SME logo SME
Štvrtok, 29. september, 2016
SME na facebooku

SME na facebooku

Meniny

Projekt Predvianočná Petržalka 2009 symbolicky štartuje dnes Katarínskou veselicou a potrvá až do 24. decembra.

BRATISLAVA: Petržalka štartuje predvianočné akcie

BRATISLAVA 25. novembra (SITA) - Nadchádzajúcich 30 dní sa bude život v bratislavskej Petržalke niesť v znamení Vianoc. Príchod sviatočných dní bude symbolizovať nielen svetelná výzdoba, vianočný stromček ... 25. nov 2009, o 9:57

Najčítanejšie na SME Bratislava


Inzercia - Tlačové správy


 1. Stále viac slovenských firiem preferuje zodpovedný biznis
 2. Chcete investovať? Žiadny problém
 3. Stará sa o veľké firmy a ide jej to skvele
 4. Silní partneri pre Európu vyrážajú na cesty
 5. Piešťany: Najlepšie načapovanú Plzeň nájdete U páva
 6. Krížom krážom po Tenerife
 7. Aké sú príčiny vzniku psoriázy?
 8. Telesné a duševné zdravie – ktoré je dôležitejšie?
 9. Požiadať o grant pre projekt môžete do 30.9. Inšpirujte sa
 10. Irish Times Pub v Nitre: Írska krčma a český pivný klenot
 1. Stále viac slovenských firiem preferuje zodpovedný biznis
 2. Dvojbodka pred semestrom
 3. Piešťany: Najlepšie načapovanú Plzeň nájdete U páva
 4. Chcete investovať? Žiadny problém
 5. Pozvánka na výstavu Nové trendy v navrhovaní bytových domov
 6. Pri zateplení šikmej strechy myslite na ochranu pred horúčavou
 7. Festival, ktorý zachutí celej rodine!
 8. Druhá fáza Nového Ružinova ponúka bývanie za skvelé ceny
 9. Aké sú príčiny vzniku psoriázy?
 10. Krížom krážom po Tenerife
 1. Krížom krážom po Tenerife 6 348
 2. Eurojackpot je už 64 miliónov eur: Vyhrá ďalší východniar? 4 759
 3. Vyrazte na dovolenku s rakúskou cestovnou kanceláriou 4 077
 4. Čo sa deti potrebujú naučiť už v mladom veku 3 123
 5. Požiadať o grant pre projekt môžete do 30.9. Inšpirujte sa 3 105
 6. Stará sa o veľké firmy a ide jej to skvele 2 903
 7. Ako postupovať pri dopravnej nehode 2 353
 8. Irish Times Pub v Nitre: Írska krčma a český pivný klenot 2 049
 9. Aké sú príčiny vzniku psoriázy? 1 985
 10. Košické centrum bude ešte atraktívnejšie pre biznis i voľný čas 1 930
Domov Najnovšie Najčítanejšie Desktop