SME
Utorok, 18. jún, 2019 | Meniny má Vratislav

Prokuratúra preveruje postup starostky Vrakune

Starostka Vrakune Ľudmila Lacková porušila zákon. Upozornila ju na to prokuratúra, ktorá reagovala na podnet miestneho kontrolóra. V súčasnosti postup Lackovej preveruje trestný úsek prokuratúry.

Byty na Ráztočnej by bez kanalizácie a vodovodu nemohli byť skolaudované. S pripomienkami ich skolaudovali v marci minulého roku. FOTO SME - MIROSLAVA CIBULKOVÁ

Starostka ako štatutárny zástupca mestskej časti podpísala minulý rok zmluvu s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou o dobudovaní kanalizácie a vodovodu na Ráztočnej ulici. Mestská časť mala prispieť sumou 4,8 milióna a vodárenská spoločnosť 5,8 milióna.

Kanalizácia a vodovod súviseli s výstavbou približne 300 bytov, ktoré však nestavala mestská časť, ale súkromný vlastník - bytové družstvo SlovByt. V tej chvíli medzi mestskou časťou a stavebníkom neexistovala žiadna zmluvná väzba.

Investíciu nemala mestská časť schválenú v rozpočte. "Ide o desať percent ročného rozpočtu Vrakune, takúto investíciu sme neschválili ani neprerokovali," povedal vicestarosta František Stano.

Existuje indícia, že starostka nadšandardne vyšla v ústrety súkromnej spoločnosti, družstvu SlovByt, aby táto na dobudovanie kanalizácie získala takmer šesťmiliónovú investíciu vodární.

Vodárne komunikujú so samosprávami, ale aj so súkromnými investormi. "Zmluvy o združení prostriedkov sme však dosiaľ uzatvorili výhradne s obcami a mestami," povedala Jana Štulajterová, hovorkyňa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.

Deň po podpísaní zmluvy s vodárňami podpísala Lacková zmluvu s treťou stranou - sponzorom - neziskovou organizáciou Horné diely-sever. Tá mala investíciu Vrakune vo výške 4,8 milióna zaplatiť. Predseda družstva Milan Treichel a riaditeľ neziskovej organizácie, ktorý figuruje na zmluve, je pritom tá istá osoba. Nezisková organizácia už dnes neexistuje. Z obchodného registra bolo vymazané aj družstvo SlovByt.

Podľa prokuratúry starostka týmto porušila viaceré zákony a všeobecne záväzné nariadenia. Spis postúpili trestnému úseku. Trestné oddelenie zatiaľ o tom, či starostka spáchala trestný čin, nerozhodlo. "Prokurátor rozhodne po preštudovaní spisu," povedala Jana Tökölyová z tlačového oddelenia Generálnej prokuratúry.

Vicestarosta Stano hovorí, že zastupiteľstvo sa o existencii zmlúv dozvedelo až rok po ich podpísaní, v septembri minulého roka. Tvrdí tiež, že starostka sa už v minulosti usilovala so stavebníkom podpísať zmluvu o spoluinvestorstve. Zastupiteľstvo ju však zamietlo. Napokon ju podpísala sama bez schválenia poslancami.

Starostka Lacková Stanove zistenia odmietla komentovať. "Nič som nespreneverila," hovorí. Tvrdí, že prostriedky boli mimorozpočtové zdroje. Nepochádzali z rozpočtu Vrakune, ale od neziskovej organizácie.

Byty na Ráztočnej s pripomienkami skolaudovali v marci minulého roka. Ale bez kanalizácie a vodovodu by byty ale nemohli byť skolaudované. Túto infraštruktúru družstvo neskôr previedlo na mestskú časť darovacou zmluvou, o čom sa poslanci dozvedeli opäť až po niekoľkých mesiacoch. Porušenie zákona spočívalo v tom, že pri finančnej transakcii starostka obišla poslancov miestneho zastupiteľstva.

Čo sa dialo s bytmi

Byty na Ráztočnej ulici začalo stavať bytové družstvo SlovByt v roku 2002. Členovia družstva zložili základný vklad približne po 220-tisíc korún s tým, že družstvo za tieto peniaze kúpi pozemok a pripraví výstavbu.

Po dokončení však mali byť členovia družstva len nájomníkmi, prenajímateľom malo byť družstvo. Byt mal byť prenajatý len na rok. Členovia družstva s týmto postupom neboli spokojní a napokon časť bytov získali do osobného vlastníctva.

Po zániku SlovBytu byty, ktoré neboli odkúpené, prebrala pod svoju správu firma Brevix, kde je konateľom rovnako Milan Treichel. Mestská časť získala darovacou zmluvou infraštruktúru a okolie stavby, ktoré však mal uviesť do používateľného stavu podľa podmienok pri kolaudačnom konaní stavebník SlovByt. Jeho zánikom k 31. 12. 2005 zanikol podľa vyjadrenia pracovníkov Stavebného úradu Vrakuňa právny nástupca a splnenie kolaudačných podmienok niet od koho vyžadovať. Mestská časť bude musieť teraz úpravu takto darovaného majetku hradiť ako nový vlastník zo svojho rozpočtu - z peňazí daňových poplatníkov, čo si vyžiada približne polmiliónovú investíciu.

Stavba bola skolaudovaná na jar minulého roka, pričom sa zistili viaceré chyby. Ako konštatovala kontrola, mesiace tu unikal plyn, takže na mieste vzniklo vysokovýbušné prostredie. (dot)

Právomoci starostu

Podľa zákona o obecnom zriadení zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a okrem iného mu prislúcha aj schvaľovanie zmlúv, rozhodovanie o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku. Rozhoduje tiež o združovaní obecných prostriedkov a činností a účasti v združeniach. Starosta je vo veciach financií obce iba štatutárnym orgánom.

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia zastupiteľstva tak, že ho nepodpíše. Zastupiteľstvo však môže toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov potvrdiť a potom ho už starosta nemôže pozastaviť.

Podľa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o zásadách hospodárenia s majetkom samosprávy schváleniu miestnym zastupiteľstvom vo vzťahu k subjektom hospodárenia podlieha odplatné nadobúdanie nehnuteľností do vlastníctva mestskej časti.

Po skúsenosti so starostkou rozšírili poslanci Vrakune povinnosť schvaľovať miestnym zastupiteľstvom aj bezodplatné nadobúdanie majetku vrátane darovania. (r)

Najčítanejšie na SME Bratislava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako správne pripraviť džem či marmeládu?
 2. Pod Vinicou - Perspektívne bývanie v Novom Meste
 3. Krása verzus hrozba. Ako si užiť slnko bez rizika?
 4. Známy výrobca oslavuje 50 rokov. Ponúka výrazné zľavy
 5. Keď ide o kožu
 6. Potešte vášho otca kvalitným čítaním
 7. Stavebné pozemky s dobrou dostupnosťou do centra konečne na trhu
 8. Vyberáte dovolenku podľa dĺžky letu?
 9. ​​​​​​​Bratislavský kraj reformuje stredné školstvo
 10. Pivo, káva a horká čokoláda. Na niektoré chute musíme vyzrieť
 1. Krása verzus hrozba. Ako si užiť slnko bez rizika?
 2. Založenie spoločnosti s.r.o. je výhodnejšie v ČR ako v SR
 3. Pod Vinicou - Perspektívne bývanie v Novom Meste
 4. Noerr has done it again!
 5. Is golf merely a game for the cream of society?
 6. OMV v lete poskytuje perfektnú starostlivosť o vaše auto
 7. Známy výrobca oslavuje 50 rokov. Ponúka výrazné zľavy
 8. 5 tipov ako si vybrať tú správnu klimatizáciu
 9. Ako správne pripraviť džem či marmeládu?
 10. Keď ide o kožu
 1. Ak miestnosť vonia novotou, buďte opatrní 30 490
 2. Pivo, káva a horká čokoláda. Na niektoré chute musíme vyzrieť 12 561
 3. Známy výrobca oslavuje 50 rokov. Ponúka výrazné zľavy 12 019
 4. Vyberáte dovolenku podľa dĺžky letu? 11 894
 5. Potešte vášho otca kvalitným čítaním 8 912
 6. Výlet do minulosti: Černobyľ a tajomné mesto Pripiať 7 935
 7. Mobil ako peňaženku využíva čoraz viac ľudí 5 516
 8. Stavebné pozemky s dobrou dostupnosťou do centra konečne na trhu 4 942
 9. Vôňa alebo zápach? Profesionáli otestovali rôzne typy domov 3 995
 10. Z Popolušky kráľovná. Poštová známka je vzácna vďaka chybe 3 394