Lamač

Deti na tradičnom podujatí Bez chleba hody.

V Lamači je zákaz odbočenia na Malokarpatské námestie

Až do nedele 4. septembra platí v bratislavskom Lamači zákaz odbočovania zo Studenohorskej ulice na Malokarpatské námestie. 31. aug 2016, o 6:06

V lesoparku rekonštruovali cesty

V bratislavských mestských lesoch dokončili rekonštrukciu troch lesných asfaltových ciest v celkovej dĺžke 2,8 kilometra. 20. aug 2016, o 6:04

Mesto dalo vypracovať urbanistickú štúdiu na bratislavský lesopark, ktorý zasahuje do viacerých mestských častí. Štúdia má byť podkladom na rozvoj tejto rekreačnej oblasti.

Rozálske hody spestrí Lamačský fotomaratón

Súčasťou tohtoročných Rozálskych hodov na začiatku septembra v bratislavskej mestskej časti Lamač bude i fotomaratón. 10. aug 2016, o 16:40

Ilustračné foto

Lamačania sa hluku nezbavia

Diaľničiari opäť posunuli výstavbu protihlukovej steny. 18. júl 2016, o 14:20

Protihlukové steny.

Lamač sa rozlúči s aprílom Lamačským zdravbehom

Lamačský zdravbeh sa začína detskými kategóriami o 10.00 h. 23. apr 2016, o 18:37

Lamač pripravuje začiatok rekonštrukcie budovy miestneho kina

Mestská časť si nechala vypracovať architektonickú štúdiu, ktorá je podkladom pre predbežný rozpočet modernizácie. 12. apr 2016, o 19:10

Miestna knižnica v Lamači bude oddnes fungovať v nových priestoroch

Z budovy základnej školy sa knižnica presťahovala do budovy na Heyrovského ulici, kde kedysi sídlil miestny úrad. 29. mar 2016, o 10:55

Lamač chce pre predškolákov otvoriť nultý ročník

Projekt Lamačskí nulťáci pripravuje mestská časť Lamač a je hradený z miestneho rozpočtu. 7. mar 2016, o 9:10

Lamač má schválený rozpočet, hospodáriť bude s tromi miliónmi eur

Na údržbu a opravu komunikácií je v lamačskom rozpočte alokovaných 116.332 eur, na sociálne služby 111.046 eur. 28. jan 2016, o 11:04

Pohostinstvá v Lamači budú otvorené dlhšie

V pondelok až štvrtok môžu byť bary, kaviarne a reštaurácie otvorené od 06.00 h do 23.00 h. V piatok a sobotu od 06.00 h do 24.00 h. V nedeľu od 06.00 h do 22.00 h. 28. dec 2015, o 10:56

V Lamači už funguje bezdrôtový rozhlas

Samospráva Lamača zabezpečila inštaláciu bezdrôtového rozhlasu vo verejnom obstarávaní za 62.628 eur. 11. dec 2015, o 18:03

Staré záhrady v Lamači sa začnú stavať neskôr

Spoločnosť musela na základe žiadosti mestskej časti dopracovať dopravnú štúdiu. Investor začiatok výstavby na prelom rokov 2016/2017. 19. sep 2015, o 8:49

Lamačania si najčastejšie chodia po rady týkajúce sa dedičstva

Častými podnetmi, s ktorými sa na neho Lamačania obracajú, sú aj problémy týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov či rodinného práva. 17. aug 2015, o 15:11

Bezplatnú právnu poradňu budú mať aj Lamačania

Bratislavský Lamač po vzore iných mestských častí hlavného mesta sprostredkuje pre svojich obyvateľov bezplatnú právnu poradňu. 20. máj 2015, o 13:43

PHSR Lamača ráta aj s denným centrom pre seniorov

PHSR ráta s dokončením úloh v rámci územného plánu zóny. Opatrenia sa týkajú doriešenia zóny Zečák a v rokoch 2015 až 2017 aj realizácie revitalizácie Malokarpatského námestia i Vrančovičovej ulice 23. apr 2015, o 12:27

Dodržiavanie poriadku v Lamači bude kontrolovať aj Lamačské oko

Na činnosť budúcich pracovníkov miestneho úradu už zastupiteľstvo Lamača vyčlenilo z rozpočtu na rok 2015 sumu 7000 eur. 19. apr 2015, o 9:43

Starosta Lamača Peter Šramko.

V Lamači chcú investovať do miestneho rozhlasu

V rámci tohtoročného rozpočtu lamačskí poslanci schválili na tento účel 60.000 eur. 22. mar 2015, o 11:03

Starosta Lamača Peter Šramko.

Nasledujúce články

Najčítanejšie na SME Bratislava


Inzercia - Tlačové správy


 1. V Bratislave štartuje roadshow Zdravý úsmev pre každého
 2. Silní partneri pre Európu vyrážajú na cesty
 3. Strach z HIV a AIDS je tu stále
 4. Plzeňská reštaurácia v Malackách: Česká hospoda po záhorácky
 5. Najhorúcejšie Last Minute ponuky na septemer
 6. Svet dizajnu na Designbloku, Prague Design and Fashion Week
 7. OVB: České video nehovorí nič o práci OVB na Slovensku
 8. V akom štádiu sa dá diagnostikovať psoriáza?
 9. Pravý mestský elegán Hyundai Elantra
 10. Skončila vám dovolenka a necítite sa dobre? Pozor na parazity
 1. Plzeňská reštaurácia v Malackách: Česká hospoda po záhorácky
 2. Strach z HIV a AIDS je tu stále
 3. IBDP - Vstupenka na prestížne svetové univerzity
 4. V Bratislave štartuje roadshow Zdravý úsmev pre každého
 5. Najhorúcejšie Last Minute ponuky na septemer
 6. Východ Slovenska zažije jedny z najnáročnejších pretekov sveta
 7. Svet dizajnu na Designbloku, Prague Design and Fashion Week
 8. OVB: České video nehovorí nič o práci OVB na Slovensku
 9. Cestovné poistenie cez mobil v ZUNO banke
 10. Najmodernejšia 4G sieť Orangeu v lete posilnila v regiónoch
 1. OVB: České video nehovorí nič o práci OVB na Slovensku 13 604
 2. Najhorúcejšie Last Minute ponuky na septemer 10 555
 3. Exotická dovolenka: Naše tipy na najlepšie First Moment ponuky 4 141
 4. Pravý mestský elegán Hyundai Elantra 3 491
 5. V akom štádiu sa dá diagnostikovať psoriáza? 2 876
 6. Infikovaných HIV stále pribúda 2 666
 7. Skončila vám dovolenka a necítite sa dobre? Pozor na parazity 2 380
 8. Poznáte najlepší bufet na Slnečných jazerách? Čapuje Plzeň 1 725
 9. Nový Jaguar F-PACE 1 721
 10. Plzeňská reštaurácia v Malackách: Česká hospoda po záhorácky 1 600
Domov Najnovšie Najčítanejšie Desktop