SME
Piatok, 1. júl, 2022 | Meniny má Diana

Prehľad bohoslužieb a omší počas vianočných sviatkov

Apoštolská cirkev na Slovensku,

zbor Bratislava

Sreznevského 2

24. december (nebude)

25. december o 9.00 (Istropolis v kinosále)

26. december (nebude)

Cirkev bratská

Cukrová 4

24. december o 15.00

25. december o 10.00

26. december o 10.00

Evanjelický cirkevný zbor A. V.

Veľký kostol, Panenská ul.

24. december o 14.30, 16.30

25. december o 9.30

26. december o 9.30

Nový kostol, Legionárska ul.

24. december o 14.30, 16.30

25. december o 8.30, 9.30, 17.00

26. december o 9.30, 17.00

Malý kostol, Panenská ul.

24. december o 14.00 (M), 15.00, 16.30(A)

SkryťVypnúť reklamu

25. december o 8.15 (N), 11.00, 17.00

26. december o 8.15(N), 11.00 (M), 17.00

Dúbravka

24. december o 16.00

25. december o 10.30

26. december o 10.30

Cirkevný zbor ECAV Bratislava-Rača

Evanjelický kostol, Alstrova

24. december o 16. 30

25. december o 8. 30, 17. 00

26. december o 8. 30

Evanjelický kostol Bernolákovo

24. december o 14. 30

25. december o10. 00

26. december o10. 00

Cirkevný zbor ECAV Bratislava-Prievoz

Evanjelický kostol, Radničné nám.

24. december o 15. 00, 17.00

25. december o 10. 00, 17.00

26. december o 10.00

Cirkevný zbor ECAV Bratislava-Petržalka

Evanjelický kostol Rusovce

24. december o 14. 00

25. december o14. 00

Kostol sv. Trojice, Strečnianska 15, Petržalka

24. december o 15. 30, 17.00

25. december o 9.30, 17. 00

26. december o 9.30

SkryťVypnúť reklamu

Gréckokatolícka cirkev

Kostol Povýšenia sv. Kríža, Ul. 29. augusta

24. 12. večer

25. 12. o 9.00, 10.30

26. 12. o 9.00, 10.30

27. 12. o 9.00, 10.30

Kostol sv. Štefana - kapucíni, Župné nám.

24. december o 05.15, 06.00, 21.00, 00.00

25. december o 06.00, 08.00, 09.30, 11.00, 17.00, 19.00

26. december o 05.15, 06.00, 08.00, 09.30, 11.00, 17.00, 19.00

Kostol Navštívenia P. Márie - milosrdní bratia, Nám. SNP

24. december o 8.00 (omša nebude v kostole, ale vo vstupnej hale)

25. december o 9.30

26. december o 9.30

Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa - jezuiti, Františkánske nám.

24. december o 16.30 alebo 17.00

25. december o 7.00, 9.00, 11.00, 16.30, 18.00

26. december o 7.00, 9.00, 11.00, 16.30, 18.00

Kostol Zvestovania - františkáni, Františkánske nám.

SkryťVypnúť reklamu

24. december o 9.00, 22.00 (M), 24.00

25. december o 9.00 (M), 10.30 (D), 12.00 (S), 16.30 (NP), 18.30 (S)

26. december o 9.00 (M), 10.30 (D), 12.00 (S), 16.30 (NP), 18.30 (S)

Kostol sv. Ladislava, Špitálska 7

24. december o 7.00, 21.00

25. december o 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

26. december o 8.00, 9.30, 11.00, 16.00 (jasličkové slávnosti), 17.30

Kostol Loretánskej P. Márie - uršulínky

Uršulínska

24. december o 24.00 (jasličkové slávnosti)

25. december o 8.00, 10.00

26. december o 8.00, 10.00

Kostol sv. Alžbety - Modrý kostolík,

Bezručova ul.

24. december o 8.00, 23.00

25. december o 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 18.00

26. december o 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 18.00

Kostol Nanebovzatia

P. Márie - Blumentál

24. december o 5.45, 7.00, 16.00, 00.00

25. december o 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30 (+ litánie), 18.00 (M), 19.00

26. december o 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30 (+ litánie), 18.00 (M), 19.00

Kostol Panny Márie Snežnej, Na Kalvárii

24. december o 8.00, 00.00

25. december o 7.30, 9.00, 11.00, 17.00

26. december o 7.30, 9.00, 11.00, 17.00

Farský kostol Vincenta de Paul, Tomášikova

24. december o 7.00, 24.00

25. december o 8.00, 9.30, 11.00, 20.00

26. december o 8.00, 9.30, 11.00, 20.00

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho,

Prievoz

24. december o 6.00, 22.00

25. december o 8.00, 9.30, 17.00

26. december o 8.00, 9.30, 17.00

Kostol P. Márie Pomocnice - saleziáni,

Miletičova 7

24. december o 8.00, 22.00, 24.00

25. december o 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 18.00

26. december o 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 18.00

Kostol sv. Mikuláša

Podunajské Biskupice

24. december o 7.00 (M), 22.30 (S), 24.00(M) (jasličkové slávnosti)

25. december o 8.00, 9.30

26. december o 8.00, 9.30

Farský kostol Kráľovnej rodiny, Teplická 2

24. december o 7.00, 22.30, 00.00

25. december o 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00,

26. december o 7.30, 9.00, 10.30, 18.00

Kostol sv. Filipa a Jakuba, Rača

24. december o 16.00, 24.00

25. december o 7.30, 10.30, 18.00

26. december o 7.30, 10.30, 18.00

Kostol P. Márie - pomocnice kresťanov, Rača

24. december o 7.00, 24.00

25. december o 9.00

26. december o 9.00

Kostol P. Márie Sedembolestnej, Vajnory

24. december o 8.00, 22.30,

25. december o 8.00, 10.00, 15.00 (jasličkové slávnosti)

26. december o 8.00, 10.00

Kostol Mena P. Márie, Vrakuňa

24. december o 6.30, 22.00 (M) (jasličkové slávnosti), 24.00

25. december o 7.30, 8.30 (M), 9.30, 11.00, 18.00

26. december o 7.30, 8.30 (M), 9.30, 11.00, 18.00

Kostol sv. Michala Archanjela, Karlova Ves

24. december o 7.00, 22.00

25. december o 7.30, 8.30, 9.30, 11.00, 12.00, 18.00, 19.00

26. december o 7.30, 8.30, 9.30, 11.00, 12.00, 18.00, 19.00

Kostol Narodenia P. Márie, Dlhé diely

24. december o 10.00, 16.00, 23.00 (jasličkové slávnosti)

25. december o 9.30, 11.00, 18.00

26. december o 9.30, 11.00, 18.00

Kostol sv. Kozmu a Damiána, Dúbravka

24. december o 22.00 (jasličkové slávnosti)

25. december o 11.00

26. december o 11.00

Kaplnka P. Márie Ružencovej, Dúbravka

24. december o 7.30

25. december o 7.30

26. december o 7.30

Kostol Povýšenia sv. Kríža, Daliborovo nám., Petržalka

24. december o 7.00

25. december o 8.00, 10.30, 18.00

26. december o 8.00, 10.30

Saleziáni Dona Bosca, Mamateyova 4,

Petržalka

24. december o 22.00, 24.00

25. december o 7.30, 9.30, 11.00 (D), 14.30 (jasličkové slávnosti)

26. december o 7.30, 9.30, 11.00 (D)

Kostol Sedembolestnej Panny Márie,

Betliarska, Lúky

24. december o 22.00, 24.00

25. december o 8.00, 9.30, 11.00, 18.30

26. december o 8.00, 9.30, 11.00, 18.30

Kostol sv. Margity, Lamač

24. december o 16.00, 24.00

25. december o 7.00, 8.30, 10.30

26. december o 7.00, 8.30, 10.30

Kostol Ducha Svätého, Devínska Nová Ves

24. december o 23.00

25. december o 8.00, 10.30, 19.00

26. december o 8.00, 10.30, 19.00

Kostol sv. Petra a Pavla

24. december o 7.30, 23.30

25. december o 8.30, 10.00

26. december o 8.30, 10.00

Kostol sv. Michala Archanjela, Čunovo

24. december o 24.00

25. december o 8.30, 11.00 (Ch)

26. december o 8.30, 11.00 (Ch)

Kostol sv. Mikuláša, Jarovce

24. december o 7.00, 24.00

25. december o 8.00, 10.00 (Ch)

26. december o 8.00, 10.00 (Ch)

Kostol sv. Márie Magdalény, Rusovce

24. december o 16.00, 24.00

25. december o 9.45

26. december o 9.45

A - anglická, D - detská,

Ch - chorvátska,

L - latinská, M - maďarská,

N - nemecká,

NP - pre nepočujúcich,

P - poľská, F - francúzska

Cirkevná hudba

V Kostole sv. Jána z Mathy (trinitárov)

21. december - 4. adventná nedeľa o 9.00

Program: H. Dumont (1610 - 1684): Missa unisono - pre sóla a zbor, J. Arcadelt: Ave Maria, pre miešaný zbor, N. Rimskij-Korsakov: Otče náš - pre mužský zbor, J. Kampanus-Vodňanský: Rorando coeli - miešaný dvojzbor, Príde Kristus - ľudový nápev, mužský zbor

24. december - Vigília Narodenia Pána, o 23.30

Koledy a štedrovečerné zvyky spod Tatier

Polnočná svätá omša - utiereň so sprievodom ľudových valašských hudobných nástrojov

25. december - Narodenie Pána o 9.00

F. X. Brixy: Missa pastoralis in D - pre sóla, miešaný zbor a organ, J. Vitasek: Adeste fideles - pre sólo bas, miešaný zbor a organ, P. Hoennig: Angelus pastoribus - pre miešaný zbor, J. Seger: Narodil sa Kristus Pán - fúga pre miešaný zbor, F. Gruber: Tichá noc - po slovensky, nemecky a maďarsky

26. december - sv. Štefana, mučeníka o 9.00

M. Schneider-Trnavský: Missa pastoralis Alma Nox - pre sóla, miešaný zbor a organ, R. Fuehrer: Salve Jesule - pre sólo soprán, miešaný zbor a organ, P. Hoennig: Angelus pastoribus - pre miešaný zbor, J. J. Ryba: Kyrie z Omše Hej, Mistře - pre tenor a bas s organom, F. Gruber: Tichá noc - po slovensky, nemecky a maďarsky

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Bratislava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny. Adepti sú jasní
 2. V slovenskom Atose sa pracuje skvelo. Potvrdil to aj prieskum
 3. Na čo nezabudnúť, ak plánujete na leto malé i väčšie výlety
 4. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí!
 5. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami
 6. Na pošte si s Fumbi kúpite kryptomeny už aj za hotovosť
 7. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 8. 30 rokov kvality spojenej so svetovými značkami automobilov
 1. Ocenená 4K autokamera Mio má aj 2K so 60 snímkami a FHD so 120!
 2. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí!
 3. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami
 4. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 5. Na pošte si s Fumbi kúpite kryptomeny už aj za hotovosť
 6. V uliciach Košíc vyzbierali dobrovoľníci 26 ton odpadu
 7. Výlety na mieru pre celú rodinu
 8. 30 rokov kvality spojenej so svetovými značkami automobilov
 1. Slovenské oplátky ocenil aj svet. Receptúru pozná jeden človek 12 653
 2. Leto v Čechách a na Morave: Tipy na výlety v susednej krajine 9 331
 3. Mladá nádej Slovenska. Pracoval aj pre americkú armádu 7 469
 4. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí! 6 810
 5. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku 6 491
 6. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete 3 789
 7. Vychádza nový časopis pre šikovné ruky a útulný domov 3 663
 8. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu 3 077
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli.
 2. Daniel Bíro: V Bratislave malo byť metro. Aké sú história a súčasnosť tohto projektu?
 3. Ľudmila Križanovská: Žobráci v centre Bratislavy. Ľudia v núdzi alebo príživníci?
 4. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 5. Anton Sládek: Bratislava - Hviezdoslavovo námestie
 6. Anton Sládek: Dunaj XIII. Most Apollo a okolo
 7. Anton Sládek: Bratislava - Vysoká ulica včera a dnes
 8. Anton Sládek: Bratislava - Heydukova ulica
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 10 108
 2. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 9 142
 3. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 5 627
 4. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodného. 4 533
 5. Soňa Bulbeck: Ako šklbú turistov inde... 4 207
 6. Jozef Černek: Turecko, letecky s dvomi deťmi, časť prvá - cesta tam 4 160
 7. Tomáš Jacko: Keď upratovačka zarába viac než univerzitný profesor 3 793
 8. Andrej Šverha: Pohodovo Okolo Balatonu 3 335
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 6. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
SkryťZatvoriť reklamu