KINÁ

PIATOK 23. JÚL

(sum) 21 gramov

Mladosť, 20.00

(sum) 50-krát a stále prvý raz

Aupark/Palace, 14.40, 19.10, 21.50

(sum) Ako básnici nestrácajú nádej

Hviezda, 18.00, 20.30

(sum) Čokoľvek

Tatra, 18.30, 20.30

(sum) Duchovia Titaniku

Orange Imax, 14.00, 15.00, 20.00

(sum) Deň po tom

Záhradné/Hviezda, 21.00

Aupark/Palace, 17.10, 20.40

(sum) Drž hubu!

Aupark/Palace, 17.40, 19.40, 21.40

Multikino/Metropolis, 13.15

(sum) Dvanásť do tucta

Aupark/Palace, 15.40

(sum) Harry Potter a väzeň z Azkabanu

Zora, 16.30, 19.30

Aupark/Palace, 14.50, 16.40, 18.00 (SD), 15.50 (ST)

Multikino/Metropolis, 14.30, 15.35, 17.10, 18.15

(sum) Chrobáky!

Orange Imax, 19.00

(sum) Kamoši

ARTkino/Istropolis, 20.30

Mladosť, 18.00

Aupark/Palace, 16.50

(sum) Ľudská škvrna

Aupark/Palace, 18.40, 21.10

Multikino/Metropolis, 21.30

(sum) Ocean Wonderland 3D

Orange Imax, 12.00

(sum) Okno naproti

Kino Café, 14.00, 16.00, 18.00

(sum) Päť lupičov a stará dáma

Aupark/Palace, 15.30, 17.50, 20.10

Multikino/Metropolis, 14.35, 20.45

(sum) Space Station 3D

Orange Imax, 13.00, 16.00, 18.00, 21.00

(sum) Spider Man 2

Istropolis, 18.00, 20.15

Aupark/Palace, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.30, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.30

Multikino/Metropolis, 13.40, 14.25, 15.05, 16.00, 16.45, 17.25, 18.20, 19.05, 19.45, 20.40, 21.25

(sum) Stratené v preklade

Aupark/Palace, 19.30, 21.40

(sum) Shrek 2

Istota, 17.30, 20.00

Aupark/Palace, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20

Multikino/Metropolis, 13.00, 14.00, 15.00, 15.55, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

(sum) T-Rex

Orange Imax, 17.00

(sum) Trója

Multikino/Metropolis, 19.50

(sum) Virtuálny svet

Orange Imax, 11.00

(sum) Úsvit mŕtvych

Istropolis, 20.00

Aupark/Palace, 21.10

Multikino/Metropolis, 22.00

(sum) Zlodej životov

Istropolis, 17.45

SOBOTA 24. JÚL

(sum) 21 gramov

Mladosť, 20.00

(sum) 50-krát a stále prvý raz

Aupark/Palace, 11.50, 14.40, 19.10, 21.50

(sum) Ako básnici nestrácajú nádej

Hviezda, 18.00, 20.30

(sum) Čokoľvek

Tatra, 18.30, 20.30

(sum) Deň po tom

Záhradné/Hviezda, 21.00

Aupark/Palace, 13.50, 17.10, 20.40

Multikino/Metropolis, 11.40

(sum) Drž hubu!

Aupark/Palace, 13.10, 17.40, 19.40, 21.40

Multikino/Metropolis, 13.15

(sum) Duchovia Titaniku

Orange Imax, 13.00, 18.00

(sum) Dvanásť do tucta

Aupark/Palace, 15.40

(sum) Harry Potter a väzeň z Azkabanu

Zora, 16.30, 19.30

Aupark/Palace, 12.00, 13.40, 14.50, 16.40, 18.00 (SD), 15.50 (ST)

Multikino/Metropolis, 10.05, 12.40, 14.30, 15.35, 17.10, 18.15

(sum) Chrobáky!

Orange Imax, 12.00, 16.00, 20.00

(sum) Kamoši

ARTkino/Istropolis, 20.30

Mladosť, 18.00

Aupark/Palace, 16.50

(sum) Ľudská škvrna

Aupark/Palace, 12.40, 18.40, 21.10

Multikino/Metropolis, 21.30

(sum) Ocean Wonderland 3D

Orange Imax, 11.00

(sum) Päť lupičov a stará dáma

Aupark/Palace, 12.50, 15.30, 17.50, 20.10

Multikino/Metropolis, 14.35, 20.45

(sum) Space Station 3D

Orange Imax, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

(sum) Spider Man 2

Istropolis, 18.00, 20.15

Aupark/Palace, 11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.30, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.30

Multikino/Metropolis, 10.30, 11.20, 12.05, 13.40, 14.25, 15.05, 16.00, 16.45, 17.25, 18.20, 19.05, 19.45, 20.40, 21.25

(sum) Shrek 2

Istota, 15.00, 17.30, 20.00

Aupark/Palace, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20

Multikino/Metropolis, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.55, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

(sum) Trója

Multikino/Metropolis, 11.30, 19.50

(sum) Úsvit mŕtvych

Istropolis, 20.00

Aupark/Palace, 21.10

Multikino/Metropolis, 22.00

(sum) Zlodej životov

Istropolis, 17.45

(sum) Stratené v preklade

Aupark/Palace, 19.30, 21.40

NEDEĽA 25. JÚL

(sum) 21 gramov

Mladosť, 20.00

(sum) 50-krát a stále prvý raz

Aupark/Palace, 11.50, 14.40, 19.10, 21.50

(sum) Ako básnici nestrácajú nádej

Hviezda, 18.00, 20.30

(sum) Čokoľvek

Tatra, 18.30, 20.30

(sum) Deň po tom

Záhradné/Hviezda, 21.00

Aupark/Palace, 13.50, 17.10, 20.40

Multikino/Metropolis, 11.40

(sum) Drž hubu!

Aupark/Palace, 13.10, 17.40, 19.40, 21.40

Multikino/Metropolis, 13.15

(sum) Duchovia Titaniku

Orange Imax, 19.00

(sum) Dvanásť do tucta

Aupark/Palace, 15.40

(sum) Harry Potter a väzeň z Azkabanu

Zora, 16.30, 19.30

Aupark/Palace, 12.00, 13.40, 14.50, 16.40, 18.00 (SD), 15.50 (ST)

Multikino/Metropolis, 10.05, 12.40, 14.30, 15.35, 17.10, 18.15

(sum) Chrobáky!

Orange Imax, 15.00, 21.00

(sum) Ľudská škvrna

Aupark/Palace, 12.40, 18.40, 21.10

(sum) Ocean Wonderland 3D

Orange Imax, 17.00

(sum) Päť lupičov a stará dáma

Aupark/Palace, 12.50, 15.30, 17.50, 20.10

Multikino/Metropolis, 14.35, 20.45

(sum) Polnočná míľa

Kino Café, 14.00, 16.00, 18.00

(sum) Space Station 3D

Orange Imax, 16.00, 18.00, 20.00

(sum) Spider Man 2

Istropolis, 18.00, 20.15

Aupark/Palace, 11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.30, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.30

Multikino/Metropolis, 10.30, 11.20, 12.05, 13.40, 14.25, 15.05, 16.00, 16.45, 17.25, 18.20, 19.05, 19.45, 20.40

(sum) Kamoši

ARTkino/Istropolis, 20.30

Mladosť, 18.00

Aupark/Palace, 16.50

(sum) Stratené v preklade

Aupark/Palace, 19.30, 21.40

(sum) Shrek 2

Istota, 15.00, 17.30, 20.00

Aupark/Palace, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20

Multikino/Metropolis, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.55, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00

(sum) Trója

Multikino/Metropolis, 11.30, 19.50

(sum) Úsvit mŕtvych

Istropolis, 20.00

Aupark/Palace, 21.10

(sum) Zlodej životov

Istropolis, 17.45

PONDELOK 26. JÚL

(sum) 21 gramov

Mladosť, 20.00

(sum) 50-krát a stále prvý raz

Aupark/Palace, 14.40, 19.10, 21.50

(sum) Čokoľvek

Tatra, 18.30, 20.30

(sum) Deň po tom

Aupark/Palace, 17.10, 20.40

(sum) Dvanásť do tucta

Aupark/Palace, 15.40

(sum) Drž hubu!

Aupark/Palace, 17.40, 19.40, 21.40

Multikino/Metropolis, 13.15

(sum) Duchovia Titaniku

Orange Imax, 16.00

Pokračovanie na V. strane

Dokončenie zo IV. strany

(sum) Harry Potter a väzeň z Azkabanu

Aupark/Palace, 14.50, 16.40, 18.00 (SD), 15.50 (ST)

Multikino/Metropolis, 10.05, 12.40, 14.30, 15.35, 17.10, 18.15

(sum) Chrobáky!

Orange Imax, 17.00, 19.00

(sum) Kamoši

ARTkino/Istropolis, 20.30

Mladosť, 18.00

Aupark/Palace, 16.50

(sum) Ľudská škvrna

Aupark/Palace, 18.40, 21.10

(sum) Päť lupičov a stará dáma

Aupark/Palace, 15.30, 17.50, 20.10

Multikino/Metropolis, 14.35, 20.45

(sum) Návrat

Hviezda, 18.00, 20.30

(sum) Ocean Wonderland 3D

Orange Imax, 15.00, 21.00

(sum) Polnočná míľa

Kino Café, 14.00, 16.00, 18.00

(sum) Space Station 3D

Orange Imax, 18.00, 20.00

(sum) Spider Man 2

Istropolis, 18.00, 20.15

Aupark/Palace, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.30, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 21.30

Multikino/Metropolis, 13.40, 14.25, 15.05, 16.00, 16.45, 17.25, 18.20, 19.05, 19.45, 20.40

(sum) Staré, nové, požičané a modré

Záhradné/Hviezda, 21.00

(sum) Stratené v preklade

Aupark/Palace, 19.30, 21.40

(sum) Shrek 2

Istota, 17.30, 20.00

Aupark/Palace, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20

Multikino/Metropolis, 13.00, 14.00, 15.00, 15.55, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00

(sum) Trója

Multikino/Metropolis, 19.50

(sum) Úsvit mŕtvych

Istropolis, 20.00

Aupark/Palace, 21.10

(sum) Zlodej životov

Istropolis, 17.45

UTOROK 27. JÚL

(sum) 21 gramov

Mladosť, 20.00

(sum) 50-krát a stále prvý raz

Aupark/Palace, 14.40, 19.10, 21.50

(sum) Čokoľvek

Tatra, 18.30, 20.30

(sum) Deň po tom

Aupark/Palace, 17.10, 20.40

(sum) Duchovia Titaniku

Orange Imax, 16.00

(sum) Drž hubu!

Aupark/Palace, 17.40, 19.40, 21.40

Multikino/Metropolis, 13.15

(sum) Dvanásť do tucta

Aupark/Palace, 15.40

(sum) Harry Potter a väzeň z Azkabanu

Aupark/Palace, 14.50, 16.40, 18.00 (SD), 15.50 (ST)

Multikino/Metropolis, 14.30, 15.35, 17.10, 18.15

(sum) Chrobáky!

Orange Imax, 18.00, 20.00

(sum) Kamoši

ARTkino/Istropolis, 20.30

Mladosť, 18.00

Aupark/Palace, 16.50

(sum) Ľudská škvrna

Aupark/Palace, 18.40, 21.10

(sum) Ocean Wonderland 3D

Orange Imax, 17.00

(sum) Päť lupičov a stará dáma

Aupark/Palace, 15.30, 17.50, 20.10

Multikino/Metropolis, 14.35, 20.45

(sum) Polnočná míľa

Kino Café, 14.00, 16.00, 18.00

(sum) Space Station 3D

Orange Imax, 15.00, 19.00, 21.00

(sum) Spider Man 2

Istropolis, 18.00, 20.15

Aupark/Palace, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.30, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 21.30

Multikino/Metropolis, 13.40, 14.25, 15.05, 16.00, 16.45, 17.25, 18.20, 19.05, 19.45, 20.40

(sum) Staré, nové, požičané a modré

Záhradné/Hviezda, 21.00

(sum) Strach a hnus v Las Vegas

Hviezda, 18.00, 20.30

(sum) Stratené v preklade

Aupark/Palace, 19.30, 21.40

(sum) Shrek 2

Istota, 17.30, 20.00

Aupark/Palace, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20

Multikino/Metropolis, 13.00, 14.00, 15.00, 15.55, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00

(sum) Trója

Multikino/Metropolis, 19.50

(sum) Úsvit mŕtvych

Istropolis, 20.00

Aupark/Palace, 21.10

(sum) Zlodej životov

Istropolis, 17.45

STREDA 28. JÚL

(sum) 21 gramov

Mladosť, 20.00

(sum) 50-krát a stále prvý raz

Aupark/Palace, 14.40, 19.10, 21.50

(sum) Čokoľvek

Tatra, 18.30, 20.30

(sum) Deň po tom

Aupark/Palace, 17.10, 20.40

(sum) Drž hubu!

Aupark/Palace, 17.40, 19.40, 21.40

Multikino/Metropolis, 13.15

(sum) Duchovia Titaniku

Orange Imax, 19.00

(sum) Dvanásť do tucta

Aupark/Palace, 15.40

(sum) Harry Potter a väzeň z Azkabanu

Aupark/Palace, 14.50, 16.40, 18.00 (SD), 15.50 (ST)

Multikino/Metropolis, 14.30, 15.35, 17.10, 18.15

(sum) Päť lupičov a stará dáma

Aupark/Palace, 15.30, 17.50, 20.10

Multikino/Metropolis, 14.35, 20.45

(sum) Chrobáky!

Orange Imax, 15.00

(sum) Invázia barbarov

Hviezda, 18.00, 20.30

(sum) Kamoši

ARTkino/Istropolis, 20.30

Mladosť, 18.00

Aupark/Palace, 16.50

(sum) Ľudská škvrna

Aupark/Palace, 18.40, 21.10

(sum) Nebo nad Berlínom

Záhradné/Hviezda, 21.00

(sum) Stratené v preklade

Aupark/Palace, 19.30, 21.40

(sum) Ocean Wonderland 3D

Orange Imax, 20.00

(sum) Space Station 3D

Orange Imax, 16.00, 18.00, 21.00

(sum) Spider Man 2

Istropolis, 18.00, 20.15

Aupark/Palace, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.30, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.30

Multikino/Metropolis, 13.40, 14.25, 15.05, 16.00, 16.45, 17.25, 18.20, 19.05, 19.45, 20.40

(sum) Shrek 2

Istota, 17.30, 20.00

Aupark/Palace, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20

Multikino/Metropolis, 13.00, 14.00, 15.00, 15.55, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00

(sum) T-Rex

Orange Imax, 17.00

(sum) Trója

Multikino/Metropolis, 19.50

(sum) Úsvit mŕtvych

Istropolis, 20.00

Aupark/Palace, 21.10

(sum) V mene cti

Kino Café, 14.00, 16.00, 18.00

(sum) Zlodej životov

Istropolis, 17.45

ŠTVRTOK 29. JÚL

(sum) Duchovia Titaniku

Orange Imax, 18.00

(sum) Chrobáky!

Orange Imax, 16.00, 21.00

(sum) Kamoši

Istropolis, 17.45, 20.00

(sum) Na plný plyn

Istropolis, 18.00, 20.15

Tatra, 18.30, 20.30

(sum) Ocean Wonderland 3D

Orange Imax, 15.00, 19.00

(sum) Space Station 3D

Orange Imax, 17.00, 20.00

(sum) Staré, nové, požičané a modré

Mladosť, 18.00

(sum) Shrek 2

Hviezda, 16.00, 18.00, 20.00

Záhradné/Hviezda, 21.00

Istota, 17.30, 20.00

(sum) Trója

Mladosť, 20.00

Čokoľvek

USA

Réžia: Woody Allen, hrajú: Woody Allen, Jason Biggs, Christina Ricci, Danny De Vito, Fisher Stevens, Anthony Arkin

Ďalšia romantická komédia z pera osvedčeného Woodyho Allena plná vtipných náhod, nehôd a nedorozumení. Jerry je mladý 21-ročný komediálny spisovateľ žijúci v New Yorku. Aj napriek tomu, že je talentovaný, má problémy preraziť. Zásluhu na tom nesie jeho agent Harvey, ktorý má síce o sebe vysokú mienku, ale je dosť nepraktický, a tiež David, jeho excentrický a paranoidný učiteľ. Ďalším kameňom úrazu je Amanda, jeho priateľka. Od prvého momentu, keď ju zbadal, vedel, že je do nej zamilovaný. Ale Amandine mnohopočetné neurózy, strach zo záväzkov a frustrácie najrôznejšieho druhu jej zabraňujú, aby bola Jerrymu nablízku, keď to najviac potrebuje. Ako krízový bod sa ukáže situácia, keď sa ocitne v malom byte s Amandou, ktorú nečakane navštívi jej matka Paula, ktorá sa rozhodla, že sa stane kabaretnou speváčkou.

Čokoľvek, 23. - 28. júl, Tatra.

Spider Man 2

USA

Réžia: Sam Raimi, hrajú: Tobey Maguire, Kirsten Dunstová, James Franco, Alfred Molina

Od chvíle, ako sa Peter Parker rozhodol opustiť svoju dlhoročnú lásku Mary Jane Watsonovú, aby sa mohol v kostýme Spider Mana aj naďalej zodpovedne venovať svojmu povolaniu superhrdinu, uplynuli dva roky. Jeho túžba po milovanej však postupom času len vzrastá, a preto sa teraz pohráva s myšlienkou, že by sa tajného života superhrdinu na dôkaz svojej lásky zriekol. No Mary Jane sa medzitým rozhodla ísť svojou cestou - vydala sa na dráhu filmovej herečky a v jej živote figuruje nový muž.

Peter má problémy aj so svojím najlepším priateľom Harrym Osbornom. Ich kamarátsky vzťah čoraz väčšmi zatieňuje Harryho nenávisť voči Spider manovi, ktorého obviňuje zo smrti svojho otca.

Keď sa už zdá, že to už horšie ani nemôže byť, ocitne sa Peter tvárou v tvár mocnému Dr. Octopusovi - diabolskému netvorovi s dvoma pármi smrtiacich chápadiel, ktorý mu je viac než dôstojným protivníkom. Aby sa mu podarilo jeho vyčíňanie zastaviť, musí sa naučiť žiť so svojím osudom a využiť všetky svoje schopnosti, ktoré sú mu darom i kliatbou zároveň.

Spider Man 2, 23. - 28. júl, Istropolis, Aupark/Palace, Multikino/Metropolis.

21 gramov

USA

Réžia: Alejandro González Inárritu, hrajú: Sean Penn, Benicio Del Toro, Naomi Watts, Charlotte Gainsbourg, Danny Huston

Jedného dňa sa vďaka ťažkej nehode ich osud náhle stretol a prepojil. Traja mierni, jemní, ale vzájomne rozdielni ľudia sú konfrontovaní so sebou samými. Je to príbeh o cene lásky, túžbe po pomste a prísľube vykúpenia. O skrytých zákutiach ľudskej duše. Ak ktokoľvek z nich dosiahne vnútornú spirituálnu vyrovnanosť, bude to mať veľkú cenu aj pre ostatných. Nikto z nich však už nebude ako predtým.

Film získal 2 nominácie na Oscara v kategóriách vedľajšia mužská (Benicio Del Toro) a hlavná ženská úloha (Naomi Watts).

21 gramov, 23. - 28. júl, Mladosť.

Dvanásť do tucta

USA

Réžia: Shawn Levy, hrajú: David Kelsey, Steve Martin, Bonnie Hunt, Tom Welling, Piper Perabo

Rodinná komédia o početnej rodine športového trénera Toma Bakera, ktorý je navzdory americkým rodinným štatistikám, podľa ktorých na jednu rodinu pripadá 1,87 dieťaťa, otcom 12 synov a dcér. Jeho žena Kate je nielen chápavou manželkou a milujúcou matkou, ktorá rutinne rieši každodenný chod domácnosti, ale dokáže sa i sama presadiť ako spisovateľka. Problémy rodiny sa začnú, keď Kate dostane list, že prestížne nakladateľstvo vydá jej knihu a pozýva ju na promotion akciu do New Yorku. V rovnakom čase sa hlave rodiny splní celoživotný sen - má trénovať univerzitné mužstvo a rodina sa kvôli jeho zamestnaniu musí presťahovať, čo sa deťom veľmi nepáči. Kate odchádza na turné a Tom Baker je jediný, na kom spočíva udržiavanie chodu domácnosti.

Dvanásť do tucta,

23. - 28. júl,

Aupark/Palace.

Stratené v preklade

USA/Japonsko

Réžia: Sofia Coppolová, hrajú: Scarlett Johansson, Bill Murray, Akiko Takeshita, Kazuyoshi Minamimagoe, Kazuko Shibata, Take

Bob Harris a Charlotte sú dvaja Američania v Tokiu. Charlotte je mladá žena, ktorá cestuje po svete so svojím workoholickým manželom - fotografom, ktorého pre prácu ani nevidí. Bob je starnúca filmová hviezda, v meste má nakrúcať nudnú reklamu na whisky. Zo svojho života sú obaja frustrovaní a nemôžu spávať. Jednu noc sa náhodne zoznámia v hotelovom bare. Ich nečakané stretnutie rýchlo prerastie v priateľstvo. Film nakrútila režisérka Sofia Coppolová, dcéra F. F. Coppolu, bol nominovaný na Oscara v kategórii najlepšia réžia.

Stratené v preklade, 23. - 28. júl, Aupark/Palace, FK ic.sk, FK Nostalgia.

Ľudská škvrna

USA/Nemecko/Francúzsko

Réžia : Robert Benton, hrajú : Anthony Hopkins, Nicole Kidman, Ed Harris, Gary Sinise

Dá sa uniknúť minulosti? Coleman Silk je prestížny univerzitný profesor. Žije sám, ale nadviaže vzťah s mladšou domovníčkou, problematickou Fauniou. Jeho život naberie iné obrátky, keď je obvinený z rasizmu voči svojmu čiernemu študentovi. Jeho počínanie má korene ďaleko v mladosti. Do jeho utajovanej minulosti sa snaží preniknúť mladý spisovateľ, ktorý chce o Colemanovi napísať knihu. Postupne začínajú vychádzať na povrch mnohé tajomstvá, ktoré vypovedajú o skrytej bolesti, nešťastí, pokrytectve.

Ľudská škvrna, 23. - 28. júl, Aupark/Palace, Multikino/Metropolis.

Drž hubu!

Francúzsko

Réžia: Francis Veber, hrajú: Gérard Depardieu, Jean Reno, André Dussollier, Jean-Pierre Malo, Richard Berry

Koncert dvoch hereckých osobností. Gérad Depardieu a Jean Reno v novej komédii o dvojici neschopných, ale vytrvalých lupičov. Quentin je prihlúply a chrapúnsky bankový lupič, ktorého blbosť sa naplno prejaví napríklad, keď vtrhne do zmenárne domnievajúc sa, že je to banka, a celú akciu skončí diskusiou o kurze japonského jenu. Keď sa ocitne vo väzení, nastanú vážne problémy s jeho spoluväzňami - nikto s ním nevydrží dlhšie bez toho, aby sa z neho nezbláznil alebo ho nechcel zaškrtiť. Až na Rubyho, starého známeho zo školských čias. Z týchto dvoch sa stane veľmi nesúrodá dvojica, ktorá sa vydáva na ďalšie záťahy.

Drž hubu!, 23. - 28. júl, Aupark/Palace, Multikino/Metropolis.

Zľavy v kinách

Orange IMAX

Utorky: pre zákazníkov spoločnosti Orange, ktorí pošlú SMS v tvare "Utorok zlava" na číslo 767, je prichystaná 30-percentná zľava.

Deti do 15 rokov a seniori nad 60 rokov za lístok zaplatia 150 korún (bežná cena je 190 korún)

Študenti a učitelia, ktorí majú ISIC kartu, zaplatia 160 korún.

Metropolis, Polus city center + Palace v Auparku

Stredy: všetky predstavenia sú za 109 korún (bežná cena je 169 korún)

Deti do 12 rokov 109 korún.

Študenti platia za lístok 139 korún.

Rodinné lístky: 2 dospelí s jedným dieťaťom zaplatia 399 korún a dvaja dospelí s dvoma deťmi 496 korún.

Kino Mladosť

Držitelia preukazov ZŤP majú nárok na 50-percentnú zľavu. Zľava sa týka vždy prvého predstavenia vo všedný deň.

Držitelia klubových preukazov majú taktiež nárok na istú zľavu. Jej výška závisí od konkrétneho distribútora. (mad)


Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Bratislava

Inzercia - Tlačové správy

 1. S dobrým pivom leto chutí
 2. Koľko peňazí pribaliť deťom na tábor
 3. Marketing Art – online marketingová agentúra z Trenčína
 4. Na Slovensko dorazil až po 30 rokoch. Big Mac oslavuje pol storo
 5. Vieme, ako si vybrať tú správnu klimatizáciu
 6. Mercedes prináša revolúciu v správe firemných úžitkových áut
 7. Šesť dôvodov, prečo sa oplatí cestovať do Ruska
 8. Špeciálna príloha: Krížovky na leto
 9. S kreditkou začína pohodová dovolenka už na letisku
 10. Zmrzlina v Mekáči má u nás kratšiu záruku ako v Rakúsku. Prečo?
 1. Vieme, ako si vybrať tú správnu klimatizáciu
 2. Koľko peňazí pribaliť deťom na tábor
 3. Mercedes prináša revolúciu v správe firemných úžitkových áut
 4. Na Slovensko dorazil až po 30 rokoch. Big Mac oslavuje pol storo
 5. Marketing Art – online marketingová agentúra z Trenčína
 6. S dobrým pivom leto chutí
 7. Šesť dôvodov, prečo sa oplatí cestovať do Ruska
 8. Špeciálna príloha: Krížovky na leto
 9. Najpredávanejšou jazdenkou v tuzemsku bola Škoda Octavia
 10. Gopass-dovolenka, ktorá sa oplatí
 1. Aká je ideálna vlhkosť a teplota v byte? Výskum hovorí jasne 37 246
 2. Zmrzlina v Mekáči má u nás kratšiu záruku ako v Rakúsku. Prečo? 24 771
 3. Šesť dôvodov, prečo sa oplatí cestovať do Ruska 20 969
 4. Infografika: Slováci minuli na Pohode historicky najviac peňazí 12 762
 5. Dobrú chuť: Letné šaláty a bizarné praktiky food fotografie 9 167
 6. Veríte brusniciam pri zápaloch močových ciest? Nemusia stačiť 6 014
 7. Špeciálna príloha: Krížovky na leto 3 630
 8. Vyberiete si radšej romantický Paríž alebo slnečné Nice? 3 614
 9. O asistovanej reprodukcii sa šíri množstvo zavádzajúcich tvrdení 3 357
 10. S kreditkou začína pohodová dovolenka už na letisku 2 755