SME
Piatok, 2. december, 2022 | Meniny má Bibiána

BFZ - Úradná správa č. 25 zo dňa 21. 4. 2005

Bratislavský futbalový zväz

Sekretariát

UPOZORNENIE: Nahlasovanie výsledkov na tel. č. 49 249 232, m: 0908 157 607, 0905 941 660.

Disciplinárna komisia

U.č. 415 Zastavenie činnosti na 1 m.s. N za 4xŽK 1/13/5a Martin Švorc 840925 Jablonec (3.liga S-L) od 18.4. PZ, Martin Jendek 760905 I. Petržalka (3.liga S-L) od 18.4. PZ, Jozef Katušin 830804 D. Lužná (3.liga S-L) od 17.4. PZ, Marek Dzibela 761116 (3.liga S-L) od 21.4. PZ, Róbert Hauskrecht 840320 PVFA (4.liga S-M) od 17.4. (doplatí 50 Sk), Radovan Blanár 730507 ŠK Danubia (4.liga S-M) od 17.4. PZ, Jozef Struhár 681010 ŠK Danubia (4.liga S-M) od 17.4. PZ, Pavol Fabry 820805 SFM Senec B (4.liga S-M) od 18.4. PZ, Peter Škrabák 640630 Tomášov (4.liga S-M) od 18.4. PZ, Marek Nemčák 811205 BCT (4.liga S-M) od 18.4. PZ, Peter Vigoda 860813 Kráľová p.S. (4.liga S-M) od 18.4. PZ, Peter Jeremiáš 851109 FK Dúbravka (4.liga S-M) od 18.4. PZ, Sebastian Tábora 800512 Grinava (4.liga S-V) od 18.4. PZ, Martin Bachratý 820727 Pl. Štvrtok (4.liga S-V) od 18.4. PZ, Marian Tóth 771223 Lozorno (4.liga S-V) od 18.4. PN, Peter Tichý 860310 Sl. Grob (4.liga S-V) od 18.4. PN, Jozef Stipanitz 600402 ŠK Malacky (4.liga S-V) od 18.4. PZ, Tomáš Rybár 861205 (3.liga LSD) od 18.4. PZ. U.č. 416/395 Matej Kolomy 840318 VTJ Ružinov (3.liga S-L) 2 s.s. N po odstátí trestu za 4ŽK 1/5aPZ. U.č. 417 Milan Ondruš 810124 Lamač (3.liga S-L) neprerokované čl.29/1. U.č. 418 Peter Danter 781215 Tomášov (4.liga S-M) 3 s.s. N od 18.4. U.č. 419 Róbert Piroška 840812 BCT (4.liga S-M) 5 s.s. N od 18.4. 1/6/1b uhradí RP 150 Sk. U.č. 420 Tomáš Krčula 790603 ŠK Danubia (4.liga S-M) dňom 21. 4. zastavená pretekárska činnosť do došetrenia priestupku 14/4. U.č. 421 Michal Adam 820811 DNV (4.liga S-V) neprerokované čl.29/1. U.č. 422/403 Dušan Šutič 741101 Pl. Štvrtok (4.liga S-V) 2 s.s. N od 11.4. 1/5a PZ. U.č. 423 Miroslav Šmída 660311 Pl. Štvrtok (4.liga S-V) 3 s.s. N od 18.4. 1/5a PZ. U.č. 424 Ivan Polomský 781202 Stupava (4.liga S-V) 2 s.s. N od 18.4. 1/6/1b PZ. U.č. 425 Rastislav Beleš 871025 Stupava (3.liga LSD) 3 s.s. N od 17.4. 1/6/1b PZ. U.č. 426 Milan Smetana 861114 Rača (3.liga LSD) neprerokované 29/1, Erik Maják 861219 D. Lužná (3.liga LSD) 3 s.s. N od 18.4. 1/3b PZ. U.č. 427 Vrakuňa (3.liga LMD) berie na vedomie pripomienku kap. mužstva (Miroslava Benku 880114) k charakteru priestupku v stretnutí Vrakuňa - Rača 16.kolo zo 16.4. U.č. 428 Mário Jurkovič 880401 Vrakuňa (3.liga LMD) neprerokované čl.29/1. U.č. 429 Roman Macháček 910717 Sv. Jur (žiaci DSŽ) neprerokované čl.29/1, Marek Bordáč 900501 Sv. Jur (žiaci DSŽ) neprerokované čl.29/1. U.č. 430 ŠK Sv. Jur (3.liga S-L) disciplinárne poplatky uhradené DK zaevidované (U.č. 184,222,223). U.č. 431 Jozef Katušin 830804 D. Lužná (3.liga S-L) DK eviduje udelenie ŽK v 3.,17.,19. a 20. kole, trest odstojí v najbližšom majstr. stretnutí. U.č. 432 V. Leváre (3.liga LSD) berie na vedomie pripomienku kapitána mužstva v stretnutí 22. kola V. Leváre - D. Lužná zo 17.4., prípadné opatrenia príjme na základe stanoviska odbornej komisie (ŠTK). U.č. 433 Pl. Štvrtok (3. liga S-V) pokuta 8000 Sk zvýšiť počet usporiadateľov na domáce zápasy na 15 osôb a zabezpečiť v termíne do 30. 11. 05, uhradiť RP 250 Sk, Ján Fischer HU zákaz výkonu funkcie 3 mesiace N od 21. 4., uhradiť RP 150 Sk, Martin Trutz zákaz činnosti v usporiadateľ. zbore N do 30. 6. 2006 uhradiť RP 150 Sk (2/1b RS 14.11/1a,b) Pavol Koporec (tréner) zákaz vstupu na lavičku náhradníkov a priestorov umožňujúcich styk s deleg. osobami 3 s.s. N od 14.4. uhradiť RP 150 Sk 1/3b 11/1. U.č. 434 Arpád Molnár 830818 D. Lužná (3.liga S-L) žiadosť o odpustenie trestu zamietnutá 31/1. U.č. 435 František Brezničan 830625 D. Lužná (3.liga S-L) žiadosť o odpustenie zvyšku trestu zamietnutá 31/1. U.č. 436 Peter Bednár 790219 FK Dúbravka (4. liga S-M) žiadosť neprerokovaná 24/1. U.č. 437/390 Sv. Jur (3. liga S-L) DK odsúhlasuje navrhovaný splátkový kalendár k úhrade discipl. poplatku (500 Sk/mesiac). U.č. 438 Na návrh ŠTK (US č.24) nepredloženie súpisiek trestá V. Leváre (DSŽ) pokutou 600 Sk uhradí RP 250 Sk, V. Leváre (dmž) pokutou 600 Sk uhradí RP 250 Sk Artmedia Petržalka (pma2) pokutou 600 Sk uhradí RP 250 Sk, ŠK Báhoň (pma2) pokutou 1500 Sk uhradí RP 250 Sk 2/6. U.č. 439 Pozýva na zasadnutie DK dňa 28.4. o 16.30 h z ŠK Danubia hráča Tomáša Krčulu č.9 790603 a Jozefa Struhára kap. mužstva s cieľom došetrenia neprístojností v stretnutí 20. kola Danubia - Blatné zo 16.4. ŠK predloží DK písomné stanoviská k neprístojnostiam do 26. 4. s návrhom opatrení k ich zamedzeniu 14/4. Bilancia kola: napomínaní 114 (50D/64H), vylúčení 10 (3D/7H), 4xŽK 18x, 8xŽK 0x. Voči rozhodnutiam DK možno podať písomne odvolanie do 15 dní odo dňa ich oznámenia.

SkryťVypnúť reklamu

Športovo-technická komisia

Neprerokovala odvolanie LSD T. Stupava - nespĺňa náležitosti platných noriem (RS+SP). Pohár BFZ 1.kolo 4.5. o 17.00 h seniori: Vrakuňa - Rača, Ch. Grob/SFM Senec - Láb, Štart/Inter - Pl. Štvrtok/Slovan B, D. Lužná - Trnávka/V. Leváre, PŠC Pezinok - I. Petržalka, Rusovce/ŠKP - Sv. Jur, Jablonec - Lamač, Zohor - VTJ Ružinov. Pohár BFZ 1.kolo 5. 5. o 17.00 h dorast: DNV - V. Leváre, FK Dúbravka - Stupava/VTJ Ružinov, Vrakuňa - ŠKP Dúbravka/Vinohrady, Domino - Kostolište, Rača - Lamač, Rusovce - Jarovce, D. Lužná -Vysoká p.M., I. Petržalka - BCT. Nariaďuje odohrať LSD 18.kolo Jarovce - Rača 10.5. o 17.00 h na ihr. v Jarovciach a DNV - D. Lužná 12.5. o 17.30 h na ihr. v DNV. Nariaďuje odohrať LSD 25.kolo ŠKP - DNV 8.5. o 10.00 h a lmd 19.kolo ŠKP - DNV 8.5. o 12.30 h na ihr. ŠKP. Nariaďuje odohrať LSD 33.kolo Domino - Rača 26.4. o 17.00 h na ihr. Trnávky a 18.kolo Domino - Vinohrady 10.5. o 17.00 h na ihr. Trnávka. Nariaďuje odohrať LSŽ 18.kolo Slovan - Rapid 4.5. o 15.30 h na ihr. Nepočujúci. Nariaďuje odohrať LSŽ+lmž 18.kolo FK Dúbravka - Inter 10.5. o 15.30 h lmž + 17.00 h LSŽ na ihr. FK Dúbravka. Schvaľuje dohodu LSŽ 20.kolo Vrakuňa - Rapid odohrať stretnutie 11.5. o 15.30 h na ihr. Vrakuňa. Nariaďuje odohrať pma1 15.kolo ŠKP - Inter 7.5. o 10.00 h a pmb 15.kolo ŠKP - Inter 7.5. o 9.00 h obe na ihr. ŠKP. Neprerokovala list FK Ivanka p.D. (prípravka) - nespĺňa náležitosti RS a SP. Upozorňuje TJ Trnávka (S-M) na včasné predkladanie zápisu o stretnutí do kabíny R (RS čl.8.3). Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 28. 4. o 17.30 h rozhodcov Viktora Žilavého, Martina Cisára, Ľuboslava Polakoviča. Chýba zápis o stretnutí pmb 17. kolo FC Senec - PVFA. Odstupuje na riešenie DK pmc ČSFA Malacky za nedodanie súpisky pred jarnou časťou.

SkryťVypnúť reklamu

Komisia rozhodcov

Berie na vedomie žiadosť rozhodcu J. Kalafu o zaradenie na listinu rozhodcov BFZ. Na základe potvrdenia VsFZ o predchádzajúcej činnosti dáva menovaného k dispozícii ObFZ BA- mesto. Berie na vedomie pochvalu FC Z. Ves za vedenie stretnutia Sl. Grob - Z. Ves (Lônčik, Fischer, Brody). Vykonala pohovor s M. Križkom v súvislosti s hodnotením DZ (S-V Gajary -Rohožník). Za nedostatky v stretnutí odvolala menovaného zo stretnutí 19. a 20.kola. Berie na vedomie list ŠK Vrakuňa, delegáciu rozhodcov na stretnutie 20. kola necháva nezmenenú. Vyhodnotenie 18. kola: S-L: Gilbert 9, Fischer 8, Cuninka 8,5, Malárik 8, Pinček 8, Stano 7,5, Martiš 8, Kolenič 8. S-M: Páchnik 8, Boršányi 8, Rášo 8, Matúš 8,5, Čerňanský 8, Berner 9, Zálesňák 8,5, T. Záhorec 6. S-V: Cisár 8, Švarc 7,5, Križko 6, Kušmíreková 7,5, Prosnan 8, Čmiko 8, Mydlárik 8, Pavlík 9. Trestné body: Gilbert 2 neuvedenie časového údaju pri napomenutom hráčovi (II.LSDZ FC Senec - Trnava), Vyletel 1 neuvedenie časového údaju pri striedajúcom hráčovi (II.LMDZ PVFA - Artmedia). Vyhodnotenie 19.kola: S-L: Minárik 8, Darlea 8, Rášo 8, Čižmár 8, Rybár 8, Pavlík 8, Špivák 7,5, Chalka 8. S-M: Dvorský 8, Kolenič 8,5, Foglsinger 8, Hádek 8, Bočák 7, Bóc 8,5, Kušmíreková 7, Zálesňák 8. S-V: Furčák 8, Németh 8, Lônčik 9, Banič 7,5, Dávid 8, Lieskovský 7,5, Horný 9, Ježík 8,5. Trestné body: Mydlárik 2 - nesprávne označenie súťaže (II.LSDZ Artmedia - Rapid), Stano 2 nesprávne označenie súťaže (I.LMD Inter - Ličartovce), Zálesňák 1 neuvedenie počtu divákov (II.LMDZ Malacky - Dubnica B), Hurban 5 neúplná predná strana kópie zápisu odovzdanej na BFZ (II.LSDZ Malacky - Dubnica B), Čmiko 6 neúplné údaje pri napomínaných a vylúčených hráčoch, nevyplnená rubrika víťaz stretnutia, chýbajúci strelci gólov na zadnej strane zápisu (LSD Vinohrady - DNV).

SkryťVypnúť reklamu

Trénersko-metodická komisia

BFZ a jeho trénerská komisia aj tento rok poriada "Letný športový tábor" v RZ Fúgelka - Dubová v dňoch 26. 6. - 3. 7. 05. Na športovom tábore sa zúčastnia vybraní žiaci z FK BFZ. Z tohto dôvodu sa obraciame na Vás funkcionárov a trénerov FK, aby ste najneskôr do 30. 4. 05 nahlásili pohybovo nadaných chlapcov (roč.nar. 1992 a 1993) na BFZ písomne alebo na tel.č 49 249 192, 0905 758082 p. Novák. Náklady na tábor hradí 2/3 MŠ SR, 1/3 rodičia BFZ a SFZ. Ďalej sa môžu do tábora prihlásiť jednotlivci, alebo ucelené kolektívy z FK (i mimo Bratislavy) v žiackom veku, ktorí majú záujem o zlepšovanie svojich futbalových schopností netradičnými formami. V programe tábora okrem kvalitného tréningového procesu vedeného skúsenými trénermi mládeže sú aj rôzne športovo-branné súťaže, kultúrno-spoločenské akcie, športové turnaje a besedy so známymi i súčasnými futbalovými osobnosťami a reprezentantmi. Prihlášky je nutné poslať do 10. 5. 05 na adresu: BFZ Junácka 8, 832 80 Bratislava, príp. na č.m: 0905 758082 p. Novák, kde získate aj ďalšie podrobnosti. Dôrazne upozorňuje FK, že si ku dňu 21.4. nesplnili povinnosť v súlade s RS BFZ 2004/2005 čl. 12.2 predloženie trénerských a licenčných preukazov pri kontrole súpisiek: III.liga sen. - Sv. Jur, Vrakuňa, Láb, IV.liga sen. - Limbach, Modra, III.liga ml. dor. - Ekonóm, VTJ Ružinov, Rača, Dúbravka, Štart, Domino, I. Petržalka, BCT. Žiadame FK o okamžité predloženie požadovaných náležitostí trénerov na TMK BFZ. V prípade nepredloženia preukazov trénerov budú FK postúpené na DK na disciplinárne riešenie.

ObFZ Bratislava-vidiek

Sekretariát

Na základe rokovania so zástupcom Bratislavkého samosprávneho kraja (BSK) a Všeobecného záväzného nariadenia BSK č.8/2005 zo 16.3.05 o poskytovanie dotácií z rozpočtových prostriedkov BSK oznamujeme FK (FO) BA-vidiek, ktoré prejavia záujem o poskytnutie dotácie na rok 2005, že sekretariát ObFZ podá záujemcom základné informácie o možnosti získania dotácie. V rámci spolupráce so Slovenskou asociáciou športu na školách a BSK je možnosť pre FK (FO) v rámci spolupráce so školami v rámci projektu "Otvorená škola" podať žiadosť o dotáciu pre futbalové krúžky, školské strediská, regionálne podujatia, doplnenie športového výstroja, ocenenie trénerov, prázdninové aktivity a pod. Oprávnenú žiadosť na uvedený projekt podávajte cestou riaditeľov základných resp. stredných škôl.

Disciplinárna komisia

U.č. 341 František Podivinský (Ivanka p.D. žiaci) ČK 1 s.s. N od 21.4. 1/1a PZ. U.č. 342 Alexander Dubeň (Hamuliakovo dor.) ŽK+ČK 1 s.s. N od 21.4. PZ. U.č. 343 Peter Zenvan (Ch. Grob dor.) ČK 1 s.s. N od 21.4. poplatok zaplatiť do 15 dní. U.č. 344 Dušan Bodiš (Malinovo dor.) 4xŽK 1 s.s. N od 14.4. PZ. U.č. 345 Stanislav Kondla (Pl. Mikuláš dor.) ŽK+ČK 1 s.s. N od 21.4. PZ. U.č. 346 Marek Janíček (Ch. Grob dor.) ČK 6 s.s. N od 21.4. 1/3b poplatok zaplatiť do 15 dní. U.č. 347 Súhlasí zo splátkovým kalendárom pre mužstvo Sv. Jur B sen. U.č. 348 Tomáš Demovič (B. Pezinok sen.) ČK 6 s.s. N od 21.4. 1/2c PZ. U.č. 349 Mení trest na podmienku do konca súť.r oč. 2004/05 hráčovi Marianovi Komínekovi (Jablonové sen.) od 21.4. PZ. U.č. 350 Rudolf Vrbinkovič (Doľany sen.) 4xŽK 1 s.s. N od 21.4. PZ. U.č. 351 Zsolt Péder (Kalinkovo sen.) 4xŽK 1 s.s. N od 21.4. PZ. U.č. 352 Radoslav Hon (Pl. Podhradie sen.) 4xŽK 1 s.s. N od 21.4. PZ. U.č. 353 Rudolf Vrbinkovič (Doľany sen.) ČK 6 s.s. N od 28.4. 1/3b PZ. U.č. 354 Marek Žiačik (Budmerice sen.) ČK 2 s.s. N od 21.4. 1/1b PZ. U.č. 355 Róland Nagy (Hamuliakovo dor.) 4xŽK 1 s.s. N od 21.4. poplatok zaplatiť do 15 dní. U.č. 356 Vladimír Lím (Suchohrad sen.) 4xŽK 1 s.s. N od 21.4. PZ. U.č. 357 Michal Rašo (Čataj sen.) ŽK+ČK 1 s.s. N od 21.4. 1/5a PZ. U.č. 358 Marek Jablonický (Borinka sen.) ČK 6 s.s. N od 21.4. 1/3b PZ. U.č. 359 Štefan Klement (Sv. Jur B sen.) 4xŽK 1 s.s. N od 21.4. PZ. U.č. 360 Ivan Kellner (Igram sen.) 4xŽK 1 s.s. N od 21.4. PZ. U.č. 361 Upozorňuje FK Borinka za hulvátske, hrubé a oplzlé správanie fanúšikov v zápase Kuchyňa - Borinka SB 18.kolo. Žiada, aby funkcionári Borinky vykonali opatrenia na zamedzenie takýchto prejavov fanúšikov pod ďalšími disc. sankciami a opatreniami. U.č. 362 Pretože do dnešného dňa TJ Kalinkovo nezaplatilo pokutu za odstúpenie dorastencov zo súťaže DK od 25.4., zastavuje činnosť mužstvu dospelých TJ Kalinkovo až do zaplatenia pod ďalšími discipl. opatreniami. U.č. 363 Za oneskorené dodanie zápisu zo stretnutia M. Leváre - Častá VI.liga SA odstupuje KR BA-vidiek rozhodcu Mária Lackoviča. U.č. 364 Upozorňuje oddiely na povinnosti evidencie osobných trestov hráčov a funkcionárov.

Športovo-technická komisia

Kontumuje výsledky stretnutí: 18.kola VI.ligy A Častá - Vinosady 3:0 podľa SP čl.100/b. FO Vinosady ukladá poriadkovú pokutu 2000 Sk a prípad odstupuje na doriešenie DK, 20.kola I.tr.dor. Zohor - Kráľová p.S. 3:0 podľa SP čl. 100/i (Róbert Laki). Prípad postupuje na doriešenie DK, 19.kola I.tr. dor. Blatné - Bernolákovo 3:0 podľa SP čl. 100/i. Prípad postupuje na doriešenie DK. Nesúhlasí so žiadosťou ŠK Sv. Jur o preloženie stretnutia 19.kola V.ligy Závod - Sv. Jur B. Mužstvo Sv. Jur B môže svoje mužstvo doplniť hráčmi A-mužstva a dorastu. Upozorňuje ŠK Sv. Jur B, že prípadné nenastúpenie, v poradí tretie, bude mať za následok vylúčenie zo súťaže. Súhlasí s dohodou o preložení stretnutia 21.kola VI.ligy B Ivanka p.D. -Kaplna. Stretnutie sa odohrá 30. 4. o 16.30 h v Ivanke p.D. Nariaďuje odohrať v Sobotu 7.5. tieto stretnutia: v ÚHČ V.liga 21.kolo N. Dedinka - Sv. Jur B, I.tr. dor. 23.kolo Ivanka p.D. - Gajary, II.tr.dor. A 16.kolo Studienka - Z. Ves, Pl. Mikuláš - Závod, II.tr.dor. B 23.kolo Modra Kráľová - Tomášov, Hamuliakovo - Častá a v pÚHČ N. Dedinka - Vištuk. Chýbajúci zápis: 20.kolo II-DB Častá - Dubová (R Augustovič).

Komisia rozhodcov

Hodnotenie R: 17. kolo V.liga: Lukeš 6,5, Gaajrský 8, Ševčík 8, Jendruš 7, Tománek 7,5/1, Habo 8, Hušek 8. 17.kolo VI.liga SA: Švajlen 8/1, Mráz 8, Orlický 8, Katerinec 6, Lackovič 7,5, Žilavý 8. 18.kolo VI. liga SB: Srna 7, Orlický 8, Horváth 7,5. Pozýva na svoje zasadnutie dňa 29.4. Lukeš, Gajarský, Katerinec, Pernička. Odvolaný pre vážne nedostatky v stretnutí Lukeš (Pl. Podhradie - Jablonové) ovplyvnil výsledok stretnutia 20. - 21. kolo.

Komisia mládeže

Nariaďuje odohrať stretnutie žiakov sk.B N. Dedinka - Kráľová p.S. dňa 7.5. o 12.00 h (sobota). Súhlasí s odohratím stretnutia žiakov sk.C 17.kolo Doľany - Limbach 7.5. o 10.00 h (sobota).

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Bratislava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zimná ríša divov Maďarska
 2. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie
 3. Mikuláš prinesie plné vrece prekvapení aj v novej rodinnej telke
 4. Konečne moderná životná poisťovňa bez nepríjemných prekvapení
 5. Deti potrebujú rodinu na optimálny vývoj
 6. Ako sa dostať k darčeku výhodnejšie? Skúste túto možnosť.
 7. Obnovte svoj dom so službou Obnov dom so SSE
 8. Hotely, strava, pláže, služby. Aká je dovolenka v Punta Cana?
 1. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie
 2. dm a jej zákazníci podporili inštaláciu fotovoltických panelov
 3. Zimná ríša divov Maďarska
 4. Konečne moderná životná poisťovňa bez nepríjemných prekvapení
 5. Mikuláš prinesie plné vrece prekvapení aj v novej rodinnej telke
 6. Deti potrebujú rodinu na optimálny vývoj
 7. Ako sa účinne vyrovnať s energetickou krízou? Spôsobov je viac
 8. SPŠ strojnícka v Prešove úspešne realizuje program Erasmus+
 1. Po pohlavnom styku by sa ženy mali čo najskôr vymočiť. Muži nie 11 988
 2. Hotely, strava, pláže, služby. Aká je dovolenka v Punta Cana? 6 675
 3. Niektorí ľudia nemajú pracovné návyky. Ako dlho trvá zmeniť to? 4 823
 4. Zarábame milióny, no jachtu na Malorke nemám 3 982
 5. TESCO pokračuje v raste.Otvorilo predajňu v Kysuckom Novom Meste 2 071
 6. Deti potrebujú rodinu na optimálny vývoj 1 346
 7. Diplom, na ktorý budeš právom hrdý. Študuj u nás. 1 113
 8. Liečba rakoviny sa u nás výrazne zlepší. Bude to stáť 300-tisíc 1 067
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Metropolitný inštitút Bratislavy: Umenie vo verejnom priestore by nemali nahrádzať vyprázdnené atrakcie
 2. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 3. Oskar Kaman: Ako magistrát (ne)získal 1,6 milióna eur do rozpočtu
 4. Michal Feik: Zmena klímy v mestách. Výsledky prieskumu obyvateľov
 5. Martin Gajdoš: Prečo sa o trhovisko na Žilinskej oplatí bojovať?
 6. Róbert Thomas: Budíček! Vstávajte, prišli smetiari
 7. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 238 264
 2. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia 15 901
 3. Michael Achberger: 7 tajných tipov na chudnutie: malé zmeny, veľké výsledky 6 185
 4. Jana Melišová: V závoji hmly 5 954
 5. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 5 016
 6. Mária Križanová: Matematika a matikári. 3 295
 7. Ján Valchár: 9 mesiacov štvordňovej operácie (a najlepšia investícia histórie). 2 951
 8. Ľuboš Vodička: Železnica na Slovensku: Myjavský viadukt 2 363
 1. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 2. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 3. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 4. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 5. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 7. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
 8. Jiří Ščobák: Porazíme infláciu? Ako vznikla, kto za ňu môže a ako ju riešiť?
SkryťZatvoriť reklamu