SME
Sobota, 3. december, 2022 | Meniny má Oldrich

Sobotná noc bude patriť múzeám a galériám, svoje brány nezatvoria

Na 24 rôznych miestach Bratislavy máte možnosť v tento deň navštíviť vyše 60 rôznych expozícií a výstav múzeí a galérií. Návštevu spestrí takmer 90 rôznych sprievodných aktivít pre deti a mládež, náučno-zábavné podujatia pre celú rodinu a odborné podujat

Za Giottovými freskami z preslávenej Kaplnky Scrovegniovcov už netreba ísť do Padovy. Do 5. augusta ich možno obdivovať v Historickom múzeu SNM na Bratislavskom hrade. Giotto di Bondone (1267 - 1337) sa zaraďuje k najvýznamnejším talianskym umelcom všetkZa Giottovými freskami z preslávenej Kaplnky Scrovegniovcov už netreba ísť do Padovy. Do 5. augusta ich možno obdivovať v Historickom múzeu SNM na Bratislavskom hrade. Giotto di Bondone (1267 - 1337) sa zaraďuje k najvýznamnejším talianskym umelcom všetk (Zdroj: SITA)

ia pre náročnejších.

SNM - Prírodovedné

múzeum Vajanského nábr. 2

(otvorené: do 24.00, posledný vstup 23.00)

10.00 - 24.00 Individuálna prehliadka stálych expozícií a výstav Život bobra a Nanosvet

10.00 - 12.00 Zdravie z prírody (všeličo o liečivých rastlinách a hubách, vrátane ochutnávky liečivých nápojov 10.00 - 12.00 Pozorovanie Slnka astronomickými ďalekohľadmi

10.40 - 20.00 Snežný leopard. Ukážky múzejnej a preparátorskej činnosti

11.00 Život bobra (autorská prednáška k výstave)

12.00 - 18.00 Poznáš túto horninu? Výstavka spojená s interaktívnou súťažou pre deti i dospelých

Čo nevidíme voľným okom... Poznávanie minerálov a hornín pod mikroskopom

12.00 - 18.00 Ako urobiť kópiu skameneliny? Tvorivé dielne

13.00 - 22.00 Poradenstvo v prírodovedných odboroch

13.30 - 14.30 Korenie v živote. Botanický program spojený s ukážkami kulinárskeho využitia korenín

14.00 Ľudia idú do nanosveta. Prednáška k výstave

15.00 - 16.00 Liečivé účinky korenín. Vedecko-populárna prednáška Ing. Jaroslava Pížla

15.00 - 17.00 Pozorovanie slnečnej aktivity astronomickými ďalekohľadmi

16.00 - 18.00 Zdravie z prírody. Všeličo o liečivých rastlinách a hubách, vrátane ochutnávky liečivých nápojov

16.30 - 17.30 Obojživelníky a plazy. Prednáška

17.00 - 22.00 Čo prezradia kosti: ľudské kostry a múmie. Návšteva antropologického depozitára s výkladom

18.00 Zaujímavé objekty a javy na tohtoročnej večernej jarnej oblohe

18.00 - 22.00 Herbár frátra Cypriána

19.30 - 20.30 Prezentácia o frátrovi Cypriánovi

20.00 - 24.00 Pozorovanie večernej oblohy

Aktivity pre deti v priestoroch SNM - Prírodovedného múzea počas celého trvania podujatia

Výstavy a podujatia: Jaroslav Ježek: Život je len náhoda; Ignác Bizmayer: čarovný svet (z) hliny

Premietanie filmu: 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Jar Ignáca Bimayera, 1982 (réžia: Ľuba Valecká, námet: Irena Pišútová

Atentát. Operácia Anthropoid 1941 1942.

Premietanie filmov:

16.00 Kto ste Jozef Gabčík? režisér Ciel (I. a II. diel).

18.00 Od štvrtka do zmŕtvychvstania Teren I. r. 1969.

20.00 Jiří Sequens: Atentát r. 1964.

SNM - Hudobné múzeum Bratislavský hrad

(otvorené: do 24.00, posledný vstup 23.15)

10.00 otvorenie múzea

11.00 - Koncert: To najkrajšie z hudby. (študenti Cirkevného konzervatória)

14.00 Cirkevné konzervatórium a prednáška PhDr. Bugalová - venované M. Schneiderovi-Trnavskému

20.00 Koncert: To najkrajšie z hudby. (študenti Cirkevného konzervatória)

Výstavy: Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 - 1958) - Umelec národa; Slovenské ľudové balady; V hudobnom dialógu Rodina Albrechtovcov

SNM - Historické múzeum Bratislavský hrad

(otvorené: do 24.00, posledný vstup 23.00)

10.00 - 16.00 Tvorivé dielne pre deti: S fantáziou dokážeme všetko, Cesta za pokladom, Hrad, ako ho nepoznáte

10.00 - 17.00 Kamenný svedok

15.00 Prednáška k dejinám Hradu

17.00 - 20.00 - Prehliadka priestorov Kancelárie NR

10.00 - 24.00 Individuálna prehliadka výstav a stálych expozícií

20.00 - 22.00 Cestovateľská noc s CK BUBO

Výstavy: Poklady mincí na Slovensku, Albrecht Džrer a jeho doba, Giotto v Bratislave, Diela starých majstrov 16. 19. storočia

Expozície: Klenoty dávnej minulosti Slovenska, Strieborný poklad, Historický nábytok a zariadenie

SNM - Archeologické

múzeum Žižkova ul. 12

(otvorené: do 24.00, posledný vstup 23.00)

10.00 - 23.00 Odborný výklad v expozícii a na výstavách

10.00 - 15.00 Burza odbornej archeologickej literatúry

16.00 - 21.00 Modelovanie kachlíc a tkanie textílií na drevenom ráme (dielne pre deti i dospelých)

SNM - Múzeum kultúry Karpatských Nemcov

na Slovensku Žižkova ul.14

(otvorené: do 24.00, posledný vstup 23.00)

Lektorovanie v expozícii Dejiny a kultúra Karpatských Nemcov, premietanie filmu "Nemci na strednom Slovensku" (1942)

SNM - Múzeum

Maďarov na Slovensku

Žižkova ul. 18

(otvorené: do 24.00, posledný vstup 23.00)

10.30 Bábkové predstavenie pre deti I.

13.30 Bábkové predstavenie pre deti II.

15.30 Zvestovanie panny Márie. Prezentácia reštaurovaného obrazu z 18. storočia spojená s výkladom reštaurátora

18.00 - 24.00 - Prehliadka výstav a expozície v sprievode lektora

NOVÝ VÝSTAVNÝ PAVILÓN PODHRADIE

Žižkova ul. 16

(otvorené: do 24.00, posledný vstup 23.00)

10.00 - 24.00 Najstaršie dejiny Slovenska

SNM - Múzeum židovskej kultúry Židovská ul. 17

(otvorené: od 19.00 do 24.00, posledný vstup 23.00)

Prehliadka Expozície židovskej kultúry na Slovensku s lektorským výkladom

"Nezabudli sme" premietanie dokumentárnych životopisných spomienkových filmov s výpoveďami pamätníkov, ktorí prežili holokaust

SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68, Devínska Nová Ves

(otvorené: do 22.00 )

Prehliadka expozície múzea, premietanie filmu pre deti,

od 16.00 ochutnávka chorvátskych vín

Slovenská národná

galéria

Rázusovo nábr. 2 (Vodné kasárne) a Námestie Ľ. Štúra (Eszterházyho palác)

otvorené: do 24.00, posledný vstup 23.30

Stále expozície (Vodné kasárne )

Výstavy: (Eszterházyho palác)

David Hockney Milan Bočkay

100 talianskych kresieb 17. storočia

Z akvizícií súčasného umenia

Prezentácia projektu: Rekonštrukcia SNG v Bratislave (Premostenie)

pre deti:

10.30 O pyšnej Margarétke (bábkové predstavenie)

10.00 Tendencie. Tvorivá dielňa pre deti a dospelých inšpirovaná Stálymi expozíciami

10.30 Dark, dark night! - Fun for under Fives. Podujatie pre anglicky hovoriace deti do 5 rokov (SNG, Vodné kasárne, 2. poschodie)

11.00 Oka klamy. Animačný program inšpirovaný tvorbou slovenského výtvarníka Milana Bočkaya

16.00. Ľudské charaktery. Animačný program inšpirovaný tvorbou barokového sochára F.X. Messerschmidta

17.00 Príbeh o človeku. Tvorivá dielňa pre deti a dospelých inšpirovaná stálymi expozícami SNG

20.00. Kresba ako médium. Tvorivá dielňa pre deti a dospelých inšpirovaná výstavou 100 talianskych kresieb 17. storočia

14.00 David Hockney (Slová a obrazy. Štyri grafické cykly) Lektorský sprievod na výstave David

15.00 Umenie s nadhľadom. Lektorský výklad s tvorivou aplikáciou (v rámci práce s rovnomennou tlačenou skladačkou) na výstave David Hockney slová a obrazy. Štyri grafické cykly

18.00 Môj ZOOM. Pohľad do SNG, Špecializovaný lektorský sprievod v stálych expozíciách SNG zameraný na porovnávanie detailov v dielach z rôznych období (na základe práce s rovnomennou vzdelávacou publikáciou)

21.00 Nečakané stretnutia. Lektorský sprievod zameraný na diela súčasného umenia v kontexte expozícií starého umenia SNG

pre dospelých

10.00 Tendencie. Tvorivá dielňa pre deti a dospelých inšpirovaná Stálymi expozíciami slovenského výtvarného umenia 2. polovice 20. storočia

17.00 Príbeh o človeku. Tvorivá dielňa pre deti a dospelých inšpirovaná stálymi expozíciami

20.00 Kresba ako médium. Tvorivá dielňa pre deti a dospelých inšpirovaná výstavou 100 talianskych kresieb 17. storočia 21.00 Výtvary. Arteterapeutické podujatie pre dospelých

14.00 Treasures of the Gothic Art in Slovakia. Kurátorský výklad v anglickom jazyku. Stála expozícia gotického umenia

15.00 Kurátor, hosť a skryté kresby. Výklad spojený s listovaním v unikátnych albumoch na výstave 100 talianskych kresieb 17. storočia

16.00 Ladislav Mednyánszky. Dokumentárny film Vladimíra Štrica

17.00 F. X. Messerschmidt a umenie 18. storočia na Slovensku. Odborný výklad

18.00 Ladislav Mednyánszky vlastnými slovami. Listovanie v skicároch a čítanie z autorových denníkov

19.00 Svet Davida Hockneyho potichu. Odborný výklad a pantomíma na tému diel D. Hockneyho (Rado Milič + Štefan Martinovič)

20.00 Večer v Taliansku. Odborný výklad v expozícii európskeho maliarstva

21.00 Noc s madonami. Odborný výklad o najdôležitejších madonách slovenskej gotiky

22.00 Bez rámu alebo Sextet. Baletná improvizácie na motívy talianskych kresieb 17. storočia (Tangere Dance Studio)

23.00 Pozadie v popredí. Rozprávanie o nedokončenej maľbe. Stála expozícia európskeho maliarstva

Galéria mesta Bratislavy

(otvorené: do 24.00, posledný vstup 23.00)

Mirbachov palác, Františkánske námestie 11

Prehliadka stálej expozície a aktuálnych výstav:

Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo

Korunovačné slávnosti v Bratislave

Karol Weisslechner 007

9.00 - 13.00 Bezplatné oceňovanie umeleckých diel

15.00 - Korunovačné slávnosti v Bratislave, prehliadka výstavy s kurátorkou

14.30 - a 16.00 - Čo prezrádza moja tvár (tvorivé dielne)

Pálffyho palác, Panská 19

Prehliadka stálych expozícií a výstav

Stopy keltskej Bratislavy. Vo svetle archeologických nálezov

Stredoeurópske maliarstvo a sochárstvo 19. stor.

Gotická tabuľová maľba a plastika

Matej Krén: Pasáž

Štipendium Radislava Matušíka: Poor Little artist. Kurátor vážne škodí vám a ostatným okolo vás

Pápež fajčil trávu. Rocková hudba a alternatívna vizuálna kultúra 60. rokov

Premietanie filmov (kapacita do 50 miest):

15.00 Woodstock Michal Wadleigh, USA, 1970.

20.00 A hard day's night Richard Lester, UK, 1965

STM - Múzeum dopravy Šancová 1/a

Stále expozície železničnej a automobilovej dopravy. Prehliadka počas celého dňa, lektorský sprievod o 11.00, 13.00, 15.00

Parný rušeň 331.037 (možnosť povoziť sa od 17.00 do 22.00)

Šliapacia drezina. Možnosť povoziť sa.

Ručné pílenie koľajnice. Modelové koľajisko pre najmenších návšetvníkov

Múzeum mesta Bratislavy Radničná 1

(otvorené: od 10.00 do 24.00, posledný vstup 23.30)

Individuálna prehliadka výstavy: Doba noblesy 20. 30. roky v Bratislave

15.00, 17.00, 19.00 Odborný výklad o výstave

14.00, 16.00, 18.00. Doba noblesy - Príbeh jednej Mimy. Program pre deti

Individuálna prehliadka výstavy: Na husličkách maľované

10.00 - 24.00. Individuálna prehliadka expozícií múze MMB

Múzeum dejín mesta (Stará radnica), Múzeum hodín (Dom u dobrého pastiera), Múzeum zbraní (Michalská veža), Múzeum farmácie (Lekáreň U červeného raka), Múzeum Arthura Fleischmanna, Múzeum Johana Nepomuka Hummela, Hrad Devín (Otvorené do 20.00)

16.00, 18.00, 20.00 Odborné výklady v expozíciách múzeí MMB

21.00 C. a k. dychový komorný (nádvorie Starej radnice)

22.30 Funny Fellows a Zuzana Haasová

Múzeum Jána Cikkera Fialkové údolie č. 2,

(otvorené: od 10.00 do 24.00, posledný vstup 23.00)

10.00 - 22.00 Prehliadka stálej expozície, kurátorský výklad

22.00 Májové soirée (A. Bartošová, Š. Bučko, P. Michalica)

Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR a klub

priateľov histórie

železničnej dopravy Bratislava-východ

(otvorené len do odchodu posledného vlaku, t. j. do 16.00 h)

Program v areáli starého rušňového depa.

11.15 - 16.30 Prehliadky: expozícia železničného vodárenstva, modelové koľajisko, historické železničné vozidlá. Spolujazdy na stanovišti rušňovodiča parného rušňa a na motorovej drezine.

Medzi výstavným areálom v starom rušňovom depe Bratislava-východ a Hlavnou stanicou bude premávať historický motorový vozeň M 262.007 s nasledovným cestovným poriadkom:

Bratislava-hl. st. odchod 11.20, 14.20

Depo Bratislava-východ príchod 13.00, 16.00

Depo Bratislava-východ odchod 13.20, 16.30

Múzeum obchodu Linzbothova 16, Podunajské Biskupice

(otvorené: od 10.00 do 24.00, posledný vstup 23.30)

Prehliadka stálej expozície Múzea obchodu Bratislava

Filmy: Obchod na korze, Ducháček to zařídí, Anton Špelec ostrostřelec

18.30 - 24.00 Blues rock v Múzeu (The Icebreakers, Spakruky Berca Vitáska, ZVA 12-28 Band, Love Blade) Pohostenie na dvore múzea

VODÁRENSKÉ MÚZEUM BVS, a. s. Devínska cesta č. 1

(otvorené: od 10.00 do 22.00)

Prehliadka expozície. Do múzea bude v hodinových intervaloch premávať historický autobus z improvizovanej zastávky pri SNM - Prírodovednom múzeu na Fajnorvo nábr.

Premietanie filmu o 120. výročí vzniku BVS.

14.00 - 18.00 Tvorivé dielne pre deti na tému "voda"

Stredoeurópsky dom

fotografie Prepoštská 4

(otvorené: do 24.00, posledný vstup 23.00)

Prehliadka výstavy Magdalény Robinsonovej (1924 2006)

Od 20.00 Aukcia fotografií o Bratislave

Prehliadka vašich portfólií. Príležitosť pre začínajúcich i pokročilých fotografov prezentovať svoju tvorbu významným osobnostiam slovenskej fotografickej scény a vypočuť si ich názor prípadné pripomienky k vlastným fotografiám. (Porota: Judita Csáderová - fotografka a pedagogička Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Silvia Saparová - fotografka a pedagogička, VŠVU Bratislava, Alan Hyža - fotograf reportér, Fero Tomík - fotograf a pedagóg Akadémie umení Banská Bystrica)

Organizácia:

10.00 - 12.00 registrácia

14.00 - 16.00 konzultácie registrovaných portfólií. Každý si vyberá dvoch porotcov, s ktorými bude konzultovať

Múzeum školstva

a pedagogiky

Hálova 16, Petržalka

(otvorené: od 10.00 do 24.00, posledný vstup 23.30)

Výstava Speváci v školských laviciach. Showbiznis z iného pohľadu

10.00 - 24.00 Prehliadka starej triedy, storočného kabinetu, pionierskej klubovne

10.00 - 17.00 Premietanie školských filmov

od 20.00: Ako si na školu spomínajú: Ivo Heller, Jana Kociánová, Pavol Hammel, Laco Lučenič, Peter a Júlia Hečkovci, Beáta Dubasová, bratia Táslerovci, Peter Cmorik, Katka Koščová či Tomáš Bezdeda

Oficiálne otvorenie výstavy Speváci v školských laviaciach s vystúpením Laca Lučeniča, Petra Hečku, Beaty Dubasovej, Ľuboša Medeďa a ďalších

Všetko sa vlastne začalo s The Beatles, ale psychedelická vlna, ktorá zachvátila celý svet, ako to predtým urobila beatová hudba, sa rozvinula v San Francisku na plagátoch rockových tanečných koncertov vo Filmore West Family Dog Production. Psychedelická vlna sa niesla v znamení marihuany a LSD a je celkom prirodzené, že sa z nej odvodzuje aj názov výstavy v Pálffyho paláci Pápež fajčil trávu. Výstava predstavuje beatovú a rockovú hudbu a jej vplyv na grafický dizajn rokov 1962 - 1972. Venuje sa snahe o vizualizáciu hudby a pocitu z nej na plagátoch a obaloch platní. Jej názov je mierne pozmenený titul piesne a gramofónovej platne Davida Peela. Vystavené sú psychedelické plagáty zo San Franciska, rockové plagáty českej a zahraničnej proveniencie, obaly platní, ktoré mali kľúčový význam vo vývoji hudby, rockové časopisy z USA, Veľkej Británie a z Československa, časopisy vytvárajúce názor ako americký Oracle, anglický OZ, nemecký Twen, obzvlášť však Mladý svet, v ktorom majú návštevníci možnosť prečítať si autentické príspevky o vývoji ako českej spoločnosti, tak aj články o svetovom vývoji z pohľadu liberalizujúcej sa a neskôr po r. 1970 znovu sa uzatvárajúcej socialistickej spoločnosti. Na výstave možno vidieť knihy a brožúrky zaoberajúce sa hudbou, hippies kultúrou, drogami, prvými vesmírnymi letmi, ale aj problémy civilizačného charakteru, ako bola napr. vojna vo Vietname, "revolučný" rok 1968 a podobne. Katalóg k projektu bol ocenený ako najkrajší katalóg roku 2005 v Českej republike. FOTO - GMB

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Bratislava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Polovicu dovolenky zaplatíme od pondelka za Vás
 2. V Danteho pekle sa našlo miesto pre každého
 3. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to
 4. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie
 5. Mikuláš prinesie plné vrece prekvapení aj v novej rodinnej telke
 6. Konečne moderná životná poisťovňa bez nepríjemných prekvapení
 7. Deti potrebujú rodinu na optimálny vývoj
 8. Ako sa dostať k darčeku výhodnejšie? Skúste túto možnosť.
 1. Polovicu dovolenky zaplatíme od pondelka za Vás
 2. V Danteho pekle sa našlo miesto pre každého
 3. V dôsledku nadmerného užívania alkoholu umiera čoraz viac ľudí
 4. Ikonický projekt Metropolis vyhral CIJ Awards
 5. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to
 6. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie
 7. dm a jej zákazníci podporili inštaláciu fotovoltických panelov
 8. Zimná ríša divov Maďarska
 1. Po pohlavnom styku by sa ženy mali čo najskôr vymočiť. Muži nie 10 872
 2. Polovicu dovolenky zaplatíme od pondelka za Vás 7 807
 3. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie 5 366
 4. Niektorí ľudia nemajú pracovné návyky. Ako dlho trvá zmeniť to? 2 871
 5. Hotely, strava, pláže, služby. Aká je dovolenka v Punta Cana? 2 488
 6. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to 2 478
 7. Zarábame milióny, no jachtu na Malorke nemám 2 344
 8. TESCO pokračuje v raste.Otvorilo predajňu v Kysuckom Novom Meste 1 750
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Metropolitný inštitút Bratislavy: Umenie vo verejnom priestore by nemali nahrádzať vyprázdnené atrakcie
 2. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 3. Oskar Kaman: Ako magistrát (ne)získal 1,6 milióna eur do rozpočtu
 4. Michal Feik: Zmena klímy v mestách. Výsledky prieskumu obyvateľov
 5. Martin Gajdoš: Prečo sa o trhovisko na Žilinskej oplatí bojovať?
 6. Róbert Thomas: Budíček! Vstávajte, prišli smetiari
 7. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 244 969
 2. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia 7 523
 3. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 5 927
 4. Jana Melišová: V závoji hmly 4 846
 5. Michael Achberger: 7 tajných tipov na chudnutie: malé zmeny, veľké výsledky 4 075
 6. Mária Križanová: Matematika a matikári. 3 626
 7. Ján Valchár: Prvý decembrový blog alebo láska je láska 2 332
 8. Post Bellum SK: Bez nohavíc, s krvavými stehnami i nosom musel šliapať po ulici k mame 2 230
 1. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 2. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 3. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 4. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 5. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 7. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
 8. Jiří Ščobák: Porazíme infláciu? Ako vznikla, kto za ňu môže a ako ju riešiť?
SkryťZatvoriť reklamu