Denné tábory ponúkajú deťom aktívny oddych

Aj tento rok ponúkame prehľad denných letných táborov pre deti. Počas celých prázdnin sa uskutočnia denné tábory s množstvom tvorivých činností, dobrodružstiev a dobrej zábavy s novými kamarátmi. V rámci špeciálneho programu jednotlivých táborov majú ...

FOTO

Aj tento rok ponúkame prehľad denných letných táborov pre deti. Počas celých prázdnin sa uskutočnia denné tábory s množstvom tvorivých činností, dobrodružstiev a dobrej zábavy s novými kamarátmi. V rámci špeciálneho programu jednotlivých táborov majú deti možnosť namiesto nudy aktívne prežiť letné prázdniny, počas ktorých sa môžu na chvíľku stať výtvarníkmi, remeselníkmi, hercami, hudobníkmi, tanečníkmi, športovcami či turistami. Predtým ako umiestnia rodičia svoju ratolesť do letného tábora, mali by svoj výber prekonzultovať so svojimi deťmi, skontaktovať sa s vedúcim tábora a preveriť si program. Na prvý tábor je lepšie poslať dieťa s niekým, koho už pozná, aby nemalo problém s nadväzovaním kontaktov.

FOTO - www.BKIS.SK

Jazdecký klub Devín

Muránska 13

Veková kategória: od šesť do 15 rokov

Program: rôzne hry, možnosť spoznať kone a poníky. Súčasťou táborových aktivít je príprava koní, jazdecký výcvik a aj jazda na koňoch a poníkoch

Termíny: 10. - 14. júla, 17. - 21. júla, 24. - 28. júla, 31. júla - 4. augusta, 7. - 11. augusta, 14. - 18. augusta, 21. - 25. augusta

Cena: deň (vrátane stravy) - 600 korún

týždňový turnus (vrátane stravy) - 3000 korún

Kontakt: +421 903 474 852

Denný letný tábor M-Klub

Rovniankova ul. 3

Veková kategória: od šesť do 14 rokov

Program: tvorivé dielne, súťažno-zábavné hry, návštevy múzeí, výstav a rôznych atrakcií Bratislavy, športové hry

Termíny: 31. júla - 4. augusta historicko-poznávací; 7. - 11. augusta športovo-turistický, v čase od 7.30 do 17.00

Cena: 950 korún / päť dní (poistné, cestovné, vstupné na podujatia, obedy, pitný režim, náklady na materiál)

Kontakt: 02 / 63 83 67 64

Denné detské tábory v areáli zoo

Mlynská dolina 1

Veková kategória: od šesť do 14 rokov

Program: množstvo zábavy, hier a humoru, popretkávané získavaním vedomostí z rôznych oblastí, skauting, flóra, fauna, dinopark

Termíny: od 3. júla do 25. augusta v päťdňových intervaloch

Cena: 2850 korún (v cene je zahrnuté poistenie, desiata, obed, olovrant, pitný režim, pracovné pomôcky, hračky a všetky atrakcie dostupné v zoo)

Kontakt: +421 907 193 007

Tenisové prázdniny

Vlastenecké nám. 8

Veková kategória: od šesť do 16 rokov

Program: tenisový oddiel zabezpečuje kvalifikovaného trénera, lopty, tenisové kurty počas celého dňa. Pre spestrenie dňa sa deti venujú aj iným športovým činnostiam (bejzbal, volejbal, inline hokej, celodenné kúpalisko, stolný tenis, skauting, golf, streľba zo vzduchovky, fitnes, spoločenské hry, detský milionár)

Termíny: od pondelka do piatku v čase od 7.30 do 16.00

Cena: 1700 korún / týždeň s obedom

Kontakt: 0905 62 32 64, 0918 67 73 25

Denný letný tábor KD Slniečko

Furdekova ul.

Veková kategória: od šesť do 14 rokov

Program: súťažno-zábavné hry, tvorivé dielne, návštevy múzeí, výstav a rôznych atrakcií Bratislavy, športové hry

Termíny: 3. - 7. júla divadelno-poznávací, 10. - 14. júla zábavno-súťažný, v čase od 7.30 do 17.00

Cena: 950 korún za päť dní (poistné, cestovné, vstupné na podujatia, obedy, pitný režim, náklady na materiál)

Kontakt: 02 / 62 31 12 42

Letné športové prázdniny

Športový areál, Drieňová ul. 11

Veková kategória: od sedem do 14 rokov

Program: loptové hry, pohybové hry, súťaže, plávanie, korčuľovanie, jazda na koni, základy vodnej turistiky, všetko pod dozorom inštruktorov

Termíny: 3. - 7. júla, 10. - 14. júla, 17. - 21. júla , 24. - 28. júla, 31. júla - 4. augusta, 7. - 11. augusta, 14. -18. augusta

Cena: 900 korún

Kontakt: +421 44 37 34 77, www.starz.sk

Detský tábor Týždeň objavov

SNM, Vajanského nábr. 2

Veková kategória: od 11 do 16 rokov

Program: letné denné zmysluplné stretávanie detí, ktoré bavia prírodné vedy - fyzika, astronómia, zoológia, botanika, paleontológia, mineralógia a iné vedy

Termíny: 10 - 14. júla, 17. - 21. júla, 21. - 25. augusta, denne v čase od 8.00 do 16.30

Cena: 2000 korún (zahrnuté obedy, občerstvenie, pitný režim i vstupné do múzeí)

Kontakt: 02 / 59 34 91 54

Letná fotoškola pre mladých fotografov

Stredoeurópsky dom fotografie, Prepoštská 4

Veková kategória: od 10 do 15 rokov

Program: deti sa budú učiť odfotiť pekný portrét či zachytiť príjemné chvíle na dovolenke, ukážeme im, ako fotky upravovať v počítači a vytvoriť malé umelecké dielka

Termíny: 10 - 15. júla

Cena: 1999 korún (v cene je obed, pomôcky, prípadné zapožičanie digitálnych fotoaparátov)

Kontakt: 0905 127 185, 0910 523 352, mail: veronika.pastekova@zoznam.sk

Tvorivé dielne pre deti

Galéria TYPO&ARS na Roľníckej 349, Vajnory

Veková kategória: od šesť rokov

Program: odborní lektori naučia deti základom niektorých výtvarných techník a tradičných remesiel, v rozvíjaní ktorých môžu deti neskôr pokračovať za pomoci rodičov aj doma. Ide predovšetkým o výtvarné techniky a tradičné ľudové remeslá.

Termíny: od 10. - 14. júla a od 21. - 25. augusta

Cena: 200 korún / deň

Kontakt: 02 / 43 71 19 88, 0903 477074

Denný letný tábor CC Centrum

Jiráskova ul. 3

Veková kategória: od šesť do 14 rokov

Program: súťažno-zábavné hry, návštevy múzeí, výstav a rôznych atrakcií Bratislavy, tvorivé dielne, športové hry

Termíny: 17. - 21. júla výtvarno-poznávací, 24. - 28. júla výtvarno-počítačový, v čase od 7.30 do 17.00

Cena: 950 korún / päť dní (poistné, cestovné, vstupné na podujatia, obedy, pitný režim, náklady na materiál)

Kontakt: 02 / 63 82 43 90

Letný detský tábor Schola Ludus

FMFI, Mlynská dolina

Veková kategória: od 10 do 15 rokov

Program: hrať sa, vymýšľať, experimentovať, bádať... Tento rok je na programe voda! Vieš, ako sa neutopiť? Ktoré vodné koleso je najúčinnejšie? Chceš si vyrobiť vlastnú fontánu? Ako sa dá vyprázdniť akvárium plné vody?

Termíny: 10. - 14. júla, 17. - 21. júla, 24. - 28. júla

Cena: 1500 korún (zahŕňa obed, olovrant, pitný režim, pomôcky a spotrebný materiál na pokusy, odborné vedenie)

Kontakt: 02 / 60 29 54 12,

www.scholaludus.sk

Denný letný tábor Klub 22

Vavilovova 22

Veková kategória: od šesť do 14 rokov

Program: súťažno-zábavné hry, tvorivé dielne, návštevy múzeí, výstav a rôznych atrakcií Bratislavy, športové hry

Termíny: 14. - 18. augusta súťažno-športový, 21. - 25. augusta tvorivo-turistický

Cena: 950 korún / päť dní (poistné, cestovné, vstupné na podujatia, obedy, pitný režim, náklady na materiál)

Kontakt: 02 / 62 24 47 89

DENNÉ TÁBORY V PKODenné letné tábory v PKO

PKO, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 3

Pestrý program plný fantázie, hier, zábavy a dobrodružstva, ako aj aktívnych tvorivých činností (hravé divadelné improvizácie, moderovanie, hudba, tanec, výtvarné happeningy, práca v tvorivých dielňach ľudových remeselníkov, základy keramickej a hrnčiarskej tvorby, výroba masiek a športovanie na vode aj súši) obohatí pozvanie na detské divadelné predstavenia, stretnutia so zaujímavými ľuďmi, návšteva zoo, hradu Devín, jazda na poníkoch a pod.

Za umením a dobrodružstvom

Veková kategória: od šesť do 14 rokov

Program: zážitkové výtvarné hry (módna šou "tretieho tisícročia", výroba masiek, výtvarné happeningy atď.) a základy keramickej a hrnčiarskej tvorby spojené s výletmi do prírody obohatené o vzrušujúce chvíle pri táboráku na Železnej studienke

Termíny: 3. - 7. júla, 10. - 14. júla, 14. - 18. augusta, 21. - 25. augusta

Cena: 1500 korún / päť dní (pedagogický dozor, odborný program, päťkrát obed, poistenie, pitný režim), 450 korún / deň

Kontakt: 02 / 59 10 31 11, 02 / 54 41 55 40, 0915 794 326, www.bkis.sk

Remeselnícka dielňa

Veková kategória: od šesť do 14 rokov

Program: stretnutia s remeselníkmi a objavovanie tajomstiev jednotlivých remesiel obohatené o ukážky a výučbu v tvorivých dielňach spojené s výletmi do okolia, zoo

Termíny: 17. - 21. júla, 24. - 28. júla, 31. júla - 4. augusta, 7. - 11. augusta

Cena: 1650 korún / päť dní (pedagogický dozor, odborný program, päťkrát obed, poistenie, pitný režim), 450 korún / deň

Kontakt: 02 / 59 10 31 11, 02 / 54 41 55 40, 0915 794 326, www.bkis.sk

Tábor Všeličo

Veková kategória: od šesť do 14 rokov

Program: rekreačné a pohybové aktivity s množstvom hravých tvorivých činností plných prekvapení a zážitkov z objavovania spojených s výletmi do prírody a obohatených o vzrušujúce chvíle pri táboráku na Železnej studienke, minikurz džuda

Termíny: 3. - 7. júla, 10. - 14. júla, 17. - 21. júla, 24. - 28. júla, 31. júla - 4. augusta, 7. - 11. augusta, 14. - 18. augusta, 21. - 25. augusta

Cena: 1500 korún / päť dní (pedagogický dozor, odborný program, päťkrát obed, poistenie, pitný režim), 450 korún / deň

Kontakt: 02 / 59 10 31 11, 02 / 54 41 55 40, 0915 794 326, www.bkis.sk

Veková kategória: od šesť do 14 rokov

Program: výučba vodnej turistiky zameranej na výcvik jazdy na kanoe a kajaku na Karloveskom ramene Dunaja, športové hry a výlety do okolia spojené so vzrušujúcimi chvíľami pri táboráku

Termíny: 10. - 14. júla, 17. - 21. júla, 24. - 28. júla, 31. júla - 4. augusta, 7. - 11. augusta

Cena: 1950 korún / päť dní (pedagogický dozor, odborný program, päťkrát obed, poistenie, pitný režim), 450 korún / deň

Kontakt: 02 / 59 10 31 11, 02 / 54 41 55 40, 0915 794 326, www.bkis.sk

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Bratislava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci
 2. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky
 3. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
 4. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov
 5. Investment Advisory Guide for Slovakia
 6. Jazdili sme na novom Volkswagene T-Cross!
 7. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka
 8. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019
 9. Máte pri čítaní „krátke ruky“? Vitajte vo svete štyridsiatnikov
 10. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali
 1. Vaše umenie bude hýbať Tatrami. Zapojte sa do súťaže ZSSK
 2. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci
 3. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky
 4. Recenze youtubera JeezyJ: jak dopadla autokamera Mio MiVue 785 ?
 5. Burza pracovných príležitostí opäť na Stavebnej fakulte STU
 6. Počet ochorení na rakovinu stále stúpa. Nepodceňujte prevenciu
 7. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
 8. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov
 9. Forum Prešov má platné stavebné povolenie a začína s výstavbou
 10. Slávnostná inaugurácia rektora a dekanov fakúlt EU v Bratislave
 1. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka 29 327
 2. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov 22 634
 3. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov 19 443
 4. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 17 240
 5. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky 14 796
 6. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019 10 153
 7. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci 9 566
 8. Prievidzská firma je malý zázrak. Uznáva ju americké letectvo 9 203
 9. Forum Prešov má platné stavebné povolenie a začína s výstavbou 6 734
 10. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali 6 352