SME
Sobota, 23. január, 2021 | Meniny má MilošKrížovkyKrížovky

Mestské časti investujú najmä do opráv a bytov

Petržalka

28,7 km2, 117 227 obyvateľov

Milka Podmajerská, hovorkyňa

Najväčšie investície išli do rekonštrukcie 12 škôl a 22 škôlok, z tohtoročného rozpočtu asi 20 miliónov. Nájomné byty mestská časť nestavia. Problémom je sídlo miestneho úradu. Ten v súčasnosti nemá vlastnú budovu a delí sa s dvoma súkromnými firmami o priestory v budove Technopolu. Existujú úvahy o postavení vlastnej budovy, ale nevie sa, či to bude ešte v tomto volebnom období.

Ružinov

39,7 km2, 70 004 obyvateľov

Anna Mihalčínová, hovorkyňa

Skryť Vypnúť reklamu

Do rekonštrukcie budovy miestneho úradu sa v minulom roku investovalo niečo vyše 4 miliónov korún. Išlo o stavebné práce v bočnej časti budovy, nákup nábytku a klimatizácie. Na rekonštrukciu základných a materských škôl minul Ružinov za posledné dva roky asi 23 miliónov. Na výstavbu bytového komplexu pred dvoma rokmi na Vietnamskej ulici v Trnávke sa preinvestovalo viac ako 150 miliónov (vrátane štátnej dotácie na výstavbu 73 bytov). Spolu sa na Vietnamskej postavilo 130 bytov. Vzhľadom na náročnosť rekonštrukcie škôl sa zatiaľ o ďalšej bytovej výstavbe v réžii mestskej časti neuvažuje.

Staré Mesto

9,6 km2, 44 798 obyvateľov

Pavol Ščepán, prednosta miestneho úradu

Miestny úrad sídli od roku 1991 v eklektickej budove z prvej tretiny 19. storočia na Vajanského nábreží 3, známej ako pôvodný dom A. Jurenáka. Terajšia budova bola dlhší čas v havarijnom stave. Pripravuje sa úprava prízemia budovy miestneho úradu na Vajanského nábreží. Okrem sídla na Vajanského nábreží má samospráva ešte tri ďalšie priestory, ktoré si takisto vyžadujú opravy. Mestská časť nestavia obecné byty. Tento rok sa na opravy budov 14 základných škôl a 22 škôlok v mestskej časti preinvestovalo 2,5 milióna korún a rozrobené sú práce za ďalšie 2 milióny.

Skryť Vypnúť reklamu

Dúbravka

8,6 km2, 38 920 obyvateľov

Otto Riesz, prednosta miestneho úradu

Miestny úrad má svoje pracoviská rozmiestnené na štyroch miestach. Podstatná časť pracovníkov je v bývalej obecnej škole na Žatevnej 2. V tomto roku plánujú dať na údržbu budov 400-tisíc korún. Po odpredaji bytov do osobného vlastníctva ostalo mestskej časti v správe 245 bytov do ich opráv dá v tomto roku 350-tisíc korún. Do 7 základných a 11 materských škôl sa investuje viac ako 10 miliónov korún, najmä na rekonštrukcie striech, podláh, toaliet, asfaltových plôch a zateplenie budov. V tomto roku nemajú žiadnu väčšiu investíciu.

Nové Mesto

37,5 km2, 37 418 obyvateľov

Marián Vereš, vedúci oddelenia výstavby

Mestská časť má v rozpočte kapitálové investície 38,6 mil. do výstavby, z toho do rekonštrukcie 8 základných škôl asi 7 miliónov. Rekonštrukcia elektrických rozvodov v budove úradu na Vajnorskej ulici si vyžiadala šesť miliónov korún. Existuje štúdia na výstavbu obecných bytov na Nobelovej ulici, pozemky už mestská časť získala od Istrochemu. Teraz je na magistráte žiadosť o zmenu územného plánu. Byty by sa mali financovať z bankového úveru, z vlastných zdrojov (kapitálové výdavky, odpredaj majetku obce - pozemkov a bytov).

Skryť Vypnúť reklamu

Karlova Ves

11 km2, 32 843 obyvateľov

Bystrík Hollý, starosta

Do šiestich základných škôl a ôsmich škôlok v tomto roku investovali 6 miliónov. V starej Karlovej Vsi sa nachádza ešte 100 nájomných bytov, ostatné boli odpredané do osobného vlastníctva, a zo získaných peňazí opravili v týchto domoch strechy. Z väčších investičných akcií prebieha rekonštrukcia Námestia svätého Františka, ktorá sa musí dokončiť v máji budúceho roka, bude stáť 25 miliónov korún a mestská časť sa na nej podieľa spolu s mestom. Na námestí vzniká i nová budova miestneho úradu (teraz sídli v priestoroch prenajatých od Povodia Dunaja). Nové sídlo je pred kolaudáciou - financované bolo z odpredaja obecných pozemkov.

Rača

23,6 km2, 20 172 obyvateľov

Marián Dúbrava, vedúci oddelenia vnútornej správy

Ervína Fandlová, oddelenie vnútornej správy

Tento rok mestská časť investovala do nutných opráv 1,3 mil, investičnú výstavbu v Rači nemajú. Nachádza sa tu jeden objekt, v ktorom je časť obecných bytov, teda neodpredaných do osobného vlastníctva. Opravy v 3 základných školách a 7 materských školách minulý rok stáli 2 milióny. Samospráva má v pláne opravu kultúrneho strediska, inak sa investuje operatívne podľa potreby. Najväčšie problémy sú s technologicky nevyhovujúcimi plochými strechami budov. Na prestavbu jednej zo škôl by mestská časť potrebovala rádovo stomilióny.

Podunajské Biskupice

42,5 km2, 19 749 obyvateľov

Martin Švec, vedúci oddelenia výstavby

Mestská časť má v správe 14 objektov škôl a škôlok a na nutné opravy čaká na dotáciu zo štátneho rozpočtu. Pred dvoma rokmi prebehla rekonštrukcia budovy miestneho úradu na Trojičnom námestí. Keďže išlo o pamiatkový objekt, bolo potrebné vyjadrenie pamiatkarov. Tí stanovili napríklad podmienku, že treba nadviazať na tradíciu zelenej farby omietky historických župných domov, alebo že sa nesmú použiť plastové okná. Biskupice majú dva nájomné domy, ktoré postavili spoločne s magistrátom. Teraz sa stavajú len byty do osobného vlastníctva - ide spolu o sedem domov, tu sa obec podieľa infraštruktúrou. Hľadajú sa lokality na ďalšiu výstavbu.

Vrakuňa

10,3 km2, 18 386 obyvateľov

Ján Miškov, oddelenie správy majetku

Mestská časť spravuje spravuje 13 budov. Budova miestneho úradu je na Šíravskej ulici. Kultúrny dom Tallin v susedstve smutne známeho Pentagonu má nevyhovujúce socialistické hliníkové okná. Strecha si vyžiadala opravu. Zdravotné stredisko na Bebravskej ulici si vyžaduje opravu bočného schodiska, podláh, fasády. Vrakunské školy sú v zlom stave, so zatekajúcimi strechami. Najhorší stav je v ZŠ Žitavská, tu samospráva žiadala o dotáciu z ministerstva školstva. Ešte z roku 1991 existujú posudky o zlom technickom stave školy. V havarijnom stave sú tri materské školy. Toto leto sa podarilo zrekonštruovať jeden školský objekt a strechy na dvoch ďalších.

Devínska Nová Ves

24,2 km2 15 502 obyvateľov

Rudolf Šeliga, prednosta

Opravy budov a ciest tvoria rozsiahlu kapitolu rozpočtu. Do údržby dvoch školských subjektov je vyčlenených vyše 2,3 milióna. Miestna samospráva sídli vo viacerých budovách, čiastočne zrekonštruovaných. Do konca roka plánujú sťahovanie do jedných priestorov na Novoveskej ulici. Nemajú novostavby obecných bytov.

Lamač

6,5 km2, 6544 obyvateľov

Branislav Masár, prednosta miestneho úradu

Posledné mestské zastupiteľstvo schválilo pre Lamač bezúročnú pôžičku 2 mil. korún. Peniaze, ktoré musí Lamač splatiť do šiestich rokov, použijú sa na nadstavbu 30-ročnej budovy na Heyrovského ulici, v ktorej sídli miestny úrad. Ide o snahu vyriešiť naraz dva problémy - zatekajúcu strechu budovy a veľa žiadostí o byt. Stavať by sa malo začať už v týchto dňoch, kolaudovať do pol roka. Celkovo bude potrebná investícia okolo 9 miliónov korún. Budova si však vyžiada aj opravu fasády a výmenu okien, aj s účelom zníženia nákladov na vykurovanie. Spôsob financovania samospráva zatiaľ hľadá, rovnako ako pri ďalších budovách, ktoré mestská časť spravuje.

Vajnory

13,5 km2, 3828 obyvateľov

Anna Zemanová, starostka

Základnú školu s materskou školou prevzala mestská časť v dramatickej situácii - okná sú čiastočne zaklincované, telocvičňa, strecha a záchody sú v havarijnom stave. Tento rok sa plánujú niektoré nutné opravy. Minulý rok prebehla oprava pizzerie, ktorú mestská časť prenajíma - oprava stála 1,5 mil. Budova radnice z roku 1946 je na tom takisto zle, strecha zateká, kúrenie je v kritickom stave. Na opravu budú potrebovať 15 miliónov korún, ktoré chcú čiastočne čerpať z eurofondov.

Záhorská Bystrica

32,3 km2, 2086 obyvateľov

Katarína Macáková, stavebný referát

Mestská časť má v správe jednu základnú školu so škôlkou, obecné byty nemá. Budova miestneho úradu pochádza z roku 1967, bola by potrebná jej komplexná rekonštrukcia. Od minulého roka majú na úrade novú kotolňu. Od roku 1995 sa tu budujú kanalizačné zberače z vlastných prostriedkov samosprávy.

Rusovce

25,6 km2, 1922 obyvateľov

Richard Urbanovič, referent pre výstavbu

Najväčšiu časť investície pohltí oprava ciest, ktoré sú v tejto mestskej časti v mimoriadne dezolátnom stave. Opravy obecných budov sú len drobné, ich financovanie je náročné a rieši sa zväčša odpredávaním majetku obce. Minulý rok sa opravovala strecha základnej školy, tento rok podlahy a nové sociálne zariadenia v telocvični. V tomto volebnom období sa stavajú nájomné byty s investíciou okolo 3,7 mil. Časť prostriedkov čerpá mestská časť zo Štátneho fondu rozvoja bývania a časť z iných štátnych zdrojov. Špecifické pre Rusovce sú všadeprítomné archeologické nálezy, ktoré so sebou prinášajú aj zvýšené finančné náklady.

Jarovce

21,3 km2, 1199 obyvateľov

Mária Wuketichová, starostka

Napriek obmedzeným možnostiam rozpočtu majú 500-tisícovú rezervu pre havarijné stavy. Budova miestneho úradu je 5 rokov po rekonštrukcii a v dobrom stave, s novou strechou. Ide o 30 rokov nevyužívanú budovu, ktorú samospráva odkúpila od poľnohospodárskeho družstva. Na fasáde je brizolit - ak sa nájdu peniaze, v budúcnosti by chceli urobiť fasádu novú. Vlani sa uskutočnili rekonštrukčné práce v miestnej škole a v kultúrnom dome.

Devín

14 km2, 884 obyvateľov

Vilma Demková, ekonomický referát

Obec nemá žiadnu investičnú výstavbu - celá príjmová časť rozpočtu je 8 miliónov, na nutné opravy ostane asi 50-tisíc korún ročne. Školu dala miestna časť do prenájmu. Budova miestneho úradu je pomerne nová, nie je priamo ohrozená povodňami, ale kotolňa je v havarijnom stave.

Čunovo

18,6 km2, 911 obyvateľov

Pracovníci miestneho úradu odmietli informovať s tým, že jediná osoba, ktorá môže hovoriť s novinármi - starostka - je dlhodobo preč.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Bratislava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 4. Hygge ako životný štýl
 5. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 6. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 7. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 8. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 36 636
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 35 378
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 11 864
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 9 501
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 989
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 365
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 036
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 645
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 564
 10. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 6 322
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu