SME
Pondelok, 30. november, 2020 | Meniny má Ondrej, AndrejKrížovkyKrížovky

Blíži sa termín zápisu prvákov do základných škôl

Termín zápisu prvákov do základnej školy si môže každá škola určiť sama - záväzným termínom na zápis je len rozpätie medzi 15. januárom a 15. februárom. Zápis vo väčšine bratislavských škôl však bude 23. a 24. januára a 6. a 7. februára.


ILUSTRAČNÉ FOTO SME - PAVOL FUNTÁLTermín zápisu prvákov do základnej školy si môže každá škola určiť sama - záväzným termínom na zápis je len rozpätie medzi 15. januárom a 15. februárom. Zápis vo väčšine bratislavských škôl však bude 23. a 24. januára a 6. a 7. februára.

Pri zápise potrebuje rodič občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a v prípade zdravotne hendikepovaného dieťaťa aj doklad o zdravotnom postihnutí. Povinnosť zapísať dieťa do prvého ročníka majú zákonní zástupcovia detí, ktoré do 31. augusta 2004 dovŕšia šesť rokov a detí, ktorým minulý rok povolili odklad povinnej školskej dochádzky. Na zápise sa môžu zúčastniť aj deti, ktoré dovŕšia šesť rokov do konca roka a mimoriadne nadané deti, nie mladšie ako päťročné.

Niektorí rodičia majú už vyhliadnutú školu, kam sa budú snažiť dieťa zapísať. Zväčša si vyberajú podľa dobrého mena školy alebo podľa polohy - blízkosti školy k ich bydlisku. Rodič však môže prváka zapísať do ktorejkoľvek základnej školy bez ohľadu na to, v ktorej mestskej časti býva.


Petržalka

Termíny zápisu: 23. január od 15.00 do 18.00 a 24. január od 8.00 do 12.00

ZŠ Beňadická 38 (zápis bude na ZŠ Budatínska 61) - prvky waldorfskej pedagogiky, tenis, anglický a nemecký jazyk, práca s počítačom

ZŠ Budatínska 61 - folklórny súbor Lúčka, zdravotné pohybové aktivity, plávanie, anglický a nemecký jazyk

ZŠ Černyševského 8 - škola podporujúca zdravie, projekt Orava, alergici, infovek, anglický a nemecký jazyk

ZŠ Dudova 2 - projekt Orava, krúžková činnosť, výtvarná výchova, anglický, nemecký a francúzsky jazyk

ZŠ Gessayova 2 - projekt Orava, cezhraničná spolupráca, projekt Koménius-Wien, anglický a nemecký jazyk, hudobná výchova, matematika, prírodné vedy

ZŠ Hálova 16 (zápis bude na ZŠ Prokofievova 5) - škola podporujúca zdravie, hudobná výchova - flauta, výtvarná výchova, Infovek, Sokrates

ZŠ Holíčska 50 - projekt Orava, plávanie, basketbal

ZŠ Lachova 1 - škola podporujúca zdravie, projekt Orava, anglický a nemecký jazyk

ZŠ Nobelovo nám. 6 - škola podporujúca zdravie, projekt Orava, anglický a nemecký jazyk

ZŠ Pankúchova 4 - škola podporujúca zdravie, bazén, Infovek, projekt Orava, anglický a nemecký jazyk

ZŠ Prokofievova 5 - škola podporujúca zdravie, projekt tvorivej dramatiky, tanečné triedy, Infovek, anglický a nemecký jazyk

ZŠ M. C. Sklodowskej 1 (zápis bude na ZŠ Pankúchova 4) - škola podporujúca zdravie, projekt Orava, diétne stravovanie, komorné prostredie, Infovek, anglický a nemecký jazyk

ZŠ Tematínska 10 (zápis bude na ZŠ Holíčska 50) - organizuje krajské a okresné atletické a výtvarné súťaže, atletika, výtvarná výchova, anglický a nemecký jazyk

ZŠ Tupolevova 20 - škola podporujúca zdravie, matematika, prírodné vedy, Infovek, anglický a nemecký jazyk

ZŠ Turnianska 10 - škola podporujúca zdravie, plávanie, Infovek, projekt Orava, lego, anglický a nemecký jazyk

ZŠ Vlastenecké nám. 1 (zápis bude na ZŠ Černyševského 8) - matematika, prírodné vedy, projekt Orava, Infovek, anglický a nemecký jazyk

ZŠ Záporožská 8 (zápis bude na ZŠ Nobelovo nám. 6 ) - hádzaná, Lego, Infovek

Rusovce

Termíny zápisu: 23. január od 15.00 do 18.00 a 24. január od 8.00 do 12.00

ZŠ Rusovce - nemčina, angličtina, futbal, stolný tenis

Jarovce

Termíny zápisu: 23. január od 15.00 do 18.00 a 24. január od 8.00 do 12.00

ZŠ Trnková 1 - rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka od tretieho ročníka a výberový anglický jazyk, počítačová trieda, Sokrates, deväť klubov záujmovej činnosti

Dúbravka

Termíny zápisu: 6. február od 15.00 do 18.00 a 7. február od 8.00 do 12.00

ZŠ Batkova 2 - rozšírené vyučovanie cudzieho jazyka v treťom až deviatom ročníku, rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov v piatom až deviatom ročníku, projekt Infovek, projekt Zdravá škola

ZŠ Beňovského 1 - projekt Zdravá škola

ZŠ Bilíkova 34 - projekt Zdravá škola, program Cernet, príprava výučby cudzích jazykov (prvý stupeň)

ZŠ Nejedlého 8 - špeciálne triedy pre žiakov s poruchami učenia, projekt Zdravá škola

ZŠ Pri kríži 11 - projekt Infovek a Zdravá škola

ZŠ Pekníkova 6 - športová príprava, školské športové stredisko: zápasenie, stolný tenis, projekt Zdravá škola

ZŠ Sokolíková 2 - rozšírené vyučovanie cudzích jazykov v treťom až deviatom ročníku, projekty Infovek a Sokrates, Zdravá škola

Ružinov

Termíny zápisu: 6. február od 14.00 do 18.00 a 7. február od 8.00 do 12.00

ZŠ Borodáčova 2 - projekt Infovek, zapojená do projektu škôl podporujúcich zdravie, spolupráca s Ružinovským športovým klubom (školský psychológ)

ZŠ Drieňová 16 - zapojená do projektu škôl podporujúcich zdravie, výučba cudzieho jazyka od 1. ročníka (výber)

ZŠ a G Jelačičova 5 - rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, projekt UNESCO, program cesta školami okolo sveta, Infovek, spolupráca s Ružinovským športovým klubom, basketbal, futbal, spolupráca s Humanitnou nadáciou zdravotne postihnutých, so Strediskom environmentálnej výchovy, škola organizuje poznávacie pobyty žiakov v zahraničí (školský psychológ)

ZŠ a G Košická - Infovek, zameranie na prírodovedné programy, výborná úroveň výučby matematiky a PC, zapojenosť do medzinárodných programov, spolupráca s Ružinovským športovým klubom, spolupráca so Siemens

ZŠ Kulíškova 8 - individuálna starostlivosť o žiaka, možnosť individuálneho učebného plánu, špeciálne triedy na 1. st. pre deti s poruchami komunikácie, anglický a nemecký jazyk, športová príprava, Infovek, krúžková činnosť, program Spoznaj svoje mesto (školský psychológ)

ZŠ Medzilaborecká 11 - výučba cudzích jazykov (Nj a Aj), Aj od 1. ročníka výber, zapojená do projektu škôl podporujúcich zdravie, spolupráca s Ružinovským športovým klubom, projekty a aktivity zamerané na environmentálnu a ekologickú výchovu (rok vody, rok Slnka a pod.)

ZŠ Mierová 46 - zapojená do projektu škôl podporujúcich zdravie, spolupráca s Ružinovským športovým klubom, Nj, Aj

ZŠ Nevädzová 2 - anglický a nemecký jazyk od prvého ročníka, výučba výpočtovej techniky, internet, program Lego Dacta, športové stredisko, spolupráca s Ružinovským športovým klubom (školský psychológ)

ZŠ Ostredková 14 - zapojená do projektu škôl podporujúcich zdravie, spolupráca s Ružinovským športovým klubom, Aj a Nj od 1. ročníka (výber) Infovek, (školský psychológ), práca s počítačom, tanec, strelecký a iné krúžky

ZŠ Ružová dolina 29 - Infovek, Aj, Nj, Rozšírené vyučovanie matematiky na 2. stupni, spolupráca s Ružinovským športovým klubom

ZŠ Vrútocká 58, zapojená do projektu škôl podporujúcich zdravie, spolupráca s Ružinovským športovým klubom, výchova k zdravému životnému šýlu

Všetky školy - telocvičňa, športový areál, dobre fungujúce školské kluby detí

Lamač

ZŠ a MŠ Malokarpatské námestie 1 - jazykové zameranie

Termíny zápisu: 6. február od 15.00 do 18.00, 7. február od 8.00 do 12.00

Súkromná ZŠ na Zlatohorskej ulici 18 - zameraná na alternatívnu pedagogiku Montesori

Termín zápisu: 12. február od 8.00 do 16.00

Nové Mesto

Termíny zápisu: 6. február od 14.00 do 18.00 a 7. február od 8.00 do 12.00

Základná a materská škola Cádrova 23 - volejbal, hádzaná, tenis, florbal, internet, práca s počítačom, anglický, francúzsky a nemecký jazyk

Základná a materská škola Česká 10 - hudobná výchova, volejbal, škola podporujúca zdravie, anglický a nemecký jazyk

Základná a materská škola Jeséniova 54 - škola podporujúca zdravie, Lesná škola, Infovek, plávanie, anglický a nemecký jazyk

ZŠ Kalinčiakova 12 - futbal, hokej, hádzaná, anglický, nemecký, francúzsky a ruský jazyk

Základná a materská škola Odborárska 2 - výtvarná výchova, škola podporujúca zdravie, anglický jazyk, integrácia detí s poruchami učenia, Sokrates

Základná a materská škola Riazanská 75 - futbal, plávanie, atletika, práca s počítačom, od 1. ročníka anglický a nemecký jazyk

Základná a materská škola Sibírska 39 - anglický jazyk, výtvarná výchova, internet, práca s počítačom, škola podporujúca zdravie

Základná a materská škola Za kasárňou 2 - nemecký a anglický jazyk, nemecký jazyk pre nemeckú menšinu a záujemcov, projektové vyučovanie s exkurzno-poznávacími zájazdmi do krajín EÚ, internet, práca s počítačom

V rámci škôl sú poskytované rôzne služby a činnosti ako stravovanie v školskej jedálni, školský klub detí, pedagóg voľného času, organizovanie škôl v prírode a ďalšie aktivity. Informácie podľa záujmu rodičov poskytne riaditeľstvo každej základnej školy.

Vrakuňa

Termíny zápisu: 6. február od 14.00 do 18.00 a 7. február od 8.00 do 12.00

ZŠ Rajčianska 3 - cudzie jazyky, anglický a nemecký jazyk od prvého ročníka

ZŠ Železničná 14 - Infovek, projek integrovaného tematického vyučovania, projekt Orava, výučba cudzích jazykov od prvého ročníka nepovinne, od tretieho povinne

ZŠ Žitavská 1

Vajnory

Termíny zápisu: 6. február od 14.00 do 18.00 a 7. február od 8.00 do 12.00

ZŠ na Osloboditeľskej ul.1 - rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, krúžková činnosť, volejbal

ZŠ Jána Pavla II. na Osloboditeľskej ul. 27, cirkevná škola, - anglický jazyk od prvej triedy, konverzácia, rozšírené vyučovanie anglického jazyka od 5. ročníka, program Infovek, internet

Rača

Termíny zápisu: 6. február od 14.00 do 18.00 a 7. február od 8.00 do 12.00

ZŠ Hubeného 25 - škola podporujúca zdravie, jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský, basketbal, korčuľovanie, Infovek, spolupracuje so ZŠ v Prahe 2, krúžková činnosť

ZŠ Tbiliská 4 - rozšírené vyučovanie anglického a nemeckého jazyka, Infovek, projekt Sokrates, škola podporujúca zdravie, stolný tenis, volejbal, spolupráca so školami v Prahe 2 a Golse (Rakúsko), krúžková činnosť

ZŠ Plickova 9 - rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov, anglický a nemecký jazyk, pozemný hokej (najmodernejšie ihrisko pozemného hokeja v areáli), Infovek, spolupráca so športovou školou v Prahe 2, krúžková činnosť

Staré Mesto

Termíny zápisu: 6. február od 14.00 do 18.00 a 7. február od 8.00 do 12.00

ZŠ Grösslingová 48 - nemecký, anglický alebo ruský jazyk už od prvého ročníka - športové krúžky: volejbalový, basketbalový, karate, rýchlostná kanoistika - plán projektu Bezpečná cesta domov v spolupráci s mestskou políciou;

ZŠ Hlboká cesta 4 - nemecký jazyk od prvého ročníka, anglický jazyk od tretieho ročníka - spolupráca s Karpatsko-nemeckým spolkom - počítačová učebňa, športový a literárno-dramatický krúžok

ZŠ Mudroňova 83 - od tretieho ročníka výučba cudzích jazykov, počítačová trieda, športové olympiády

ZŠ Vazovova 4 - anglický a nemecký jazyk od tretieho ročníka, jazykové a výtvarné krúžky, program Infovek, školské športové stredisko - plávanie, basketbalový a volejbalový krúžok

ZŠ Jelenia 16 - od prvého ročníka nemecký a anglický jazyk, trieda so zameraním na výtvarnú výchovu, detašované pracovisko Základnej umeleckej školy - hudobný odbor, krúžok informatiky, športový krúžok, projekt Infovek, špeciálne triedy pre deti s poruchami učenia, školský logopéd

ZŠ Jesenského 6 - od prvého ročníka angličtina ako nepovinný predmet, od tretieho ročníka angličtina alebo nemčina ako povinný predmet, športový krúžok

ZŠ Dubová 1 - program podpory zdravia, triedy s rozšíreným vyučovaním angličtiny, nemčiny, matematiky a slovenského jazyka, spolupráca s pedagógmi z USA, zdravotný, tanečný, výtvarný, volejbalový krúžok, športové stredisko, šerm, športová trieda - tenis

ZŠ Lazaretská 3 - od prvého ročníka nemecký jazyk, od tretieho ročníka anglický jazyk, projekt Infovek, od prvého ročníka zoznamovanie s počítačmi - tri počítačové učebne, systémy Lego a Robolab, výtvarný, počítačový, turistický krúžok, kurzy plávania, korčuľovania, lyžovania

ZŠ s MŠ Škarnicľova 1 - od prvého ročníka anglický a nemecký jazyk, od piateho ročníka možnosť výučby francúzštiny alebo ruštiny, náboženstvo, hudobný a spevácky odbor základnej umeleckej školy, zapájanie do jazykových, športových a prírodovedných súťaží

ZŠ na Panenskej ulici je súkromná

Cirkevné školy sú na Palisádach, Palackého a na Nedbalovej ulici

ZŠ na Dunajskej 13 - vyučuje v jazyku maďarskom

Podunajské Biskupice

Termíny zápisu: 6. február od 14.00 do 18.00 a 7. február od 8.00 do 12.00

ZŠ Bieloruská 1- zameranie: všeobecné

ZŠ Podzáhradná 51- zameranie: všeobecné

ZŠ Dudvážska 6 - zameranie: všeobecné

ZŠ Biskupická 21 - zameranie: všeobecné

ZŠ Vetvárska 7 - s vyučovacím jazykom maďarským

Devínska Nová Ves

Termíny zápisu: 6. február od 15.00 do 18.00 a 7. február od od 8.00 do 12.00

ZŠ Ivana Bukovčana 1 - informatika, internet, environmentálna výchova, cudzie jazyky od 1. ročníka, programy Sokrates, Infovek, Phare

ZŠ Ivana Bukovčana 3 - informatika, cudzie jazyky, dielňa starých remesiel

ZŠ Pavla Horova 16 - cudzie jazyky, športová činnosť - basketbal, spoločenské tance, informatika

Karlova Ves

Termíny zápisu: 6. február od 15.00 do 18.00 a 7. február od 8.00 do 12.00

ZŠ Karloveská 3 - od prvého alebo tretieho ročníka anglický a nemecký jazyk, prírodné vedy

ZŠ Karloveská 32 - výuka anglického a nemeckého jazyka

ZŠ Karloveská 61 - výuka anglického, príp. nemeckého jazyka od 1. ročníka

ZŠ Tilgnerova 14 - výuka anglického jazyka od 1. ročníka, nemeckého jazyka - II. stupeň

ZŠ Majerníkova 60 - integrované tematické vyučovanie

ZŠ Majerníkova 62 - so zameraním na prírodné vedy - I. stupeň, matematika - II. stupeň

Záhorska Bystrica

ZŠ Hargašova 5, termíny zápisu: 6. február od 15.00 do 18.00 a 7. február od 8.00 do 12.00


Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Bratislava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 2. Štúdium ekológie, dizajnu či tech-inovácií je životný štýl
 3. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 4. Maturuješ? Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví!
 5. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
 6. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
 7. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
 8. Vyšperkujte Vianoce - tipy na vianočné darčeky
 9. Manažér, Redaktor, Psychológ či Vedec? MY sme READY – a TY?
 10. Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu
 1. Virtuálne prechádzky ako pomoc turistom pri orientácií
 2. 3D virtuálne prechádzky pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc
 3. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 4. The future of M&A in Europe
 5. Prvé zamestnanie: 3 veci, na ktoré by ste nemali zabudnúť
 6. ADLO sa presťahovalo bližšie k zákazníkom
 7. Changes to the System of Remedies under the Amendment to the PPL
 8. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 9. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
 10. Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 33 302
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 271
 3. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 14 007
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 10 813
 5. Aká je chémia vôní 9 808
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 9 416
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 784
 8. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 702
 9. Bývanie v meste predlžuje život 8 118
 10. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 685
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu