SME
Pondelok, 27. jún, 2022 | Meniny má Ladislav, Ladislava

Zajac: V Bratislave stačia dve pôrodnice

S platnosťou od 1. septembra došlo v štruktúre zdravotníckych zariadení v Bratislave k viacerým zmenám. Presunuli sa štyri kliniky zo „satelitných“ ústavov, patriace pod Fakultnú nemocnicu na Mickiewiczovej a jedno oddelenie. Týmito zmenami však reštruktu


Medzinárodné bakalárske IB diplomy včera získalo 29 študentov. Celý ročník úspešne zmaturoval a po maturitnom vysvedčení odovzdanom na rozdiel od klasických stredných škôl až v polovici júla sa konečne dočkali aj diplomov. FOTO SME - PAVOL MAJER

ralizácia siete zdravotníckych zariadení nekončí. Do mesiaca sa reforma dotkne aj bratislavských pôrodníc. Bližšie sa o pripravovaných zmenách dozviete z rozhovoru s ministrom zdravotníctva RUDOLFOM ZAJACOM.

Ako vyzerá bratislavské zdravotníctvo?

„Keby som nemal analýzy, videl by som ho ako vrchol toho, čo vie medicína v Slovenskej republike vôbec poskytnúť. Po analýzach ho však vidím aj ako zdravotníctvo, ktoré má denne voľných 1500 postelí a k nim viazaný prebytok pracovných síl, hlavne lekárov, ale aj iných pracovníkov. Aj keď je bratislavské zdravotníctvo na Slovensku absolútnou špičkou, je tu rozpor medzi tým, čo poskytuje, a cenou, ktorú za to platíme. Stojí o tri miliardy viac, ako by malo a tie tri miliardy niekde na Slovensku chýbajú.“

Je prebytok pracovných síl v bratislavskom zdravotníctve naozaj taký alarmujúci, aj keď vezmete do úvahy, že v bratislavských nemocniciach prebieha aj výučba medikov?

„To kladie isté zvýšené nároky na nemocnice. Ale vážne pochybujem a spochybňujem, či máme právo platiť to zo zdravotného poistenia a či by na tieto zvýšené nároky nemal prispievať rezort školstva.“

Existuje koncepcia štrukturálnych zmien v bratislavskom zdravotníctve?

„Musíme robiť také opatrenia, aby vrcholná kvalita ostala a cena sa zlepšila. Rozhodli sme sa, že musíme dosiahnuť tri veci jednou ranou - znížiť cenu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale zachovať vrcholnú kvalitu a získať zdroje na potrebné rekonštrukcie. A to sa dá dosiahnuť presunom filiálnych pracovísk do lepších priestorov fakultných nemocníc a následným predajom uvoľnených budov.“

Koľko lôžok týmito presunmi ubudne?

„Zmeny ešte nie sú detailne vyhodnotené, počty sa ešte stále upresňujú. Zatiaľ sa nám podarilo znížiť cca 500 lôžok. Samozrejme, bude potrebné znížiť aj stavy ľudí.“

V súvislosti s presunmi sa objavili obavy z predaja 1. stomatologickej kliniky, ktorá oficiálne prešla pod Onkologický ústav sv. Alžbety.

„Sú to fámy, ktoré šíria neprajníci. Budova, v ktorej sídli 1. stomatologická klinika, je vo vlastníctve Fakultnej nemocnice na Mickiewiczovej a je tam vlastne celá výučbová báza stomatológie. Nemôžeme odpredať výučbovú bázu. Onkologický ústav sv. Alžbety je však v priestorových problémoch, a preto sa pripravuje dohoda o lepšom využití priestorov na Heydukovej.“

Aký osud čaká nemocnicu na Bezručovej?

„Je roky prázdna. Manažment Dérerovej nemocnice, ktorý ju mal v správe, nebol schopný tento stav vyriešiť. Správu dostala Fakultná nemocnica na Mickiewiczovej a objekt je určený na odpredaj.“

foto

Bratislavčanov zaujíma aj budúcnosť pôrodnice na Partizánskej ulici, tzv. u Kocha a Gynekologicko-pôrodníckej kliniky na Zochovej. Majú budúcnosť? O Zochovej sa hovorí, že by mohla byť sprivatizovaná.

„Manažment nad tým uvažoval, ale zatiaľ sme neprijali žiadne rozhodnutie. V tejto chvíli neuvažujeme o tom, že by mala byť predmetom nejakých obchodných transakcií. Podobne je na tom 1. ortopedická klinika. Pôrodnica na Zochovej má v sebe integrovanú mimoriadne vysokú ambulantnú činnosť, vysoké počty pacientiek a najlepšie tradície – základ slovenskej gynekologickej tradície. Mám k nej aj istý osobný vzťah. Narodil som sa tam, moja matka tam pracovala 43 rokov a bola prvou docentkou slovenskej gynekológie. Na druhej strane je otázne, či dokážeme v Bratislave udržať toľko gynekologicko-pôrodníckych postelí. Pôrodnosť výrazne klesá, v dôsledku čoho naše pôrodnice dnes robia okolo 800 – 900 pôrodov. To je nevýhodné pre kvalitu tejto činnosti a je to nevýhodné aj pre jej výučbu.

Koľko pôrodníc by podľa vás mala mať Bratislava?

Ideálny stav by bol, keby v Bratislave bola jedna alebo dve pôrodnice, kde by mohlo byť 2500 – 3000 pôrodov. Lenže zjavne zostanú najmenej tri, aj z dôvodov istej „konkurencie“, pretože momentálne máme v Bratislave v oblasti gynekológie a pôrodníctva najviac univerzitných profesorov. Čakáme preto aj na dohodu medzi nimi. Na rozhodnutie potrebujem argumenty a čísla od odborníkov.“

Ktoré z pôrodníc, ktoré v meste sú, by mali byť tie tri?

„Tie, ktoré sú najmodernejšie zariadené. Určite Petržalka, určite Ružinov a pravdepodobne Kramáre, pretože na Kramároch máme bázu výučby pre postgraduálne vzdelávanie a má tam byť aj materno-fetálne centrum. Nemocnica u Kocha a Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v Podunajských Biskupiciach reprezentujú isté rezervy pre úvahy, čo robiť, aby nám sadla sieť. Celý komplex gynekologicko-pôrodníckych postelí by sme radi vyriešili do mesiaca.“

Okrem zmien, ku ktorým došlo k 1. 9., pripravujete v dohľadnom čase aj nejaké ďalšie?

„Ďalší veľký pohyb čaká zariadenia etablované na Krásnej Hôrke. Zatiaľ je to pripravené tak, že geriatrickú kliniku, kliniku pracovného lekárstva a fyziatricko-rehabilitačnú kliniku presťahujeme z Krásnej Hôrky do hlavného ústavu teda do Dérerovej nemocnice na Kramároch, a ich kapacitu pritom znížime zhruba o 180 postelí. Budova ústavu na Krásnej Hôrke sa tak uvoľní. Znížime aj počet zbytočných postelí v Detskej fakultnej nemocnici na Kramároch a nasťahujeme tam akútnu psychiatriu z Úprkovej. Priestory sú už pripravené.“

Aj tieto kroky smerujú k tomu, aby sa uvoľnili budovy a aby ich nemocnice mohli ako nadbytočný majetok predať?

„Áno. Z predaja Krásnej Hôrky musí nemocnica na Kramároch získať zdroje na vyriešenie svojho najväčšieho problému teda na rekonštrukciu priestorov. Súčasne však z týchto zdrojov chceme vybudovať prvé slovenské materno-fetálne centrum, teda centrum liečby matky a jej plodu. Považujem to za mimoriadny krok dopredu, ale zatiaľ na to nemáme vytvorené adekvátne podmienky.“

Väčšina uvoľnených budov sa nachádza na veľmi lukratívnych miestach v centre mesta. Na základe akých kritérií budú riaditelia nemocníc tieto budovy predávať a komu?

„Jediným kritériom pre výber záujemcu bude výška ponúknutej ceny. Budovu získa ten, kto ponúkne najviac. Podľa môjho názoru pri tomto kritériu nie je priestor pre korupciu.“

Zohľadníte pri plánovaných zmenách aj ďalšie špecifiká Bratislavy, napríklad existenciu centrálnych zdravotných ústavov?

„Samozrejme, že Bratislava je aj reprezentantom ústavov s celoslovenskou pôsobnosťou. Niektoré ju ale už stratili alebo stratia. V prípade Slovenského ústavu srdcovo-cievnych chorôb už môžem použiť minulý čas, pretože sa nám podarilo zriadiť aj stredoslovenský, aj východoslovenský ústav s podobnou náplňou. Okrem transplantačného programu, ktorý bude celoštátny, už nebude mať až taký monopol. Inak je to v prípade Detského kardiologického ústavu, ktorý sme k 1. 7. zriadili v Detskej fakultnej nemocnici na Kramároch. S celoslovenskou pôsobnosťou Národného onkologického ústavu a Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb nie sme spokojní, pretože prinajmenšom nie vždy spĺňajú charakter celoslovenských ústavov. Majú čo doháňať.“

Ktoré zo súčasných bratislavských nemocníc majú z vášho pohľadu najväčšiu budúcnosť?

„Ja osobne kladiem najväčšiu nádej do Fakultnej nemocnice v Ružinove – v budúcich rokoch to bude vrcholný ústav v Bratislave. Už v súčasnosti tam začalo pracovať spinálne centrum. Nemocnica v Petržalke je moderná a bude schopná riešiť 150-tisíc obyvateľov za Dunajom, aj keď má zatiaľ niektoré technické problémy. Fakultná nemocnica na Mickiewiczovej, ktorá má predať rozostavanú budovu na Rázsochách a budovy presťahovaných filiálok na Hlbokej, Partizánskej a Zochovej, má za úlohu z výnosov pripraviť generálnu rekonštrukciu hlavného ústavu. Má z neho vzniknúť moderný školský ústav, ako to býva v centre mesta všade v Európe. Bude slúžiť pre 350 – 450 pacientov a má to byť aj základná výučbová báza pri lekárskej fakulte, čo neznamená, že nemocnice v Petržalke, v Ružinove a na Kramároch nie sú fakultné. Tie, ktoré neboli, sme k 1. 7. za fakultné vyhlásili, pretože na to majú odborný potenciál.“

Foto - SME ARCHÍV

Zmeny v štruktúre zdravotníckych zariadení v Bratislave nariadené ministerstvom zdravotníctva od 1. septembra.

klinika sídlo do 1. septembra presunulo sa do
– Klinika hematológie a transfuziológie Partizánska do FN Cyrila a Metoda v Petržalke
– 1. otorinolaryngologická klinika
+ foniatrické oddelenie Zochova do FN Cyrila a Metoda v Petržalke
– 1. stomatologická klinika Heydukova Onkologický ústav sv. Alžbety
– Klinika pneumoftizeológie Mickiewiczova do NÚTa RCH v Pod. Biskupiciach
– 1. ortopedická klinika Hlboká do FNsP Ružinov (do priestorov
súčasnej očnej a kožnej kliniky)
– urologicko-andrologické oddelenie Hlboká rozhodujúca časť do NÚTaRCH v P. Biskupiciach
časť do FN v Ružinove
časť do FN na Mickiewiczovej
Ďalšie pripravované presuny:
klinika doterajšie sídlo presunie sa do
Geriatrická klinika Krásna Hôrka do FN akad. L. Dérera na Kramároch
Klinika pracovného lekárstva Krásna Hôrka do FN akad. L. Dérera na Kramároch
Fyziatricko-rehabilitačná klinika Krásna Hôrka do FN akad. L. Dérera na Kramároch
Oddelenie akútnej psychiatrie Úprková do Detskej fak. nemocnice na Kramároch

Pripravuje sa:

 • odpredaj polikliniky Bezručova
 • zriadenie Materno-fetálneho centra vo FN akad. L. Dérera na Kramároch
 • zriadenie centra jednodňovej chirurgie na Mickiewiczovej
SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Bratislava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny. Adepti sú jasní
 2. Trápia Vás bolesti a únava? Máme skvelé riešenie k vám domov
 3. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete
 4. IMMOFINANZ pokračuje v úspechoch nájomných zmlúv aj v roku 2022
 5. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 6. Nalaďte sa na svoje mladšie ja s rádiom Vlna
 7. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku
 8. BILLA vstupuje do sveta e-commerce
 1. Cenami prenájmov hýbe vysoký dopyt, ponuka klesla o viac ako 40%
 2. Futbal v meste: Poznáme 16 najlepších tímov!
 3. Trápia Vás bolesti a únava? Máme skvelé riešenie k vám domov
 4. IMMOFINANZ pokračuje v úspechoch nájomných zmlúv aj v roku 2022
 5. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete
 6. Prešovský Fragaria Cup oslavuje 20 rokov
 7. Na čo slúžia bubnové kosačky a ako vybrať tú správnu?
 8. V Košiciach vznikla inkluzívna škola s finančnou podporou grantu
 1. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny 28 830
 2. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu 10 188
 3. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku 8 014
 4. 91 kreslených správ o Slovensku, Ukrajine a celom svete 4 993
 5. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk 3 910
 6. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME 2 926
 7. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete 2 510
 8. Máte v hľadáčiku dovolenku v Turecku? Táto inšpirácia padne vhod 1 611
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Ľudmila Križanovská: Žobráci v centre Bratislavy. Ľudia v núdzi alebo príživníci?
 2. Daniel Bíro: V Bratislave malo byť metro. Aké sú história a súčasnosť tohto projektu?
 3. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 4. Anton Sládek: Bratislava - Vysoká ulica včera a dnes
 5. Anton Sládek: Bratislava - Hviezdoslavovo námestie
 6. Anton Sládek: Bratislava - Heydukova ulica
 7. Anton Sládek: Dunaj XIII. Most Apollo a okolo
 8. Matej Vagač: Ukradnutý verejný priestor. V Horskom parku sú porušené vlastnícke práva.
 1. Soňa Bulbeck: Ako šklbú turistov inde... 10 205
 2. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku) 7 326
 3. Post Bellum SK: Kocáb: Boli schopní aj tmu vydávať za dôkaz toho, že tam nie sú jadrové hlavice 5 914
 4. Věra Tepličková: Igi zasa ukazuje figy alebo O tom, ako sa Edo unáhlil 5 845
 5. Felipe Sánchez López: Opatrovatelia alebo novodobí slovenskí otrokári 5 411
 6. Věra Tepličková: Mala by som byť po dnešku pokojnejšia, pani Kavecká? 4 309
 7. Jozef Černek: Turecko, letecky s dvomi deťmi, časť prvá - cesta tam 3 516
 8. Monika Vojčíkova: Nie je Pavlínka ako Pawlinka 3 188
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
SkryťZatvoriť reklamu