Keď to bolo predčasné."

Problém je v tom, že tak ako sa uvádzala tá suma za štadión 76 miliónov eur, vytváral sa dojem, že to je konečná suma za všetko.

"To je konečná suma v zmluve na rekonštrukciu zimného štadióna, dvoch tréningových hál a 300 parkovacích miest."

Nie je to suma celková. Koľko to bude celé bude stáť.

"Nikdy neviete dva roky predtým, koľko to celé bude stáť. Ja vám to ani dnes nepoviem. Toto je to, čo viem dnes. Verím, že sa to navýši minimálne. Nejaký dodatok zrejme objaví, ale ja neviem, koľko to bude, či milión, alebo 500-tisíc eur."

Podľa informácie pre poslancov sú ešte asi tri milióny na interiér, búranie cykloštadióna 400-tisíc. Možno v korunách sú to zanedbateľné položky, ale to je v eurách. To nie sú zanedbateľné sumy pre mestský rozpočet.

"Ale to je príprava na ďalšie zveľadenie územia. Či dá mesto tých 400-tisíc na Športpark dnes alebo o tri roky, to je jedno, dokonca si myslím, že teraz to bude lacnejšie."

Stále si myslím, že keď sa mesto púšťa do nejakého projektu, musí mať predstavu o tom, koľko to celé bude stáť. Bola táto predstava?

"Sumy ako také vždy môžu vychádzať len z projektovej dokumentácie. A zároveň z vysúťaženej sumy."

Čiže mesto sa púšťalo do niečoho, čo ešte nevedelo, koľko bude stáť celé a dozvedelo sa to, až keď boli zmluvy?

"Predpoklad bol."

Tak ten predpoklad ma zaujíma.

"Dokonca boli predpoklady oveľa vyššie."

Aké boli?

"Projektanti uvádzali okolo štyroch miliárd slovenských korún. A vtedy som im povedala, nech hneď prestanú projektovať. Že to je priveľa. Preto sa hľadal spôsob aby to bolo menej. A myslím, že sa našiel. Oni to porovnávali so Sazka Arenou v Prahe, tá stála sedem miliárd korún."

Zhotoviteľ povedal, že to bude menej?

"On mi to predložil na papieri - v zmluve."

Ako ste sa k tomu dopracovali?

"Hľadali iné materiály a technológie."

A s týmito inými materiálmi to koľko bude stáť?

"Už som odpovedala."

Povedzte mi tú sumu.

"74 miliónov eur."

Ja sa pýtam na celý projekt, koľko to celé bude stáť aj s cestami a tak ďalej.

"Nevieme si to nasčítavať?"

Sčítajme to.

"76 plus 6,55 plus 400-tisíc. 83,748 milióna eur. A pracujeme na tom, aby to bolo menej o sumu za DPH."

Prišli už peniaze od štátu?

"Ministerstvo školstva bude preplácať jednotlivé faktúry po ich predložení."

Kedy sa začne s prvým preplácaním faktúr?

"V marci za práce vo februári. Nie že by sme mali sklz, ale pre nepriaznivé klimatické podmienky sa niektoré práce v januári museli pribrzdiť."

ba-0219-002f-maj.rw_res.jpg

Začiatok rekonštrukcie v máji 2009.
FOTO SME - PAVOL FUNTÁL

ba-0219-002f-sept.rw_res.jpg

Rekonštrukcia na jeseň, v septembri 2009.
FOTO SME - PETER ŽÁKOVIČ

Funtal-Zimny7_res.jpg

Štadión zvnútra v decembri 2009.
FOTO SME - PAVOL FUNTÁL

Ako vláda plní sľub vyčleniť viac peňazí na šport

Čo sľúbili: Štát zabezpečí postupný nárast financovania športu. Uvedomujúc si dôležitosť vybudovania športovej infraštruktúry dôjde k vypracovaniu návrhu dlhodobého programu rozvoja športovej infraštruktúry.

Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006


Čo si o tom myslia odborníci? Prípadné splnenie sľubu hodnotia pozitívne. Šport zvyšuje kvalitu života. Má pozitívny vplyv na zdravie človeka, je možnosťou trávenia voľného času pre mladých ľudí, tiež pomáha rozvíjať vlastnosti užitočné v osobnom i profesionálnom živote. Namiesto podpory vybraných subjektov (napr. veľké infraštruktúrne projekty) by však bolo vhodné prostriedky smerovať k dlhodobým cieľom.

Aká je realita? Sľub bol prevažne splnený. Podiel rozpočtovaných výdavkov na šport v pomere k HDP s nástupom súčasnej vlády klesal až do roku 2008. Od roku 2009 výdavky prudko stúpli vďaka štátnym dotáciám na výstavbu hokejového (41 mil. eur) a futbalového (70 mil. eur) štadióna v Bratislave. V oboch prípadoch ide o jednorazové dotácie, vláda nevypracovala dlhodobú stratégiu rozvoja infraštruktúry. Dotáciu na futbalový štadión vláda vyčlenila aj napriek počiatočnému odmietavému postoju premiéra Fica, ktorý ešte vo februári 2009 dotáciu pripúšťal iba po skončení krízy.

Zdroj: INEKO

Viac informácií o plnení tohto sľubu a o plnení ostatných sľubov vlády 2006 - 2010.
SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Bratislava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Oficiálny rebríček top 10 ciest Slovákov do exotiky 2023
 2. Slováci si za 3 dni objednali dovolenku za 4,98 milióna eur.
 3. Cestujte cez májové sviatky a oddychujte dlhšie. Kam sa vybrať?
 4. Vyberáme si najkrajšiu obnovenú pamiatku, hlasuje sa online
 5. Profesionálny šéfkuchár radí: Použitý olej nikdy nevylievajte
 6. Fellner je 6 týždňov bez internetu, ako reaguje BUBO?
 7. Dopestujte si vlastné potraviny. Toto poteší nielen záhradkárov
 8. Kávový Indiana Jones. Slovák loví raritné kávy v pralesoch
 1. Oficiálny rebríček top 10 ciest Slovákov do exotiky 2023
 2. Deti v letných táboroch budú pomáhať strážiť roboty
 3. MetLife prináša novinky v skupinovom poistení pre zamestnancov
 4. Prihlás sa do programu She's Next na podporu žien-podnikateliek
 5. Cestujte cez májové sviatky a oddychujte dlhšie. Kam sa vybrať?
 6. Slováci si za 3 dni objednali dovolenku za 4,98 milióna eur.
 7. Unilabs Slovensko otvára v Boroch najmodernejšie laboratórium
 8. Istota nízkeho úroku. Krásne bývanie s hypotékou za 1,49 %
 1. Profesionálny šéfkuchár radí: Použitý olej nikdy nevylievajte 35 454
 2. Fellner je 6 týždňov bez internetu, ako reaguje BUBO? 22 527
 3. Slováci si za 3 dni objednali dovolenku za 4,98 milióna eur. 14 952
 4. Záhadné ženské cviky, ktoré pomôžu mužom. Dokážu zlepšiť erekciu 11 403
 5. Kávový Indiana Jones. Slovák loví raritné kávy v pralesoch 6 414
 6. Cestujte cez májové sviatky a oddychujte dlhšie. Kam sa vybrať? 5 791
 7. Oficiálny rebríček top 10 ciest Slovákov do exotiky 2023 5 086
 8. Má vaše dieťa nárok na 350 eur na kúpu počítača či tabletu? 4 755
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Ľuboš Vodička: Prešporskí báječní muži na lietajúcich strojoch: Ján Bahýľ
 2. Radko Mačuha: Prešporská kasáreň maľovaná (cyklus Bratislavská krutosť)
 3. Metropolitný inštitút Bratislavy: Umenie vo verejnom priestore by nemali nahrádzať vyprázdnené atrakcie
 4. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 5. Oskar Kaman: Ako magistrát (ne)získal 1,6 milióna eur do rozpočtu
 6. Michal Feik: Zmena klímy v mestách. Výsledky prieskumu obyvateľov
 7. Martin Gajdoš: Prečo sa o trhovisko na Žilinskej oplatí bojovať?
 8. Róbert Thomas: Budíček! Vstávajte, prišli smetiari
 1. Ján Šeďo: Ľudia, kupujte konzervy a borovičku, raketa pôjde do Bratislavy. 46 701
 2. Ján Valchár: Rusko sa opevňuje, 1.500 nových ruských tankov na ceste 20 746
 3. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: Opäť doplatia CHUDOBNÍ na BOHATÝCH? Na stole je novelizácia novelizácie druhého piliera 9 684
 4. Ľudmila Križanovská: Ťažký život bratislavského taxikára. Aj takíto ľudia chodia na ,,mierové" pochody 5 872
 5. Ján Šeďo: Medveď s telemetrickým obojkom trhá človeka ohľaduplne ! 4 752
 6. Radko Mačuha: Ulica bez duše (cyklus Bratislavská krutosť) 4 319
 7. Ján Valchár: Začal som sa báť o výsledok vojny... 4 237
 8. Ivan Bošňák: Menej Agresivity a viac Analytiky pani Kovačič Hanzelová 3 793
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 2. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 4. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 5. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 6. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 7. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
SkryťZatvoriť reklamu