SME
Utorok, 19. január, 2021 | Meniny má MárioKrížovkyKrížovky

Juraj Šebesta: Zápisnica z porady kremačného

Prítomní: Dr. Popolczek, Dr. Rakványi, PhD., PaedDr. Spálená, Mgr. Truhlářová

Ospravedlnení: MUDr. Urnaj

1.

Dr. Popolczek informoval prítomných o schôdzi nového predstavenstva akciovej spoločnosti. Otvoril diskusiu na tému zvýšenia efektívnosti práce a obratu akciovej spoločnosti. Dr. Rakványi namietol, že ďalšie rozširovanie pracovných náplní a spájanie funkcií nevidí reálne. Azda chcú opäť prepúšťať? Už dnes je situácia napätá, hrozia štrajky. Nie je normálne, že vodič musí aj nosiť mŕtvoly, aj kupovať vence a vybavovať papiere. Je akútna potreba obnovy vozového parku, prinajmenšom niektorých ojazdených limuzín, a je otázne, či netreba autá aj prikúpiť, keďže sa rozbieha kampaň za vyšší obrat. Dr. Popolczek sa domnieva, že nové autá zatiaľ netreba; šoféri nie sú v jeho kompetencii. Nové vedenie zatiaľ neuvažuje o prepúšťaní. Ak má kolega Rakványi pocit, že niektoré veci sa dlhodobo nehýbu, treba poslať pripomienky priamo predstavenstvu, JUDr. Pitvoňovi. Dr. Rakványi oceňuje, že na oddelení môžu hovoriť o problémoch firmy otvorene, v žiadnom prípade mu nejde o vytváranie konfliktnej atmosféry. Chápe snahu nových vedúcich pracovníkov, ale vo všeobecnosti považuje stav firmy za uspokojivý. Aj dlhodobý výhľad je dobrý: nastupujú silné ročníky dôchodcov, zvýši sa dôchodkový vek žien. Životná úroveň porastie len veľmi pomaly, ak vôbec, nezamestnanosť sa určite nezníži a ani silnejúca zdravotnícka osveta nebude nijakou hrozbou pre obrat, ktorý sa už v blízkej budúcnosti určite zvýši. O koľko, dnes ťažko povedať, ale dobrý podnik by mal byť na to pripravený.

Skryť Vypnúť reklamu

2.

Mgr. Truhlářová upozornila, že dlhodobý pozitívny výhľad potvrdzujú aj výsledky niekoľkoročného prieskumu, ktorý je k dispozícii u Dr. Urnajovej na marketingu. Úmrtnosť sa zvyšuje aj napriek predĺženiu života vo všeobecnosti. Koeficient pomeru pohlavia, národnosti, výšky príjmov a politického presvedčenia, naopak, paradoxne, dĺžku života skracuje. Výnimkou sú Rómovia, ktorých populácia stále rastie a úmrtnosť sa znižuje. Vďaka nim sa počet obyvateľov tejto krajiny za posledné roky neznížil drasticky. Podľa Dr. Popolczeka v kremácii platí jedno zásadné pravidlo: čím viac živých, tým viac mŕtvych. Na vedení sa hovorilo aj o možnosti požiadať vládu o jednorazové príspevky na kremáciu nižších príjmových skupín. V tejto súvislosti PaedDr. Spálená pripomenula aj druhé zásadné pravidlo: čím viac peňazí, tým viac kremácií. Vyskytli sa už prípady, že chudobní ľudia v zúfalstve pochovali svojich zosnulých na dvoroch a záhradkách. Dúfa, že členovia predstavenstva neboli menovaní na základe politickej príslušnosti. Firme by mohol pomôcť čoraz akútnejší nedostatok miesta na cintorínoch a úvahy starostov o vybudovaní urnových múrov. Tento vývoj treba okamžite podchytiť a zainteresovať starostov. Toto by mal mať na starosti marketing, Dr. Popolczek to prekonzultuje s Dr. Urnajovou.

Skryť Vypnúť reklamu

3.

Dr. Rakványi sa nazdáva, že obrat v tejto oblasti podnikania bude vždy viac-menej stabilný. Hoci sa aj životná úroveň zvýši a ľudia budú umierať neskôr, zároveň ich bude viac a budú mať viac peňazí. Preto radikálne zvýšiť obrat možno len dvoma spôsobmi: v prvom rade dynamickou expanziou, v druhom rade, no musí sa to diať zároveň s týmto - prehodnotením systému práce spoločnosti. Nechápe však, prečo sa strategickými problémami majú zaoberať radoví pracovníci, na to sú predsa analytici a vývojári, tí komunikujú priamo s predstavenstvom. Dr. Popolczek zdôraznil, že nové vedenie spoločnosti chápe všetkých zamestnancov ako jeden veľký tím, ako jednu rodinu, ktorá má spoločný záujem: čo najvyššiu prosperitu podniku. Je mu jasné, že Dr. Rakványi zatiaľ nemohol celkom využiť svoje skúsenosti zo stáží v zahraničí, ale zdá sa, že nové vedenie dokáže oceniť vzdelanie a konštruktívne pripomienky zamestnancov. Dr. Rakványi dúfa, že sa to odrazí aj na jeho plate. Dr. Popolczek navrhol, aby o tom spolu hovorili, ale inokedy. Dr. Rakványi to ocenil, keďže, ako všetci vedia, čaká prírastok do rodiny.

Skryť Vypnúť reklamu

4.

PaedDr. Spálená navrhla vrátiť sa k predmetu porady: nechce sa vyjadrovať k expanzii, to by sa mali naozaj predovšetkým analytici, ale zdajú sa jej v poslednom čase trochu izolovaní, komunikácia medzi oddeleniami nie je práve najlepšia. Pripomienky má k systému práce: bolo by treba domyslieť do dôsledkov spoluprácu so zdravotníkmi v nemocniciach, ktorá sa ukazuje veľmi sľubná, no treba konať rýchlo, aby ich nepredbehla konkurencia. Model provízií od kusu sa ukázal byť efektívny, ako aj podávanie správnych liekov v správny čas pri prevoze do nemocníc, čo privítali distribútori, ktorým v minulom roku prechodne klesol obrat.

5.

Dr. Rakványi súhlasí s PaedDr. Spálenou, no podľa neho treba postupovať systematicky. Je nevyhnutné čo najrýchlejšie dobudovať sieť agentov a to na všetkých odeleniach ARO, traumatológie, intenzívnej starostlivosti, geriatrie, onkológie, gynekológie, chirurgie, kardiológie, rehabilitácie a na klinike cudzokrajných chorôb. Stále sa neuveriteľne podceňuje celá oblasť psychiatrie a závislostí a s tým súvisiacich inštitúcií - a čo je naozaj nepochopiteľné, aj v Bratislave a v Bratislavskom kraji. Treba zakladať pobočky vo všetkých väčších mestách so zdravotníckymi zariadeniami, priamo v areáloch nemocníc, prednostne v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou. Nebáť sa expanzie za hranice, zvlášť do bývalého ostbloku. PaedDr. Spálenej sa táto myšlienka nezdá nereálna, ale chcelo by to veľmi dynamický riadiaci tím, ktorý by sa nebál aj istého stupňa rizika. A naviac, všade treba ponúkať komplexné služby, papierovačky od rodného listu až po identifikačné číslo urny. Zákazníci si radšej priplatia, len keď ušetria čas a nepríjemné vybavovanie.

6.

Mgr. Truhlářová si je vedomá, že práca s reklamou a PR má vo firme tohto druhu svoje špecifiká. No nazdáva sa, že firme by mohla pomôcť presne cielená sprostredkovaná reklama. Treba zvážiť, či sa nevrátiť k zľavám pre nových klientov veľkých spoločností, napr. poisťovní. Je si vedomá zlých skúseností so spoluprácou s firmami ako boli Drupos či Obzor, keď po vlne infarktov a mozgových porážok firma nestíhala kremovať a mnohí zákazníci po sťažnostiach odskočili ku konkurencii. Má však na mysli seriózne, veľké poisťovne; ich krach a následná panika sa nepredpokladá. Základ spolupráce by mohol ostať: každý nový klient takejto inštitúcie by zároveň s uzavretím zmluvy obdržal balíček bonusov na svoju kremáciu, prípadne by sa to mohlo týkať ktoréhokoľvek príbuzného. Dr. Rakványi nadniesol otázku, či by to mohli byť aj bratranci a sesternice z druhého kolena. Dr. Popolczek sa vyjadril kladne, ale vylúčil tretie a ďalšie kolená pre možný chaos a podvody. PaedDr. Spálená nabáda v tomto smere k mimoriadnej obozretnosti. Skôr verí osobnému kontaktu a zainteresovaniu agentov. No podotkla, že stručná, decentná reklama v donáškových časopisoch s ponukou miernych zliav by nemusela byť na škodu. Navrhla, aby Mgr. Truhlářová pripravila znenie takéhoto inzerátu a prekonzultovala záležitosť s marketingom. Mgr. Truhlářová upozornila aj na skutočnosť, že je slabo - ak vôbec - podchytená evidencia dôchodcov v a. s. Evidenciu by mohli využiť na rozsiahlu darčekovú akciu. Každý adresát by spolu s ponukou služieb obdržal decentné strieborné pero, ktorým by hneď mohol vyplniť objednávku na kremáciu s ponúknutou zľavou. Samozrejme, k tomu by dôchodcovia mali obálku so spätnou adresou s poštovným na účet firmy.

7.

Dr. Rakványi sa ponúkol, že vypracuje strategický plán rozvoja spoločnosti v krátko-, stredno- i dlhodobom výhľade. Dúfa, že plán nebude zneužitý na prepúšťanie. Dr. Popolczek ho požiadal, aby vypracoval aj príslušnú organizačnú štruktúru s tabuľkami a grafmi - prehľadného pavúka nového modelu. Na záver Dr. Rakványi oboznámil kolegov s víziou nových technológií, o ktorej zatiaľ nechcel hovoriť, no výzva predstavenstva ho inšpirovala. Podľa neho treba zvážiť aj iné spôsoby kremácie, napríklad s pomocou kyseliny sírovej. Posledné prípady jej použitia dokazujú, že náklady na likvidáciu mŕtvol by mohli klesnúť. Pokiaľ by sa takáto forma ujala, ušetrili by sa skladovacie priestory, nemusel by sa rozširovať urnový háj. Ušetrilo by sa aj na peciach, stačila by kvalitná nádrž. V každom prípade by taká ponuka mohla osloviť tých, ktorí chcú svoj popol len rozviať vo vetre. Pre tých, čo chcú mať urnu, by prichádzal do úvahy umelý popol. Bolo by treba preveriť, či sa nálev dá využiť aj viac ráz a koľkokrát, kam by sa mohol vylievať, resp. či by sa nedal využiť v poľnohospodárstve. PaedDr. Spálená sa nevie vyjadriť k technológii, to by museli vývojári a určite aj technici a napokon analytici, ale treba myslieť na zvyklosti a tradíciu. Nie je ľahké zmeniť myslenie ľudí; na druhej strane, firma by sa nemala brániť pokroku. Dr. Popolczek tiež počul o kyseline sírovej, ale možno existuje aj iná, menej agresívna látka, ktorá by pôsobila ešte rýchlejšie a dala by sa vylievať voľne do prírody, prípadne naozaj predávať družstvám na ekologické dohnojenie. Podľa Dr. Popolczeka zmena spôsobu kremácie - vlastne by sa musela zmeniť celá terminológia - je v súčasnosti príliš radikálny krok. V každom prípade, nech sa o nej Dr. Rakványi zmieni na záver svojho návrhu a uvidí sa, ako zareaguje predstavenstvo.

Rôzne:

Dr. Rakványi uviedol, že aj jestvujúce technológie by trebalo inovovať. Má informáciu od spaľovačov, že viaceré pece prestávajú fungovať, sú po limite. Predlžuje sa čas pálenia, čo zvyšuje náklady. Navrhuje uvažovať o kúpe nových pecí, najlepšie nemeckých - čínske a ruské sú veľmi kazivé. Naviac, nemecké umožňujú spaľovať aj nadmerné veľkosti, pričom intenzita ohňa sa prispôsobuje rozmerom truhly. Pec kúri len toľko, koľko treba, dá sa ušetriť. Tým sa podstatne predlžuje jej životnosť. PaedDr. Spálená podporila túto myšlienku aj preto, lebo by už nedochádzalo k takým trápnostiam ako minulú sobotu, keď opäť pochovávali príliš veľkého zosnulého. Rakva ostala hore aj po rozlúčkovej hudbe a ľudia akosi nevedeli, čo majú robiť. Do miestnosti sa začali tlačiť tí, čo čakali na ďalší pohreb; pán Oslopenko bol práve odskočený, vrátil sa až po chvíli a potom hlasito upomínal smútiacich, aby sa presunuli von, že pohreb sa skončil a miestnosť treba uvoľniť. Vypukol nedôstojný zmätok, keď prúd vychádzajúcich sa zrazil s prúdom vchádzajúcich, ľudia sa nemohli dostať ani dnu, ani von, chýbal kyslík. Domnieva sa, že pozostalí majú za svoje peniaze nárok na dôstojnú rozlúčku s mŕtvym a firma musí pre to urobiť maximum. Dr. Popolczek prisľúbil preveriť záležitosť a informovať predstavenstvo, no podotkol, že problém nie je v peciach, ale v podlahe, efektívne využitie nových pecí by vyžadovalo zväčšenie otvoru, ktorým truhla klesá do spaľovne. Predpokladá však, že kúpa drahých pecí zatiaľ nie je v pláne rozvoja. Pohovorí aj s p. Oslopenkom. Termín budúcej porady, ako aj termíny plnenia úloh a zodpovedných určí dodatočne, ihneď po zasadnutiach inventarizačnej a škodovej komisie, na ktoré sa musí ponáhľať.

Zapísala Mgr. Truhlářová

Juraj Šebesta (1964, Bratislava) pracuje v Divadelnom ústave v Bratislave. Je zostavovateľom publikácie Sam Shepard: Hry a editorom série Contemporary Slovak Drama . Poviedky publikoval v časopisoch Nové slovo mladých, Literárna príloha Smeny, Romboid, Dotyky, Kalligram, RAK a Wuhladko. V roku 1996 bol finalistom súťaže Poviedka. Slovenský rozhlas realizoval jeho hru Kuleha. Venuje sa aj divadelnej publicistike a prekladom divadelných hier z angličtiny. V súčasnosti pripravuje na vydanie zbierku poviedok Hľadanie.

Cyklus Poviedka na piatok pripravuje © Literárna a kultúrna agentúra LCA. Archív predchádzajúcich poviedok nájdete na http://knihy.sme.sk/poviedka

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Bratislava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 8. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 9. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 10. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 1. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 4. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 5. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 6. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 7. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 8. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 23 648
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 13 548
 3. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 10 158
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 913
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 549
 6. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 734
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 479
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 6 456
 9. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 391
 10. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 330
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu