SME
Pondelok, 24. október, 2016
SME na facebooku

SME na facebooku

Development

Bratislava pripravuje materiál, kde stanoví zóny, pre výstavbu výškových budov.

Pripravujú štúdiu, kde budú môcť stáť vežiaky

Hlavné mesto pripravuje urbanistickú štúdiu výškového zónovania mesta.23. okt 2016, o 19:50

Najčítanejšie na SME Bratislava


Inzercia - Tlačové správy


 1. Silní partneri pre Európu vyrážajú na cesty
 2. 4 veci, za ktoré by mali firmy odmeňovať svojich klientov
 3. Staré vs. nové filmy z pohľadu Jiřího Menzela
 4. VÚB posúva firemné bankovníctvo na vyšší level
 5. Pivo je najlepšie čerstvé. Ako minulý piatok v Kolkovni
 6. Hlavný sládok Heinekenu: Svet sa mení a my s ním
 7. Ak hľadáte vzťah na zoznamke, týmto mužom sa vyhnite
 8. Hrozia nám v budúcnosti výpadky elektriny?
 9. Exotické jesenné prázdniny
 10. Myslite na budúcnosť už dnes
 1. Staré vs. nové filmy z pohľadu Jiřího Menzela
 2. VÚB posúva firemné bankovníctvo na vyšší level
 3. 4 veci, za ktoré by mali firmy odmeňovať svojich klientov
 4. EU v Bratislave hostila dve desiatky odborníkov z celého sveta
 5. Pivo je najlepšie čerstvé. Ako minulý piatok v Kolkovni
 6. Stavba bytového komplexu Žižkova dostala zelenú
 7. Hlavný sládok Heinekenu: Svet sa mení a my s ním
 8. Žien v podnikaní nie je nikdy dosť. Tak sa nebojte a skúste to!
 9. Ak hľadáte vzťah na zoznamke, týmto mužom sa vyhnite
 10. Hrozia nám v budúcnosti výpadky elektriny?
 1. Akí sú súčasní mladí v skutočnosti? Robia iba to, čo ich baví 9 183
 2. Ak hľadáte vzťah na zoznamke, týmto mužom sa vyhnite 7 732
 3. Exotické jesenné prázdniny 6 040
 4. Slovenské mestá čakajú zmeny. Čo všetko nám prinesú? 5 247
 5. Hrozia nám v budúcnosti výpadky elektriny? 5 077
 6. Randíte online? Psychológ radí, čo napísať do prvej správy 3 816
 7. U Grolla v Michalovciach: Kúsok skutočného Česka na Zemplíne 3 770
 8. Plánujete zatepliť šikmú strechu? Vyhnite sa týmto chybám 3 199
 9. Belvedere - moderné bývanie v prominentnej štvrti 2 570
 10. Príbehy ľudí, ktorí robia, čo milujú a bývajú presne ako chceli 2 511
Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop