Petržalka

Petržalskú plaváreň by mohli otvoriť v lete

Plaváreň stále kolaudujú, samospráva jej otvorenie sľubovala v jarných mesiacoch.

Nové Mesto

Na Kolibe v Bratislave otvoria nový cyklochodník

Štart novej trate sa nachádza pri vrcholovej stanici lanovky na Kamzíku.

Bratislava

Bratislavské letisko zmiernilo bezpečnostné opatrenia

O sprísnení bezpečnostných opatrení rozhodli po teroristických útokoch na letisku Brusel-Zaventem v Belgicku v marci.

Bratislava

S nariadením mesta o parkovaní Karlova Ves nesúhlasí

Karloveskí poslanci tiež žiadajú, aby vedenie hlavného mesta zaradilo do siete verejných ciest všetky cesty tretej a štvrtej triedy vo vlastníctve Bratislavy.

Bratislava

Požiar v bratislavskej nemocnici nespôsobil veľké škody

Požiar vyšetrujú hasiči aj polícia, interné vyšetrovanie začala aj nemocnica.

Dúbravka

V Dúbravke postavia máj, deti nakreslia obrázky na hokejovú tému

V bratislavskej Dúbravke sa v piatok popoludní o 17. bude stavať tradičný máj.

Bratislava

Mesto v tomto roku vyčlenilo na zeleň 1,5 mil. eur

Mesto pripravilo opatrenia, ktorými chce situáciu s mestskou zeleňou vyriešiť.

Bratislava

Policajt zomrel po strele do hlavy na policajnom oddelení

Tragédia sa odohrala na policajnom oddelení na Sasinkovej ulici.

Bratislava

Ružinov dá na podporu nápadov a projektov obyvateľov vyše 165-tisíc eur

Mestská časť z tejto sumy podporí prostredníctvom grantu 49 projektov, o čom v utorok rozhodli miestni poslanci.

Bratislava

Aktivisti opäť varujú pred výrubom stromov na Kollárovom námestí

Stromy budú musieť ustúpiť podzemnej garáži s 297 parkovacími miestami.

Bratislava

Polročné vylúčenie električiek v centre Nesrovnal poprel

Takúto informáciu s nimi ako s objednávateľom dopravy vraj nikto nekonzultoval.

Bratislava

Na súde vypovedali znalci v prípade vraždy mladej ženy

Znalec mal posúdiť napríklad možnú motiváciu obžalovaného v kontexte miery agresivity jeho osobnosti.

Bratislava

Nesrovnal: Veľké mestské časti vyjadrili vôľu zaviesť parkovaciu politiku

Šance zaviesť celomestskú parkovaciu politiku hodnotiť nechce.

Bratislava

Staré i Nové Mesto súhlasia s nariadením mesta o parkovaní

Nové Mesto predkladá parkovanie v mestskej časti v troch zónach.


Tlačové správy


 1. Vodička si poškodila na výtlku nové auto
 2. Šetrenie sa začína s O2 Datahitom. Bez viazanosti.
 3. Tiguan je SUV plné technológií
 4. Kolkovňa: Česká kuchyňa s poctivým pivom nielen v Prahe
 5. Chýba v Bratislave koncepcia zahustenia?
 6. Jaguar loví v nových teritóriách
 7. Kristína Farkašová: S bielizňou sa hrám pexeso!
 8. Pozvánka na Svetový deň Malbecu
 9. Biznis úver vo VÚB s lepším úrokom a rýchlejšie
 10. Skúste riadiť skutočný supermarket v novej mobilnej hre
 1. Nadácia Poštovej banky podporí najlepšie trojgeneračné projekty
 2. Doping v športe a jeho prieskum na EU v Bratislave
 3. Cestovanie seniorov v BID bude ľahšie a jednoduchšie
 4. Neinvestujte do zlata. Investujte do seba,bohato sa vám to vráti
 5. Zaujímavé IT projekty a Deň žien na FIIT STU
 6. Orange prenesie slovenských fanúšikov na UEFA EURO 2016
 7. Nadácia Orange dáva zelenú užitočným nápadom
 8. Italské vůně Salvatore Ferragamo jsou zaslíbené krásným ženám
 9. Jimmy Choo představuje omamné vůně s nádechem Malajsie
 10. Hodinky s koženým řemínkem jsou elegantní klasikou
 1. Šetrenie sa začína s O2 Datahitom. Bez viazanosti.
 2. Kristína Farkašová: S bielizňou sa hrám pexeso!
 3. Jaguar loví v nových teritóriách
 4. Vodička si poškodila na výtlku nové auto
 5. Tiguan je SUV plné technológií
 6. Kolkovňa: Česká kuchyňa s poctivým pivom nielen v Prahe
 7. Chýba v Bratislave koncepcia zahustenia?
 8. Obchodník roka 2015: Absolútnym víťazom opäť Martinus.sk
 9. Vily Guduče****: Váš raj pri slovenskom mori
 10. Neinvestujte do zlata. Investujte do seba,bohato sa vám to vráti