Výroba klobások pre veľkých, tvorivé dielne pre malých. Fašiangy v Bratislave

Pozrite sa, ako to vyzeralo v uliciach hlavného mesta pri oslavách.

Téma: Fašiangy